Naturvårdsverket

Befolkningstäthet Befolkningstäthet Befolkningstäthet
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Naturvårdsverket (unverified)

Contact information:

Naturvårdsverket

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Detta är en WMS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om de marina underlag som framtagits för Naturvårdsverket. Tjänsten har 63 valbara lager med information om påverkansfaktorer, artobservationer, GIS-analyser och habitatmodelleringar.Informationen uppdateras inte Respektive lager har ett eget kartmanér.

Available map layers (63)

Befolkningstäthet (Befolkningstäthet)

Havsbaserade_vindkraftverk (Havsbaserade_vindkraftverk)

Modellering_av_Västernorrlands_marina_habitat_och_naturvärden_Natura_2000_naturtyp_Rev_1170 (Modellering_av_Västernorrlands_marina_habitat_och_naturvärden_Natura_2000_naturtyp_Rev_1170)

Densitet_av_fiskodlingar (Densitet_av_fiskodlingar)

Densitet_av_musselodlingar (Densitet_av_musselodlingar)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Gråsäl (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Gråsäl)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Knubbsäl (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Knubbsäl)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Vigg (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Vigg)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Tordmule (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Tordmule)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Svärta (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Svärta)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Småskrake (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Småskrake)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Sjöorre (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Sjöorre)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Sillgrissla (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Sillgrissla)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Knipa (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Knipa)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Ejder (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Ejder)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Brunand (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Brunand)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Bergand (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Bergand)

Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Alfågel (Sårbarhetsanalys_för_oljeutsläpp_i_svenska_havsområden_Alfågel)

Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_Artutbredningsmodeller_för_Kattegatt_Natura_2000_naturtyper (Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_Artutbredningsmodeller_för_Kattegatt_Natura_2000_naturtyper)

Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_Artutbredningsmodeller_för_Kattegatt_Ytsubstrat_enligt_EUNIS (Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_Artutbredningsmodeller_för_Kattegatt_Ytsubstrat_enligt_EUNIS)

Bottentyp_kustinventeringen_1969 (Bottentyp_kustinventeringen_1969)

Strandtyp_Kustinventeringen_1969 (Strandtyp_Kustinventeringen_1969)

Exploateringsindikator_2008 (Exploateringsindikator_2008)

Småbåtshamn_eller_Marina_Brygginventeringen (Småbåtshamn_eller_Marina_Brygginventeringen)

Bryggor_Brygginventeringen (Bryggor_Brygginventeringen)

Estuarier_1130 (Estuarier_1130)

Avsnörda_laguner_1150 (Avsnörda_laguner_1150)

Delvis_avsnörda_laguner_1150 (Delvis_avsnörda_laguner_1150)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Norrbottens_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Norrbottens_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Stockholms_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Stockholms_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Västerbottens_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Västerbottens_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Uppsala_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Uppsala_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Södermanlands_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Södermanlands_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Östergötlands_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Östergötlands_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Kalmar_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Kalmar_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Gotlands_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Gotlands_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Blekinge_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Blekinge_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Skåne_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Skåne_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Gävleborgs_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Gävleborgs_län)

Skär_och_små_öar_i_östersjön_Västernorrlands_län (Skär_och_små_öar_i_östersjön_Västernorrlands_län)

Stora_grunda_vikar_och_sund_Östersjön (Stora_grunda_vikar_och_sund_Östersjön)

Stora_grunda_vikar_och_sund_Västerhavet (Stora_grunda_vikar_och_sund_Västerhavet)

Lutning_i_strandzonen_SAKU (Lutning_i_strandzonen_SAKU)

Satellitklassning_av_strandtyp_SAKU (Satellitklassning_av_strandtyp_SAKU)

Hav_inom_territorialvattengränsen_SAKU (Hav_inom_territorialvattengränsen_SAKU)

Kombination_av_strukturerande_faktorer_SAKU (Kombination_av_strukturerande_faktorer_SAKU)

Naturhamnar (Naturhamnar)

Badplatser (Badplatser)

Gästhamnar (Gästhamnar)

Ankringsplatser (Ankringsplatser)

Maritim_trafik_fritidsbåtar (Maritim_trafik_fritidsbåtar)

Maritim_trafik_farligt_gods (Maritim_trafik_farligt_gods)

Maritim_trafik_lätt_yrkestrafik (Maritim_trafik_lätt_yrkestrafik)

Maritim_trafik_tung_yrkestrafik (Maritim_trafik_tung_yrkestrafik)

Maritim_trafik_all_trafik (Maritim_trafik_all_trafik)

Fysisk_påverkan_i_grundområden (Fysisk_påverkan_i_grundområden)

Utsjöbanksinventeringen_omgång_2_inventering_av_fisk (Utsjöbanksinventeringen_omgång_2_inventering_av_fisk)

Utsjöbanksinventeringen_omgång_2_inventering_av_fågel (Utsjöbanksinventeringen_omgång_2_inventering_av_fågel)

Utsjöbanksinventeringen_omgång_2_inventering_av_bottenlevande_djur_och_växter (Utsjöbanksinventeringen_omgång_2_inventering_av_bottenlevande_djur_och_växter)

Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_Natura_2000_naturtyper (Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_Natura_2000_naturtyper)

Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_inventerade_bankar (Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_inventerade_bankar)

Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_EUNIS_habitat (Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_EUNIS_habitat)

Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_biologisk_provtagning (Utsjöbanksinventeringen_omgång_1_biologisk_provtagning)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.