http://maps.imr.no/geoserver/gwc/servi…

Web Map Tile Service - GeoWebCache

fisk:torsk_nea_gyteomraader_m_b fisk:torsk_nea_gyteomraader_m_b fisk:torsk_nea_gyteomraader_m_b
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Tiling Service WMTS_1.0.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

http://maps.imr.no/geoserver/gwc/service/wmts (unverified)

Contact information:

GeoWebCache User

http://maps.imr.no/geoserver/gwc/service/wmts

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (758)

Havbunn grunnkart (Kartverket:havbunn_grunnkart)

Access Constraints: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-catchments-and-rivers-network#tab-metadata; http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/documents/gebco_08.pdf; http://www.eurogeographics.org/content/eurogeographics-euroglobalmap-opendata

Atlantic_Circulation (currents:Atlantic_Circulation)

Atlantic_Circulation

Kara_Sea_AHES (amsa:Kara_Sea_AHES)

Kara_Sea_AHES

Spekkhogger (pattedyr:Spekkhogger_bw)

Kartet viser utbredelsen av spekkhoggere.

lakselus_current_cat (lakselus:lakselus_current_cat)

Beamtrawl species (mareano_biologi:beamtrawl_species)

Beamtrawl_species

Nordsjotorsk gyldighetsområde (fisk:Nordsjotorsk_gyldighetsomrade)

Nordsjotorsk gyldighetsområde

Chukchi_Mammals_Beluga_Habitat (amsa:Chukchi_Mammals_Beluga_Habitat)

Chukchi_Mammals_Beluga_Habitat

skygge (geonorge:GEBCO_skyggerelieff_graaskala)

Data fra the International Bathymetric Chart of the Artic Ocean – Ibcao, se www.ibcao.org. Kun til bakgrunnsinformasjon. Kildehenvisning: Jakobsson, M., Macnab, R., Mayer, M., Anderson, R., Edwards, M., Hatzky, J., Schenke, H-W., and Johnson, P., 2008, An improved bathymetric portrayal of the Arctic Ocean: Implications for ocean modeling and geological, geophysical and oceanographic analyses, v. 35, L07602, Geophysical Research Letters, doi:10.1029/2008GL033520

prosj_miljoverdi_torsk (prosj_miljoverdi_torsk)

GEBCO skyggerelief WMS (Kartverket:GEBCO_Skyggerelieff_WMS_4)

Tjenesten inneholder oversiktsdata over dybdeforholdene i norske havområder samt detaljerte skyggerelieff langs kysten i Nord-Norge. Dataene har ulike kilder og svært varierende kvalitet. Oversiktsdataene må kun brukes som bakgrunnsinformasjon. De detaljerte skyggerelieffene er av god kvalitet basert på moderne målinger.

sponge_hardbottom_ow (vulnerable_areas:sponge_hardbottom_ow)

GEBCO skyggerelief WMS 6 (Kartverket:GEBCO_Skyggerelieff_WMS_6)

Tjenesten inneholder oversiktsdata over dybdeforholdene i norske havområder samt detaljerte skyggerelieff langs kysten i Nord-Norge. Dataene har ulike kilder og svært varierende kvalitet. Oversiktsdataene må kun brukes som bakgrunnsinformasjon. De detaljerte skyggerelieffene er av god kvalitet basert på moderne målinger.

nebbhval (nebbhval)

Nordsjosild gyteområde (fisk:nordsjosild_gyte)

This layer shows the spawning areas of Herring (Clupea harengus L.) in the North Sea

sei_nea (sei_nea)

Sei NEA oppvekstområder (fisk:sei_nea_oppvekst)

This layer shows areas where North East Arctic Saithe (Pollachius virens) grow up (1-3 years old)

Tobis Gyteområde (fisk:Tobis_gyteomrade)

Tobis Gyteområde

Canadian_AA_AHES (amsa:Canadian_AA_AHES)

Canadian_AA_AHES

pointvalueAggregate (postgis:pointvalueAggregate)

brisling (brisling)

Spekkhogger Gyldighetsområde (pattedyr:Spekkhogger_gyldighetsomrade)

Spekkhogger Gyldighetsområde

Grab biomass (mareano_biologi:grab_biomass)

Grab biomass

Ål utbredelsesområde (fisk:aal_utbredelsesomrade)

This layer shows the distribution of Eel (Anguilla anguilla)

Chukchi_Mammals_Molting (amsa:Chukchi_Mammals_Molting)

Chukchi_Mammals_Molting

Spermhval utbredelsesområde (pattedyr:spermhval_utbredelse)

This layer shows the distribution of Sperm whale (Physeter macrocephalus)

Naturtyper_Dekningsomraade (vulnerable_areas:Naturtyper_Dekningsomraade)

Vulnerable areas. Valid study area for the existing layers.

Iceland AHES Label (amsa:Iceland_AHES_Label)

Iceland AHES Label

taggmakrell (taggmakrell)

Seismikk_0315_0331_20nmi (seismikk:Seismikk_0315_0331_20nmi)

Svarthå gyldighetsområde (fisk:Svarthaa_gyldighetsomrade)

Svarthå gyldighetsområde

Chukchi_SEA_AHES_OLD (amsa:Chukchi_SEA_AHES_OLD)

Chukchi_SEA_AHES

Sei NEA næringsområder (fisk:sei_nea_naering)

This layer shows feeding areas for North East Arctic Saithe (Pollachius virens)

Mareano bilder (mareano_bilder:mareano_bilder)

Points with pictures for the Mareano website

slede (slede)

areavalue (postgis:areavalue)

Bering_Fish_Potential_Spawing (amsa:Bering_Fish_Potential_Spawning)

Bering_Fish_Potential_Spawin

Iceland AHES (amsa:Iceland_AHES)

Iceland_AHES

currentmeasurement (postgis:norargo_all_points)

Chukchi_Birds_Breeeding (amsa:Chukchi_Birds_Breeding)

Chukchi_Birds_Breeeding

Kongekrabbe (skalldyr:kongekrabbe_bw)

Kartlaget viser utbredelsen til kongekrabbe.

Lysing Gyteområde Høy konsentrasjon (fisk:Lysing_gyteomrade_hoy_konsentrasjon)

Lysing Gyteområde Høy konsentrasjon

Makrellstørje (fisk:Makrellstorje_bw)

Kartet viser utbredelsen av makrellstørje.

noargo_position_dev (postgis:norargo_position_dev)

Blåkveite (fisk:Blaakveite_bw)

Kartet viser utbredelsen av blåkveite.

East_Siberian_Birds_Feeding (amsa:East_Siberian_Birds_Feeding)

East_Siberian_Birds_Feeding

Snabeluer (fisk:Snabeluer_bw2)

Kartet viser utbredelsen til snabeluer.

Seismikk_0415_0430_20nmi (seismikk:Seismikk_0415_0430_20nmi)

MAREANO topp 10 arter (mareano_top10arter:topp_10_arter)

Top 10 species for mareano

blaastaal_rodnebb (blaastaal_rodnebb)

Lysing utbredelsesområde (fisk:Lysing_utbredelsesomrade)

Lysing utbredelsesområde

Kamskjell utbredelsesområde (skalldyr:kamskjell_utbredelse)

This layer shows the distribution of the great scallop.

Nordsjøtorsk gyteområde (fisk:Nordsjotorsk_gyte)

Nordsjøtorsk gyteområde

NordsjoSei gyldighetsområde (fisk:NordsjoSei_gyldighetsomrade)

NordsjoSei gyldighetsområde

Grønlandssel (pattedyr:Gronlandsel_bw)

Kartet viser utbredelsen av grønlandssel.

WORLD_NP_LAEA_WGS84 (mareano_data:WORLD_NP_LAEA_WGS84)

East_Siberian_Mammals_Wintering (amsa:East_Siberian_Mammals_Wintering)

East_Siberian_Mammals_Wintering

Hudson_Bay_AHES_Labels (amsa:Hudson_Bay_AHES_Labels)

Hudson_Bay_AHES_Labels

Sjøkreps utbredelsesområde (skalldyr:sjokreps_utbredelse)

This layer shows the distribution of the red Norway Lobster.

Laptev_Birds_Feeding_Moulting (amsa:Laptev_Birds_Feeding_Moulting)

Laptev_Birds_Feeding_Moulting

Bering_Birds_Wintering (amsa:Bering_Birds_Wintering)

Bering_Birds_Wintering

Kongekrabbe gyldighetsområde (skalldyr:Kongekrabbe_gyldighetsomrade)

Kongekrabbe gyldighetsområde

polartorsk (polartorsk)

Barents Sea Birds Breeding colonies (amsa:Barents_Sea_Birds_Breeding_colonies)

Barents_Sea_Birds_Breeding_colonies

Lodde Barentshavet (fisk:lodde_bw)

Layer used for Barentswatch for a period to make the legend graphics work as intended

Dieldrin (mareano_kjemi:Dieldrin)

Dieldrin

Finnhval (pattedyr:Finnhval_bw)

Kartet viser utbredelsen av finnhval.

Blåkveite gyldighetsområde (fisk:Blaakveite_gyldighetsomrade)

Blåkveite gyldighetsområde

Barents_Mammals (amsa:Barents_Mammals)

Barents_Mammals

Bering_Birds_Feeding (amsa:Bering_Birds_Feeding)

Bering_Birds_Feeding

norargo_path_dev (postgis:norargo_path_dev)

Brisling utbredelsesområde (fisk:brisling_utbredelse)

This layer shows the distribution of Sprat (Sprattus sprattus)

PBDEsum_test (mareano_kjemi:PBDEsum_test)

Vanliguer gyldighetsområde (fisk:Vanliguer_gyldighetsomrade)

Vanliguer gyldighetsområde

Rødspette gyldighetsområde (fisk:Roedspette_gyldighetsomrade)

Rødspette gyldighetsområde

Sei gyldighetsområde (fisk:Sei_gyldighetsomrade)

Sei gyldighetsområde

Seismikk_0401_0415_5nmi (seismikk:Seismikk_0401_0415_5nmi)

Seismikk_0215_0228 (seismikk:Seismikk_0215_0228)

Kara Sea Marine Mammals Migration (amsa:Kara_Sea_Marine_Mammals_Migration)

Kara_Sea_Marine_Mammals_Migration

Makrellstørje gyteområde (fisk:Makrellstorje_gyteomrade)

Makrellstørje gyteområde

grid rutenett 5 breddminutt * 1 lengedegr (mareano_rutenett:grid_rutenett_15bmX01lg)

Laptev_AHES_text (amsa:Laptev_AHES_text)

Laptev_AHES_text

sp_sb_geodia_atlantica (vulnerable_areas:sp_sb_geodia_atlantica)

sp_sb_geodia_atlantica

Blåstål Rødnebb (fisk:Blaastaal_Rodnebb_bw)

Blaastaal_Rodnebb_bw

Hågjel (fisk:Haagjel_bw)

Hågjel

Seismikk_Gytevandring (seismikk:Seismikk_Gytevandring)

Seismikk_Gytevandring

Greenland Sea AHES (amsa:Greenland_Sea_AHES)

Greenland_Sea_AHES

Springere Kvitskjeving utbredelsesområde (pattedyr:Springere_Kvitskjeving_utbredelse)

This layer shows the distribution of White-sided Dolphin.

