RWO

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
eng
Data provider

RWO (unverified)

Contact information:

RWO

RWO

Brussels, Belgium

Service metadata

Ads by Google

This is the reference implementation of WFS 1.0.0 and WFS 1.1.0, supports all WFS operations including Transaction.

Available map layers (366)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - plandeelgebied (dsi:lu_gemrup_pv_dg)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_prorup_na_zpce)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planbatenelement (dsi:lu_gemrup_bg_pbte)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_gewrup_dv_kgse)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - plangrondvlak (dsi:lu_prorup_dv_gv)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planschade (dsi:lu_gemrup_dv_pscct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_na_lnia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_na_ptia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planpunt (dsi:lu_gewrup_bg_pt)

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - zonderplancompensatie (dsi:lu_gewrup_bg_zpcct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_pv_ovia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_prorup_vv_zpce)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planlijn (dsi:lu_prorup_pv_ln)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planoverdruk (dsi:lu_gemrup_dv_ov)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourpt (dsi:lu_gewrup_bg_ctspec_pt)

Deze dataset bevat de omhullende contour van de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen contouren van "grondvlakvoorschriften", contouren van "overdrukvlakvoorschriften" en contouren van "lijnen".

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planlijn (dsi:lu_gewrup_vv_ln)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourgv (dsi:lu_prorup_na_ctspec_gv)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_pv_ptia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_prorup_pv_zpce)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planschade (dsi:lu_gemrup_pv_pscct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planbaten (dsi:lu_gemrup_na_pbtct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_pv_lnia)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planoverdruk (dsi:lu_gemrup_vv_ov)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - zonderplancompensatie (dsi:lu_gemrup_na_zpcct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planpunt (dsi:lu_gemrup_dv_pt)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planlijn (dsi:lu_prorup_bg_ln)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ST - plancontour (dsi:lu_gewrup_st_ct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_vv_lnia)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - plancontour (dsi:lu_gemrup_pv_ct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_vv_ptia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_vv_lnia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_vv_ptia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - omgevingsverordening (dsi:lu_prorup_bg_ovoct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_vv_ovia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planschade (dsi:lu_gewrup_pv_pscct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - zonderplancompensatie (dsi:lu_gemrup_bg_zpcct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planschade (dsi:lu_gewrup_vv_pscct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planpunt (dsi:lu_gemrup_vv_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planschade (dsi:lu_gewrup_dv_pscct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_gewrup_vv_zpce)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planpunt (dsi:lu_prorup_na_pt)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan SP - plancontour (dsi:lu_gemrup_sp_ct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planlijn (dsi:lu_gewrup_dv_ln)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_na_ptia)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planschadeelement (dsi:lu_gemrup_bg_psce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planoverdruk (dsi:lu_gewrup_pv_ov)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_gemrup_vv_kgsct)

planbatenelement (dsi:planbatenelement)

planbatenelement

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planbatenelement (dsi:lu_prorup_pv_pbte)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planbaten (dsi:lu_prorup_vv_pbtct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - plancontour (dsi:lu_prorup_na_ct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourln (dsi:lu_prorup_bg_ctspec_ln)

zonderplancompensatieelement (dsi:zonderplancompensatieelement)

zonderplancompensatieelement

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordeningen RO BG - contour (dsi:lu_gewsvo_bg_ct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_prorup_bg_kgse)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_prorup_dv_kgse)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - plangrondvlak (dsi:lu_gemrup_na_gv)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planoverdruk (dsi:lu_gewrup_dv_ov)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_gewrup_na_zpce)

Gewestplan BG - plangrondvlak (dsi:lu_gewpln_bg_gv)

"De bestemmingen op de Vlaamse gewestplannen, cartografisch weergegeven via de officiële gewestplanlegende. De bestemming verwijst naar de algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor al de Vlaamse gewestplannen werden vastgelegd. Ook de gewestplanwijzigingen werden verwerkt. Schorsings- en vernietigingsarresten werden echter in principe niet verwerkt. Dit bestand is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Het digitale gewestplan is een bestand geschikt voor gebruik op middenschalig niveau, met maximale gebruiksschaal 1/10.000 . Het gecombineerd raadplegen van dit bestand met grootschalige percelenkaarten is cartografisch niet correct en biedt geen uitsluitsel over de juridisch verordenende planningscontext van een perceel. Aan de gegevens in de kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de kaart heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied dient u contact op te nemen met de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst."

