PDOK

schelpdierwater schelpdierwater schelpdierwater
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Beschermde gebieden, Schelpdierwater, Kaderrichtlijn water, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, infoMapAccessService
Fees
none
Access constraints
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Ads by Google

Web Mapping Service (WMS) van de laag schelpdierwater. Deze laag bevat de omgrenzing van de oppervlaktewaterlichamen die zijn aangewezen als Schelpdierwater ten behoeve van het Kaderrichtlijn water.

Available map layers (1)

schelpdierwater (schelpdierwater)

schelpdierwater

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.