VLIZ

Flanders Marine Institute (VLIZ) - Geoserver WMS Service

Scheldemonitor:967_Burcht_Oosterweel_1873 Dataportal:eurobis_rasters Scheldemonitor:967_Burcht_Oosterweel_1873
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
Please contact VLIZ if you want to use a layer
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

VLIZ (unverified)

Contact information:

Flanders Marine Institute

VLIZ

Work:
Ostend, Belgium

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

A compliant implementation of OGC WMS.

Available map layers (761)

eurobis_rasters (Dataportal:eurobis_rasters)

Layer-Group type layer: Dataportal:eurobis_rasters

967_Burcht_Oosterweel_1873 (Scheldemonitor:967_Burcht_Oosterweel_1873)

Bodemtextuur (ecosysteemdiensten:Bodemtextuur)

ETOPO1 global relief model (bedrock) (MarineRegions:ETOPO1_Bed_g_geotiff)

ETOPO1 global relief model (ice surface) (MarineRegions:ETOPO1_Ice_g_geotiff)

Gemiddelde hoogste grondwaterstand (cm onder maaiveld) (ecosysteemdiensten:Grondwater_ghg_cm)

Gemiddelde hoogste grondwaterstand (cm onder maaiveld)

Gemiddelde laagste grondwaterstand (cm onder maaiveld) (ecosysteemdiensten:Grondwater_glg_cm)

Gemiddelde laagste grondwaterstand (cm onder maaiveld)

Flandria Borealis (HistorischeKaarten:K2_23_2007_271)

Kaart gemaakt door Quad von Kinckelbach, Matthias (graveur); Hogenberg, Frans (1604)

Copie van een Lant-Caerte der gelegentheit van Vlaanderen en Zeelant ten tyde van Guido van Dampier Grave van Vlaanderen Anno MCCLXXIV. (HistorischeKaarten:K2_25_2007_273)

Kaart gemaakt door Van Thuyne, Lieven (1731)

Flandria (HistorischeKaarten:K3_10_2007_411)

Kaart gemaakt door Mercator, Gerardus; Ortelius, Abraham (1570-1571)

Exactissima Flandriae descriptio (HistorischeKaarten:K3_20_2007_417)

Kaart gemaakt door de Jode, Cornelis (1593)

Flandria comit(atus) (HistorischeKaarten:K3_27_2007_420)

Kaart gemaakt door Mercator, Gerardus (1613-1616)

Beschrijvinghe vande Zeeusche Eijlanden Soe die op hare Stromen geleghen zijn, met een deel vande Zee Custen van Vlaenderen ende hollant. Insularum Zelandiae, partisque Flandriae et Hollandiae accuratissima littoralis descriptio (HistorischeKaarten:K3_41_2007_436)

Kaart gemaakt door Waghenaer, Lucas Jansz (1583)

Flandria (HistorischeKaarten:K3_45_2007_437)

Kaart gemaakt door Van Berckenrode; Balthasars, Floris (1603)

Celeberrimi Flandriae comitatus typus (HistorischeKaarten:K3_52_2007_462)

Kaart gemaakt door Kaerius, Petrus (1608)

(Flandriae pars orientalior) (HistorischeKaarten:K3_53_2007_461)

Kaart gemaakt door Kaerius, Petrus (1608)

Kaerte van Sluys, het Zwin, ende de schansen aen weder syden (HistorischeKaarten:K3_59_2007_464)

Kaart gemaakt door (1627)

Caerte van t'Vrye sijnde een gedeelte en lidt van Vlaenderen waer in vertoont wert de tegenwoordige ghelegentheijt van de stadt Sluys Cadsand en de doorgesteken polders met grooten vlijt gecorrigeert en verbetert (HistorischeKaarten:K3_60_2007_465)

Kaart gemaakt door Visscher, Claes Jansz; Hondius, Henricus (graveur) (1622)

Caerte van t'Vrye synde een gedeelte van Vlaendren van nieus gecorigeert en met vlijt gebetert (HistorischeKaarten:K3_61_2007_466)

Kaart gemaakt door Visscher, Claes Jansz (1640)

Comitatus Flandriae nova tabula (HistorischeKaarten:K3_65_2007_467)

Kaart gemaakt door Hondius, Henricus; Hondius, Joannes (1639-1649)

Pars Flandriae orientalis; Franconatum, insulam Cadsant etc. Civitatesque Gandavum,Brugas, Slusam, Oostendam aliasque continens (HistorischeKaarten:K3_66_2007_468)

Kaart gemaakt door Hondius, Henricus (1639-1649)

Pascaert vande Custe van Vlaenderen, van Walcheren tot Cales en Boulogne in Vranckrijck (HistorischeKaarten:K3_67_2007_469)

Kaart gemaakt door Hondius, Henricus; Codde, Pieter (tekenaar) (1639-1649)

Flandria nova descriptio (HistorischeKaarten:K3_70_2007_470)

Kaart gemaakt door Janssonius, Joannes (1666)

Castellania Furnensis (HistorischeKaarten:K4_10_2007_507)

Kaart gemaakt door ()

Flandriae partes duae quarum altera proprietaria altera imperialis vulgo dicitur (HistorischeKaarten:K4_12_2007_509)

Kaart gemaakt door Blaeu, Willem Jansz; Blaeu, Joannes ()

Territorium Bergense (HistorischeKaarten:K4_13_2007_510)

Kaart gemaakt door Blaeu, Willem Jansz; Blaeu, Joannes ()

