Københavns Kommune

GeoServer Web Map Service

NDVI_WV_slice NDVI_WV_slice NDVI_WV_slice
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Københavns Kommune (unverified)

Contact information:

Bydata

Københavns Kommune

Njalsgade 13, 2300 København, Danmark

Email: 

Phone: 33663366

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (223)

NDVI_WV_slice (NDVI_WV_slice)

aabeskyttelselinje (aabeskyttelselinje)

aalegraes (aalegraes)

adresse_bbr_bydel (adresse_bbr_bydel)

adresse_roder_suf (adresse_roder_suf)

Kirkegård afdelingsgrænser (afdelingsgraenser)

afgraensning_oversigtskort (afgraensning_oversigtskort)

afmaerkning_cykelrampe (afmaerkning_cykelrampe)

afmaerkning_parkering (afmaerkning_parkering)

afmaerkning_symboler (afmaerkning_symboler)

afstemningsomraade (afstemningsomraade)

almene_boliger_ift_skoler (almene_boliger_ift_skoler)

almene_boliger_kk (almene_boliger_kk)

anlaegsprojekter_kk (anlaegsprojekter_kk)

arkiver (arkiver)

ask_glascontainer (ask_glascontainer)

badeprofil (badeprofil)

badestation (badestation)

beboerlicens_gader (beboerlicens_gader)

beboerzone (beboerzone)

beboerzone_adresse (beboerzone_adresse)

bel_driftsarbejder (bel_driftsarbejder)

betalingszone (betalingszone)

biblioteker (biblioteker)

biokort_agg_lokalitet (biokort_agg_lokalitet)

biokort_agg_obslok (biokort_agg_obslok)

biokort_agg_praecis (biokort_agg_praecis)

biokort_lokaliteter (biokort_lokaliteter)

blaa_cykelfelt (blaa_cykelfelt)

blaa_rute_kajak (blaa_rute_kajak)

blaa_rute_steder (blaa_rute_steder)

boernehaver (boernehaver)

boldbaner (boldbaner)

brandhaner (brandhaner)

bro (bro)

bussluse_omraade (bussluse_omraade)

bydel (bydel)

byens_tmf_graenser (byens_tmf_graenser)

byfornyelse_kk (byfornyelse_kk)

bygning_bbr_kbh (bygning_bbr_kbh)

bygning_kk (bygning_kk)

CVR data (produktions og juridiske samlet) (cvr_prod_jur_kbh)

cyclepoll (cyclepoll)

cykeldata_kk (cykeldata_kk)

cykelrute_total (cykelrute_total)

Supercykelstier - samlet datasæt, inkl. planlagte og fremtidige.

cykelstativ (cykelstativ)

cykelsti_borgerinput (cykelsti_borgerinput)

cykelsti_ruter (cykelsti_ruter)

cykelsti_straekning (cykelsti_straekning)

cykeltaellinger_2017 (cykeltaellinger_2017)

cykeltaxi_roedzone (cykeltaxi_roedzone)

daginstitutioner_kk (daginstitutioner_kk)

dagpleje_omraader (dagpleje_omraader)

drift_bydel (drift_bydel)

drift_bygvaerker (drift_bygvaerker)

ejerforhold_kajkant (ejerforhold_kajkant)

elbil_ladestander (elbil_ladestander)

ensrettede_gader (ensrettede_gader)

Aktiv gravetilladelser (erhv_gravetilladelser_aktiv)

erhv_gravetilladelser_vd_afvent (erhv_gravetilladelser_vd_afvent)

erhv_gravetilladelser_vd_aktiv (erhv_gravetilladelser_vd_aktiv)

Rådighedsansøgninger (erhv_raaden_over_vej_aktiv)

erhv_raaden_over_vej_aktuelt (erhv_raaden_over_vej_aktuelt)

Råden over vej med arrangementer m.m.- historisk (erhv_raaden_over_vej_events)

Arrangementer, gravetilladelser, containere, stilladser, udeservering, filmoptagelser, bannerreklamer, facade skilte, skilte og varerudstilling

Råden over vej - historisk (erhv_raaden_over_vej_samlet)

100-årsregn 2010 (f2010cds100_1_0)

