Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Archiwum dla Gminy Konstancin-Jeziorna(WMS)

arch_1 arch_1 arch_1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
archiwum, mapa, ochrona, wody, ekofizjografia, gleby, soil, enviroment, water, old maps
Fees
no conditions apply
Access constraints
None
Data provider

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (unverified)

Contact information:

Biuro Informatyzacji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

contact:
Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Polska

Email: 

Phone: +48 22 756 48 10

Ads by Google

Serwis G-SIP UMiG Konstancin-Jeziorna został stworzony do wsparcia realiazcji zadań gminy nałożonych art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.

Available map layers (9)

Archiwum dla Gminy Konstancin-Jeziorna(WMS) (G-SIP Konstancin-Jeziorna Archiwum)

Serwis G-SIP UMiG Konstancin-Jeziorna został stworzony do wsparcia realiazcji zadań gminy nałożonych art. 7 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.

mapa_podstawowych_elem_srod (arch_1)

Występowmnie podstawowych elementów środowiska, walorów krajobrazowych oraz obszarów i obiektów chronionych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

ochrona_srod_na_tle_zago_przest_i_zagrozen (arch_2)

Ochrona Środowiska na tle Zagospodarowania i Zagrożeń Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

ekofizjograficzne_uwarunkowania (arch_3)

Ekofizjograficzne uwarunkowania dla struktury funkcjonalno-przestrzennj na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

zago_i_uzyt_obszaru_gminy (arch_4)

Zagospodarowanie i użytkowanie obszaru Gminy Konstancin-Jeziorna, głowne zagrożenia środowiska i jego zmiany.

wody_podziemne (arch_5)

Wody podziemne na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

melioracja_arch (arch_6)

Archiwalne mapy melioracji Gminy Konstancin-Jeziorna

mapa_gleb_rol_arch (arch_7)

Archiwalna Mapa Glebowo-Rolnicza, sporządzona na podstawie dokumentacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów z roku 1963 i badań gleboznawczo-rolniczych wykonanych w roku 1966. Uwzględnione zmiany granic i sytuacji wprowadzone na mapę ewidencyjną w roku 1963.

wochk_raster (wochk_raster)

Archiwalna Mapa Warszawskiego obszaru Chronionego Krajobrazu.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.