Maa-amet / Estonian Land Board

ads_vk ads_vk ads_vk
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
aadress, aadressipunkt, aardesskoht, nimeobjekt, hoone, liikluspind, katastriüksus, väikekoht, administratiivkeskus, mitteametlik, linnaosa, asum, knab, eki, vi, ads, Aadressiandmed, kohanimed, toponüümid, avaandmed, Open Data, Estonian Address Data, Address Data System, Estonian place names
Fees
tasuta / none
Access constraints
none
Data provider

Maa-amet / Estonian Land Board (unverified)

Contact information:

Geoinformaatika osakond / Department of Geoinformatics

Maa-amet / Estonian Land Board

Postiaadress / Postal:
Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, Eesti / Estonia

Email: 

Phone: +372 675 0866

Ads by Google

WMS sisaldab analoogselt Aadressiandmete süsteemi avalikule kaardirakendusele järgmisi andmekihte: Haldusüksuse administratiivkeskus, Aadressid, Katastriüksuse aadressipunkt, Liikluspinna aadressipunkt, Kehtiv liikluspind, Väikekoha aadressipunkt, Kehtiv väikekoht, Hoone (ADS), Hoone aadress, Hoone kuju, Kohanimeregistri nimeobjekti tunnuspunkt, Endise kohanime tunnuspunkt, Mitteametlikud aadressiobjektid (KNABi kohanimed, Võrumaa kohanimed, asumid, linnaosad). Aadressiandmed pärinevad Aadressiandmete süsteemi infosüsteemist ja sisaldab Eesti ametlikke aadressiandmeis. Aadresside muutmine või parandamine on Eestis kohalike omavalitsuste pädevuses. WMS contains Estonian official address data. WMS contains following layers – Location of city or parish administration, Address point of cadastral parcel, Address point of traffic surface, Shape of traffic surface, Address point of territorial address unit, Shape of territorial address unit, Building, Address point of building, Shape of building, reference point of valid place name, reference point of invalid place name, unofficial address objects (historical place names, city districts). Address data is from Estonian Address Data System (ADS), which contains official address data. The use of ADS addresses is compulsory for Estonian state registers. The establishment and alteration of address data is the task of local governments.

Available map layers (21)

Kõik aadressandmed (MA-AADR)

ADS WMS andmekihid.

Väikekoht (ads_vk)

Väikekoht on asulast väiksem maa-ala (nt paik, kant, piirkond, aiandusühistu, suvilaühistu, garaažiühistu jne), mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis.

Väikekoha aadress (ads_vk_aadr)

Kuvatakse väikekoha aadressitekst koos viitepunktiga.

Liikluspinnad (ads_lp)

Liikluspindade jooned ja punktid. Liikluspind on üks aadressikohtadest.

Liikluspinna punkt (ads_lp_punkt)

Kuvatakse punktikujuliste liikluspindade kuju. Punktikujulisi liikluspindu on väga vähe – liikluspinnad on üldjuhul joonobjektid.

Liikluspinna joon (ads_lp_joon)

Liikluspinna aadress (ads_lp_aadr)

Kuvatakse liikluspinna aadressitekst koos viitepunktiga.

Katastriüksus (ads_ky)

Kuvatakse katastriüksuste piirid ja loodavad üksused punktidena.

Katastriüksuse piir (ads_cu)

Infopäringuga kuvatakse katastriüksuse ADS_OID, täisaadress ja lähiaadress.

Loodav katastriüksus (ads_cu_point)

Infopäringuga kuvatakse katastriüksuse ADS_OID, täisaadress ja lähiaadress.

Katastriüksuse aadress (ads_cu_aadr)

Kuvatakse katastriüksuse aadressitekst koos viitepunktiga.

Hoone (ADS) (ads_hoone)

ADS hooned pärinevad Ehitisregistrist (EHR) ja Eesti Topograafia andmekogust (ETAK).

Hoone aadress (ads_hoone_aadr)

Kuvatakse hoone aadressitekst koos viitepunktiga (paikneb üldjuhul hoone tsentroidis).

Aadressid (ads_aadr)

Kuvatakse ADS-i aadressi viitepunkt ja aadressitekst. Infopäringuga kuvatakse ADR-ID, täisaadress ja lähiaadress.

KNABi kohanimed (eki_kohanimed)

Eesti Keele Instituudi kohanimeandmebaasi (KNAB) kohanimed.

Võrumaa kohanimed (vi_kohanimed)

Võro Instituudi Ajaloolise Võrumaa kohanimede andmebaasi (AVKA) kohanimed

Asumid (mitteametlik) (asum)

Tallinna asumid (Kassisaba, Lilleküla, Vanalinn jne).

Linnaosad (mitteametlik) (linnaosa)

Mitteametlikud linnaosad (nt Tartu linna linnaosad).

Endise kohanime tunnuspunkt (nimeobjekt_endine)

Kohanimeregistris endise (mittekehtiva) kohanimeobjekti tunnuspunkt.

Nimeobjekti tunnuspunkt (nimeobjekt)

Kohanimeregistri kehtiva kohanimeobjekti tunnuspunkt. Kohanimi (e toponüüm) on geograafilise objekti (nt asula, soo, mere, jõe vm) nimi.

Haldusüksuse administratiivkeskus (adminkeskus)

Kohaliku omavalitsuse administratsiooni (linna- või vallavalitsuse) hoone asukoht.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.