Klimatilpasning

100-årsregn 2060 (f2060cds100_1_045)

Klimastilpasning

100-årsregn 2110 (f2110cds100_1_077)

Klimatilpasning

f_udsatte_byomraader (f_udsatte_byomraader)

faktura_byliv_zoner (faktura_byliv_zoner)

faktura_container_zoner (faktura_container_zoner)

10-årsregn 2010 (fcds10_2010)

Klimatilpasning

20-årsregn 2010 (fcds20_2010)

Klimatilpasning

flex_p_zone (flex_p_zone)

fodgaengerfelt (fodgaengerfelt)

fortidsminde_bes_linje (fortidsminde_bes_linje)

fortidsminder (fortidsminder)

gaardhaver (gaardhaver)

gadetraer (gadetraer)

gadetraer_blomstrende_by (gadetraer_blomstrende_by)

gang_aktivomr (gang_aktivomr)

genbrugsstation (genbrugsstation)

ggo_terraenudstyr_p (ggo_terraenudstyr_p)

glascontainer (glascontainer)

graffiti_facadelinier (graffiti_facadelinier)

groenne_tage (groenne_tage)

grundejerforening (grundejerforening)

gul_afmaerkning (gul_afmaerkning)

havneringen (havneringen)

helhedsplanomraader (helhedsplanomraader)

16 års stormflod (hmax137)

Klimatilpasning

85 års stormflod (hmax156)

Klimatilpasning

73 års stormflod (hmax200)

Klimatilpasning

70 års stormflod (hmax226)

Klimatilpasning

11 års stormflod (hmax255)

Klimatilpasning

100 års stormflod (hmax263)

Klimatilpasning

100 års stormflod, dige (hmax263_dige)

Klimatilpasning

300 års stormflod (hmax285)

Klimatilpasning

300 års stormflod, dige (hmax285_dige)

Klimatilpasning

hundeomraader (hundeomraader)

hvid_afmaerkning (hvid_afmaerkning)

idraetsanlaeg_hal (idraetsanlaeg_hal)

jernbane_oversigtskort (jernbane_oversigtskort)

kajnumre_kbh (kajnumre_kbh)

karre (karre)

karre_oversigtskort (karre_oversigtskort)

kbh_kysttyper (kbh_kysttyper)

kkorg_enheder (kkorg_enheder)

koersalt_ruter (koersalt_ruter)

koersne_ruter (koersne_ruter)

kommunegraense (kommunegraense)

kp15_detailhandel (kp15_detailhandel)

kp15_ramme_omraade (kp15_ramme_omraade)

kp15_retningslinjer_a (kp15_retningslinjer_a)

kp15_retningslinjer_l (kp15_retningslinjer_l)

kp15_retningslinjer_p (kp15_retningslinjer_p)

kulturhus (kulturhus)

kvarterloeft (kvarterloeft)

kvarterloeft_projekter_kk (kvarterloeft_projekter_kk)

laeskaerm (laeskaerm)

laeskaerm_2017 (laeskaerm_2017)

lar_registreringer (lar_registreringer)

lastbil_natparkering (lastbil_natparkering)

legeplads (legeplads)

lokalplaner_kk (lokalplaner_kk)

lokaludvalgsgraense (lokaludvalgsgraense)

miljozone (miljozone)

monumenter (monumenter)

museer (museer)

Oversvømmelsescenario Amager (oversvm_scen_amager)

Oversvømmelsescenario Bispebjerg (oversvm_scen_bispebj)

Oversvømmelsescenario Indre Østerbro (oversvm_scen_ioster)

Oversvømmelsescenario København Vest (oversvm_scen_kbhvest)

Oversvømmelsescenario Ladegård (oversvm_scen_ladeg)

Oversvømmelsescenario Nørrebro (oversvm_scen_norre)

