PDOK

ankergebieden ankergebieden ankergebieden
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Beschermde gebieden, Schelpdierwater, Kaderrichtlijn water, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Ads by Google

Web Mapping service (WMS) van het verkeersscheidingsstelsel Noordzee waarin de volgende lagen zijn opgenomen: begrenzing seperatiezones vaargeulen per type entiteit ankergebieden kilometreringlabels

Available map layers (5)

ankergebieden (ankergebieden)

Ankergebieden op Noordzee. Alle vastgestelde ankergebieden op de Noordzee, inclusief ankergebieden nabij vaargeul en ankergebieden voor Nederlandse havens.

begrenzing (begrenzing)

Routeringsysteem waarbinnen vaarrichtingen voor de scheepvaart worden aanbevolen op de Noordzee

kilometreringlabels (kilometreringlabels)

Het bestand bevat de kilometerpunten op de as van de vaargeulen op het Nederlands Continentaal Plat.

seperatiezones (seperatiezones)

Separatiezones binnen het routeingsysteem van het verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee

vaargeulen per type entiteit (vaargeulenpertypeentiteit)

Alle vastgestelde nautisch gegarandeeerde vaargeulen op het NCP naar Rotterdam en Amsterdam.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.