Maa-amet / Estonian Land Board

Maa-ameti aluskaart Kaart / Estonian Land Board Basemap: Kaart

corfill corfill corfill
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
halduspiirid, baaskaart, Corine, administrative borders, basemap, Corine
Fees
tasuta / none
Access constraints
none
Data provider

Maa-amet / Estonian Land Board (unverified)

Contact information:

Geoinformaatika osakond / Department of Geoinformatics

Maa-amet / Estonian Land Board

Postiaadress / Postal:
Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, Eesti / Estonia

Email: 

Phone: +372 675 0866

Ads by Google

WMS sisaldab järgmisi andmekihte: haldus- ja asustusjaotus, baaskaardi maakatte kihid, Corine maakatte kihid, Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmed/ WMS contains following layers: administrative and settlement units, land cover layers (Basemap and Corine), data from Topography Database of Estonia

Available map layers (146)

Kaart (MA-KAART)

haldus- ja asustusjaotus, baaskaardi maakatte kihid, Corine maakatte kihid, ETAK

Corine (CORINE)

CORINE maakatte andmebaas. Autoriõigus: Euroopa Komisjon.

maismaa (corfill)

Maismaa mask.

tööstusala (COR_TOOSTUS)

Tööstusalad (1:120 000), Corine

maardla/ehitusplats (COR_MAARDLA_EH)

Maardlad, ehitusplatsid (1:120 000), Corine

lennuväli (COR_LENNUVALI)

Lennuväljad (1:120 000), Corine

sadam (COR_SADAM)

Sadamad (1:120 000), Corine

tehisala (sh hoonestus) (COR_TEHISALA)

Tehisalad, hoonestus (1:120 000), Corine

haritav/looduslik rohumaa (COR_HARITAV_LOO)

Haritavad maad ja looduslikud rohumaad(1:120 000), Corine

kompleksviljelus (COR_KOMPLEKSV)

Kompleksviljeluse alad(1:120 000), Corine

põllumaa (COR_POLLUMAA)

Põllud (1:120 000), Corine

luide/liivik (COR_LUDE_LIIVIK)

Luited ja liivikud (1:120 000), Corine

rohumaa/põõsastik (COR_ROHUMAA)

Rohumaad, põõsastikud (1:120 000), Corine

mets/park/haljasala (1:220 000) (COR_ROHE_GEN)

Metsad, pargid, haljasalad (1:220 000), Corine

mets/park/haljasala (COR_METS_HALJAS)

Metsad, pargid, haljasalad (1:120 000), Corine

märgala (COR_MARGALA)

Märgalad (1:120 000), Corine

rannajärv (COR_RANNAJARV)

Rannajärved (1:120 000), Corine

piiritagune maakasutus (COR_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:120 000), Corine

piiritagune kohanimi (COR_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:120 000), Corine

seisuveekogu/lai jõgi (COR_VEEKOGU)

Seisuveekogud, laiad jõed (1:120 000), Corine

vooluvesi (CORINE_JOGI_KANAL)

Jõed, kanalid (1:120 000), Corine

Baaskaart (BAASKAART)

Eesti Baaskaart 1:50000

piiritagune maakasutus (BK_NEST)

Piiritagune maakasutus (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune vetevõrk (BK_NEST_VEED)

Piiritagune vetevõrk (1:24 000), Baaskaart.

piiritagune kohanimi (BK_NEST_TEKST)

Piiritagused kohanimed (1:24 000), Baaskaart.

meri (BK_MERI)

Meri (1:24 000), Baaskaart.

rohumaa/lage ala (BK_LAGE)

Lage ala (1:24 000), Baaskaart.

soo (BK_SOO)

Sood (1:24 000), Baaskaart.

raba (BK_RABA)

Rabad (1:24 000), Baaskaart.

prügimägi (BK_PRUGIMAGI)

Prügimäed (1:24 000), Baaskaart.

põld/aianduslik maa (BK_POLD)

Põllumajanduslik maa (1:24 000), Baaskaart.

turbaväli (BK_TURBAVALI)

Turbaväljad (1:24 000), Baaskaart.

mets (BK_METS)

Metsad (1:24 000), Baaskaart.

põõsastik (BK_POOSASTIK)

Põõsastikud (1:24 000), Baaskaart.

hoonestatud ala (BK_ASUSTUS)

Hoonestatud alad (1:24 000), Baaskaart.

karjäär (BK_KARJAAR)

Karjäärid (1:24 000), Baaskaart.

haljasala (BK_HALJASALA)

Haljasalad (1:24 000), Baaskaart.