Oversvømmelsescenario Ydre Østerbro (oversvm_scen_yoster)

p_hus (p_hus)

p_pladser (p_pladser)

p_pladser_kk_ejd (p_pladser_kk_ejd)

p_zoner_kbh (p_zoner_kbh)

park_groent_omr_oversigtskort (park_groent_omr_oversigtskort)

parkering_areal (parkering_areal)

parkeringstaelling_i_zoner (parkeringstaelling_i_zoner)

parkomat (parkomat)

pileafmaerkning (pileafmaerkning)

plads_aktivitet (plads_aktivitet)

plads_zone (plads_zone)

private_traer (private_traer)

projekt_flade_oversigtskort (projekt_flade_oversigtskort)

projekt_linie_oversigtskort (projekt_linie_oversigtskort)

projekt_punkt_oversigtskort (projekt_punkt_oversigtskort)

pullert (pullert)

pzone_test (pzone_test)

raaden_over_vej_events_kk (raaden_over_vej_events_kk)

reklame (reklame)

reklame_2017 (reklame_2017)

reklameudstyr_zoner (reklameudstyr_zoner)

rode (rode)

roed_afmaerkning (roed_afmaerkning)

samlede_socio_data_kbh (samlede_socio_data_kbh)

servicemarkering (servicemarkering)

skolegrunddistrikt (skolegrunddistrikt)

skovbeskyttelselinje (skovbeskyttelselinje)

skp_bassiner (skp_bassiner)

skp_deloplande (skp_deloplande)

skp_loesninger (skp_loesninger)

skp_skybrudsoplande (skp_skybrudsoplande)

skp_terraenaend (skp_terraenaend)

Street Lab - Access Points (sl_access_point)

Street Lab - Fiber (sl_fiber)

Street Lab - Glascontainere (sl_glascontainer)

Street Lab - Plantesensorer (sl_plantesensor)

soebeskyttelselinje (soebeskyttelselinje)

(sok_his_arbejdsmarked_udenfor)

(sok_his_bolig_inst_mangel)

(sok_his_boligareal_pr_pers)

(sok_his_boligareal_u_60m2)

(sok_his_herkomst_ikke_vestlig)

(sok_his_indkomst_lav)

(sok_his_uddannelse_ingen)

soldata_3d_kobenhavn (soldata_3d_kobenhavn)

springv_drikkep (springv_drikkep)

station_oversigtskort (station_oversigtskort)

stednavn_flade (stednavn_flade)

stednavn_linje (stednavn_linje)

stednavn_punkt (stednavn_punkt)

storbyhaver (storbyhaver)

strandbeskyt_kbh_umatr (strandbeskyt_kbh_umatr)

strategiske_vejnet (strategiske_vejnet)

Street Lab (street_lab)

svoemmehaller_mv (svoemmehaller_mv)

taelleomr_cykelparkering (taelleomr_cykelparkering)

taelleomraader_cykelparkering (taelleomraader_cykelparkering)

taellestationer (taellestationer)

taelling_fodg (taelling_fodg)

taelling_loeb (taelling_loeb)

taelling_ophold (taelling_ophold)

taelling_p_pladser (taelling_p_pladser)

teamomraade (teamomraade)

Startkort (theme-startkort)

theme-startkort

tmf_bygning (tmf_bygning)

to_timers_restriktion (to_timers_restriktion)

toilet (toilet)

toilet_andre (toilet_andre)

Toiletter med offentlig adgang i kommunale institutioner i Københavns Kommune

toilet_tmf_kk (toilet_tmf_kk)

toiletter hvis drift varetages af Teknik-og Miljørforvaltningen.

traer_vandingsliste (traer_vandingsliste)

trafikhastigheder (trafikhastigheder)

trafiksignal_oversigt (trafiksignal_oversigt)

trafikskilte (trafikskilte)

trafiktal (trafiktal)

transitrute (transitrute)

tungvognsnet (tungvognsnet)

udbygningsaftaler (udbygningsaftaler)

Matrikler som befinder sig indenfor udsatte byområder samt rækkefølgeplanområder (udsatby_raekkefoelgeplan_matrikel)

vand_oversigtskort (vand_oversigtskort)

vandtappested (vandtappested)

vejflade (vejflade)

vejklasser (vejklasser)

vejkryds_adm (vejkryds_adm)

vejmidte_navn (vejmidte_navn)

vejstatus (vejstatus)

vejtilsyn_indre_by (vejtilsyn_indre_by)

widgetform (widgetform)

generel tabel for inputforms i widget

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.