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_gewrup_pv_kgse)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_na_lnia)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planschade (dsi:lu_gemrup_vv_pscct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - zonderplancompensatie (dsi:lu_prorup_vv_zpcct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plancontour (dsi:lu_gemrup_bg_ct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planbatenelement (dsi:lu_prorup_vv_pbte)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - rechtvanvoorkoopelement (dsi:lu_gewrup_vv_rvve)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planschade (dsi:lu_prorup_dv_pscct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planpunt (dsi:lu_gewrup_pv_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourov (dsi:lu_gewrup_bg_ctspec_ov)

Deze dataset bevat de omhullende contour van de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen contouren van "grondvlakvoorschriften", contouren van "overdrukvlakvoorschriften" en contouren van "lijnen".

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan SP - omgevingsverordening (dsi:lu_prorup_sp_ovoct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourgv (dsi:lu_gewrup_dv_ctspec_gv)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_gewrup_vv_kgsct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - plangrondvlak (dsi:lu_gewrup_na_gv)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planbatenelement (dsi:lu_prorup_na_pbte)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_gemrup_na_kgse)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plancontour (dsi:lu_gewrup_bg_ct)

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planschade (dsi:lu_gewrup_na_pscct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plandeelgebied (dsi:lu_gemrup_bg_dg)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - plangrondvlak (dsi:lu_prorup_vv_gv)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_dv_ovia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planschade (dsi:lu_prorup_pv_pscct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - rechtvanvoorkoopelement (dsi:lu_gewrup_na_rvve)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planbatenelement (dsi:lu_gewrup_vv_pbte)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourln (dsi:lu_gemrup_bg_ctspec_ln)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourgv (dsi:lu_gewrup_na_ctspec_gv)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - omgevingsverordening (dsi:lu_gewrup_vv_ovoct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - plancontour (dsi:lu_prorup_dv_ct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planschade (dsi:lu_gemrup_na_pscct)

Algemeen Plan van Aanleg BG - plancontour (dsi:lu_apa_bg_ct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planpunt (dsi:lu_gemrup_pv_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planbaten (dsi:lu_gewrup_dv_pbtct)

planschadeelement (dsi:planschadeelement)

planschadeelement

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plandeelgebied (dsi:lu_gewrup_bg_dg)

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_prorup_bg_kgsct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planpunt (dsi:lu_prorup_pv_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourln (dsi:lu_gewrup_bg_ctspec_ln)

Deze dataset bevat de omhullende contour van de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen contouren van "grondvlakvoorschriften", contouren van "overdrukvlakvoorschriften" en contouren van "lijnen".

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planpunt (dsi:lu_gewrup_vv_pt)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planschadeelement (dsi:lu_prorup_pv_psce)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourpt (dsi:lu_prorup_dv_ctspec_pt)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planbaten (dsi:lu_gemrup_dv_pbtct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_dv_ovia)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourov (dsi:lu_gemrup_bg_ctspec_ov)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourgv (dsi:lu_gemrup_na_ctspec_gv)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planbatenelement (dsi:lu_gemrup_dv_pbte)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - plancontour (dsi:lu_gemrup_dv_ct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plangrondvlak (dsi:lu_gemrup_bg_gv)

planschorsing (dsi:planschorsing)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_gemrup_dv_kgsct)

plangrondvlak (dsi:plangrondvlak)

plangrondvlak

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - omgevingsverordening (dsi:lu_gewrup_pv_ovoct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_prorup_vv_kgsct)

planspecialecontourpt (dsi:planspecialecontourpt)

planspecialecontourpt

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - omgevingsverordening (dsi:lu_gemrup_pv_ovoct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_gemrup_dv_zpce)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - plancontour (dsi:lu_gemrup_vv_ct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planschorsing (dsi:lu_prorup_dv_sc)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - plandeelgebied (dsi:lu_gemrup_dv_dg)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_prorup_na_kgse)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planbaten (dsi:lu_prorup_bg_pbtct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planoverdruk (dsi:lu_gemrup_pv_ov)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_gemrup_vv_kgse)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_gewrup_na_kgse)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_dv_lnia)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_dv_ptia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourov (dsi:lu_prorup_dv_ctspec_ov)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_gewrup_bg_kgse)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_gewrup_vv_kgse)

planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:planoverdrukindicatieveaanduiding)

planoverdrukindicatieveaanduiding

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planschadeelement (dsi:lu_gemrup_pv_psce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planoverdruk (dsi:lu_gewrup_vv_ov)