Barents_Sea_Birds (Barents_Sea_Birds)

Chukchi_Fish_Spawning (amsa:Chukchi_Fish_Spawning)

Chukchi_Fish_Spawning

Hudson_Bay_AHES (amsa:Hudson_Bay_AHES)

Hudson_Bay_AHES

VME_Cold_water_sponge (mareano_data:VME_Cold_water_sponge)

Laks utbredeslesområde elver (fisk:Laks_utbredelsesomrade_elver)

Laks utbredeslesområde elver

Laptev_Mammals_haul_out_Walrus (amsa:Laptev_Mammals_haul_out_Walrus)

Laptev_Mammals_haul_out_Walrus

Gråhai gyldighetsområde (fisk:Graahai_gyldighetsomrade)

Gråhai gyldighetsområde

Fjesing utbredelsesområde (fisk:Fjesing_utbredelse)

Fjesing utbredelsesområde

Europeiske grunnkart (Kartverket:egk)

Access Constraints: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/european-catchments-and-rivers-network#tab-metadata; http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/documents/gebco_08.pdf; http://www.eurogeographics.org/content/eurogeographics-euroglobalmap-opendata

Bering_Mammals_Feeding_Breeding (amsa:Bering_Mammals_Feeding_Breeding)

Bering_Mammals_Feeding_Breeding

Bering_Birds_Molting (amsa:Bering_Birds_Molting)

Bering_Birds_Molting

Baffin_Bay_DS_LMEs (amsa:Baffin_Bay_DS_LMEs)

Baffin_Bay_DS_LMEs

Øyepål utbredelsesområde (fisk:oyepaal_utbredelse)

This layer shows the distribution of Norway Pout (Trisopterus esmarkii)

Arctic_background_7 (Arctic_background_7)

Arctic_background_6 (Arctic_background_6)

Korall obs video (vulnerable_areas:korall_obs_video)

korall obs video

Sei NEA gyteområder (fisk:sei_nea_gyte)

This layer shows spawning areas for Saithe (Pollachius virens)

Grønlandsel utbredelse (pattedyr:gronlandsel_utbredelse)

This layer shows the distribution of Harp seal (Pagophilus groenlandicus)

Arctic_background_8 (Arctic_background_8)

sp_sb_aplysilla_sulfurea (vulnerable_areas:sp_sb_aplysilla_sulfurea)

sp_sb_aplysilla_sulfurea

Arctic_background_3 (Arctic_background_3)

Arctic_background_2 (Arctic_background_2)

Arctic_background_5 (Arctic_background_5)

Seismikk_0315_0331 (seismikk:Seismikk_0315_0331)

Arctic_background_4 (Arctic_background_4)

Sild_NVG_kvartal_2009_T_ddmm (fisk:Sild_NVG_kvartal_2009_T_ddmm)

LME_Labels (amsa:LME_Labels)

LME_Labels

Rognkjeks Rognkall gyteområde (fisk:rognkjeks_rognkall_gyte)

This layer shows spawning areas for Cyclopterus lumpus

blaalange (blaalange)

norargo_range_path (postgis:norargo_range_path)

Egg- og gyteomr for 5 arter (fisk_overlay:egg_gyte_5arter)

Overlay of five fish species eggs and spawning areas

Chukchi_Mammals_Haul_out (amsa:Chukchi_Mammals_Haul_out)

Chukchi_Mammals_Haul_out

Stortare utbredelsesomrade (andre:Stortare_utbredelsesomrade)

Stortare utbredelsesomrade

Seismikk_1201_1215_5nmi (seismikk:Seismikk_1201_1215_5nmi)

hvithval (hvithval)

Hyse NEA Voksen (fisk:hyse_nea_voksen)

This layer shows the distribution of Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Iceland Birds Breeding colonies (amsa:Iceland_Birds_Breeding_colonies)

Iceland_Birds_Breeding_colonies

Havert høy tetthet (pattedyr:havert_hoy_tetthet)

This layer shows areas with high concentration of Grey seal (Halichoerus grypus)

Springere (Springere)

Chukchi_Birds_Migration (amsa:Chukchi_Birds_Migration)

Chukchi_Birds_Migration

Sjøkreps (skalldyr:sjokreps_bw)

Kartet viser utbredelsen av sjøkreps.

lakselus_week_cat (lakselus:lakselus_week_cat)

NVG Sild gyteområder (fisk:nvg_sild_gyte)

This layer shows the spawning areas of Norwegian spring-spawning herring (Clupea harengus L.)

bunnfoto_sksd (mareano_bilder:bunnfoto_sksd)

Torsk_larve_juni_WGS84_klipt66 (prosj_miljoverdi:Torsk_larve_juni_WGS84_klipt66)

Blålange gyteområder (fisk:blaalange_gyte)

This layer shows the spawning areas of Blue ling (Malva dypterygia)

Rødspette Gyteområde Høy konsentrasjon (fisk:Roedspette_gyteomrade_hoy_konsentrasjon)

Rødspette Gyteområde Høy konsentrasjon

sal_bot_mean2 (mareano_data:sal_bot_mean2)

Seismikk_0401_0415_20nmi (seismikk:Seismikk_0401_0415_20nmi)

NVG Sild oppvekstområder (fisk:nvg_sild_oppvekst)

This layer shows areas where Herring (Clupea harengus L.) grows up.

Arctic background map (Kartverket:Arctic_2)

Tjenesten inneholder topografiske kart i malestokken 1:1M - 1:300

Seismikk_1201_1215_20nmi (seismikk:Seismikk_1201_1215_20nmi)

Grønngylt Berggylt utbredelsesområde (fisk:groenngylt_berggylt_utbredelse)

This layer shows the distribution of Ballan wrasse (Symphodus melops) and Corkwing wrasse (Labrus berg)

Strandnotundersøkelser på Skagerrakkysten (strandnot:strandnot)

Strandnotundersøkelsene som hver høst blir gjennomført på Skagerrakkysten - den såkalte Flødevigen serien - er en av de beste tidsseriene vi kjenner til på det marin-økologiske område, og kanskje innenfor økologisk forskning og overvåkning generelt. For å undersøke om utsettingen av torskelarver hadde noen effekt, satte Dannevig rundt århundreskiftet i gang en årlig innsamling av fisk og andre dyr i gruntvannsområdene langs den norske Skagerrakkysten med en standardisert strandnot. Fra 1919 er disse undersøkelsene gjennomført helt regelmessig hvert år i september – oktober. En lang rekke faste stasjoner (pr. 2011 – 139 stk) på kysten fra Søgne vest av Kristiansand til svenskegrensa undersøkes hvert år ved hjelp av en strandnot. Nota som benyttes er omkring 40 m lang og den fanger det som finnes over et bunnareal på nærmere 700 m2. Alle fisk og andre dyr som fanges blir identifisert, talt og lengdemålt. Før 1988 ble noen arter bare vurdert etter en mengdeskala fra 1 til 5. I tillegg til observasjonene av dyrelivet tas det målinger av temperatur, saltinnhold, og oksygeninnhold i vannet. I alle år fra 1919 har det bare vært tre personer som har ledet undersøkelsene. Ragnvald Løversen hadde ansvaret fra 1919 til 1968. Han fikk sin opplæring fra Dannevig selv. Fra år 1957 var Aadne Sollie med på undersøkelsene, og fikk en grundig opplæring. Fra 1969 til 2000 hadde han ansvaret og fra 2001 har Øystein Paulsen vært toktleder. Nota som benyttes er skiftet flere ganger, men nye nøter er laget etter de gamle tegningene, og det er ingen grunn til å tro at fangsteffektiviteten er forandret. Denne kontinuiteten sikrer at undersøkelsene hele tiden blir gjennomført på samme måte og at resultatene blir sammenlignbare. Det er gode grunner til å anta at ”Flødevigen-dataene” er svært viktige for forståelsen av variasjonene i mengden av fisk og andre dyr i gruntvannsområdene langs Skagerrakkysten, og de krefter som styrer denne variasjonen, både de naturlige kreftene og den menneskelige påvirkning. I seinere år har denne tidsserien dannet grunnlag for en rekke publikasjoner om rekrutteringen og dynamikken forøvrig til torsk og andre fisker fra gruntvannsområdene på Skagerrakkysten. Et eksempel på verdien av denne dataserien fikk vi under oppblomstringen av den giftige algen Chrysocromulina polylepis i 1988. Det ble brukt ord som katastrofe, og dødeligheten i strandsonen var så tydelig at man kunne se det uten å ha tidsserier eller annet spesielt godt sammenligningsgrunnlag. Men det reiste seg en rekke spørsmål med interesse både for praktisk naturforvaltning og for mer teoretisk økologisk forståelse; Har dette skjedd før? Vil dyresamfunnene på Skagerrakkysten bli som før, eller vil det innstille seg en ny likevekt? Hvor lang tid vil det gå før forholdene eventuelt blir normale? Takket være den lange tidsserien vi har, kan vi gi meningsfylte svar på disse og mange andre spørsmål. Vi kunne slå fast at episoder med tilsvarende omfang i ikke har funnet sted siden 1919 da serien begynte. Vi kunne også påvise at allerede etter et par år var situasjonen i strandsonen normal, og den gamle likevekten ble gjenvunnet. Bare rødnebb og blåstål brukte mange år før de var tilbake i normale mengder, noe som skyldes den spesielle livssyklusen de har med kjønnsskifte. Først er de unger noen år, så går de gjennom en fase som hunner (rødnebb), og til slutt blir de hanner (blåstål).

sp_hb_antho_dichotoma (vulnerable_areas:sp_hb_antho_dichotoma)

Lange utbredelsesområde (fisk:lange_utbredelse)

This layer shows the distribution of Ling (Molva molva)

Gråhai utbredelse (fisk:graahai_utbredelse)

This layer shows the distribution of Tope (Galeorhinus galeus)

measurements_last_30_days (arcticroos:measurements_last_30_days)

Tobis gyldighetsområde_3 (fisk:Tobis_gyldighetsomrade_3)

Tobis gyldighetsområde

Kysttorsk sør for 62N gyteområde (fisk:Kysttorsk_soer_for_62N_gyteomrade)

Kysttorsk sør for 62N gyteområde

Skolest gyldighetsområde (fisk:Skolest_gyldighetsomrade)

Skolest gyldighetsområde

Storkobbe utbredelsesområde (pattedyr:storkobbe_utbredelse)

This layer shows the distribution of Bearded Seal (Erignathus barbatus)

grid rutenett 30 breddeminutt * 2 lengedegr (mareano_rutenett:grid_rutenett_30bmX02lg)

BenzApyren (mareano_kjemi:benzapyren)

BenzApyren

graahai (graahai)

Makrell (fisk:makrell_bw)

Kartet viser utbredelsen av makrell.

landareal europa for sone UTM 33 (mareano_data:landareal_europa)

TNC (mareano_kjemi:TNC)

TNC

norargo_path (postgis:norargo_path)

Norwegian Sea Lophelia reef (amsa:Norwegian_Sea_Lophelia_reef)

Norwegian_Sea_Lophelia_reef

GEBCO skyggerelief WMS (Kartverket:GEBCO_Skyggerelieff_WMS)

Tjenesten inneholder oversiktsdata over dybdeforholdene i norske havområder samt detaljerte skyggerelieff langs kysten i Nord-Norge. Dataene har ulike kilder og svært varierende kvalitet. Oversiktsdataene må kun brukes som bakgrunnsinformasjon. De detaljerte skyggerelieffene er av god kvalitet basert på moderne målinger.

