Københavns Kommune

GeoServer Web Feature Service

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Københavns Kommune (unverified)

Contact information:

Bydata

Københavns Kommune

2300 København, Danmark

Phone: 33663366

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

This is the reference implementation of WFS 1.0.0 and WFS 1.1.0, supports all WFS operations including Transaction.

Available map layers (221)

blaa_rute_kajak (k101:blaa_rute_kajak)

(k101:sok_his_boligareal_pr_pers)

gang_aktivomr (k101:gang_aktivomr)

elbil_ladestander (k101:elbil_ladestander)

tmf_bygning (k101:tmf_bygning)

Oversvømmelsescenario Ydre Østerbro (k101:oversvm_scen_yoster)

Råden over vej - historisk (k101:erhv_raaden_over_vej_samlet)

bussluse_omraade (k101:bussluse_omraade)

Råden over vej med arrangementer m.m.- historisk (k101:erhv_raaden_over_vej_events)

Arrangementer, gravetilladelser, containere, stilladser, udeservering, filmoptagelser, bannerreklamer, facade skilte, skilte og varerudstilling

kkorg_enheder (k101:kkorg_enheder)

toilet_andre (k101:toilet_andre)

Toiletter med offentlig adgang i kommunale institutioner i Københavns Kommune

cykelsti_straekning (k101:cykelsti_straekning)

cykelsti_ruter (k101:cykelsti_ruter)

bro (k101:bro)

fodgaengerfelt (k101:fodgaengerfelt)

projekt_linie_oversigtskort (k101:projekt_linie_oversigtskort)

stednavn_punkt (k101:stednavn_punkt)

vandtappested (k101:vandtappested)

cykelrute_total (k101:cykelrute_total)

Supercykelstier - samlet datasæt, inkl. planlagte og fremtidige.

museer (k101:museer)

biokort_lokaliteter (k101:biokort_lokaliteter)

p_zoner_kbh (k101:p_zoner_kbh)

vand_oversigtskort (k101:vand_oversigtskort)

p_hus (k101:p_hus)

Oversvømmelsescenario Amager (k101:oversvm_scen_amager)

beboerzone_adresse (k101:beboerzone_adresse)

cykelsti_borgerinput (k101:cykelsti_borgerinput)

100 års stormflod, dige (k101:hmax263_dige)

Klimatilpasning

aabeskyttelselinje (k101:aabeskyttelselinje)

strategiske_vejnet (k101:strategiske_vejnet)

springv_drikkep (k101:springv_drikkep)

plads_aktivitet (k101:plads_aktivitet)

reklame (k101:reklame)

gaardhaver (k101:gaardhaver)

parkeringstaelling_i_zoner (k101:parkeringstaelling_i_zoner)

vejklasser (k101:vejklasser)

vejflade (k101:vejflade)

erhv_gravetilladelser_vd_afvent (k101:erhv_gravetilladelser_vd_afvent)

stednavn_flade (k101:stednavn_flade)

70 års stormflod (k101:hmax226)

Klimatilpasning

karre (k101:karre)

monumenter (k101:monumenter)

badestation (k101:badestation)

skp_bassiner (k101:skp_bassiner)

soebeskyttelselinje (k101:soebeskyttelselinje)

storbyhaver (k101:storbyhaver)

pileafmaerkning (k101:pileafmaerkning)

Street Lab - Access Points (k101:sl_access_point)

bydel (k101:bydel)

trafikskilte (k101:trafikskilte)

drift_bygvaerker (k101:drift_bygvaerker)

reklame_2017 (k101:reklame_2017)

afmaerkning_parkering (k101:afmaerkning_parkering)

blaa_rute_steder (k101:blaa_rute_steder)

strandbeskyt_kbh_umatr (k101:strandbeskyt_kbh_umatr)

p_pladser (k101:p_pladser)

bygning_kk (k101:bygning_kk)

Kirkegård afdelingsgrænser (k101:afdelingsgraenser)

ejerforhold_kajkant (k101:ejerforhold_kajkant)

ensrettede_gader (k101:ensrettede_gader)

genbrugsstation (k101:genbrugsstation)

Street Lab (k101:street_lab)

byens_tmf_graenser (k101:byens_tmf_graenser)

Street Lab - Fiber (k101:sl_fiber)

bel_driftsarbejder (k101:bel_driftsarbejder)

kajnumre_kbh (k101:kajnumre_kbh)

samlede_socio_data_kbh (k101:samlede_socio_data_kbh)

73 års stormflod (k101:hmax200)

Klimatilpasning

gadetraer_blomstrende_by (k101:gadetraer_blomstrende_by)

taelling_fodg (k101:taelling_fodg)

