Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

INSPIRE View service Beschermde gebieden

rce:NationalListedMonuments rce:WorldHeritage rce:NationalListedMonuments
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
monument, archeologie, historische geografie, stedenbouwkunde, planologie, bouwkunde, cultuurhistorie, architectuurgeschiedenis, wereld erfgoed, beschermde gebieden, infoMapAccessService, infoMapAccessService, Beschermde gebieden
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
dut
Data provider

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (unverified)

Contact information:

Infodesk Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Postadres:
Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort, Netherlands

Email: 

Phone: 0031(0) 33 421 7 421

Service metadata

Ads by Google

Deze View service is gebaseerd op data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat uit datasets voor Rijksmonumenten, Archeologische Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en Werelderfgoed.

Available map layers (423)

PS.ProtectedSite (rce:PS.ProtectedSite)

Deze laag is gebaseerd op data van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bestaat uit datasets voor Rijksmonumenten, Archeologische Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten en Werelderfgoed.

Werelderfgoed (rce:WorldHeritage)

Deze dataset bevat de begrenzingen van het Nederlandse cultureel erfgoed dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde door het Werelderfgoed comité van UNESCO is geplaatst op de Werelderfgoedlijst. De begrenzingen zijn gebaseerd op de kaarten die destijds opgenomen waren in het nominatiedossier dat aan Unesco is aangeboden.

Rijksmonumenten (rce:NationalListedMonuments)

De gegevens in deze dataset zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en fysiek opgenomen in de Objecten Databank (ODB). In de dataset zijn gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status. Als de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet is afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.

Townscapes (rce:Townscapes)

Deze dataset bevat de begrenzingen van alle gebieden waarvoor de procedure is gestart om het gebied aan te wijzen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht (ex artikel 35 van de Monumentenwet 1988).

Archeologische Monumenten (rce:ArcheologicalMonuments)

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) is in samenwerking met de verschillende provincies en gemeentelijk archeologen ontwikkeld. De kaart bevat een overzicht van archeologische terreinen in Nederland. De AMK is één van de bronnen om ruimtelijke plannen, zoals streek- en bestemmingsplannen, te kunnen opstellen, beoordelen en toetsen op hun gevolgen voor de archeologie. Een groot aantal provincies gebruikt de AMK ook als bron voor de ontwikkeling van digitale cultuurhistorische waardenkaarten. De terreinen zijn beoordeeld op de criteria kwaliteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en belevingswaarde. Op grond van deze criteria zijn de terreinen ingedeeld in terreinen met archeologische waarde, hoge archeologische waarde en zeer hoge archeologische waarde. Onder deze laatste categorie vallen ook de wettelijk beschermde monumenten. De AMK vormt altijd een momentopname van de archeologische kennis over een provincie. Ieder jaar komen er nieuwe archeologische terreinen bij. Bestaande terreinen kunnen vervallen, groter of juist kleiner worden. Daarnaast kunnen ook buiten de terreinen die op de AMK staan, waardevolle archeologische resten liggen. De kaarten worden via een roulatiesysteem doorlopend herzien.

189_1930_bomenrij (Atlas_wederopbouw:189_1930_bomenrij)

189_2012_Inrichtingselement (Atlas_wederopbouw:189_1930_boom)

189_1930_stations (Atlas_wederopbouw:189_1930_stations)

189_1945_bomenrij (Atlas_wederopbouw:189_1945_bomenrij)

189_1945_boom (Atlas_wederopbouw:189_1945_boom)

189_1970_bomenrij (Atlas_wederopbouw:189_1970_bomenrij)

189_1970_boom (Atlas_wederopbouw:189_1970_boom)

189_1970_stations (Atlas_wederopbouw:189_1970_stations)

189_2012_bomenrij (Atlas_wederopbouw:189_2012_bomenrij)

189_2012_boom (Atlas_wederopbouw:189_2012_boom)

189_2012_stations (Atlas_wederopbouw:189_2012_stations)

189_bebouwing_1930 (Atlas_wederopbouw:189_bebouwing_1930)

189_bebouwing_1945 (Atlas_wederopbouw:189_bebouwing_1945)

189_bebouwing_binnenkader_1930 (Atlas_wederopbouw:189_bebouwing_binnenkader_1930)

189_bebouwing_binnenkader_1945 (Atlas_wederopbouw:189_bebouwing_binnenkader_1945)

189_belangrijk_publiek_gebouw_1930 (Atlas_wederopbouw:189_belangrijk_publiek_gebouw_1930)

189_belangrijk_publiek_gebouw_1945 (Atlas_wederopbouw:189_belangrijk_publiek_gebouw_1945)

189_belangrijk_publiek_gebouw_1970 (Atlas_wederopbouw:189_belangrijk_publiek_gebouw_1970)

189_belangrijk_publiek_gebouw_2012 (Atlas_wederopbouw:189_belangrijk_publiek_gebouw_2012)

INRICHTINGSELEMENT_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_lg_Inrichtingselement_bomenrij_1970)

INRICHTINGSELEMENT_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_lg_Inrichtingselement_bomenrij_2012)

INRICHTINGSELEMENT_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_lg_Inrichtingselement_bomenrij_lijn_1970)

189_lg_bebouwing_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_bebouwing_1940)

189_2012_watervlak_binnen_kader (Atlas_wederopbouw:189_lg_bebouwing_1970)

GEBOUW_Clip (Atlas_wederopbouw:189_lg_bebouwing_2012)

189_1940_landelijkgebied_woningen_wederopbouwgebied (Atlas_wederopbouw:189_lg_bebouwing_binnenkader_1940)

189_1970_bebouwing_binnenkader_def (Atlas_wederopbouw:189_lg_bebouwing_binnenkader_1970)

189_2012_bebouwing_wederopbouwgebied (Atlas_wederopbouw:189_lg_bebouwing_binnenkader_2012)