jäätmaa (BK_JAATMAA)

Jäätmaad (1:24 000), Baaskaart.

kraav (BK_KRAAV)

Kraavid (1:24 000), Baaskaart.

jõgi/oja/kanal/peakraav (BK_VOOLUVESI)

Jõed, ojad, kanalid, peakraavid (1:24 000), Baaskaart.

seisuvesi/lai vooluveekogu (BK_VESI)

Seisuveed, laiad jõed (1:24 000), Baaskaart.

klint (BK_KLINT_line_8470_2)

Klindid (1:24 000), Baaskaart.

loodusnimed (bk_loodusnimed50T_1)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (bk_vetenimed50T_1)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

ETAK (KAART24)

ETAK kaart

mets/põõsastik (etak_puistud)

Puistud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

rohumaa/lage ala (etak_lagedad)

Rohumaad ja lagealad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

põld/aiamaa (etak_haritav)

Haritavad maad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

märgala (etak_margalad)

Haritavad maad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

turbaväli (etak_turbaalad)

Turbaväljad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

haljasala/jäätmaa (etak_inimalad)

Inimtekkelised alad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

vooluveekogu (pindobjekt) (etak_kolvikud_vooluveed)

Vooluvete pinnad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

meremask (meremask2)

Meremask

meri (etak_meremask)

Meri Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

õueala (etak_oued)

Õuealad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

kalmistu (etak_kalmistud)

Kalmistud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

seisuveekogu (etak_seisuveed)

Seisuveekogud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

kallas (etak_kaldad)

Kaldajooned (ETAK).

rada (rajad_1)

Rajad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

teeala/plats (etak_teealad)

Teealad Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

siht (etak_sihid)

Sihid (ETAK).

vooluveekogu (joonobjekt) (vooluveed_10T)

Vooluvete teljed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

pinnavorm (etak_pinnavormid_j)

Pinnavormide joonnähtused (ETAK).

puuderida (etak_puuderead)

Puittaimede rida (ETAK).

piire (etak_piirded)

Piirded(ETAK).

hüdrotehniline rajatis (etak_hydrorajatised)

Hüdrotehnilised rajatised(ETAK).

truup (etak_truubid)

Truubid (ETAK).

järsak (etak_jarsakud)

Järsakud Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

loodusnimed (loodusnimed50T_1)

Loodusnimed (1:50 000).

veekogu nimi (vetenimed50T_1)

Veekogude ja märgalade nimed (1:50 000).

talu nimi (talunimi)

Talunimed, Aadressiandmete süsteem (ADS).

loodusobjekti nimi (loodusnimed10T_1)

Loodusobjektide nimed, Kohanimeregister (KNR).

muu nimi (muudnimed10T_1)

Muud Põhikaardi huviobjektide nimed.

veekogu nimi (vetenimed10T_1)

Veekogude ja märgalade nimed.

hoone (etak_hoone)

rajatis (etak_rajatis)

maa-alune hoone (etak_mahoone)

hoone nr (ads_hoone_nr)

Halduspiirid (HALDUSPIIRID)

Riigipiir, maakonna, valla ja linna halduspiirid.

välismaa mask (1:420 000) (MapBSR_mais100_8379_3)

Maismaa, Eesti ja naaberriigid.

maamask (1:420 000) (EHAK_GEN_8381_3)

Eesti maamask

mets (1:420 000) (ESM_ROHE_GEN)

Generaliseeritud Corine rohealad (1:420 000).

välismaa linnad (1:420 000) (linn_ala_valismaa)

Välismaa linnade pinnad (1:420 000).

linn (pindobjekt) (EHAK_GEN_8386_3)

Eesti linnade pinnad.

joed (1:420 000) (joed_1)

Suuremad jõed

meri (1:420 000) (meri_8378_3)

Mereala (1:420 000).

jarved (1:2 000 000) (jarved_1)

Suuremad järved (1:2 000 000).

jarved (1:420 000) (jarved_2)

Suuremad järved (1:420 000).

kaitseväe harjutusväljad (KV_HARJUTUSALA)

Eesti kaitseväe harjutusväljad

halduspiir (1:600 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8374_2)

Halduspiirid (1:600 000).

halduspiir (1:120 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8372_2)

Halduspiirid (1:120 000)

halduspiir (1:50 000) (KUJUNDUSPIIR_G_8375_2)

Halduspiirid (1:50 000).

omavalitsuse piir (KUJUNDUSPIIR_G_8377_2)

Omavalitsuse piirid.