Gewestelijke Bouwverordeningen RO BG - contour (dsi:lu_gewbvo_bg_ct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plangrondvlak (dsi:lu_prorup_bg_gv)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - plandeelgebied (dsi:lu_gemrup_vv_dg)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - omgevingsverordening (dsi:lu_gemrup_vv_ovoct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planpunt (dsi:lu_gewrup_dv_pt)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planbaten (dsi:lu_prorup_na_pbtct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_bg_ovia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - plandeelgebied (dsi:lu_prorup_na_dg)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - rechtvoorverkoop (dsi:lu_gewrup_na_rvvct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - zonderplancompensatie (dsi:lu_gemrup_vv_zpcct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourgv (dsi:lu_gemrup_dv_ctspec_gv)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_prorup_bg_zpce)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planbaten (dsi:lu_gemrup_bg_pbtct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_bg_ptia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planschade (dsi:lu_prorup_vv_pscct)

planspecialecontourov (dsi:planspecialecontourov)

planspecialecontourov

planlijn (dsi:planlijn)

planlijn

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - plangrondvlak (dsi:lu_prorup_na_gv)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planschorsing (dsi:lu_gewrup_dv_sc)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_bg_lnia)

kapitaalschadegebruikersschade (dsi:kapitaalschadegebruikersschade)

kapitaalschadegebruikersschade

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_dv_rvvct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planschadeelement (dsi:lu_gemrup_dv_psce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planbaten (dsi:lu_gewrup_bg_pbtct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - plancontour (dsi:lu_gemrup_na_ct)

Gewestplan BG - plancontour (dsi:lu_gewpln_bg_ct)

"De bestemmingen op de Vlaamse gewestplannen, cartografisch weergegeven via de officiële gewestplanlegende. De bestemming verwijst naar de algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor al de Vlaamse gewestplannen werden vastgelegd. Ook de gewestplanwijzigingen werden verwerkt. Schorsings- en vernietigingsarresten werden echter in principe niet verwerkt. Dit bestand is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Het digitale gewestplan is een bestand geschikt voor gebruik op middenschalig niveau, met maximale gebruiksschaal 1/10.000 . Het gecombineerd raadplegen van dit bestand met grootschalige percelenkaarten is cartografisch niet correct en biedt geen uitsluitsel over de juridisch verordenende planningscontext van een perceel. Aan de gegevens in de kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de kaart heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied dient u contact op te nemen met de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst."

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_na_ovia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - plancontour (dsi:lu_gewrup_na_ct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_gemrup_bg_kgsct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourgv (dsi:lu_prorup_bg_ctspec_gv)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planlijn (dsi:lu_gewrup_pv_ln)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planoverdruk (dsi:lu_prorup_pv_ov)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - plandeelgebied (dsi:lu_prorup_vv_dg)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_gewrup_dv_kgsct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - zonderplancompensatie (dsi:lu_prorup_pv_zpcct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA- plandeelgebied (dsi:lu_gemrup_na_dg)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties RS - planbaten (dsi:lu_prorup_dv_pbtct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planbatenelement (dsi:lu_gemrup_pv_pbte)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourpt (dsi:lu_gemrup_bg_ctspec_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_pv_ovia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - plandeelgebied (dsi:lu_prorup_dv_dg)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - plandeelgebied (dsi:lu_gewrup_na_dg)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planbaten (dsi:lu_gewrup_na_pbtct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - plancontour (dsi:lu_prorup_vv_ct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planschorsing (dsi:lu_gemrup_dv_sc)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plangrondvlak (dsi:lu_gewrup_bg_gv)

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_pv_ovia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - rechtvanvoorkoop (dsi:lu_gewrup_bg_rvvct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourpt (dsi:lu_prorup_na_ctspec_pt)

planschade (dsi:planschade)

planschade

rechtvanvoorkoopelement (dsi:rechtvanvoorkoopelement)

rechtvanvoorkoopelement

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planlijn (dsi:lu_gemrup_pv_ln)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_na_ptia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_bg_ptia)