(k101:sok_his_bolig_inst_mangel)

(k101:sok_his_uddannelse_ingen)

vejkryds_adm (k101:vejkryds_adm)

biblioteker (k101:biblioteker)

locate_skole (k101:locate_skole)

locate_skole via address wkt

gadetraer (k101:gadetraer)

kulturhus (k101:kulturhus)

trafikhastigheder (k101:trafikhastigheder)

beboerlicens_gader (k101:beboerlicens_gader)

hvid_afmaerkning (k101:hvid_afmaerkning)

taellestationer (k101:taellestationer)

taelleomraader_cykelparkering (k101:taelleomraader_cykelparkering)

(k101:sok_his_arbejdsmarked_udenfor)

afgraensning_oversigtskort (k101:afgraensning_oversigtskort)

traer_vandingsliste (k101:traer_vandingsliste)

beboerzone (k101:beboerzone)

biokort_agg_praecis (k101:biokort_agg_praecis)

Street Lab - Plantesensorer (k101:sl_plantesensor)

grundejerforening (k101:grundejerforening)

hundeomraader (k101:hundeomraader)

lar_registreringer (k101:lar_registreringer)

100-årsregn 2010 (k101:f2010cds100_1_0)

Klimatilpasning

adresse_bbr_bydel (k101:adresse_bbr_bydel)

erhv_raaden_over_vej_aktuelt (k101:erhv_raaden_over_vej_aktuelt)

transitrute (k101:transitrute)

servicemarkering (k101:servicemarkering)

fortidsminder (k101:fortidsminder)

private_traer (k101:private_traer)

trafiktal (k101:trafiktal)

jernbane_oversigtskort (k101:jernbane_oversigtskort)

vejtilsyn_indre_by (k101:vejtilsyn_indre_by)

cyclepoll (k101:cyclepoll)

CVR data (produktions og juridiske samlet) (k101:cvr_prod_jur_kbh)

skovbeskyttelselinje (k101:skovbeskyttelselinje)

laeskaerm_2017 (k101:laeskaerm_2017)

skp_loesninger (k101:skp_loesninger)

100-årsregn 2060 (k101:f2060cds100_1_045)

Klimastilpasning

gul_afmaerkning (k101:gul_afmaerkning)

parkering_areal (k101:parkering_areal)

(k101:sok_his_boligareal_u_60m2)

kvarterloeft_projekter_kk (k101:kvarterloeft_projekter_kk)

roed_afmaerkning (k101:roed_afmaerkning)

kp15_retningslinjer_a (k101:kp15_retningslinjer_a)

vejmidte_navn (k101:vejmidte_navn)

kp15_retningslinjer_l (k101:kp15_retningslinjer_l)

glascontainer (k101:glascontainer)

badeprofil (k101:badeprofil)

afmaerkning_cykelrampe (k101:afmaerkning_cykelrampe)

projekt_flade_oversigtskort (k101:projekt_flade_oversigtskort)

kp15_retningslinjer_p (k101:kp15_retningslinjer_p)

cykelstativ (k101:cykelstativ)

lastbil_natparkering (k101:lastbil_natparkering)

20-årsregn 2010 (k101:fcds20_2010)

Klimatilpasning

locate_dagpleje (k101:locate_dagpleje)

locate_dagpleje via address wkt

boldbaner (k101:boldbaner)

taelleomr_cykelparkering (k101:taelleomr_cykelparkering)

drift_bydel (k101:drift_bydel)

karre_oversigtskort (k101:karre_oversigtskort)

pzone_test (k101:pzone_test)

adresse_roder_suf (k101:adresse_roder_suf)

kbh_kysttyper (k101:kbh_kysttyper)

station_oversigtskort (k101:station_oversigtskort)

teamomraade (k101:teamomraade)

skoler_kk (k101:skoler_kk)

almene_boliger_ift_skoler (k101:almene_boliger_ift_skoler)

vejstatus (k101:vejstatus)

koersalt_ruter (k101:koersalt_ruter)

svoemmehaller_mv (k101:svoemmehaller_mv)

Aktiv gravetilladelser (k101:erhv_gravetilladelser_aktiv)

lokalplaner_kk (k101:lokalplaner_kk)

pullert (k101:pullert)

skp_terraenaend (k101:skp_terraenaend)

flex_p_zone (k101:flex_p_zone)

Oversvømmelsescenario Ladegård (k101:oversvm_scen_ladeg)

fortidsminde_bes_linje (k101:fortidsminde_bes_linje)

udbygningsaftaler (k101:udbygningsaftaler)

raaden_over_vej_events_kk (k101:raaden_over_vej_events_kk)

erhv_gravetilladelser_vd_aktiv (k101:erhv_gravetilladelser_vd_aktiv)

dagpleje_omraader (k101:dagpleje_omraader)