189_lg_bomenrij_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_bomenrij_1940)

INRICHTINGSELEMENT_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_lg_bomenrij_landschap_midden_2012)

INRICHTINGSELEMENT_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_lg_bomenrij_rechts_1970)

INRICHTINGSELEMENT_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_lg_bomenrij_rechts_2012)

189_1940_bossen_binnen_kader (Atlas_wederopbouw:189_lg_bos_binnen_kader_1940)

TERREIN (Atlas_wederopbouw:189_lg_bos_binnen_kader_1970)

189_lg_2012_bos_binnen_kader (Atlas_wederopbouw:189_lg_bos_binnen_kader_2012)

189_lg_bos_buiten_kader_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_bos_buiten_kader_1940)

189_bos_buiten_kader_2012 (Atlas_wederopbouw:189_lg_bos_buiten_kader_1970)

189_bos_buiten_kader_2012 (Atlas_wederopbouw:189_lg_bos_buiten_kader_2012)

189_lg_ecoduct_2012 (Atlas_wederopbouw:189_lg_ecoduct_2012)

INRICHTINGSELEMENT_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_lg_haag_1970)

189_lg_heggen_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_heggen_1940)

189_hoogspanningsleiding_2012 (Atlas_wederopbouw:189_lg_hoogspanningsleiding_1970)

189_hoogspanningsleiding_2012 (Atlas_wederopbouw:189_lg_hoogspanningsleiding_2012)

189_lg_landelijkgebied_stoomtram_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_landelijkgebied_stoomtram_1940)

189_lg_onland_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_onland_1940)

189_bos_buiten_kader_2012 (Atlas_wederopbouw:189_lg_onland_1970)

189_2012_terrein_binnen_kader_002 (Atlas_wederopbouw:189_lg_onland_2012)

189_lg_relict_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_relict_1940)

189_1970_landelijkgebied_relict_def (Atlas_wederopbouw:189_lg_relict_1970)

189_lg_spoor_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_spoor_1940)

189_lg_spoorlijn_2012 (Atlas_wederopbouw:189_lg_spoorlijn_2012)

189_lg_toponiemen_1930 (Atlas_wederopbouw:189_lg_toponiemen_1930)

189_lg_toponiemen_1970 (Atlas_wederopbouw:189_lg_toponiemen_1970)

189_lg_toponiemen_2012 (Atlas_wederopbouw:189_lg_toponiemen_2012)

189_lg_toponiemen_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:189_lg_toponiemen_lijn_1930)

189_lg_toponiemen_lijn_1970 (Atlas_wederopbouw:189_lg_toponiemen_lijn_1970)

189_lg_toponiemen_lijn_2012 (Atlas_wederopbouw:189_lg_toponiemen_lijn_2012)

189_2012_inrichtingselement_binnen_kader (Atlas_wederopbouw:189_lg_trein_1970)

189_Wedop_land_uitsneden_buffer200 (Atlas_wederopbouw:189_lg_uitsneden_buffer200)

189_lg_veenwinning_lijn_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_veenwinning_lijn_1940)

189_lg_veenwinning_watervlak_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_veenwinning_watervlak_1940)

189_1940_landelijkgebied_waterlijn_clip (Atlas_wederopbouw:189_lg_waterlijn_binnen_kader_1940)

BASIS_TOPO.top10NL (Atlas_wederopbouw:189_lg_waterlijn_binnen_kader_1970)

TOP10vector is een digitaal kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10 000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en Cadsystemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, beheers- en planningsactiviteiten.

BASIS_TOPO.top10NL (Atlas_wederopbouw:189_lg_waterlijn_binnen_kader_2012)

TOP10vector is een digitaal kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10 000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en Cadsystemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, beheers- en planningsactiviteiten.

189_1940_landelijkgebied_waterlijn_binnen_kader (Atlas_wederopbouw:189_lg_waterlijn_breedt_1940)

WATERDEEL_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_lg_waterlijn_breedt_1970)

WATERDEEL_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_lg_waterlijn_breedt_2012)

189_lg_watervlak_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_watervlak_1940)

189_2012_watervlak_binnen_kader (Atlas_wederopbouw:189_lg_watervlak_1970)

189_1940_watervlak_binnen_kader (Atlas_wederopbouw:189_lg_watervlak_binnen_kader_1940)

189_1970_watervlak_binnenkader_def_I (Atlas_wederopbouw:189_lg_watervlak_binnenkader_1970)

189_watervlakken_2012 (Atlas_wederopbouw:189_lg_watervlakken_2012)

189_2012_inrichtingselement_binnen_kader (Atlas_wederopbouw:189_lg_weg_1970)

189_lg_wegen_1940 (Atlas_wederopbouw:189_lg_wegen_1940)

189_terrein_vlak_achtergrond (Atlas_wederopbouw:189_terrein_vlak_achtergrond)

189_toponiemen_wijken_1930 (Atlas_wederopbouw:189_toponiemen_wijken_1930)

189_toponiemen_wijken_1945 (Atlas_wederopbouw:189_toponiemen_wijken_1945)

189_toponiemen_wijken_1970 (Atlas_wederopbouw:189_toponiemen_wijken_1970)

189_toponiemen_wijken_2012 (Atlas_wederopbouw:189_toponiemen_wijken_2012)

189_toponiemen_wijken_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:189_toponiemen_wijken_lijn_1930)

189_toponiemen_wijken_lijn_1945 (Atlas_wederopbouw:189_toponiemen_wijken_lijn_1945)

189_toponiemen_wijken_lijn_1970 (Atlas_wederopbouw:189_toponiemen_wijken_lijn_1970)

189_toponiemen_wijken_lijn_2012 (Atlas_wederopbouw:189_toponiemen_wijken_lijn_2012)

189_wg_kern_bebouw_1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_bebouw_1970)

189_wg_kern_bebouw_2012 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_bebouw_2012)

