CENIA, česká informační agentura život…

1 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
ČHMÚ, emise, imise, měřicí stanice, suspendované částice, ozón, SO2, tuhé znečišťující látky
Fees
žádné
Access constraints
bez omezení
Supported languages
cze
Data provider

CENIA, česká informační agentura životního prostředí (unverified)

Contact information:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, Česká republika

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy: imisní charakteristiky v gridu 1x1 km, celkové emise SO2 a tuhých znečišťujících látek v gridu 5x5 a síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO.

Available map layers (11)

Celkové emise CO v gridu 5 km x 5km za rok 2015 [t/rok] (1)

Celkové emise CO v gridu 5 km x 5km za rok 2015 [t/rok]

Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5km za rok 2015 [t/rok] (2)

Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5km za rok 2015 [t/rok]

Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5km za rok 2015 [t/rok] (3)

Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5km za rok 2015 [t/rok]

Celkové emise tuhých znečišťujících látek v gridu 5 km x  5km za rok 2015 [t/rok] (4)

Celkové emise tuhých znečišťujících látek v gridu 5 km x  5km za rok 2015 [t/rok]

Síť imisních měřicích stanic a měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2016 (6)

Síť imisních měřicích stanic a měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2016

NO2 – roční průměrná koncentrace [ug.m-3] (8)

NO2 – roční průměrná koncentrace [ug.m-3]

PM10 – roční průměrná koncentrace [ug.m-3] (9)

PM10 – roční průměrná koncentrace [ug.m-3]

O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2014–2016 [ug.m-3] (10)

O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2014–2016 [ug.m-3]

O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [ug.m-3] (11)

O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [ug.m-3]

SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2016 [ug.m-3] (12)

SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2016 [ug.m-3]

Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší (13)

Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.