Matrikler som befinder sig indenfor udsatte byområder samt rækkefølgeplanområder (k101:udsatby_raekkefoelgeplan_matrikel)

blaa_cykelfelt (k101:blaa_cykelfelt)

brandhaner (k101:brandhaner)

skp_skybrudsoplande (k101:skp_skybrudsoplande)

tungvognsnet (k101:tungvognsnet)

Oversvømmelsescenario Indre Østerbro (k101:oversvm_scen_ioster)

kvarterloeft (k101:kvarterloeft)

toilet_tmf_kk (k101:toilet_tmf_kk)

toiletter hvis drift varetages af Teknik-og Miljørforvaltningen.

biokort_agg_obslok (k101:biokort_agg_obslok)

taelling_loeb (k101:taelling_loeb)

300 års stormflod, dige (k101:hmax285_dige)

Klimatilpasning

taelling_ophold (k101:taelling_ophold)

parkomat (k101:parkomat)

lokaludvalgsgraense (k101:lokaludvalgsgraense)

trafiksignal_oversigt (k101:trafiksignal_oversigt)

kp15_ramme_omraade (k101:kp15_ramme_omraade)

reklameudstyr_zoner (k101:reklameudstyr_zoner)

afstemningsomraade (k101:afstemningsomraade)

almene_boliger_kk (k101:almene_boliger_kk)

10-årsregn 2010 (k101:fcds10_2010)

Klimatilpasning

groenne_tage (k101:groenne_tage)

Oversvømmelsescenario Bispebjerg (k101:oversvm_scen_bispebj)

taelling_p_pladser (k101:taelling_p_pladser)

p_pladser_kk_ejd (k101:p_pladser_kk_ejd)

rode (k101:rode)

soldata_3d_kobenhavn (k101:soldata_3d_kobenhavn)

graffiti_facadelinier (k101:graffiti_facadelinier)

(k101:sok_his_herkomst_ikke_vestlig)

stednavn_linje (k101:stednavn_linje)

cykeltaxi_roedzone (k101:cykeltaxi_roedzone)

Rådighedsansøgninger (k101:erhv_raaden_over_vej_aktiv)

daginstitutioner_kk (k101:daginstitutioner_kk)

afmaerkning_symboler (k101:afmaerkning_symboler)

300 års stormflod (k101:hmax285)

Klimatilpasning

bygning_bbr_kbh (k101:bygning_bbr_kbh)

betalingszone (k101:betalingszone)

projekt_punkt_oversigtskort (k101:projekt_punkt_oversigtskort)

skp_deloplande (k101:skp_deloplande)

idraetsanlaeg_hal (k101:idraetsanlaeg_hal)

(k101:sok_his_indkomst_lav)

faktura_byliv_zoner (k101:faktura_byliv_zoner)

85 års stormflod (k101:hmax156)

Klimatilpasning

toilet (k101:toilet)

skolegrunddistrikt (k101:skolegrunddistrikt)

Oversvømmelsescenario København Vest (k101:oversvm_scen_kbhvest)

byfornyelse_kk (k101:byfornyelse_kk)

kp15_detailhandel (k101:kp15_detailhandel)

faktura_container_zoner (k101:faktura_container_zoner)

to_timers_restriktion (k101:to_timers_restriktion)

anlaegsprojekter_kk (k101:anlaegsprojekter_kk)

cykeldata_kk (k101:cykeldata_kk)

havneringen (k101:havneringen)

koersne_ruter (k101:koersne_ruter)

100 års stormflod (k101:hmax263)

Klimatilpasning

boernehaver (k101:boernehaver)

laeskaerm (k101:laeskaerm)

arkiver (k101:arkiver)

aalegraes (k101:aalegraes)

legeplads (k101:legeplads)

Street Lab - Glascontainere (k101:sl_glascontainer)

100-årsregn 2110 (k101:f2110cds100_1_077)

Klimatilpasning

plads_zone (k101:plads_zone)

groenne_cykelruter (k101:groenne_cykelruter)

park_groent_omr_oversigtskort (k101:park_groent_omr_oversigtskort)

kommunegraense (k101:kommunegraense)

16 års stormflod (k101:hmax137)

Klimatilpasning

biokort_agg_lokalitet (k101:biokort_agg_lokalitet)

miljozone (k101:miljozone)

11 års stormflod (k101:hmax255)

Klimatilpasning

ggo_terraenudstyr_p (k101:ggo_terraenudstyr_p)

Oversvømmelsescenario Nørrebro (k101:oversvm_scen_norre)

widgetform (k101:widgetform)

generel tabel for inputforms i widget

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.