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - omgevingsverordening (dsi:lu_prorup_pv_ovoct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_na_lnia)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourln (dsi:lu_gemrup_na_ctspec_ln)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_gemrup_vv_zpce)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_vv_lnia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourln (dsi:lu_prorup_dv_ctspec_ln)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - plandeelgebied (dsi:lu_prorup_pv_dg)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan SP - plancontour (dsi:lu_prorup_sp_ct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - plandeelgebied (dsi:lu_gewrup_vv_dg)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planoverdruk (dsi:lu_prorup_vv_ov)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - omgevingsverordening (dsi:lu_prorup_vv_ovoct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourpt (dsi:lu_gewrup_na_ctspec_pt)

plancontour (dsi:plancontour)

plancontour

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - plangrondvlak (dsi:lu_gemrup_dv_gv)

Gemeentelijke Bouwverordeningen RO BG - contour (dsi:lu_gembvo_bg_ct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_pv_lnia)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_vv_ptia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planoverdruk (dsi:lu_gewrup_na_ov)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourov (dsi:lu_prorup_na_ctspec_ov)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planbatenelement (dsi:lu_prorup_bg_pbte)

omgevingsverordening (dsi:omgevingsverordening)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_vv_ovia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planoverdruk (dsi:lu_prorup_dv_ov)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - plancontour (dsi:lu_prorup_pv_ct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_gemrup_pv_zpce)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_gemrup_na_kgsct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planarrest (dsi:lu_gewrup_na_na)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - rechtvanvoorkoop (dsi:lu_gewrup_vv_rvvct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plandeelgebied (dsi:lu_prorup_bg_dg)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - plangrondvlak (dsi:lu_gemrup_vv_gv)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planschade (dsi:lu_prorup_bg_pscct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_pv_ptia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - plancontour (dsi:lu_gewrup_dv_ct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - rechtvanvoorkoop (dsi:lu_gewrup_pv_rvvct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_dv_ovia)

planspecialecontourln (dsi:planspecialecontourln)

planspecialecontourln

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plancontour (dsi:lu_prorup_bg_ct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - zonderplancompensatie (dsi:lu_gewrup_vv_zpcct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_gewrup_bg_kgsct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - plancontour (dsi:lu_gewrup_vv_ct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_na_ovia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_prorup_dv_kgsct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - zonderplancompensatie (dsi:lu_gewrup_pv_zpcct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planbatenelement (dsi:lu_gemrup_na_pbte)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_gewrup_bg_zpce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planbatenelement (dsi:lu_gewrup_dv_pbte)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - plandeelgebied (dsi:lu_gewrup_dv_dg)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_bg_lnia)

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planschade (dsi:lu_prorup_na_pscct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planoverdruk (dsi:lu_gemrup_na_ov)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_prorup_na_kgsct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planschadeelement (dsi:lu_prorup_dv_psce)

Bijzonder Plan van Aanleg BG - plancontour (dsi:lu_bpa_bg_ct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planbatenelement (dsi:lu_gewrup_bg_pbte)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - omgevingsverordening (dsi:lu_gemrup_dv_ovoct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planschade (dsi:lu_gemrup_bg_pscct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_gemrup_bg_kgse)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - zonderplancompensatie (dsi:lu_gemrup_pv_zpcct)

Gewestplan BG - planoverdruk (dsi:lu_gewpln_bg_ov)

"De bestemmingen op de Vlaamse gewestplannen, cartografisch weergegeven via de officiële gewestplanlegende. De bestemming verwijst naar de algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor al de Vlaamse gewestplannen werden vastgelegd. Ook de gewestplanwijzigingen werden verwerkt. Schorsings- en vernietigingsarresten werden echter in principe niet verwerkt. Dit bestand is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Het digitale gewestplan is een bestand geschikt voor gebruik op middenschalig niveau, met maximale gebruiksschaal 1/10.000 . Het gecombineerd raadplegen van dit bestand met grootschalige percelenkaarten is cartografisch niet correct en biedt geen uitsluitsel over de juridisch verordenende planningscontext van een perceel. Aan de gegevens in de kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de kaart heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied dient u contact op te nemen met de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst."

planoverdruk (dsi:planoverdruk)

planoverdruk

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_gewrup_na_kgsct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourln (dsi:lu_gemrup_dv_ctspec_ln)

rechtvanvoorkoop (dsi:rechtvanvoorkoop)

rechtvanvoorkoop

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - rechtvanvoorkoopelement (dsi:lu_gewrup_bg_rvve)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planschadeelement (dsi:lu_gewrup_pv_psce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - plangrondvlak (dsi:lu_gewrup_pv_gv)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planschadeelement (dsi:lu_prorup_bg_psce)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_prorup_vv_kgse)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourgv (dsi:lu_gewrup_bg_ctspec_gv)

Deze dataset bevat de omhullende contour van de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen contouren van "grondvlakvoorschriften", contouren van "overdrukvlakvoorschriften" en contouren van "lijnen".