Barents Sea Birds Wintering (amsa:Barents_Sea_Birds_Wintering)

Barents_Sea_Birds_Wintering

Sei_NEA_piler (fisk:Sei_NEA_piler)

tmp_bot_mean1 (mareano_data:tmp_bot_mean1)

gebco skyggerelieff (geonorge:GEBCO_skyggerelieff)

Data fra the International Bathymetric Chart of the Artic Ocean – Ibcao, se www.ibcao.org. Kun til bakgrunnsinformasjon. Kildehenvisning: Jakobsson, M., Macnab, R., Mayer, M., Anderson, R., Edwards, M., Hatzky, J., Schenke, H-W., and Johnson, P., 2008, An improved bathymetric portrayal of the Arctic Ocean: Implications for ocean modeling and geological, geophysical and oceanographic analyses, v. 35, L07602, Geophysical Research Letters, doi:10.1029/2008GL033520

Knølhval Beiteområder (pattedyr:knolhval_Beiteomrader)

This layer shows the feeding areas of Humpback whale (Megaptera novaeangliae)

last60daysmovement_v2 (postgis:norago_last60daysmovement_dev_newQuery)

Nordsjotorsk utbredelsesområde (fisk:nordsjotorsk_utbredelse)

This layer shows the distribution of cod in the North Sea

Chukchi_Mammals_Feeding (amsa:Chukchi_Mammals_Feeding)

Chukchi_Mammals_Feeding

Knolhval Kalving og Paringsområde (pattedyr:Knolhval_Kalving_Paringsomrade)

Knolhval Kalving og Paringsområde

Spermhval Gyldighetsområde (pattedyr:Spermhval_gyldighetsomrade)

Spermhval Gyldighetsområde

Barents Sea AHES (amsa:Barents_Sea_AHES)

Barents Sea AHES

Lodde ved Island, Aust-Grønland og Jan Mayen sine gyteområder (fisk:lodde_island_gyte)

Capelin off Iceland, East Greenland and Jan Mayen. The capelin at Iceland spawns along the southern and western coasts of Iceland. While several other capelin stocks spawn on the beaches, both these stocks spawn at depths of 10-60 m. The eggs are spawned on sand and gravel, where they are attached until hatching.

Hyse NEA gyteområde (fisk:hyse_nea_gyteomrade)

This layer shows the spawning areas of Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Seismikk_0101_0115_20nmi (seismikk:Seismikk_0101_0115_20nmi)

Hvalross_45W80E (pattedyr:Hvalross_45W80E_bw)

Kartet viser utbredelsen av hvalross.

Seismikk_0115_0131_5nmi (seismikk:Seismikk_0115_0131_5nmi)

Klappmyss kasteområder (pattedyr:klappmyss_kaste)

Klappmyss kasteområder

Brosme utbredelse (fisk:brosme_utbredelse)

This layer shows the distribution of Tusk (Brosme Brosme)

Nordsjøsild gyteområde nord Høy Konsentrasjon (fisk:Nordsjosild_gyteomrade_nord_HK)

Nordsjøsild gyteområde nord Høy Konsentrasjon

Rognkjeks Rognkall utbredelsesområde (fisk:rognkjeks_rognkall_utbredelse)

This layer shows the distribution of Cyclopterus lumpus

Kamskjell (skalldyr:kamskjell_bw)

Kamskjell

Barents_Birds (amsa:Barents_Birds)

Barents_Birds

World APS WGS84 (mareano_data:World_APS_WGS84)

World_APS_WGS84

Hyse NEA (fisk:hyse_nea_bw)

Hyse NEA -Nordøstarktisk

NEA Torsk næringsområder (fisk:torsk_nea_naering)

This layer shows feeding areas for North East Arctic Cod (Gadus morhua)

Sei oppvekstområde (fisk:Sei_oppvekstomrade)

Sei oppvekstområde

vanliguer (vanliguer)

nvg_sild (nvg_sild)

NVGSild_0gr_inkl_fjord_WGS84 (prosj_miljoverdi:NVGSild_0gr_inkl_fjord_WGS84)

Haagjel (Haagjel)

Grindhval Gyldighetsområde (pattedyr:Grindhval_Gyldighetsomrade)

Grindhval Gyldighetsområde

Polartorsk gyldighetsområde (fisk:Polartorsk_gyldighetsomrade)

Gyldighetsområde polartorsk

Lodde_0gr_WGS84_kliptMaske (prosj_miljoverdi:Lodde_0gr_WGS84_kliptMaske)

Norwegian Sea Birds Breeding colonies (amsa:Norwegian_Sea_Birds_Breeding_colonies)

Norwegian_Sea_Birds_Breeding_Colonies

Kolmule gyldighetsområde (fisk:kolmule_gyldighetsomrade_1_1)

Kolmule gyldighetsområde

Steinkobbe høy konsentrasjon (pattedyr:steinkobbe_hoy_konsentrasjon)

This layer shows areas with high concentration of Harbour Seal (Phoca vitulina)

Stortare høstingsomrade (andre:Stortare_hosting)

Stortare høstingsomrade

Brugde (fisk:Brugde_bw)

Kartet viser utbredelsen av brugde.

Kongekrabbe enkeltobservasjoner (skalldyr:Kongekrabbe_enkeltobs)

Viser enkeltobservasjoner av Kongekrabbe utenfor utbredelsesområdet

Fjesing (fisk:Fjesing_bw)

Fjesing

Lysing gyldighetsområde (fisk:Lysing_gyldighetsomrade)

Lysing gyldighetsområde

Nordsjøhyse (fisk:Nordsjohyse_bw)

Kartet viser utbredelsen av nordsjøhyse.

Øyepål gyteområder (fisk:oyepaal_gyte)

This layer shows the spawning areas of Norway Pout (Trisopterus esmarkii)

norargo_last60days_position_dev (postgis:norargo_last60days_position_dev)

Kysttorsk fra62grN dekningsomrade (fisk:Kysttorsk_fra62grN_dekningsomrade)

Kysttorsk fra62grN dekningsomrade

Norsk kysttorsk (nord av 62°) utbredelsesområde (fisk:kysttorsk_n_62g_utbredelse)

This layer shows the distribution of costal Cod (Gadus morhua) north of 62 degrees.

Kara Sea Birds Breeding (amsa:Kara_Sea_Birds_Breeding)

Kara_Sea_Birds_Breeding

Klappmyss (pattedyr:Klappmyss_bw)

Kartet viser utbredelsen av klappmyss

Naftalen (mareano_kjemi:naftalen)

Naftalen

Nise Gyldighetsområde (pattedyr:Nise_gyldighetsomrade)

Nise Gyldighetsområde

Baffin_Bay_DS_core_areas (amsa:Baffin_Bay_DS_core_areas)

Baffin_Bay_DS_core_areas

Sei NEA (fisk:sei_nea_bw)

Kartet viser utbredelsen til Sei NEA Nordøstarktisk.

Bering_Mammals_Feeding_Haulout (amsa:Bering_Mammals_Feeding_Haulout)

Bering_Mammals_Feeding_Haulout

sp_hb_axinella_infundibuliformis (vulnerable_areas:sp_hb_axinella_infundibuliformis)

sp_hb_axinella_infundibuliformis

Havert utbredelse (pattedyr:havert_utbredelse)

This layer shows the distribution of Grey Seal (Halichoerus grypus)

Laptev_AHES (amsa:Laptev_AHES)

Laptev_AHES

Kara Sea Birds Molting and Feeding (amsa:Kara_Sea_Birds_Molting_and_Feeding)

Kara_Sea_Birds_Molting_and_Feeding

NK800BPSW (BARMAR:NK800BPSW)

svarthaa (svarthaa)

Seismikk_0301_0315_5nmi (seismikk:Seismikk_0301_0315_5nmi)

corals (corals)

Kysttorsk sør for 62N gyldighetsområde (fisk:Kysttorsk_soer_for_62N_gyldighetsomrade)

Kysttorsk sør for 62N gyldighetsområde

Sild_Larve_Juli_WGS84_klipt (prosj_miljoverdi:Sild_Larve_Juli_WGS84_klipt)

Seismikk_0215_0228_20nmi (seismikk:Seismikk_0215_0228_20nmi)

Taggmakrell Hestmakrell (fisk:Taggmakrell_bw)

Kartet viser utbredelsen til taggmakrell

fishfarm_week_cat (lakselus:fishfarm_week_cat)

Nordsjosild utbredelse (fisk:nordsjosild_utbredelse)

This layer shows the distribution of Herring in the North Sea

Vågehval næringsvandring (pattedyr:vaagehval_naeringsvandring)

This layer shows the feeding areas of Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata)

Søppel pr stasjon (mareano_data:soppel)

Søppel pr stasjon

M_kartlagt (mareano:M_kartlagt)

M_kartlagt

barmarPointvalueAggregate (postgis:barmarPointvalueAggregate)

breiflabb (breiflabb)

Dybderelieffpolar v02 WMS (Kartverket:dybderelieffpolar_v02)

Data from the GEBCO_08 Grid, version 20100927, http://www.gebco.net, and the Mareano project, http://www.mareano.no

Nordsjohyse gyldighetsområde (fisk:Nordsjohyse_gyldighetsomrade)

Nordsjohyse gyldighetsområde

Spermhval næringsvandring (pattedyr:spermhval_naeringsvandring)

This layer shows the feeding areas of Sperm whale (Physeter macrocephalus)

Seismikk_0101_0115_5nmi (seismikk:Seismikk_0101_0115_5nmi)

geonorge_europa_hvit_bakgrunn (geonorge_europa_hvit_bakgrunn)

Finnhval Gyldighetsområde (pattedyr:Finnhval_Gyldighetsomrade)

Finnhval Gyldighetsområde

torsk_nea (torsk_nea)

Sandeel FishingGrounds(20110301) (fisk:sandeel_fishinggrounds)

Shows Sandeel fishing grounds Updated 20110301

Norwegian Sea Marine Mammals Feeding (amsa:Norwegian_Sea_Marine_Mammals_Feeding)

Norwegian_Sea_Marine_Mammals_Feeding

sandeel_area_fishing (sandeel_area_fishing)

Hudson_Bay_LME_Labels (amsa:Hudson_Bay_LME_Labels)

Hudson_Bay_LME_Labels

Coral_Research_area (vulnerable_areas:Coral_Research_area)

Beaufort_Sea_LME (amsa:Beaufort_Sea_LME)

Beaufort_Sea_LME

Barents Sea Mammals Seal Habitat (amsa:Barents_Sea_Mammals_Seal_Habitat)

Barents_Sea_Mammals_Seal_Habitat

Hvitting gyldighetsområde (fisk:Hvitting_gyldighetsomrade)

Hvitting gyldighetsområde

gronlandsel (gronlandsel)

Seismikk_0101_0115 (seismikk:Seismikk_0101_0115)

kysttorsk_n_62g (kysttorsk_n_62g)

Fjesing gyldighetsområde (fisk:Fjesing_gyldighetsomrade)

Fjesing gyldighetsområde

PAHsum (mareano_kjemi:pah)

PAHsum

Blaalange gyldighetsområde (fisk:Blaalange_gyldighetsomrade)