189_wg_kern_bebouw_buitenkader1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_bebouw_buitenkader1970)

189_wg_kern_bebouw_relicten_1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_bebouw_relicten_1970)

189_wg_kern_bebouw_relicten_2012 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_bebouw_relicten_2012)

189_wg_kern_bomen_1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_bomen_1970)

189_wg_kern_bomen_bg_2012 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_bomen_bg_2012)

189_wg_kern_bos_1930 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_bos_1930)

189_wg_kern_bos_1945 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_bos_1945)

189_wg_kern_groen_1930 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_groen_1930)

189_wg_kern_groen_1945 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_groen_1945)

189_wg_kern_groen_1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_groen_1970)

189_wg_kern_groen_bg_2012 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_groen_bg_2012)

189_wg_kern_grond_vlak_1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_grond_vlak_1970)

189_wg_kern_grond_vlak_wit_1930 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_grond_vlak_wit_1930)

189_wg_kern_grond_vlak_wit_1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_grond_vlak_wit_1970)

189_wg_kern_metro_2012_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_metro_2012_lijn)

189_wg_kern_plein_vlak_1930 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_plein_vlak_1930)

189_wg_kern_plein_vlak_1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_plein_vlak_1970)

189_wg_kern_plein_vlak_2012 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_plein_vlak_2012)

189_wg_kern_privegroen_bg_1930 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_privegroen_bg_1930)

189_wg_kern_privegroen_bg_1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_privegroen_bg_1970)

189_wg_kern_privegroen_bg_2012 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_privegroen_bg_2012)

189_wg_kern_relicten_1930 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_relicten_1930)

189_wg_kern_relicten_1945 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_relicten_1945)

189_wg_kern_relicten_lijn_2012_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_relicten_lijn_2012_lijn)

189_wg_kern_schadebuitenkader_1945 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_schadebuitenkader_1945)

189_wg_kern_spoorlijn_1930_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_spoorlijn_1930_lijn)

189_wg_kern_spoorlijn_1945_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_spoorlijn_1945_lijn)

189_wg_kern_spoorlijn_1970_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_spoorlijn_1970_lijn)

189_wg_kern_spoorlijn_2012_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_spoorlijn_2012_lijn)

189_wg_kern_spoorlijntunnel_2012_ (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_spoorlijntunnel_2012_)

189_wg_kern_tram_1930_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_tram_1930_lijn)

189_wg_kern_tram_1945_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_tram_1945_lijn)

189_wg_kern_tram_1970_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_tram_1970_lijn)

189_wg_kern_tram_2012_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_tram_2012_lijn)

189_wg_kern_verblijfsgebied_1945 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_verblijfsgebied_1945)

189_wg_kern_water_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_water_lijn_1930)

189_wg_kern_water_lijn_1945 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_water_lijn_1945)

189_wg_kern_water_lijn_1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_water_lijn_1970)

189_wg_kern_water_lijn_2012 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_water_lijn_2012)

189_wg_kern_water_vlak_1930 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_water_vlak_1930)

189_wg_kern_water_vlak_1945 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_water_vlak_1945)

189_wg_kern_water_vlak_1970 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_water_vlak_1970)

189_wg_kern_water_vlak_2012 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_water_vlak_2012)

189_wg_kern_waterwerk_vlak_1945 (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_waterwerk_vlak_1945)

189_wg_kern_weg_1930_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_weg_1930_lijn)

189_wg_kern_weg_1945_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_weg_1945_lijn)

189_wg_kern_weg_1970_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_weg_1970_lijn)

189_wg_kern_weg_2012_lijn (Atlas_wederopbouw:189_wg_kern_weg_2012_lijn)

189_ww_bebouwing_1930 (Atlas_wederopbouw:189_ww_bebouwing_1930)

189_ww_bebouwing_bouwhoogte_1970 (Atlas_wederopbouw:189_ww_bebouwing_bouwhoogte_1970)

189_ww_bebouwing_bouwhoogte_2012 (Atlas_wederopbouw:189_ww_bebouwing_bouwhoogte_2012)

189_ww_bebouwing_hoogteaccenten_binnen_plg_1970 (Atlas_wederopbouw:189_ww_bebouwing_hoogteaccenten_binnen_plg_1970)

189_ww_bebouwing_hoogteaccenten_binnen_plg_2012 (Atlas_wederopbouw:189_ww_bebouwing_hoogteaccenten_binnen_plg_2012)

189_ww_bebouwing_met_functie_1970 (Atlas_wederopbouw:189_ww_bebouwing_met_functie_1970)

189_ww_bebouwing_met_functie_2012 (Atlas_wederopbouw:189_ww_bebouwing_met_functie_2012)

189_2012_Inrichtingselement (Atlas_wederopbouw:189_ww_bomen_2012)

189_2012_Top10inrichtingselement_lijn (Atlas_wederopbouw:189_ww_bomenrij_1970)

189_2012_Top10inrichtingselement_lijn (Atlas_wederopbouw:189_ww_bomenrij_2012)

189_2012_Inrichtingselement (Atlas_wederopbouw:189_ww_boom_1970)

189_ww_bos_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_bos_1940)

189_ww_hoogtelijn_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_hoogtelijn_1940)

189_naoorlogse_wijken_hoogtelijn_2010 (Atlas_wederopbouw:189_ww_hoogtelijn_1970)

189_naoorlogse_wijken_hoogtelijn_2010 (Atlas_wederopbouw:189_ww_hoogtelijn_2012)

189_ww_infrastructuur_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:189_ww_infrastructuur_lijn_1930)

189_ww_onland_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_onland_1940)

189_ww_relict_groningen_lijn_2012 (Atlas_wederopbouw:189_ww_relict_groningen_lijn_2012)

189_ww_relict_lijn_2012 (Atlas_wederopbouw:189_ww_relict_lijn_2012)

