Czech Geological Survey

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
ArcIMS
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
cze
Data provider

Czech Geological Survey (unverified)

Contact information:

Lucie Kondrova

Czech Geological Survey

postal:
Klarov 3, 118 21 Prague, Czech Republic

Service metadata

Ads by Google

ArcIMS 9.3.0 CGS_Quarternary_Map Web Map Service, Mapa zobrazuje nejdůležitější typy kvartérních sedimentů, tj. eolické, říční, ledovcové a organické. Z říčních sedimentů jsou zvlášť vyčleněny současné nivy, ohrožené možnými záplavami za povodní. Ledovcové uloženiny se vyskytují v okrajové oblasti severních Čech a severní Moravy. Z organických sedimentů jsou rašeliny vázány na horské oblasti, slatiny na nižší nadmořské výšky. Travertiny členíme na karbonáty termálních mineralizovaných vod a karbonáty vysrážené ze studených vod prostých.

Available map layers (3)

CZE CGS 1M Quarternary map (0)

CZE CGS 1M Glaciation (1)

CZE CGS 1M Quarternary symbols (2)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.