Blaalange gyldighetsområde

Kysttorsk_N62_181214 (fisk:Kysttorsk_N62_181214)

Mareano gear lines (mareano:bunnp_line)

This layer shows stations taken with towed gear. The gear shown is Beamtraw, RP-sledge and Video

Barents_Combo_TXT (amsa:Barents_Combo_TXT)

NVG Sild (fisk:nvgsild_bw)

Norsk Vårgytende Sild

Snabeluer utbredelsesområde mindre betydningsfull (fisk:Snabeluer_utbredelse_mindre_betydningsfull)

Snabeluer utbredelsesområde mindre betydningsfull

fishfarm (lakselus:fishfarm)

Seismikk_0415_0430 (seismikk:Seismikk_0415_0430)

Hvitting gyteområde Høy konsentrasjon (fisk:Hvitting_gyteomrade_hoy_konsentrasjon)

Hvitting gyteområde Høy konsentrasjon

Nordsjosei næringsområder (fisk:nordsjosei_naering)

This layer shows feeding areas for Saithe in the North Sea

East_Siberian_AHES (amsa:East_Siberian_AHES)

East_Siberian_AHES

areavalueNormar (postgis:areavalueNormar)

norargo_last60days_position (postgis:norargo_last60days_position)

Blålange Gyteområde Usikkert (fisk:Blaalange_NEA_Gyteomrade_Usikkert)

Barents Sea Mammals Feeding (amsa:Barents_Sea_Mammals_Feeding)

Barents_Sea_Mammals_Feeding

Seismikk_1201_1215 (seismikk:Seismikk_1201_1215)

Nordsjohyse Gyteområde Høy konsentrasjon (fisk:Nordsjohyse_gyteomrade_hoy_konsentrasjon)

Nordsjohyse Gyteområde Høy konsentrasjon

norargo_last60days_path (postgis:norargo_last60days_path)

Arctic_background (Arctic_background)

Lodde utbredelsesområde (fisk:lodde_utbredelsesomrade)

Lodde utbredelsesområde

Hvitting (fisk:Hvitting_bw)

Kartet viser utbredelsen av hvitting

Lodde island (fisk:Lodde_island_bw)

Kartet viser utbredelsesområde til lodde ved island.

Snøkrabbe gyldighetsområde (skalldyr:Snokrabbe_gyldighetsomrade)

Snokrabbe gyldighetsområde

Barents Sea Mammals Breeding (amsa:Barents_Sea_Mammals_Breeding)

Barents_Sea_Mammals_Breeding

Bering_Fish_Nursery (amsa:Bering_Fish_Nursery)

Bering_Fish_Nursery

Barents_Sea_Mammals (Barents_Sea_Mammals)

Grab individuals (mareano_biologi:grab_individuals)

Grab individuals

NK800BPSW1 (BARMAR:NK800BPSW1)

cage (lakselus:cage)

makrell (makrell)

fiskesamfunn (mareano_fiskesamfunn:fiskesamfunn)

Fiskesamfunn i artssammensetningen av bunnfisk.

Blålange (fisk:Blaalange_bw)

Kartet viser utbredelsen av blålange.

NordsjoSei Gyteområde Høy konsentrasjon (fisk:NordsjoSei_gyteomrade_hoy_konsentrasjon)

NordsjoSei Gyteområde Høy konsentrasjon

Grønngylt Berggylt (fisk:Groenngylt_Berggylt_bw)

Groenngylt Berggylt

Seismikk_1215_1231_5nmi (seismikk:Seismikk_1215_1231_5nmi)

grid rutenett 1 breddgr * 5 lengedegr (mareano_rutenett:grid_rutenett_1bgX5lg)

grid rutenett 1 breddgr * 5 lengedegr

Bering_Fish_Spawning (amsa:Bering_Fish_Spawning)

Bering_Fish_Spawning

Ål (fisk:aal_bw)

Kartet viser utbredelsen av ål.

Håbrann utbredelsesområde (fisk:haabrann_utbredelse)

This layer shows the distribution of Lamna nasus

noargo_position (postgis:norargo_position)

Sandeel Areas (20110301) (fisk:sandeel_areas)

Shows areas which contains Sandeel. Updated 20110301

Nordsjosei oppvekstområder (fisk:nordsjosei_oppvekst)

This layer shows areas where Saithe in the North Sea grow up.

LME_OLD (amsa:LME_OLD)

LME_OLD

Seismikk_0301_0315_20nmi (seismikk:Seismikk_0301_0315_20nmi)

Laptev_Fish_spawning (amsa:Laptev_Fish_spawning)

Laptev_Fish_spawning

Antracen (mareano_kjemi:antracen)

Antracen

skjellbrosme (skjellbrosme)

nise (nise)

Knølhval utbredelsesområder (pattedyr:knolhval_utbredelse)

This layer shows the distribution of Humpback whale (Megaptera novaeangliae)

Håkjerring utbredelsesområde (fisk:haakjerring_utbredelse)

This layer shows the distribution of Greenland shark (Somniosus microcephalus)

Isgalt utbredelsesområde (fisk:isgalt_utbredelse)

This layer shows the distribution of Macrourus berglax

Makrell gyldighetsområde (fisk:Makrell_gyldighetsomrade)

Gyldighetsområde for makrell i barentshavet

Bering_Mammals_Wintering (amsa:Bering_Mammals_Wintering)

Bering_Mammals_Wintering

Polar front (currents:polar_front)

barents_watch_wms_10 (Kartverket:barents_watch_wms_10)

barents_watch_wms_10

Kveite gyteområder (fisk:kveite_gyte)

This layer shows the spawning areas of Halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Sei beiteområde (fisk:Sei_beiteomrade)

Sei beiteområde

Nebbhval (pattedyr:Nebbhval_bw)

Kartet viser utbredelsen av nebbhval

Norwegian Sea Fish Spawning (amsa:Norwegian_Sea_Fish_Spawning)

Norwegian_Sea_Fish_Spawning

Kara Sea Birds Molting and Staging (amsa:Kara_Sea_Birds_Molting_and_Staging)

Kara_Sea_Birds_Molting_and_Staging

Vmap0 Land (Kartverket:Vmap0Land)

Atlantic Circulation Arctic Water (currents:Atlantic_Circulation_Arctic_Water)

Atlantic Circulation Arctic Water

Haneskjell (skalldyr:haneskjell_bw)

Kartet viser utbredelsen av haneskjell.

Brosme (fisk:Brosme_bw_3)

Kartet viser utbredelsesområde til brosme. This layer shows the distribution of Tusk (Brosme Brosme)

Topografisk norgeskart 2 gråtone (geonorge:topo2_graatone_WMS)

Tjenesten inneholder topografiske kart i målestokken 1:500 til 1:10M i gråtone. Er ment som bakgrunnskart.

Mareano chemistry stations per year (mareano_kjemi:aar)

Mareano chemistry stations per year

Lodde gyldighetsområde (fisk:Lodde_gyldighetsomrade)

Gyldighetsområde for lodde i barentshavet

Kolmule utbredelsesområde (fisk:kolmule_utbredelse_1_1)

Kolmule utbredelsesområde

East_Siberian_Fish_Nursing (amsa:East_Siberian_Fish_Nursing)

East_Siberian_Fish_Nursing

Hvitting gyteområder (fisk:Hvitting_gyteomrader)

Hvitting gyteområder

knolhval (knolhval)

Barents Sea AHES Labels (amsa:Barents_Sea_AHES_Labels)

Barents Sea AHES Labels

Chukchi_Birds_Molting (amsa:Chukchi_Birds_Molting)

Chukchi_Birds_Molting

Beamtrawl individuals (mareano_biologi:beamtrawl_individuals)

Beamtrawl individuals

blaakveite (blaakveite)

Atlantic Water (currents:atlantic_water)

lodde (lodde)

Bering_Birds_Breeding (amsa:Bering_Birds_Breeding)

Bering_Birds_Breeding

Sild_Larve_Juni_WGS84_klipt (prosj_miljoverdi:Sild_Larve_Juni_WGS84_klipt)

Mora utbredelsesområde (fisk:mora_utbredelse)

This layer shows the distribution of common mora.

THC (mareano_kjemi:thc)

THC

Mareano reference stations yearly (mareano:station_year)

Mareano reference stations yearly

narhval (narhval)

artsmangfold fiskesamfunn barentshavet (mareano_data:artsmangfold_fiskesamfunn)

Bottomtrawl stations grouped by simmilarity(Bray Curtis similarity index) of bottom living fish. Data was collected during Norwegian and Russian research cruises august-september 2007. The different collor symbols indicate different fishcommunities. The results are published in a joint rapport between norwegian and russian scientists in 2008 [Stiansen, J.E. and Filin, A.A. (editors), 2008. Joint PINRO/IMR Report on the State of the Barents Sea Ecosystem in 2007, with Expected Situation and Considerations for Management. IMR-PINRO Joint Report Series 2008(1), Institute of Marine Research, Bergen, Norway. 185 pp. ISSN 1502-8828.]

Bering_Birds_Molting_Staging (amsa:Bering_Birds_Molting_Staging)

Bering_Birds_Molting_Staging

Beaufort_Sea_AHES_Label (amsa:Beaufort_Sea_AHES_Label)

Beaufort_Sea_AHES_Label

Snabeluer gyldighetsområde (fisk:Snabeluer_gyldighetsomrade)

Snabeluer gyldighetsområde

Brosme gyteområde (fisk:brosme_gyteomrade)

Brosme gyteområde

Costal water (currents:costal_water)

VME_Nephtheidae_medow (mareano_data:VME_Nephtheidae_medow)

Blomkålkorallskog

Laptev_Birds_Staging_Migration (amsa:Laptev_Birds_Staging_Migration)

Laptev_Birds_Staging_Migration

barentswatch_grunnkart_2 (Kartverket:barentswatch_grunnkart_2)

norargo_period_path_dev (postgis:norargo_range_path_dev)

geonorge_norge_skyggerelieff (geonorge:geonorge_norge_skyggerelieff)

Torsk_larve_mai_WGS84_klipt (prosj_miljoverdi:Torsk_larve_mai_WGS84_klipt)

Chukchi_SEA_AHES (amsa:Chukchi_Sea_AHES)

Chukchi_SEA_AHES_4

East_Siberian_AHES_text (amsa:East_Siberian_AHES_text)

East_Siberian_AHES_text

Blåkveite voksen (fisk:blaakveite_voksen)

This layer shows the distribution of adult Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

Atlantic Circulation Atlantic water mix (currents:Atlantic_Circulation_Atlantic_water_mix)

Atlantic Circulation Atlantic water mix

Hågjel utbredelsesområde (fisk:haagjel_utbredelsesomrade)

This layer shows the distribution of blackmouth catshark (Galeus melastomus).

Håkjerring (fisk:Haakjerring_bw)

Kartet viser utbredelsen til haakjerring.

BDE209 (mareano_kjemi:BDE209)

BDE209

Hummer (skalldyr:Hummer_bw)

Kartet viser utbredelsen av hummer.