189_ww_relict_vlak_2012 (Atlas_wederopbouw:189_ww_relict_vlak_2012)

189_ww_relicten_groningen_lijn_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_relicten_groningen_lijn_1940)

189_ww_relicten_lijn_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_relicten_lijn_1940)

189_ww_relicten_vlak_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_relicten_vlak_1940)

SPOORBAANDEEL_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_ww_spoor_metro_2012)

SPOORBAANDEEL_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_ww_spoor_tram_1970)

SPOORBAANDEEL_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_ww_spoor_tram_2012)

SPOORBAANDEEL_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_ww_spoor_trein_1970)

SPOORBAANDEEL_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_ww_spoor_trein_2012)

189_ww_spoorlijn_1930 (Atlas_wederopbouw:189_ww_spoorlijn_1930)

189_ww_stadscompositie_1970 (Atlas_wederopbouw:189_ww_stadscompositie_1970)

189_ww_stadscompositie_2012 (Atlas_wederopbouw:189_ww_stadscompositie_2012)

189_2012_Inrichtingselement (Atlas_wederopbouw:189_ww_stations_1940)

189_2012_Inrichtingselement (Atlas_wederopbouw:189_ww_stations_1970)

189_2012_Inrichtingselement (Atlas_wederopbouw:189_ww_stations_2012)

189_ww_terrein_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:189_ww_terrein_lijn_1930)

TERREIN (Atlas_wederopbouw:189_ww_top10bos_vlak_1970)

WATERDEEL_LIJN (Atlas_wederopbouw:189_ww_top10waterdeel_lijn_1970)

WATERDEEL_VLAK (Atlas_wederopbouw:189_ww_top10waterdeelvlak_1970)

189_ww_toponiemen_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_toponiemen_1940)

189_ww_toponiemen_1970 (Atlas_wederopbouw:189_ww_toponiemen_1970)

189_ww_toponiemen_2012 (Atlas_wederopbouw:189_ww_toponiemen_2012)

189_ww_toponiemen_lijn_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_toponiemen_lijn_1940)

189_ww_toponiemen_lijn_1970 (Atlas_wederopbouw:189_ww_toponiemen_lijn_1970)

189_ww_toponiemen_lijn_2012 (Atlas_wederopbouw:189_ww_toponiemen_lijn_2012)

189_ww_tramlijn_1930 (Atlas_wederopbouw:189_ww_tramlijn_1930)

189_ww_waterlijn_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_waterlijn_1940)

189_ww_watervlak_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_watervlak_1940)

189_ww_wegdeel_vlak_1940 (Atlas_wederopbouw:189_ww_wegdeel_vlak_1940)

_1970_wegen_shapefile_export (Atlas_wederopbouw:189_ww_wegen_shapefile_export_1970)

GEBOUW (Atlas_wederopbouw:1970_top10gebouw_min_wederopbouw_min_nl)

GEBOUW (Atlas_wederopbouw:2012top10Gebouw_min_wederopbw_min_nl)

GEBOUW (Atlas_wederopbouw:2012top10Gebouw_min_wederopbw_min_nlcopy)

Archeologische verwachtingskaart Maasdal, overige vlakken (arch_verwachting_maasdal:AVGKM_overige_vlakken)

Archeologische verwachtingskaart en Geomorfogenetische kaart Maasdal: provinciale aandachtsgebieden en water.

Archeologische verwachtingskaart Maasdal, wegen (arch_verwachting_maasdal:AVGKM_wegen)

Archeologische verwachtingskaart en Geomorfogenetische kaart Maasdal: wegen

Jonge Dryas terrasvlakte laag (L) (arch_verwachting_maasdal:AVM_Dryasterras_laag)

Jonge Dryas terrasvlakte laag (L), met mogelijke opduiking met hoge verwachting.

Archeologische verwachtingskaart Maasdal, beekmondingen (arch_verwachting_maasdal:AVM_beekmondingen)

Archeologische verwachtingskaart Maasdal: beekmondingen.

Aardgasvelden_in_productie (aardbevingsgebied:Aardgasvelden_in_productie)

Archeoregio's (archeoregios:Archeoregios)

Nederland kent zeventien archeologische regio’s, ook wel archeoregio's genoemd. Dit zijn gebieden waarbinnen zowel sprake is van een globaal verband tussen landschap en bewoningsgeschiedenis als tussen landschapsvormende processen en het ontstaan van archeologische vindplaatsen en het bodemarchief in het algemeen.

Bonnebladen1900_index (misc:Bonnebladen1900_index)

Overzicht van de kaartbladen die worden getoond in de WMTS van de Bonnebladen rond 1900 (http://common.services.geodesk.nl/arcgis/rest/services/BonneBladen/Bonnes1900/ImageServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml)

Buitenplaatsen (buitenplaatsen:Buitenplaatsen)

Aanvullende archeologische verwachting voor alle hoofdperioden (arch_verwachting_maasdal:COMBI_criteria)

De aanvullende archeologische verwachting voor de activiteiten wonen en begraven voor alle hoofdperioden gecombineerd.

Contouren_verstedelijking_NL (verstedelijking:Contouren_verstedelijking_NL)

Droge_plekken_NL (Veiligheid_van_Erfgoed:Droge_plekken_NL)

Droge_plekken_per_regio_NL (Veiligheid_van_Erfgoed:Droge_plekken_per_regio_NL)

Geomorfogenetische kaart Maasdal, overige lijnen (arch_verwachting_maasdal:GKM_overige_lijnen)

Geomorfogenetische kaart Maasdal: geologische breuken (TNO) en geulen in België.

Geomorfogenetische kaart Maasdal, overige vlakken (arch_verwachting_maasdal:GKM_overige_vlakken)

Geomorfogenetische kaart Maasdal: begrenzing Zandmaas verkenning+ (ADC) en vergraven terreinen.