Eesti-Vene kontrolljoon (venepiir_line_8382_2)

Eesti-Vene kontrolljoon.

naaberriikide riigipiirid (riigipiirid_1)

Naaberriikide riigipiirid

riigi nimed (valisriigid_1)

Lähisriikide nimed.

naaberriigi linna nimi (1:420 000) (valislinnad_1)

Lähisriikide nimed.

vetenimed (vetenimed_1)

Suuremate Eesti veekogude nimed.

loodusnimed (loodusnimed_1)

Suuremate Eesti saarte ja poolsaarte nimed.

alevi nimi (alevid_1)

Alevite nimed.

aleviku nimi (alevikud_1)

Alevike nimed.

linnaosa nimi (linnaosad_1)

Linnaosade nimed.

linna nimi (linnad_1)

Linnade nimed.

maakonna nimi (MaakondNimi_te_8362_1)

Maakondade nimed.

omavalitsuse nimi (HaldusNimi_tex_8385_1)

Omavalitsuste nimed.

Teed (TEED)

TEED

kergliiklustee (kergliiklustee)

Kergliiklusteed ETAK-ist.

jalakaijate tunnel (jalakaijate_tunnel)

Jalakäijate tunnelid Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

tee/tänav (maanteed_4)

Teed ja tänavad ETAK-ist.

tee/tänav (1:10 000) (maanteed_3)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1: 12 000).

tee/tänav (1:50 000) (maanteed_2)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1: 50 000).

põhitänav (tanavad_pohi_1)

Põhitänavad ETAK-ist(1: 150 000).

tänavanimi maanteel (mnt_nimed_asulates)

Maanteede nimed asulates.

välismaa teed (1:420 000) (teed_1)

Teed naaberriikides (1:420 000).

välismaa raudteed (1:420 000) (raudtee_1)

Raudteed naaberriikides (1:420 000).

tugimaantee (tugimnt)

Tugimaanteed ETAK-ist(1:420 000).

põhimaantee (pohimnt)

Põhimaanteed ETAK-ist(1:420 000).

tee/tänav (1:150 000) (maanteed_1)

Teed ja tänavad ETAK-ist(1:150 000).

raudtee (raudtee_esmane)

Esmavaate raudteed ETAK-ist.

raudtee või trammitee (roobasteed_24T)

Rööbasteed ETAK-ist.

teed tunnelis (teed_tunnelis)

Tunnelis asuvad teed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

roobasteed tunnelis (roobasteed_tunnelis)

Tunnelis asuvad roobasteed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

purded (purded)

Jalakäijate alaline ülekäik Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

sild üle raudtee (sillad_raudteel)

Üle raudtee ehitatud sillad ETAK-ist.

raudtee silla peal (roobas_sillal)

Rööbasteed sillal, viaduktil, tunneli kohal või nende kohal oleval raudteesillal (ETAK).

ühesuunaline tänav (tanavad_suunad)

Ühesuunalised tänavad ETAK-ist.

piiritagune teedevõrk (NEST_TEED)

piiritagune raudtee (NEST_RAUDTEED)

Asustusüksused (KYLAD)

Asustusüksuste piirid ja külanimed.

Lahkmejooned (KUJUNDUSPIIR_G_6882_2)

Asustusüksuste lahkmejooned, Maaregister.

Nimi (kylanimed_1)

Külanimed, Maaregister.

ETAK lisa (KAART24L)

Lisaobjektid ETAK kaardile.

kirik (kirikud)

Põhikaardi kirikud.

mälestusmärk (etak_malestusmargid)

Mälestusmärgid (ETAK).

üksikhaud (etak_yksikhauad)

Üksikhauad (ETAK).

kõrgrajatis (etak_korgrajatised)

Kõrgrajatised(ETAK).

meremärk (etak_meremargid)

Meremärgid(ETAK).

muu rajatis (etak_muud_rajatised)

Muu (mittemõõtkavaline) rajatis (ETAK).

tehnopaigaldis (etak_tehnopaigaldised)

Tehnopaigaldised(ETAK).

allikas (etak_allikad)

Allikad (ETAK).

puittaimestik (etak_puittaimestikud)

Puittaimestike punktnähtused (ETAK).

pinnavorm (etak_pinnavormid_p)

Pinnavormide punktnähtused(ETAK).

kivi (etak_kivid)

Kivid (ETAK).

torujuhe (etak_torud)

Torujuhtmed Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

liikluskorralduslik rajatis (etak_liikluskorralduslikud_rajatised)

Liikluskorralduslikud rajatised Eesti topograafia andmekogust (ETAK).

elektriliin (etak_elektriliinid)

Elektriliinid (ETAK).

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.