Breiflabb gyldighetsområde (fisk:Breiflabb_gyldighetsomrade)

Breiflabb gyldighetsområde

Lyr utbredelsesområde (fisk:Lyr_utbredelsesomrade)

Lyr utbredelsesområde

Blålange utbredelse (fisk:blaalange_utbredelse)

This layer shows the distribution of Blue ling (Malva dypterygia)

NVGSild_gyte_historisk_bunnsub_potensiell (prosj_miljoverdi:NVGSild_gyte_historisk_bunnsub_potensiell)

Oyepaal Gyteområde Høy konsentrasjon (fisk:Oyepaal_gyteomrade_hoy _konsentrasjon)

Skjellbrosme utbredelsesområde (fisk:skjellbrosme_utbredelse)

This layer shows the distribution of Greater Forkbeard (Phycis blennoides)

Øyepål gyldighetsområde (fisk:Oyepaal_gyldighetsomrade)

Øyepål gyldighetsområde

Chukchi_Birds_Breeding_Staging (amsa:Chukchi_Birds_Breeding_Staging)

Chukchi_Birds_breeding_Staging

fisk_overlay (fisk_overlay)

Torsk_0gruppe_WGS84_kliptfjord (prosj_miljoverdi:Torsk_0gruppe_WGS84_kliptfjord)

Nise (pattedyr:Nise_bw)

Kartet viser utbredelsen av nise.

Narhval (pattedyr:Narhval_bw)

Kartet viser utbredelsen av narhval.

Vågehval utbredelsesområde (pattedyr:vaagehval_utbredelse)

This layer shows the distribution of Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata)

Lange Gyteområde (fisk:lange_gyteomrade)

Lange Gyteområde

Polartorsk gyteområde (fisk:polartorsk_gyte)

This layer shows spawning areas of polar cod (Boreogadus saida)

Kongekrabbe utbredelsesområde (skalldyr:kongekrabbe_utbredelse)

This layer shows the distribution of the red king crab (Paralithodes camtschaticus)

Bering_Fish_Wintering (amsa:Bering_Fish_Wintering)

Bering_Fish_Wintering

finnhval (finnhval)

Sponges (mareano_data:sponges)

Arktis_hoyde_APS_2_GML (amsa:Arktis_hoyde_APS_2_GML)

sone (lakselus:lakselus_sone)

Bottomstation yearly (mareano:bottomstation_year)

Bottomstation yearly

Taskekrabbe gyldighetsområde (skalldyr:taskekrabbe_gyldighetsomrade)

Taskekrabbe gyldighetsområde

Kveite utbredelsesområde (fisk:kveite_utbredelse)

This layer shows the distribution of Halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Tobis gyldighetsområde (fisk:Tobis_gyldighetsomrade)

Tobis gyldighetsområde

Ringsel (pattedyr:Ringsel_bw)

This layer shows the distribution of Ringed seal (Phoca hispida)

Marine protected areas - Coral (vulnerable_areas:coralmpa)

Rødspette utbredelsesområde (fisk:roedspette_utbredelse)

This layer shows the distribution of European Plaice (Pleuronectes platessa)

Sei (fisk:Sei_bw)

Sei i nordsjøen, norskehavet og Barentshavet (NEA).

Kveite (fisk:Kveite_bw)

Kartet viser utbredelsesområde for kveite.

Havbunnraster (Kartverket:havbunnraster)

norargo_lines (postgis:norargo_lines)

Makrell utbredelsesområde (fisk:makrell_utbredelse)

This layer shows the distribution of Mackrel (Scomber scombrus)

Torsk nea gyteområde perioder uteblir (fisk:torsk_nea_gyteomrade_periodevis)

Torsk nea gyteområde perioder uteblir

Breiflabb utbredelse (fisk:breiflabb_utbredelse)

This layer shows the distribution of Anglerfish (Lophius piscatorius)

Spekkhogger overvintring (pattedyr:spekkhogger_overvintring)

This layer shows the overwintering areas for Killer whale (Orcinus orca)

Greenland Sea Core areas (amsa:Greenland_Sea_Core_areas)

Greenland_Sea_Core_areas

VME_Softbottom_coral_garden (mareano_data:VME_Softbottom_coral_garden)

Bløtbunnskorallskog

Brugde gyldighetsområde (fisk:Brugde_gyldighetsomrade)

Kartet viser gyldighetsområde til Brugde.

NK800B (BARMAR:NK800B)

VME_Seapen_fields (mareano_data:VME_Seapen_fields)

Sjøfjærbunn

hummer_utbredelse (skalldyr:hummer_utbredelse)

hummer_utbredelse

Chukchi_AHES_Numbered_areas (amsa:Chukchi_AHES_Numbered_areas)

Chukchi_AHES_Numbered_areas

Finnhval utbredelse (pattedyr:finnhval_utbredelse)

This layer shows the distribution of Fin whale (Balaenoptera physalus)

Arktis_LAEA_H (amsa:Arktis_LAEA_H)

East_Siberian_Birds_Feeding_Moulting_Staging (amsa:East_Siberian_Birds_Feeding_Moulting_Staging)

East_Siberian_Birds_Feeding_Moulting_Staging

VME_Hardbottom_coral_garden (mareano_data:VME_Hardbottom_coral_garden)

Hardbunnskorallskog

Torsk nea gyteområde høy konsentrasjon (fisk:torsk_nea_gyteomrade_Hoy_konsentrasjon)

Torsk nea gyteområde høy konsentrasjon

Identified coral areas (vulnerable_areas:Identified_coral_area)

Bergnebb utbredelse (fisk:bergnebb_utbredelse)

This layer shows the distribution of Goldsinny (Ctenolabrus rupestris)

Brugde utbredelsesområde (fisk:Brugde_utbredelse)

Kartet viser utbredelsen til Brugde.

Arktis_LAEA_D (amsa:Arktis_LAEA_D)

Atlantic Circulation Coastal Water (currents:Atlantic_Circulation_Coastal_Water)

Atlantic Circulation Coastal Water

Seismikk_0215_0228_5nmi (seismikk:Seismikk_0215_0228_5nmi)

Blåkveite gyteområder (fisk:blaakveite_gyte)

This layer shows the spawning areas for Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

Norwegian Sea AHES (amsa:Norwegian_Sea_AHES)

Norwegian_Sea_AHES

Sum_HCH (mareano_kjemi:Sum_HCH)

Sum_HCH

Knolhval Gyldighetsområde (pattedyr:Knolhval_gyldighetsomrade)

Knolhval Gyldighetsområde

snabeluer (snabeluer)

Torsk nea gyteområder Varme perioder (fisk:torsk_nea_gyteomraader_Varme_perioder)

Torsk nea gyteområder Varme perioder

NVG Sild næringsområder (fisk:nvg_sild_naering)

This layer shows feeding areas for Herring (Clupea harengus L.)

lange (lange)

Taggmakrell gyldighetsområde Hestmakrell (fisk:Taggmakrell_gyldighetsomrade)

Taggmakrell gyldighetsområde

Chukchi_fish_potential_spawning (amsa:Chukchi_fish_potential_spawning)

Chukchi_fish_potential_spawning

sirkumpolar_grunnkart (Kartverket:sirkumpolar_grunnkart)

nordsjohyse (nordsjohyse)

Sledge individuals (mareano_biologi:sledge_individuals)

Sledge individuals

Spermhval naeringsvandring hoy konsentrasjon (pattedyr:Spermhval_naeringsvandring_hoy_kons)

This layer shows the feeding areas of Sperm whale (Physeter macrocephalus)

Storkobbe (pattedyr:Storkobbe_bw3)

Kartet viser utbredelsen av storkobbe.

NeaTorsk (fisk:torsk_nea_gyldighetsomrade)

Snøkrabbe utbredelsesområde (skalldyr:Snokrabbe_utbredelsesomrade)

Snokrabbe utbredelsesområde

Skjellbrosme (fisk:Skjellbrosme_bw)

Skjellbrosme_bw

Kolmule (fisk:kolmule_bw_1_1)

Kolmule

Snøkrabbe enkeltobs (skalldyr:Snokrabbe_enkeltobs)

Snøkrabbe enkeltobs

currentmeasurement (postgis:norargo_all_points_dev)

norargo_last60days_path_dev (postgis:norargo_last60days_path_dev)

Bering_Mammals_Migration (amsa:Bering_Mammals_Migration)

Bering_Mammals_Migration

grid rutenett 5 breddgr * 10 lengedegr (mareano_rutenett:grid_rutenett_5bgx10lg)

grid rutenett 5 breddgr * 10 lengedegr

last60daysmovement (postgis:norargo_last60daysmovement_dev)

Ringsel_80W80E (pattedyr:Ringsel_80W80E)

Blåstål Rødnebb utbredelsesområde (fisk:blaastaal_rodnebb_utbredelse)

This layer shows the distribution of Cuckoo Wrasse (Labrus mixtus)

Sild_Larve_April_WGS84_tokt (prosj_miljoverdi:Sild_Larve_April_WGS84_tokt)

Barents_Fish (amsa:Barents_Fish)

Barents_Fish_erased

gronlandssel (gronlandssel)

Brosme gyldighetsområde (fisk:Brosme_gyldighetsomrade)

Brosme gyldighetsområde

Perylen (mareano_kjemi:perylen)

Perylen

Seismikk_0301_0315 (seismikk:Seismikk_0301_0315)

Nebbhval Næringsvandring (pattedyr:nebbhval_naeringsvandring)

This layer shows the feedingareas of Bottlenose (Hyperodoon ampullatus)

Norwegian Sea Marine Mammals Breeding (amsa:Norwegian_Sea_Marine_Mammals_Breeding)

Norwegian_Sea_Marine_Mammals_Breeding

Fenantren (mareano_kjemi:fenantren)

Fenantren

Coral_survey_area (vulnerable_areas:Coral_survey_area)

Kartlag sonm brukes på mareano.no

Laptev_Birds_Feeding (amsa:Laptev_Birds_Feeding)

Laptev_Birds_Feeding

Vågehval (pattedyr:Vaagehval_bw)

Kartet viser utbredelsen av vågehval.

Vanliguer (fisk:Vanliguer_bw)

Kartet viser utbredelsen av vanliguer.

Laptev_Mammals_Feeding (amsa:Laptev_Mammals_Feeding)

Laptev_Mammals_Feeding

Arctic water (currents:arctic_water)

Laptev_Mammals_Wintering_Walrus (amsa:Laptev_Mammals_Wintering_Walrus)

Laptev_Mammals_Wintering_Walrus

Lodde gyteområde (fisk:lodde_gyte)

This layer shows the spawning areas of Capelin (Mallotus villosus)

prodomrade_forslag (temp:prodomrade_forslag)

Foreslåtte produksjonsområder for havbruksnæringen. På høring fra Nærings- og Fiskeridepartementet. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-vekstsystem-i-havbruksnaringen-pa-horing/id2505904/

Havbunnraster2 WMS (geonorge:Havbunnraster2_WMS)

Detaljerte skyggerelieff langs kysten i Nord-Norge. De detaljerte skyggerelieffene er av god kvalitet basert på moderne målinger.

Barents Sea Mammals Molting (amsa:Barents_Sea_Mammals_Molting)

Barents_Sea_Mammals_Molting

Lodde_gyte_WGS84_kliptfjordland (prosj_miljoverdi:Lodde_gyte_WGS84_kliptfjordland)

nordsjosei (nordsjosei)

East_Siberian_Mammals_Feeding (amsa:East_Siberian_Mammals_Feeding)

East_Siberian_Mammals_Feeding

Sjokart_Hovedkartserien2 (Sjokart_Hovedkartserien2)

Sei NEA gyldighetsområde (fisk:sei_nea_gyldighetsomrade)

Sei NEA gyldighetsområde

Pigghå (fisk:Pigghaa_bw)

Pigghå

prosj_miljoverdi_lodde (prosj_miljoverdi_lodde)

wsp_bot_mean1 (mareano_data:wsp_bot_mean1)

Skolest utbredelsesområde (fisk:skolest_utbredelse)

This layer shows the distribution of Roundnose Grenadier (Coryphaenoides rupestris)

Knølhval (pattedyr:Knolhval_bw)

Kartet viser utbredelsen til knølhval.