Geodata_Subsidieverleningen_Onderzoek (herbestemming:Geodata_Subsidieverleningen_Onderzoek)

Geodata_Subsidieverleningen_WindWaterdicht (herbestemming:Geodata_Subsidieverleningen_WindWaterdicht)

Groeikaart van de Verstedelijking van Nederland (verstedelijking:Groeikaart_verstedelijking_NL)

Bestand van de groeifases van Nederlandse steden, begonnen met de 35 steden uit de Atlas van de Verstedelijking van Nederland. Deze set wordt uitgebreid met andere steden, wanneer dit binnen een stedenbouwkundig project van de RCE valt.

HISTLAND (histland:HISTLAND)

Hoofdlandschappen (landschappenkaart:Hoofdlandschappen)

Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze layer toont alleen de landschappen, bij alle schalen.

Hunebedden (landschapsatlas:Hunebedden)

Indicatieve Kaart Archeologischewaarden (2008) - IKAW3 (ikaw:IKAW3Indicatievekaartarcheologischewaarden2008)

De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) bevat een vlakdekkende en landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten.

Aanvullende archeologische verwachting Jagers en Verzamelaars (JV) (arch_verwachting_maasdal:JV_criteria)

De aanvullende archeologische verwachting voor de activiteiten wonen en begraven voor de hoofdperiode Jagers en Verzamelaars (JV).

Landinrichting in Nederland (landschapsatlas:LANDINRICHTINGNEDERLAND)

Landinrichting 80 jaar is een overzicht van alle wettelijke verkavelingsprojecten van Nederland. Dit zijn alle afgeronde wettelijke verkavelingsprojecten vanaf de eerste ruilverkavelingswet in 1924 tot het intreden van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) op 1 januari 2007. Van de niet afgeronde herverkavelingsprojecten op 1 januari 2007 zijn alleen diegene opgenomen die na 1 januari 2007 onder de WILG zijn opgenomen en dus onder een wet vallen. Ook alle nieuwe landinrichtingsprojecten die onder de WILG vallen zijn opgenomen in dit bestand. Peildatum van dit bestand is 1-3-2015.

aankomsttijden_final (Veiligheid_van_Erfgoed:LBEO_aankomsttijden)

Aanvullende archeologische verwachting Late landbouwsamenlevingen (LBL) (arch_verwachting_maasdal:LBL_criteria)

De aanvullende archeologische verwachting voor de activiteiten wonen en begraven voor de hoofdperiode Late landbouwsamenlevingen (LBL).

Aanvullende archeologische verwachting Vroege landbouwsamenlevingen (LBV) (arch_verwachting_maasdal:LBV_criteria)

De aanvullende archeologische verwachting voor de activiteiten wonen en begraven voor de hoofdperiode Vroege landbouwsamenlevingen (LBV).

Landschappenkaart Nederland (geaggregeerd) (landschappenkaart:LandschappenkaartNL_agg)

Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze layer toont een vereenvoudigde, geaggregeerde versie van het oorspronkelijke kaartbestand en is te gebruiken bij kleinere kaartschalen.

Landschappenkaart Nederland (landschappenkaart:LandschappenkaartNederland)

Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze layer toont het volledige kaartbestand met alle attributen en is zichtbaar bij inzoomen vanaf 1:500.000.

MAP_NL_1584_Waghenaer_lin (machu_historic:MAP_NL_1584_Waghenaer_lin)

Lines defining (nautical) line features digitized from "Tvlie en Tmaersdiep" from "Spieghel der Zeevaert" created by Lucas Janszoon Waghenaer in 1584.

MAP_NL_1584_Waghenaer_pnt (machu_historic:MAP_NL_1584_Waghenaer_pnt)

Points defining (nautical) point features have been digitized from the original map of 1584 and projected to WGS84.

MAP_NL_1584_Waghenaer_reg (machu_historic:MAP_NL_1584_Waghenaer_reg)

Regions defining (nautical) region features digitized from "Tvlie en Tmaersdiep" from "Spieghel der Zeevaert" created by Lucas Janszoon Waghenaer in 1584.

MAP_NL_1598_Heyns_lin (machu_historic:MAP_NL_1598_Heyns_lin)

Lines defining (nautical) line features digitized from "De Spieghel der Werelt " created by Zacharias Heyns in 1598.

MAP_NL_1598_Heyns_reg (machu_historic:MAP_NL_1598_Heyns_reg)

Regions defining (nautical) region features digitized from "De Spieghel der Werelt " created by Zacharias Heyns in 1598.

MAP_NL_1649_Blaeu_lin (machu_historic:MAP_NL_1649_Blaeu_lin)

Points defining (nautical) point features digitized from map created by Jan (Joan) Willemsz. Blaeu in 1649.

MAP_NL_1649_Blaeu_pnt (machu_historic:MAP_NL_1649_Blaeu_pnt)

Points defining (nautical) point features digitized from map created by Jan (Joan) Willemsz. Blaeu in 1649.

MAP_NL_1649_Blaeu_reg (machu_historic:MAP_NL_1649_Blaeu_reg)

Regions defining (nautical) region features digitized from map created by Jan (Joan) Willemsz. Blaeu in 1649.

MAP_NL_1666_Goos_lin (machu_historic:MAP_NL_1666_Goos_lin)

Points defining (nautical) point features digitized from "Pascaarte vande Zuyder-zee, Texel ende Vlie-stroom alsmede 't Amelander-gat" created by Pieter Goos in 1666.

MAP_NL_1666_Goos_pnt (machu_historic:MAP_NL_1666_Goos_pnt)

Points defining (nautical) point features digitized from "Pascaarte vande Zuyder-zee, Texel ende Vlie-stroom alsmede 't Amelander-gat" created by Pieter Goos in 1666.

MAP_NL_1666_Goos_reg (machu_historic:MAP_NL_1666_Goos_reg)

Contours defining (nautical) region features digitized from "Pascaarte vande Zuyder-zee, Texel ende Vlie-stroom alsmede 't Amelander-gat" created by Pieter Goos in 1666.

