PDOK

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Beschermde gebieden, Schelpdierwater, Kaderrichtlijn water, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
Fees
NONE
Access constraints
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
Supported languages
eng
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Apeldoorn, Nederland

Email: 

Service metadata

Ads by Google

c.q Web Feature Service (WFS) van het verkeersscheidingsstelsel Noordzee waarin de volgende lagen zijn opgenomen: begrenzing seperatiezones vaargeulen per type entiteit ankergebieden kilometreringlabels

Available map layers (5)

ankergebieden (verkeersscheidingsstelsel:ankergebieden)

Ankergebieden op Noordzee. Alle vastgestelde ankergebieden op de Noordzee, inclusief ankergebieden nabij vaargeul en ankergebieden voor Nederlandse havens.

seperatiezones (verkeersscheidingsstelsel:seperatiezones)

Separatiezones binnen het routeingsysteem van het verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee

vaargeulen per type entiteit (verkeersscheidingsstelsel:vaargeulenpertypeentiteit)

Alle vastgestelde nautisch gegarandeeerde vaargeulen op het NCP naar Rotterdam en Amsterdam.

begrenzing (verkeersscheidingsstelsel:begrenzing)

Routeringsysteem waarbinnen vaarrichtingen voor de scheepvaart worden aanbevolen op de Noordzee

kilometreringlabels (verkeersscheidingsstelsel:kilometreringlabels)

Het bestand bevat de kilometerpunten op de as van de vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.