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourov (dsi:lu_gewrup_dv_ctspec_ov)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - zonderplancompensatie (dsi:lu_gemrup_dv_zpcct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planpunt (dsi:lu_prorup_vv_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planschade (dsi:lu_gewrup_bg_pscct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planpunt (dsi:lu_gemrup_na_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planpunt (dsi:lu_gewrup_na_pt)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planlijn (dsi:lu_gemrup_bg_ln)

plandeelgebied (dsi:plandeelgebied)

plandeelgebied

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourov (dsi:lu_gewrup_na_ctspec_ov)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planschadeelement (dsi:lu_gemrup_na_psce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourpt (dsi:lu_gewrup_dv_ctspec_pt)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourln (dsi:lu_prorup_na_ctspec_ln)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planschadeelement (dsi:lu_gewrup_dv_psce)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planpunt (dsi:lu_prorup_dv_pt)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_gemrup_pv_kgse)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourpt (dsi:lu_gemrup_na_ctspec_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - rechtvanvoorkoopelement (dsi:lu_gewrup_pv_rvve)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planlijn (dsi:lu_gewrup_bg_ln)

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - planschadeelement (dsi:lu_gewrup_bg_psce)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_prorup_pv_kgse)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourgv (dsi:lu_gemrup_bg_ctspec_gv)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planbaten (dsi:lu_gemrup_pv_pbtct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan SP - omgevingsverordening (dsi:lu_gemrup_sp_ovoct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planoverdruk (dsi:lu_prorup_bg_ov)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - planbatenelement (dsi:lu_prorup_dv_pbte)

plannatraject (dsi:plannatraject)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ST - plancontour (dsi:lu_prorup_st_ct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planarrest (dsi:lu_prorup_na_na)

zonderplancompensatie (dsi:zonderplancompensatie)

zonderplancompensatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planoverdruk (dsi:lu_gemrup_bg_ov)

Provinciale Stedenbouwkundige Verordeningen RO BG - contour (dsi:lu_prosvo_bg_ct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planbatenelement (dsi:lu_gewrup_na_pbte)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - omgevingsverordening (dsi:lu_gemrup_bg_ovoct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planbatenelement (dsi:lu_gewrup_pv_pbte)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - zonderplancompensatie (dsi:lu_prorup_bg_zpcct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planarrest (dsi:lu_gemrup_na_na)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planschadeelement (dsi:lu_gemrup_vv_psce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV- plangrondvlak (dsi:lu_gewrup_dv_gv)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planbaten (dsi:lu_gewrup_pv_pbtct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planlijn (dsi:lu_gemrup_dv_ln)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourgv (dsi:lu_prorup_dv_ctspec_gv)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planschadeelement (dsi:lu_prorup_vv_psce)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planpunt (dsi:lu_prorup_bg_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan SP - plancontour (dsi:lu_gewrup_sp_ct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_gewrup_pv_zpce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan SP - omgevingsverordening (dsi:lu_gewrup_sp_ovoct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourov (dsi:lu_gemrup_na_ctspec_ov)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - plangrondvlak (dsi:lu_gemrup_pv_gv)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_pv_lnia)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planlijn (dsi:lu_gemrup_vv_ln)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_prorup_pv_kgsct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - zonderplancompensatie (dsi:lu_gewrup_dv_zpcct)

verordeningscontour (dsi:verordeningscontour)

verordeningscontour

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planschadeelement (dsi:lu_gewrup_vv_psce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - plangrondvlak (dsi:lu_gewrup_vv_gv)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourov (dsi:lu_gemrup_dv_ctspec_ov)

Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen RO BG - contour (dsi:lu_gemsvo_bg_ct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planlijn (dsi:lu_prorup_na_ln)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ST - plancontour (dsi:lu_gemrup_st_ct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planbaten (dsi:lu_gewrup_vv_pbtct)

lu_prorup_na_psce (dsi:lu_prorup_na_psce)

planpuntindicatieveaanduiding (dsi:planpuntindicatieveaanduiding)

planpuntindicatieveaanduiding

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - rechtvanvoorkoopelement (dsi:lu_gewrup_dv_rvve)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:lu_gemrup_dv_kgse)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_bg_lnia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - zonderplancompensatie (dsi:lu_prorup_na_zpcct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_vv_ovia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_gewrup_pv_kgsct)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_dv_ptia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - zonderplancompensatie (dsi:lu_prorup_dv_zpcct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourpt (dsi:lu_gemrup_dv_ctspec_pt)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties BG - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_gemrup_bg_zpce)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - kapitaalschadegebruikersschade (dsi:lu_gemrup_pv_kgsct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planbatenelement (dsi:lu_gemrup_vv_pbte)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_pv_ptia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourpt (dsi:lu_prorup_bg_ctspec_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - planschadeelement (dsi:lu_gewrup_na_psce)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planoverdruk (dsi:lu_prorup_na_ov)

planbaten (dsi:planbaten)

planbaten

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_na_ovia)

planlijnindicatieveaanduiding (dsi:planlijnindicatieveaanduiding)

planlijnindicatieveaanduiding

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gemrup_bg_ptia)

planpunt (dsi:planpunt)

planpunt

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - omgevingsverordening (dsi:lu_gewrup_dv_ovoct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - plancontour (dsi:lu_gewrup_pv_ct)

planspecialecontourgv (dsi:planspecialecontourgv)

planspecialecontourgv

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - plangrondvlak (dsi:lu_prorup_pv_gv)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_bg_ovia)

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planlijn (dsi:lu_gemrup_na_ln)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties VV - planbaten (dsi:lu_gemrup_vv_pbtct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan PV - plandeelgebied (dsi:lu_gewrup_pv_dg)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - omgevingsverordening (dsi:lu_prorup_dv_ovoct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planspecialecontourln (dsi:lu_gewrup_na_ctspec_ln)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan VV - planlijn (dsi:lu_prorup_vv_ln)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties PV - planbaten (dsi:lu_prorup_pv_pbtct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - omgevingsverordening (dsi:lu_gewrup_bg_ovoct)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planoverdruk (dsi:lu_gewrup_bg_ov)

Deze dataset bevat de definitief goedgekeurde verordenende gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Gewestplan BG - planlijn (dsi:lu_gewpln_bg_ln)

"De bestemmingen op de Vlaamse gewestplannen, cartografisch weergegeven via de officiële gewestplanlegende. De bestemming verwijst naar de algemene en aanvullende (bijzondere) stedenbouwkundige voorschriften zoals ze voor al de Vlaamse gewestplannen werden vastgelegd. Ook de gewestplanwijzigingen werden verwerkt. Schorsings- en vernietigingsarresten werden echter in principe niet verwerkt. Dit bestand is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Het digitale gewestplan is een bestand geschikt voor gebruik op middenschalig niveau, met maximale gebruiksschaal 1/10.000 . Het gecombineerd raadplegen van dit bestand met grootschalige percelenkaarten is cartografisch niet correct en biedt geen uitsluitsel over de juridisch verordenende planningscontext van een perceel. Aan de gegevens in de kaart kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in de kaart heeft louter informatieve waarde en geen juridisch bindende kracht. Om uitsluitsel te krijgen over de juridische planningscontext van een bepaald perceel of gebied dient u contact op te nemen met de gemeentelijke stedenbouwkundige dienst."

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_prorup_dv_zpce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan NA - planlijn (dsi:lu_gewrup_na_ln)

kapitaalschadegebruikersschadeelement (dsi:kapitaalschadegebruikersschadeelement)

kapitaalschadegebruikersschadeelement

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planpuntindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_dv_ptia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planlijn (dsi:lu_prorup_dv_ln)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_dv_lnia)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planpunt (dsi:lu_gemrup_bg_pt)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planlijnindicatieveaanduiding (dsi:lu_gewrup_dv_lnia)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planoverdrukindicatieveaanduiding (dsi:lu_prorup_bg_ovia)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan DV - planspecialecontourln (dsi:lu_gewrup_dv_ctspec_ln)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties DV - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_gewrup_dv_zpce)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - zonderplancompensatie (dsi:lu_gewrup_na_zpcct)

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Register Plancompensaties NA - zonderplancompensatieelement (dsi:lu_gemrup_na_zpce)

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - planspecialecontourov (dsi:lu_prorup_bg_ctspec_ov)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.