MAP_NL_1773_Sepp_lin (machu_historic:MAP_NL_1773_Sepp_lin)

Points defining (nautical) point features digitized from "Pascaarte vande Zuyder-zee, Texel ende Vlie-stroom alsmede 't Amelander-gat" created by Pieter Goos in 1666.

MAP_NL_1773_Sepp_pnt (machu_historic:MAP_NL_1773_Sepp_pnt)

Points defining (nautical) point objects digitized from "De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye Provinciën" created by Jan Christiaan Sepp in 1773.

MAP_NL_1773_Sepp_reg (machu_historic:MAP_NL_1773_Sepp_reg)

Contours defining (nautical) regions digitized from "De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye Provinciën" created by Jan Christiaan Sepp in 1773.

MAP_NL_1799_Eng_Admiralty_lin (machu_historic:MAP_NL_1799_Eng_Admiralty_lin)

Points defining (nautical) point features digitized from invasion map of the English Admiralty, 1799.

MAP_NL_1799_Eng_Admiralty_pnt (machu_historic:MAP_NL_1799_Eng_Admiralty_pnt)

Points defining (nautical) point features digitized from invasion map of the English Admiralty, 1799.

MAP_NL_1799_Eng_Admiralty_reg (machu_historic:MAP_NL_1799_Eng_Admiralty_reg)

Contours defining (nautical) region features digitized from invasion map of the English Admiralty, 1799.

MEGO_evacuatieNL_GebiedverlatersKansBeschikbaretijd (Veiligheid_van_Erfgoed:MEGO_evacuatieNL_GebiedverlatersKansBeschikbaretijd)

MEGO_faalkansenNL_RingdelenReferentie (Veiligheid_van_Erfgoed:MEGO_faalkansenNL_RingdelenReferentie)

Geomorfogenetische kaart Maasdal (arch_verwachting_maasdal:Maasdal_NZ)

Geomorfogenetische kaart Maasdal.

Geomorfogenetische kaart Maasdal (NL) (arch_verwachting_maasdal:Maasdal_NZ_NL)

Geomorfogenetische kaart van het Nederlandse deel van het Maasdal. Deze kaartlaag wordt gebruikt om de Archeologische Basisverwachting op kaart te zetten.

Maximale_waterdiepte_NL (Veiligheid_van_Erfgoed:Maximale_waterdiepte_NL)

Maximale_waterdiepte_NL_Opvullen (Veiligheid_van_Erfgoed:Maximale_waterdiepte_NL_Opvullen)

Minuutplanbegrenzingen (misc:Minuutplanbegrenzingen)

OverzichtArchieven (Veiligheid_van_Erfgoed:OverzichtArchieven)

OverzichtMusea (Veiligheid_van_Erfgoed:OverzichtMusea)

RDcoordRaster_lijnen (misc:RDcoordRaster_lijnen)

Rijksmonumenten_aardgasvelden (aardbevingsgebied:Rijksmonumenten_compleet_aardgasvelden)

Rijksmonumenten_per_gemeente_schademeldingen (aardbevingsgebied:Rijksmonumenten_per_gemeente_schademeldingen)

Aanvullende archeologische verwachting Staatssamenlevingen (SSL) (arch_verwachting_maasdal:SSL_criteria)

De aanvullende archeologische verwachting voor de activiteiten wonen en begraven voor de hoofdperiode Staatssamenlevingen (SSL).

Schademeldingen_per_gemeente (aardbevingsgebied:Schademeldingen_per_gemeente)

TOP10TERREIN (Atlas_wederopbouw:TOP10TERREIN)

TOP10WATERDEELVLAK (Atlas_wederopbouw:TOP10WATERDEELVLAK)

TOP10WATERDEEL_LIJN (Atlas_wederopbouw:TOP10WATERDEEL_LIJN)

TOP10WEGDEEL_VLAK (Atlas_wederopbouw:TOP10WEGDEEL_VLAK)

UIKAW Nummering Catalogus uiterwaard-deelgebieden (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAVNummeringCatalogusuiterwaarddeelgebieden)

Uiterwaarden vlakinformatie archeologie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepolygonen)

Uiterwaarden puntinformatie archeologie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepunten)

UIKAW Archeologie en Cultuurhistorie (puntinformatie archeologie) (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepuntencompactelegenda)

Uiterwaarden IKAW basis (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWArcheologiepuntenuitgeklaptelegenda)

Uiterwaarden vlakinformatie cultuurhistorie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWCultuurhistoriepolygonen)

Uiterwaarden puntinformatie cultuurhistorie (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWCultuurhistoriepunten)

rws_dijkringlijnen_3_2 (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWDijkringlijnen)

Door Data_ICT Dienst (DID) van Rijkswaterstaat beheerde bestand met de lijnen van de Waterkeringen van Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Mutaties kunnen bij de Waterdienst worden aangemeld waarna mutatie in bestand wordt verwerkt.