Dypvannsreke gyldighetsområde (skalldyr:Dypvannsreke_gyldighetsomrade)

Dypvannsreke gyldighetsområde

Nordsjosild gyteområde sør HK (fisk:Nordsjosild_gyteomrade_sor_HK)

Nordsjosild gyteområde sør HK

Laptev_Birds_Breeding_Colonies (amsa:Laptev_Birds_Breeding_Colonies)

Laptev_Birds_Breeding_Colonies

Nordsjohyse utbredelse (fisk:nordsjohyse_utbredelse)

This layer shows the distribution of Haddock in the North Sea, Skagerrak and Kattegat

Kara Sea Birds Feeding (amsa:Kara_Sea_Birds_Feeding)

Kara_Sea_Birds_Feeding

hvitting (hvitting)

Vanlig Uer utbredelsesområde (fisk:vanliguer_utbredelse)

This layer shows the distribution of Golden Redfish (Sebastes marinus)

Sild_Larve_Mai_WGS84_klipt (prosj_miljoverdi:Sild_Larve_Mai_WGS84_klipt)

Rognkjeks-Rognkall gyldighetsområde (fisk:rognkjeks_rognkall_gyldighetsomrade)

Rognkjeks-Rognkall gyldighetsområde

Bergnebb (fisk:Bergnebb_bw)

Bergnebb

Nise utbredelsesområde (pattedyr:nise_utbredelse)

This layer shows the distribution of Harbour Porpoise (Phocoena phocoena)

grab (grab)

Sei NEA kvartal 2013 (fisk:Sei_NEA_kvartal_2013)

Sei NEA kvartal 2013

Klappmyss hårfellingsområde (pattedyr:klappmyss_haarfelling)

This layer shows areas where Hooded seal (Cystophora cristata) moult

klappmyss (klappmyss)

norargo_days_path_dev (postgis:norargo_days_path_dev)

sponge_softbottom_ow (vulnerable_areas:sponge_softbottom_ow)

Hvithval utbredelsesområde (pattedyr:hvithval_utbredelse)

This layer shows the distribution of Beluga whale (Delphinapterus leucas)

Bering_Sea_Lion_rookeries (amsa:Bering_Sea_Lion_rookeries)

Sea_Lion_rookeries_wgs84

Grindhval utbredelse (pattedyr:grindhval_utbredelse)

This layer shows the distribution of Long-finned pilot whale (Globicephala melas)

Coral reefs / Korallrev / DOK (vulnerable_areas:coralreefs)

Lodde v Island (Lodde v Island)

Gebco data (gebco:gebco)

pigghaa (pigghaa)

Seismikk_0201_0215 (seismikk:Seismikk_0201_0215)

Kolmule ung (fisk:kolmule_ung_1_1)

Kolmule ung

Nordsjosei gyteområde (fisk:nordsjosei_gyte)

This layer shows spawning areas for Saithe (Pollachius virens) in the North sea

Springere Kvitskjeving (pattedyr:Springere_Kvitskjeving_bw)

Kartet viser utbredelsen av Springere Kvitskjeving.

Spekkhogger utbredelseområde (pattedyr:spekkhogger_utbredelse)

This layer shows the distribution of Killer whale (Orcinus orca)

EastSiberian_Birds_Feeding_Moulting (amsa:East_Siberian_Birds_Feeding_Moulting)

EastSiberian_Birds_Feeding_Moulting

Sei NEA gyteområde usikkert (fisk:sei_nea_gyteomrade_usikkert)

sei_nea_gyteomrade_usikkert

norargo_lines_dev (postgis:norargo_lines_dev)

Vågehval Gyldighetsområde (pattedyr:Vaagehval_gyldighetsomrade)

Vågehval Gyldighetsområde

barents_watch_WMS (barents_watch_WMS)

Central_Arctic_Ocean_Labels (amsa:Central_Arctic_Ocean_AHES_Labels)

Central_Arctic_Ocean_Labels

barmarAreavalueAggregate (postgis:barmarAreavalueAggregate)

Skolest (fisk:Skolest_bw)

Skolest

Beamtrawl biomass (mareano_biologi:beamtrawl_biomass)

Beamtrawl biomass

Hvalross utbredelse (pattedyr:hvalross_utbredelse)

This layer shows the distribution of Walrus (Odobenus rosmarus)

Taggmakrell gyteområder Hestmakrell (fisk:taggmakrell_gyte)

This layer shows the spawning areas of Horse Mackerel (Trachurus trachurus)

Taskekrabbe utbredelsesområde (skalldyr:taskekrabbe_utbredelse)

This layer shows the distribution of the red king Edible crab (brown crab).

Hvalross_45W80E (pattedyr:Hvalross_45W80E)

LME_Labels_OLD (amsa:LME_Labels_OLD)

LME_Labels_OLD

Narhval utbredelsesområde (pattedyr:narhval_utbredelse)

This layer shows the distribution of Narwhal (Monodon monoceros)

Kysttorsk nord for 62grN gyldighetsområde (fisk:Kysttorsk_fra62grN_gyldighetsomrade)

Kysttorsk nord for 62grN gyldighetsområde

Grab species (mareano_biologi:grab_species)

Grab species

Bering_Birds_Breeding_Molting (amsa:Bering_Birds_Breeding_Molting)

Bering_Birds_Breeding_Molting

Torsk NEA (fisk:torsk_nea_bw)

Kartet viser utbredelsen av NordøstarktiskTorsk. Kartet viser den generelle utbredelsen, basert på et langtidsmiddel, av Nordøstarktisk torsk i Barentshavet. De viktigste gytefeltene er i Vesterålen/Lofoten, og gytinga foregår i februar-april. Yngelen driver inn i det sørlige og sentrale Barentshavet, der den tilbringer resten av livet. Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden. http://www.imr.no/temasider/fisk/torsk/nordaustarktisk_torsk_skrei/111219/nb-no

Grønlandsel Kasteområder (pattedyr:gronlandsel_kaste)

This layer shows the birthing areas for Harp seals (Phoca groenlandica)

havert (havert)

Mora gyldighetsområde (fisk:Mora_gyldighetsomrade)

Mora gyldighetsområde

Barents Sea Birds Migration (amsa:Barents_Sea_Birds_Migration)

Barents_Sea_Birds_Migration

vaagehval (vaagehval)

Spermhval (pattedyr:Spermhval_bw)

Kartet viser utbredelsen av spermhval.-

Svarthå utbredelsesområde (fisk:svarthaa_utbredelse)

This layer shows the distribution of Velvet Belly (Etmopterus spinax)

Steinkobbe utbredelsesområde (pattedyr:steinkobbe_utbredelse)

This layer shows areas with moderate distribution of Harbour seal (Phoca vitulina)

Nordsjøtorsk (fisk:Nordsjotorsk_bw)

Kartet viser utbredelse av nordsjøtorsk.

Torsk NEA gyteområder (fisk:torsk_nea_gyte)

This layer shows the spawning areas of North East Arctic Cod (Gadus morhua)

barentswatch_grunnkart (Kartverket:barentswatch_grunnkart)

Taskekrabbe (skalldyr:Taskekrabbe_bw)

Kartet viser utbredelsen til taskekrabbe.

Nordsjosild gyteområde sør (fisk:Nordsjosild_gyteomrade_sor)

Nordsjosild gyteområde sør

Atlantic Circulation Atlantic water (currents:Atlantic_Circulation_Atlantic_water)

Atlantic Circulation Atlantic water

pointvalueNormar (postgis:pointvalueNormar)

Chukchi_Birds_Feeding_Staging (amsa:Chukchi_Birds_Feeding_Staging)

Chukchi_Birds_Feeding_Staging

Torsk nea gyteområder Kalde perioder (fisk:torsk_nea_gyteomraader_Kalde_perioder)

Torsk nea gyteområder Kalde perioder

Nordsjosild gyldighetsområde (fisk:Nordsjosild_gyldighetsomrade)

Gyldighetsområde for nordsjøsild

Kamskjell gyldighetsomrade (skalldyr:kamskjell_gyldighetsomrade)

Kamskjell gyldighetsomrade

Production data (mareano_data:Production_data)

Production data

Steinkobbe Gyldighetsområde (pattedyr:Steinkobbe_gyldighetsomrade)

Steinkobbe Gyldighetsområde

Beaufort_Sea_AHES (amsa:Beaufort_Sea_AHES)

Beaufort_Sea_AHES

spermhval (spermhval)

Snabeluer utbredelsesområde (fisk:snabeluer_utbredelse)

This layer shows the distribution of Deepsea red fish (Sebastes mentella)

Ringsel utbredelsesområde (pattedyr:ringsel_utbredelse)

This layer shows the distribution of Ringed seal (Phoca hispida)

gressgylt (gressgylt)

Laks (fisk:Laks_bw)

Laks

Håbrann (fisk:Haabrann_bw)

Håbrann

Havmus (fisk:Havmus_bw)

Havmus

Havert moderat tetthet (pattedyr:havert_moderat_tetthet)

This layer shows areas with moderate density of Grey Seal (Halichoerus grypus)

Beaufort_Sea_LME_Labels (amsa:Beaufort_Sea_LME_Labels)

Beaufort_Sea_LME_Labels

Stortare gyldighetsomrade (andre:Stortare_gyldighetsomrade)

Stortare gyldighetsomrade

Haneskjell Gyldighetsområde (skalldyr:haneskjell_gyldighetsomrade)

Haneskjell Gyldighetsområde

Grindhval (pattedyr:Grindhval_bw)

Kartet viser utbredelsen til grindhval.

Stortare (andre:Stortare_bw)

Stortare_bw

Lysing (fisk:Lysing_bw)

Kartet viser utbredelse av lysing.

Bering_Mammals_Feeding (amsa:Bering_Mammals_Feeding)

Bering_Mammals_Feeding

spekkhogger (spekkhogger)

Springere-Kvitnos (pattedyr:Springere_Kvitnos_bw)

Kartet viser utbredelsen av Springere Kvitnos.

Kveite gyldighetsområde (fisk:Kveite_gyldighetsomrade)

Kveite gyldighetsområde

Torsk_larve_april_WGS84_klipt (prosj_miljoverdi:Torsk_larve_april_WGS84_klipt)

Arktis høyde (amsa:Arktis_7)

Arktis_7

Chukchi_Birds_Staging (amsa:Chukchi_Birds_Staging)

Chukchi_Birds_Staging

LME (amsa:LME)

LME_AMSAIIc_2012_lines

Central_Arctic_Ocean_AHES (amsa:Centra_Arctic_Ocean_AHES)

Central_Arctic_Ocean_AHES

Tobis (fisk:Tobis_bw)

Kartet viser utbredelsen av Tobis.

gyte_5arter (fisk_overlay:gyte_5arter)

Dypvannsreke (skalldyr:Dypvannsreke_bw)

Kartet viser utbredelsen av dypvannsreke.

