Czech Geological Survey

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Hydrogeology, CGS
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
cze
Data provider

Czech Geological Survey (unverified)

Contact information:

Lucie Kondrova

Czech Geological Survey

postal:
Klarov 3, 118 21 Prague, Czech Republic

Service metadata

Ads by Google

Web Map Service for the Hydrogeological map of Czechoslovakia at a scale of 1:1M from 1966, Tato mapa byla sestavena kolektivem autorů (O. Franko, M. Hazdrová, M. Chaloupská, J. Jetel, G. Kačura, E. Kullman, V. Myslil and P. Pospíšil) s použitím výzkumných materiálů H. Daňkové. Tato anglická verze byla vydána roku 1966. Poskytuje informace o podzemních vodách, geologických charakteristikách hornin, hydrogeologických objektech a tektonice. Byla odvozena z geologické mapy 1:1000000. V březnu 2008 byla zveřejněna jako WMS služba.

Available map layers (1)

Hydrogeological Map of Czechoslovakia (0)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.