UIKAV gebiedsindeling uiterwaarden (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWgebiedsindelinguiterwaarden)

UIKAW kmaanduidingen rivieren (verwachtingskaart_uiterwaarden:UIKAWkmaanduidingenrivieren)

UNESCOOpenheidBeemster (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOOpenheidBeemster)

UNESCOOpenheidNHW (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOOpenheidNHW)

UNESCOOverbouwingLimes (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOOverbouwingLimes)

UNESCOopenheidSvA_Forten (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOopenheidSvA_Forten)

UNESCOopenheidSvA_Vestingen (UNESCO_Werelderfgoed:UNESCOopenheidSvA_Vestingen)

Verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied (verwachtingskaart_uiterwaarden:Verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied AlleTijdsperiodes)

Wederopbouw_kernen_bebouwing_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bebouwing_1930)

Wederopbouw_kernen_bebouwing_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bebouwing_1945)

Wederopbouw_kernen_bebouwing_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bebouwing_1970)

Wederopbouw_kernen_bebouwing_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bebouwing_2012)

Wederopbouw_kernen_bebouwing_binnenkader_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bebouwing_binnenkader_1930)

Wederopbouw_kernen_bebouwing_binnenkader_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bebouwing_binnenkader_1945)

Wederopbouw_kernen_bebouwing_buitenkader_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bebouwing_buitenkader_1970)

Wederopbouw_kernen_belangrijkpubliekgebouw_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_belangrijkpubliekgebouw_1930)

Wederopbouw_kernen_belangrijkpubliekgebouw_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_belangrijkpubliekgebouw_1945)

Wederopbouw_kernen_bomen_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bomen_1945)

Wederopbouw_kernen_bomen_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bomen_1970)

Wederopbouw_kernen_bomen_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bomen_2012)

Wederopbouw_kernen_bomen_bg_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bomen_bg_2012)

Wederopbouw_kernen_bomenrij_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bomenrij_1930)

Wederopbouw_kernen_bomenrij_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bomenrij_1945)

Wederopbouw_kernen_bomenrij_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bomenrij_1970)

Wederopbouw_kernen_bomenrij_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_bomenrij_2012)

Wederopbouw_kernen_groen_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_groen_1930)

Wederopbouw_kernen_groen_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_groen_1945)

Wederopbouw_kernen_groen_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_groen_1970)

Wederopbouw_kernen_groen_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_groen_2012)

Wederopbouw_kernen_grond_vlak_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_grond_vlak_1970)

Wederopbouw_kernen_grond_vlak_wit_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_grond_vlak_wit_1930)

Wederopbouw_kernen_grond_vlak_wit_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_grond_vlak_wit_1970)

Wederopbouw_kernen_grond_vlak_wit_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_grond_vlak_wit_2012)

Wederopbouw_kernen_metro_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_metro_2012)

Wederopbouw_kernen_plein_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_plein_1930)

Wederopbouw_kernen_plein_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_plein_1970)

Wederopbouw_kernen_plein_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_plein_2012)

Wederopbouw_kernen_privegroen_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_privegroen_1930)

Wederopbouw_kernen_privegroen_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_privegroen_2012)

Wederopbouw_kernen_publiekegebouwen_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_publiekegebouwen_1970)

Wederopbouw_kernen_publiekegebouwen_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_publiekegebouwen_2012)

Wederopbouw_kernen_relicten_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_relicten_1930)

Wederopbouw_kernen_relicten_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_relicten_2012)

Wederopbouw_kernen_schadebuitenkader_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_schadebuitenkader_1945)

Wederopbouw_kernen_spoorlijn_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_spoorlijn_1930)

Wederopbouw_kernen_spoorlijn_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_spoorlijn_1945)

Wederopbouw_kernen_spoorlijn_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_spoorlijn_1970)

Wederopbouw_kernen_spoorlijn_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_spoorlijn_2012)

Wederopbouw_kernen_spoorlijntunnel_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_spoorlijntunnel_2012)

Wederopbouw_kernen_stations_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_stations_1930)

Wederopbouw_kernen_stations_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_stations_1970)

Wederopbouw_kernen_stations_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_stations_2012)

Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_1930)

Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_1945)

Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_2012)

Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_lijn_1930)

Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_lijn_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_lijn_1945)

Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_lijn_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_toponiemen_wijken_lijn_1970)

Wederopbouw_kernen_tram_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_tram_2012)

Wederopbouw_kernen_tram_lijn_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_tram_lijn_1945)

Wederopbouw_kernen_verblijfsgebied_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_verblijfsgebied_1945)

Wederopbouw_kernen_water_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_water_lijn_1930)

Wederopbouw_kernen_water_vlak_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_water_vlak_1930)

Wederopbouw_kernen_water_vlak_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_water_vlak_1945)

Wederopbouw_kernen_water_vlak_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_water_vlak_2012)

Wederopbouw_kernen_waterwerk_vlak_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_waterwerk_vlak_1945)

Wederopbouw_kernen_weg_lijn_1945 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_weg_lijn_1945)

Wederopbouw_kernen_weg_lijn_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_weg_lijn_1970)

Wederopbouw_kernen_weg_lijn_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_weg_lijn_2012)

Wederopbouw_kernen_weg_vlak_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_kernen_weg_vlak_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_1970)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_binnenkader_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_binnenkader_1970)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_binnenkader_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_binnenkader_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bomenrij_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bomenrij_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bomenrij_midden_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bomenrij_midden_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bomenrij_rechts_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bomenrij_rechts_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bos_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bos_1970)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bos_binnenkader_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bos_binnenkader_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bos_buitenkader_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bos_buitenkader_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_bos_buitenkader_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_bos_buitenkader_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_heggen_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_heggen_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_hoogspanning_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_hoogspanning_1970)

Wederopbouw_landelijkegebieden_hoogspanning_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_hoogspanning_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_inrichtingselement_bomenrij_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_inrichtingselement_bomenrij_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_onland_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_onland_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_onland_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_onland_1970)

Wederopbouw_landelijkegebieden_onland_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_onland_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_spoorlijn_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_spoorlijn_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_spoorlijn_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_spoorlijn_1970)

Wederopbouw_landelijkegebieden_spoorlijn_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_spoorlijn_2012)

Wederopbouw_landelijkegebieden_veenwinning_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_veenwinning_lijn_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_veenwinning_vlak_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_veenwinning_vlak_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_water_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_water_1970)

Wederopbouw_landelijkegebieden_water_lijn_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_water_lijn_1970)

Wederopbouw_landelijkegebieden_watervlak_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_watervlak_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_watervlak_binnenkader_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_watervlak_binnenkader_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_wegen_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_wegen_1930)

Wederopbouw_landelijkegebieden_wegen_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_landelijkegebieden_wegen_1970)