Sild NVG kvartal 2009 (fisk:Sild_NVG_kvartal_2009)

Sild NVG kvartal 2009

Mareano gear points (mareano:bunnp_point)

This layer shows the positions where different gears have been deployed. Gear contained in this layer is Boxcorer, Multicorer, Grab and CTD

Brisling gyldighetsområde (fisk:Brisling_gyldighetsomrade)

Brisling gyldighetsområde

norargo_points (postgis:norargo_points)

Brisling (fisk:Brisling_bw)

Kartlaget viser utbredelse av brisling

Lange gyldighetsområde (fisk:Lange_gyldighetsomrade)

Lange gyldighetsområde

norago_last60days_point_dev (postgis:norago_last60days_point_dev)

haakjerring (haakjerring)

Nordsjosild gyteomrade midt Høy Konsentrasjon (fisk:Nordsjosild_gyteomrade_midt_HK)

Nordsjosild gyteomrade midt Høy Konsentrasjon

Ål gyldighetsområde (fisk:aal_gyldighetsomrade)

Ål gyldighetsområde

groenngylt_berggylt (groenngylt_berggylt)

AntallArterFraVideo (mareano_data:AntallArterFraVideo)

AntallArterFraVideo

Taggmakrell utbredelsesområde Hestmakrell (fisk:taggmakrell_utbredelse)

This layer shows the distribution of Horse Mackerel (Trachurus trachurus)

Hvitting utbredelsesområde (fisk:hvitting_utbredelse)

Shows the distribution of Whitting (Merlangius merlangus)

Lodde NEA kvartal 2009 (fisk:Lodde_NEA_kvartal_2009)

Lodde NEA kvartal 2009

Fareo Plateau AHES (amsa:Fareo_Plateau_AHES)

Fareo_Plateau_AHES

NK800BPS (BARMAR:NK800BPS)

Havert (pattedyr:Havert_bw)

Kartet viser utbredelsen av havert.

Sei Gyteområde Høy konsentrasjon (fisk:Sei_gyteomrade_hoy_konsentrasjon)

Sei Gyteområde Høy konsentrasjon

Seismikk_0401_0415 (seismikk:Seismikk_0401_0415)

Chukchi_Sea_AHES_Label (amsa:Chukchi_Sea_AHES_Label)

Chukchi_AHES_LABELS_FINAL

Chukchi_Birds_Feeding (amsa:Chukchi_Birds_Feeding)

Chukchi_Birds_Feeding

hyse (hyse)

Sei gyteområde (fisk:Sei_gyteomrade)

Sei gyteområde

Torsk_larve_juli_WGS84_klipt66 (prosj_miljoverdi:Torsk_larve_juli_WGS84_klipt66)

Seismikk_0115_0131 (seismikk:Seismikk_0115_0131)

Barents Sea Birds Molting (amsa:Barents_Sea_Birds_Molting)

Barents_Sea_Birds_Molting

Lange (fisk:Lange_bw)

Kartet viser utbredelsen av lange.

last60daysmovement (postgis:norargo_last60daysmovement)

Breiflabb (fisk:Breiflabb_bw)

Karetet viser utbredelsen av breiflabb.

nordsjosild (nordsjosild)

Makrellstørje utbredelsesområde (fisk:Makrellstorje_utbredelsesomrade)

Makrellstørje utbredelsesområde

NVG Sild gyldighetsområder (fisk:NVG_Sild_gyldighetsomrade)

NVG Sild gyldighetsområder

Nordsjohyse gyteområder (fisk:nordsjohyse_gyte)

This layer shows spawning areas for Haddock in the North Sea, Skagerrak and Kattegat

Seismikk_0115_0131_20nmi (seismikk:Seismikk_0115_0131_20nmi)

Torsk_gyteomr_WGS84 (prosj_miljoverdi:Torsk_gyteomr_WGS84)

NPD (mareano_kjemi:npd)

NPD

Hyse NEA gyldighetsområde (fisk:hyse_nea_gyldighetsomrade)

Gyldighetsområde for Hyse NEA

Seismikk_1215_1231 (seismikk:Seismikk_1215_1231)

Nordsjøsild (fisk:Nordsjosild_bw3)

Kartet viser utbredelsen av nordsjøsild.

Barents Sea Mammals Wintering (amsa:Barents_Sea_Mammals_Wintering)

Barents_Sea_Mammals_Wintering

Gressgylt (fisk:Gressgylt_bw)

Gressgylt

barents_sea_currents (barents_sea_currents)

Chukchi_Fish_Nursery (amsa:Chukchi_Fish_Nursery)

Chukchi_Fish_Nursery

Pyren (mareano_kjemi:pyren)

Pyren

Dybderelieffpolar v02 WMS (geonorge:dybderelieffpolar_v02)

Data from the GEBCO_08 Grid, version 20100927, http://www.gebco.net, and the Mareano project, http://www.mareano.no

Sei gyteområde usikkert (fisk:Sei_gyteomrade_usikker)

Sei gyteområde usikkert

Barents Sea Birds Staging (amsa:Barents_Sea_Birds_Staging)

Barents Sea Birds Staging

Hågjel gyldighetsområde (fisk:haagjel_gyldighetsomrade)

Hågjel gyldighetsområde

VME_Hardbottom_sponge_garden (mareano_data:VME_Hardbottom_sponge_garden)

Svampskog

NEA__SEI_T1 (fisk:NEA__SEI_T1)

NEA__SEI_T2 (fisk:NEA__SEI_T2)

Bering_AHES_OLD (amsa:Bering_AHES_OLD)

Bering_AHES

Laks utbredeslesområde sjø (fisk:Laks_utbredelsesomrade_sjo)

Laks utbredeslesområde sjø

Barents Sea Fish Spawning (amsa:Barents_Sea_Fish_Spawning)

Barents_Sea_Fish_Spawning

PCB7 (mareano_kjemi:PCB7)

PCB7

Canadian_AA_LME (amsa:Canadian_AA_LME)

Canadian_AA_LME

kveite (kveite)

Nordsjosild gyteområde midt (fisk:Nordsjosild_gyteomrade_midt)

Nordsjosild gyteområde midt

Baffin_Bay_DS_AHES_Labels (amsa:Baffin_Bay_DS_AHES_Labels)

Baffin_Bay_DS_AHES_Labels

Kamskjell utbredelsesområde usikker (skalldyr:kamskjell_utbredelse_usikker)

Kamskjell utbredelsesområde usikker

Polartorsk (fisk:Polartorsk_bw2)

Kartet viser utbredelsen av polartorsk.

Mora (Mora)

East_Siberian_Mammals_Haul-out (amsa:East_Siberian_Mammals_Haul-out)

East_Siberian_Mammals_Houl-out

Arktis_53 (amsa:Arktis_53_old)

Arktis_LAEA_A

skygge (Kartverket:GEBCO_skyggerelieff_graaskala)

Data fra the International Bathymetric Chart of the Artic Ocean – Ibcao, se www.ibcao.org. Kun til bakgrunnsinformasjon. Kildehenvisning: Jakobsson, M., Macnab, R., Mayer, M., Anderson, R., Edwards, M., Hatzky, J., Schenke, H-W., and Johnson, P., 2008, An improved bathymetric portrayal of the Arctic Ocean: Implications for ocean modeling and geological, geophysical and oceanographic analyses, v. 35, L07602, Geophysical Research Letters, doi:10.1029/2008GL033520

grid rutenett 2 breddgr * 10 lengedegr (mareano_rutenett:grid_rutenett_2bgX10lg)

Gressgylt utbredelsesområde (fisk:gressgylt_utbredelse)

This layer shows the distribution of Rock Cook (Centrolabrus exoletus)

skolest (skolest)

roedspette (roedspette)

Kysttorsk sør for 62ºN (fisk:Kysttorsk_soer_for_62N_bw)

Kartet viser utbredelsen av kysttorsk sør for 62 grader.

Seismikk_1215_1231_20nmi (seismikk:Seismikk_1215_1231_20nmi)

Vanlig Uer gyteområde (fisk:vanliguer_gyte)

This layer shows the spawning areas of Golden Redfish (Sebastes marinus)

Greenland Sea AHES Label (amsa:Greenland_Sea_AHES_Label)

Greenland_Sea_AHES_Label

Steinkobbe (pattedyr:Steinkobbe_bw)

Kartet viser utbredelsen av steinkobbe.

shipsview (baatene:shipsview)

Se hvor forskningsfartøyene til Havforskningsinstituttet befinner seg.

HCB (mareano_kjemi:HCB)

HCB

grindhval (grindhval)

Laptev_Birds_Feeding_Moulting_Staging (amsa:Laptev_Birds_Feeding_Moulting_Staging)

Laptev_Birds_Feeding_Moulting_Staging

Barents Sea Birds Feeding (amsa:Barents_Sea_Birds_Feeding)

Barents_Sea_Birds_Feeding

Nebbhval utbredelsesområde (pattedyr:nebbhval_utbredelse)

This layer shows the distribution of Bottlenose (Hyperodoon ampullatus)

norargo_period_pos_dev (postgis:norargo_range_pos_dev)

Grønlandsel hårfellingsområder (pattedyr:gronlandsel_haarfelling)

This layer shows the areas where Harp Seal (Phoca groenlandica) shead their coat.

Makrell gyteområde (fisk:makrell_gyte)

This layer show the spawning areas of Mackrel (Scomber scombrus)

Baffin_Bay_DS_AHES (amsa:Baffin_Bay_DS_AHES)

Baffin_Bay_DS_AHES

Lodde_larve_WGS84 (prosj_miljoverdi:Lodde_larve_WGS84)

Seismikk_0315_0331_5nmi (seismikk:Seismikk_0315_0331_5nmi)

Norsk kysttorsk (nord av 62°) gyteområder (fisk:kysttorsk_n_62g_gyte)

This layer shows the spawning areas of costal Cod(Gadus morhua) north of 62 degrees North

Barents Sea Mammals Migration (amsa:Barents_Sea_Mammals_Migration)

Barents_Sea_Mammals_Migration

Bering_Mammals_Whelping (amsa:Bering_Mammals_Whelping)

Bering_Mammals_Whelping

pointvalue (postgis:pointvalue)

Tobis utbredelsesområde (fisk:Tobis_utbredelsesomrade)

Tobis utbredelsesområde

bottomstation_year2 (mareano:bottomstation_year2)

brosme (brosme)

Sum_DDT (mareano_kjemi:Sum_DDT)

Sum_DDT

Hvithval (pattedyr:Hvithval_bw)

Kartet viser utbredelsen av hvithval.

Kara Sea Fish Spawning (amsa:Kara_Sea_Fish_Spawning)

Kara_Sea_Fish_Spawning

Håbrann gyldighetsområde (fisk:Haabrann_gyldighetsomrade)

Håbrann gyldighetsområde

MAREANO reference stations (mareano:ref_stasj)

This layer shows the Video stations and Video + other gear stations taken on MAREANO cruises.

