Czech Geological Survey

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, INSPIRE, ViewService, geophysics, Geologie, infoMapAccessService, Geologie
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
eng , cze
Data provider

Czech Geological Survey (unverified)

Contact information:

Lucie Kondrova

Czech Geological Survey

postal:
Klarov 3, 118 21 Prague, Czech Republic

Service metadata

Ads by Google

Plochy a izolinie hodnot geomagnetického pole. Magnetická mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.

Available map layers (1)

CZE-CGS 2M GEOMAGNETIC FIELD (0)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.