Wederopbouw_woonwijken_achtergrond_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_achtergrond_1970)

Wederopbouw_woonwijken_bebouwing_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_bebouwing_1930)

Wederopbouw_woonwijken_bomen_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_bomen_1970)

Wederopbouw_woonwijken_bomen_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_bomen_2012)

Wederopbouw_woonwijken_bomenrij_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_bomenrij_1970)

Wederopbouw_woonwijken_bomenrij_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_bomenrij_2012)

Wederopbouw_woonwijken_bos_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_bos_1970)

Wederopbouw_woonwijken_gebouwen_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_gebouwen_2012)

Wederopbouw_woonwijken_hoogtelijn_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_hoogtelijn_1970)

Wederopbouw_woonwijken_hoogtelijn_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_hoogtelijn_2012)

Wederopbouw_woonwijken_infra_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_infra_lijn_1930)

Wederopbouw_woonwijken_metro_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_metro_2012)

Wederopbouw_woonwijken_onland_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_onland_1930)

Wederopbouw_woonwijken_spoorlijn_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_spoorlijn_1970)

Wederopbouw_woonwijken_terrein_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_terrein_lijn_1930)

Wederopbouw_woonwijken_top10gebouwen_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_top10gebouwen_1970)

Wederopbouw_woonwijken_top10terrein_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_top10terrein_2012)

Wederopbouw_woonwijken_top10water_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_top10water_1970)

Wederopbouw_woonwijken_top10water_lijn_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_top10water_lijn_1970)

Wederopbouw_woonwijken_top10waterdeel_lijn_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_top10waterdeel_lijn_2012)

Wederopbouw_woonwijken_tram_2012 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_tram_2012)

Wederopbouw_woonwijken_tramlijn_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_tramlijn_1930)

Wederopbouw_woonwijken_tramspoor_1970 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_tramspoor_1970)

Wederopbouw_woonwijken_water_lijn_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_water_lijn_1930)

Wederopbouw_woonwijken_water_vlak_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_water_vlak_1930)

Wederopbouw_woonwijken_wegen_vlak_1930 (Atlas_wederopbouw:Wederopbouw_woonwijken_wegen_vlak_1930)

Wederopbouwgebieden (wederopbouwgebieden:Wederopbouwgebieden)

Wederopbouwgebieden_stand_12_april_2013_must (Atlas_wederopbouw:Wederopbouwgebieden_stand_12_april_2013_must)

Wegen_NL (Veiligheid_van_Erfgoed:Wegen_NL)

afstand_tot_archeologische_rijksmonumenten (toegankelijkheid_en_nabijheid_van_erfgoed:afstand_tot_archeologische_rijksmonumenten)

afstand_tot_gebouwde_rijksmonumenten (toegankelijkheid_en_nabijheid_van_erfgoed:afstand_tot_gebouwde_rijksmonumenten)

afstand_tot_rijksmonumenten (toegankelijkheid_en_nabijheid_van_erfgoed:afstand_tot_rijksmonumenten)

arch_nl (ms:arch_nl)

Archeologische Onderzoeksgebieden (cartografisch_ontwerp_nieuw:archeologische_onderzoeksgebieden)

Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) - elementen (cultgis:cultgis_elementen)

droogmakerijen (landschapsatlas:droogmakerijen)

geesten (landschapsatlas:geesten)

huidige_rivierloop (cultuurhistorie_uiterwaarden:huidige_rivierloop)

Inundaties (liniesenstellingen:inundaties)

Inundatiegebieden: bij militaire inundaties wordt het waterpeil zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar is.

lijnen_cultuurhistorie (cultuurhistorie_uiterwaarden:lijnen_cultuurhistorie)

Linies (liniesenstellingen:linies)

Linies in Nederland, van eind 16e t/m midden 20e eeuw.

nagios_monitoring (nagios:nagios_monitoring)

Objecten (liniesenstellingen:objecten)

Objecten zijn vestingsteden, forten en andere werken, zoals schansen, batterijen e.d.

onderzoeksgebied_cultuurhistorie (cultuurhistorie_uiterwaarden:onderzoeksgebied_cultuurhistorie)

onzekerebegrenzinggeest (landschapsatlas:onzekerebegrenzinggeest)

punten_cultuurhistorie (cultuurhistorie_uiterwaarden:punten_cultuurhistorie)

puntlocaties (liniesenstellingen:puntlocaties)

Puntlocatie van alle objecten, per linie. Objecten zijn vestingsteden, forten en andere werken, zoals schansen, batterijen e.d.

rivierloop_Algemene_Rivierkaart_1e_herziening (cultuurhistorie_uiterwaarden:rivierloop_Algemene_Rivierkaart_1e_herziening)

rivierloop_Bonnebladen (cultuurhistorie_uiterwaarden:rivierloop_Bonnebladen)

rivierloop_TMK (cultuurhistorie_uiterwaarden:rivierloop_TMK)

roads (geocat_test:roads2)

sgdgs

verstoringen_cultuurhistorie (cultuurhistorie_uiterwaarden:verstoringen_cultuurhistorie)

vlakken_cultuurhistorie (cultuurhistorie_uiterwaarden:vlakken_cultuurhistorie)

ARCHIS-vondstmelding (arch_verwachting_maasdal:vmg_dec2014)

ARCHIS-vondstmelding (peildatum december 2014)

voc_wic_marine (ms:voc_wic_marine)

vuurtorens (landschapsatlas:vuurtorens)

wederopbouw_kernen_water_vlak_1970 (Atlas_wederopbouw:wederopbouw_kernen_water_vlak_1970)

wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_1930 (Atlas_wederopbouw:wederopbouw_landelijkegebieden_bebouwing_1930)

ARCHIS-waarneming (arch_verwachting_maasdal:wng_dec2014)

ARCHIS-waarneming (peildatum december 2014)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.