[unknown data provider]

adresy budynki budynki
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Available map layers (14)

adresy (adresy)

Budynki (budynki)

Działki (dzialki)

Numery działek (numery_dzialek)

Obręby (obreby)

ortofotomapa (ortofotomapa)

osnowaP (osnowaP)

osnowaW (osnowaW)

Oznaczenia konturów (oznaczenia_konturow)

plan (plan)

plansz (plansz)

Podziałka liniowa (podzialka)

Raster wysokosciowy (raswys)

Użytki (uzytki)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.