Iceland Fish Spawning_title (amsa:Iceland_Fish_Spawning)

Iceland_Fish_Spawning

Bering_AHES_Numbered_Areas (amsa:Bering_AHES_Numbered_Areas)

Bering_NumberAreas_wgs84

storkobbe (storkobbe)

Norwegian Sea AHES Label (amsa:Norwegian_Sea_AHES_Label)

Norwegian_Sea_AHES_Label

Snabeluer gyteområde (fisk:snabeluer_gyte)

This layer shows the spawning areas of Deep-sea Redfish (Sebastes mentella)

Svarthå (fisk:Svarthaa_bw)

Svarthå

steinkobbe (steinkobbe)

Mora (fisk:Mora_bw)

Mora

Haneskjell utbredelsesområde (skalldyr:haneskjell_utbredelse)

This layer shows the distribution of the Iceland scallop.

Storkobbe 80W-80E (pattedyr:Storkobbe_80W80E_bw)

Kartet viser utbredelsen til storkobbe 80W-80E.

Ringsel 80W - 80E (pattedyr:Ringsel_80W80E_bw)

Kartet viser utbredelsen av ringsel 80W - 80E.

Blåkveite utbredelse ung (fisk:blaakveite_ung)

This layer shows the distribution of juvenile Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides)

Spekkhogger høy konsentrasjon (pattedyr:spekkhogger_hoy_kons)

This layer shows areas with a high concentration of Killer whales (Orcinus orca)

gebco skyggerelieff (Kartverket:GEBCO_skyggerelieff)

Data fra the International Bathymetric Chart of the Artic Ocean – Ibcao, se www.ibcao.org. Kun til bakgrunnsinformasjon. Kildehenvisning: Jakobsson, M., Macnab, R., Mayer, M., Anderson, R., Edwards, M., Hatzky, J., Schenke, H-W., and Johnson, P., 2008, An improved bathymetric portrayal of the Arctic Ocean: Implications for ocean modeling and geological, geophysical and oceanographic analyses, v. 35, L07602, Geophysical Research Letters, doi:10.1029/2008GL033520

Kysttorsk sør for 62 grader Nord utbredelsesområde (fisk:kysttorsk_s_62g_utbredelse)

This layer shows the distribution of costal Cod (Gadus Morhua) south of 62 degrees north

Lodde ved Island, Aust-Grønland og Jan Mayen beiteområder (fisk:lodde_island_naering)

Capelin off Iceland, East Greenland and Jan Mayen The capelin at Iceland spawns along the southern and western coasts of Iceland. While several other capelin stocks spawn on the beaches, both these stocks spawn at depths of 10-60 m. The eggs are spawned on sand and gravel, where they are attached until hatching.

Isgalt gyldighetsområde (fisk:Isgalt_gyldighetsomrade)

Isgalt gyldighetsområde

Sjøkreps gyldighetsområde (skalldyr:sjokreps_gyldighetsomrade)

Sjøkreps gyldighetsområde

Kara Sea Marine Mammals Feeding (amsa:Kara_Sea_Marine_Mammals_Feeding)

Kara_Sea_Marine_Mammals_Feeding

Lysing gyteområde (fisk:Lysing_gyteomrade)

Lysing gyteområde

Hvalross (pattedyr:Hvalross_bw)

Kartet viser utbredelsen av hvalross.

Kara Sea Birds Ivory gull breeding colonies (amsa:Kara_Sea_Birds_Ivory_gull_breeding_colonies)

Kara_Sea_Birds_Ivory_gull_breeding_colonies

Continent_LAEA_c (amsa:continent_LAEA_c)

Continent_LAEA_c

continent_LAEA_c2 (amsa:continent_LAEA_c2)

Polartorsk utbredelsesområde (fisk:polartorsk_utbredelse)

This layer shows the distribution of Polar Cod (Boreogadus saida)

Seismikk_0201_0215_20nmi (seismikk:Seismikk_0201_0215_20nmi)

prosj_miljoverdi_nvgsild (prosj_miljoverdi_nvgsild)

Iceland Birds Staging and migration (amsa:Iceland_Birds_Staging_migration)

Iceland_Birds_Staging_migration

Chukchi_Mammals_Migration (amsa:Chukchi_Mammals_Migration)

Chukchi_Mammals_Migration

kamskjell (kamskjell)

Bering_AHES_Label (amsa:Bering_AHES_Label)

Bering_AHES_LABELS_wgs84

Rødspette (fisk:Roedspette_bw)

Kartet viser utbredelsen til rødspette.

Hyse NEA kvartal 2009 (fisk:Hyse_NEA_kvartal_2009)

Hyse NEA kvartal 2009

Chukchi_Fish_Wintering (amsa:Chukchi_Fish_Wintering)

Chukchi_Fish_Wintering

Dypvannsreke_utbredelse (skalldyr:Dypvannsreke_utbredelse)

Dypvannsreke_utbredelse

norargo_points_dev (postgis:norargo_points_dev)

jerico (arcticroos:jerico)

kysttorsk_s_62g (kysttorsk_s_62g)

Torsk_NEA_kvartal_2013 (fisk:Torsk_NEA_kvartal_2013)

Torsk_NEA_kvartal_2013

Kolmule gyteområde (fisk:kolmule_gyte_1_1)

Kolmule gyteområde

Snøkrabbe (skalldyr:Snokrabbe_bw)

Snøkrabbe

Gråhai (fisk:Graahai_bw)

Gråhai

Kara Sea Birds Staging (amsa:Kara_Sea_Birds_Staging)

Kara_Sea_Birds_Staging

Dybderelieffpolar v01 WMS (Kartverket:dybderelieffpolar_v01_wms)

Data from the GEBCO_08 Grid, version 20100927, http://www.gebco.net, and the Mareano project, http://www.mareano.no

Nordsjotorsk Gyteområde Høy konsentrasjon (fisk:Nordsjotorsk_gyteomrade_hoy _konsentrasjon)

Nordsjotorsk Gyteområde Høy konsentrasjon

Lyr (fisk:Lyr_bw)

Lyr

Iceland Birds Breeding, feeding,staging (amsa:Iceland_Birds_Breeding_feeding_staging)

Iceland_Birds_Breeding_feeding_staging

Rognkjeks / Rognkall (fisk:rognkjeks_rognkall_bw)

Kartet viser utbredelsen av rognkjeks/rognkall

Barents_Combo (amsa:Barents_Combo)

Barents_Combo

Hyse NEA Gyteområde sporadisk (fisk:Hyse_NEA_Gyteomrade_Usikkert)

Hyse NEA Gyteområde sporadisk

VME_Umbellula_fields (mareano_data:VME_Umbellula_fields)

Umbellula-bestander

Bering_AHES (amsa:Bering_AHES)

Bering_AHES

PBDEsum (mareano_kjemi:PBDEsum)

PBDEsum

Trålspor Pr 100m (mareano_data:TraalsporPr100m)

Trålspor Pr 100m

VME_Softbottom_sponge_garden (mareano_data:VME_Softbottom_sponge_garden)

Svampspikelbunn

Storkobbe 80W80E (pattedyr:Storkobbe_80W80E)

Storkobbe 80W80E

PAH16 (mareano_kjemi:pah16)

PAH16

Klappmyss utbredelsesområde (pattedyr:klappmyss_utbredelse)

This layer shows the distribution of Hooded seal (Cystophora cristata)

hvalross (hvalross)

Brisling gyteområde høy konsentrasjon (fisk:Brisling_gyteomrade_hoy_konsentrasjon)

Springere Kvitnos Utbredelsesområde (pattedyr:Springere_Kvitnos_Utbredelse)

This layer shows the distribution of White-beaked Dolphin.

norargo_range_pos (postgis:norargo_range_pos)

rognkjeks_rognkall (rognkjeks_rognkall)

Fareo Plateau AHES labels (amsa:Fareo_Plateau_AHES_Labels)

Fareo Plateau AHES labels

ringsel (ringsel)

Kveite utbredelseområde norsk gytende (fisk:Kveite_utbredelseomrade_norsk_gytende)

Kveite utbredelseområde norsk gytende

Kysttorsk nord for 62ºN (fisk:Kysttorsk_fra62grN_bw)

Kartet viser utbredelsen for kysttorsk nord for 62N.

Nise høy konsentrasjon (pattedyr:nise_hoy_kons)

This layer shows areas with high concentration of Harbour porpoise (Phocoena phocoena)

areavalueAggregate (postgis:areavalueAggregate)

haabrann (haabrann)

Brisling gyteområder (fisk:brisling_gyte)

This layer shows the spawning areas of Sprat (Sprattus sprattus)

Nordsjosild gyteområde nord (fisk:Nordsjosild_gyteomrade_nord)

Nordsjosild gyteområde nord

Seismikk_0415_0430_5nmi (seismikk:Seismikk_0415_0430_5nmi)

Hudson_Bay_LME (amsa:Hudson_Bay_LME)

Hudson_Bay_LME

Canadian_AA_AHES_Labels (amsa:Canadian_AA_AHES_Labels)

Canadian_AA_AHES_Labels

Sledge species (mareano_biologi:sledge_species)

Sledge species

Seismikk_0201_0215_5nmi (seismikk:Seismikk_0201_0215_5nmi)

Havmus utbredelsesområde (fisk:Havmus_utbredelse)

Havmus utbredelsesområde

East_Siberian_Birds_Breeding_Colonies (amsa:East_Siberian_Birds_Breeding_Colonies)

East_Siberian_Birds_Breeding_Colonies

norago_last60daysmovement_dev_geoview (postgis:norago_last60daysmovement_dev_noView)

Lodde ved Island, Aust-Grønland og Jan Mayen oppvekstomr (fisk:lodde_island_oppvekstomr)

Capelin off Iceland, East Greenland and Jan Mayen The capelin at Iceland spawns along the southern and western coasts of Iceland. While several other capelin stocks spawn on the beaches, both these stocks spawn at depths of 10-60 m. The eggs are spawned on sand and gravel, where they are attached until hatching.

Øyepål (fisk:Oyepaal_bw)

Kartet viser utbredelsen til Øyepål.

Nordsjøsei (fisk:NordsjoSei_bw)

Viser utbredelsen av nordsjøsei.

Barents Sea Mammals Haul out (amsa:Barents_Sea_Mammals_Haul_out)

Barents_Sea_Mammals_Haul_out

world_land (BARMAR:world_land)

Hyse_Nordostarktisk (fisk:Hyse_Nordostarktisk_farge_test)

Europa_WMS (Europa_WMS)

Havert gyldighetsområde (pattedyr:Havert_gyldighetsomrade)

Havert gyldighetsområde

Sledge biomass (mareano_biologi:sledge_biomass)

Sledge biomass

Canadian_AA_LME_Labels (amsa:Canadian_AA_LME_Labels)

Canadian_AA_LME_Labels

Finnhval Beiteområde sommer (pattedyr:Finnhval_Beiteomrade_Sommer)

Finnhval Beiteområde sommer

Amsa_APS_8 (amsa:Amsa_53)

Lodde Island gyldighetsområde (fisk:Lodde_island_gyldighetsomrade)

Lodde Island gyldighetsområde

Isgalt (fisk:Isgalt_bw)

Isgalt

Fareo Plateau Birds Feeding and Breeding (amsa:Fareo_Plateau_Birds_Feeding_Breeding)

Fareo_Plateau_Birds_Feeding_Breeding

groenlandssel (groenlandssel)

Pigghå utbredelsesområde (fisk:pigghaa_utbredelse)

This layer shows the distribution of Spurdog (Squalus acanthias)

Rødspette gyteområde (fisk:Roedspette_gyteomrade)

Rødspette gyteområde

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.