Czech Geological Survey

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
ArcIMS
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
eng
Data provider

Czech Geological Survey (unverified)

Contact information:

Lucie Kondrova

Czech Geological Survey

postal:
Klarov 3, 118 21 Prague, Czech Republic

Service metadata

Ads by Google

ArcIMS 9.3.0 CGS_Eng_Geol_Zones Web Map Service, Mapa znázorňuje základní složky geologického prostředí, tříděné na základě podobnosti nebo stejnorodosti těch znaků, které mají význam z hlediska stavební geologie, inženýrské geologie a geotechniky. U hornin a zemin je to především litologické složení, podobné indexové, geomechanické či geofyzikální vlastnosti, zatímco např. stratigrafická příslušnost (stáří) je potlačena. Takto podobné horniny se slučují do rajonů, tedy oblastí se stejnými či podobnými inženýrskogeologickými vlastnostmi. V mapě je vyčleněno celkem 18 rajonů.

Available map layers (1)

CZE CGS 1M ENG GEOL ZONES (0)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.