Tabula castelli ad Sandflitam, qua simul inundati agri, alluviones, fossae, alvei, quae Bergas ad Zomam et Antverpiam interjacent, annotantur (HistorischeKaarten:K4_16_2007_513)

Kaart gemaakt door Blaeu, Willem Jansz (graveur) ()

Novus XVII Inferioris Germaniae Provinciarum Typus de integro multis in locis emendatus (HistorischeKaarten:K4_1_2007_498)

Kaart gemaakt door Blaeu, Willem Jansz (1635)

Flandria et Zeelandia comitatus (HistorischeKaarten:K4_2_2007_499)

Kaart gemaakt door Blaeu, Willem Jansz; Blaeu, Joannes (1635)

Episcopatus Gandavensis (HistorischeKaarten:K4_32_2007_539)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes; Blaeu, Cornelis ()

Flandriae Teutonicae pars orientalior (HistorischeKaarten:K4_3_2007_500)

Kaart gemaakt door Blaeu, Willem Jansz; Blaeu, Joannes (1631)

Pars Flandriae Teutonicae occidentalior (HistorischeKaarten:K4_4_2007_501)

Kaart gemaakt door Blaeu, Willem Jansz; Blaeu, Joannes (1631)

Westcappelle (HistorischeKaarten:K4_68_2007_606)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B. (graveur); Mestdagh, J. (graveur); Ongers, J. (graveur) (1867)

Episcopatus Brugensis (HistorischeKaarten:K4_6_2007_503)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes; Blaeu, Cornelis (1662)

Iprensis episcopatus (HistorischeKaarten:K4_8_2007_505)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes; Blaeu, Cornelis (1662)

Duynkercka (HistorischeKaarten:K5_17_2007_1255)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes (1649)

Plan de la ville de Dunkerque et de ses attaques avec les retranchements des Espagnols faicts en l'an 1648 (HistorischeKaarten:K5_19_2007_1257)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes; du Plovich, Vedastus (1649)

Gravelinga gallis Gravelines dicta (HistorischeKaarten:K5_23_2007_1261)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes (1649)

K5_42_2007_1517 (HistorischeKaarten:K5_42_2007_1517)

Slusa Teutonica Flandriae opp. admodum elegans (HistorischeKaarten:K5_55_2007_1524)

Kaart gemaakt door Janssonius, Joannes; Hogenberg, Frans ()

Nieuwe pascaert bevattende in sich de kust van Vlaenderen vande Wielingen tot de Hoofden (HistorischeKaarten:K6_100_2007_2644)

Kaart gemaakt door van Keulen, Johannes ()

Flandriae pars occidentalis (HistorischeKaarten:K6_106_2007_2903)

Kaart gemaakt door Schenk, Pieter ()

Carte du Comté de Flandre. Dressée sur differens morceaux levez sur les lieux fixez par les observations astronomiques (HistorischeKaarten:K6_111_2007_2918)

Kaart gemaakt door de l' Isle, Guillaume ()

Caarte van t' Graafschap Vlaanderen opgestelt na verscheyde stukken op de plaatsen geteekent en door sterrekundige waarnemingen bevestigt = Carte du Comté de Flandre… (HistorischeKaarten:K6_112_2007_2919)

Kaart gemaakt door de l' Isle, Guillaume ()

Nouvelle carte de la province de Flandre (HistorischeKaarten:K6_130_2007_2924)

Kaart gemaakt door Walch, Jean (1793)

Le Comté de Flandres divisés en ses chastellenies, balliages etc (A) (HistorischeKaarten:K6_15_2007_1892A)

Kaart gemaakt door Jaillot, Hubert (1720)

Le Comté de Flandres divisés en ses chastellenies, balliages etc (B) (HistorischeKaarten:K6_15_2007_1892B)

Kaart gemaakt door Jaillot, Hubert (1720)

Comitatus Flandriae tam orientalis quam occidentalis ad usum serenissimi Burgundiae ducis (HistorischeKaarten:K6_16_2007_2124)

Kaart gemaakt door Jaillot, Hubert (1720)

Comitatus Flandriae nova tabula (HistorischeKaarten:K6_1_2007_1883)

Kaart gemaakt door Mariette, Pierre (1650)

Fiandra parte occidentale. Zelanda e parte orientale della Fiandra (A) (HistorischeKaarten:K6_25_2007_1882A)

Kaart gemaakt door Coronelli, Marc Vincent ()

Fiandra parte occidentale. Zelanda e parte orientale della Fiandra (B) (HistorischeKaarten:K6_25_2007_1882B)

Kaart gemaakt door Coronelli, Marc Vincent ()

Centrones et grudii in Morinis. Les évèschés de Gand et de Brugges. Partie orientale du Comté de Flandre, ou sont la Flandre Imperiale et les quartiers de Gand et du Franconat dans la Flandre Teutone (HistorischeKaarten:K6_2_2007_1884)

Kaart gemaakt door Sanson, Nicolas (1703)

Le comté de Flandre (HistorischeKaarten:K6_30_2007_2125)

Kaart gemaakt door Duval, Pierre (1675)

Pascaart van de Noordzee van Texel tot de Hoofden (HistorischeKaarten:K6_35_2007_2127)

Kaart gemaakt door Goos, Pieter ()

De cust van Vlaenderen beginnende vande Wielingen tot aen de Hoofden met alle haer sanden en droogten (HistorischeKaarten:K6_36_2007_2128)

Kaart gemaakt door Goos, Pieter ()

Comitatus Flandria (HistorischeKaarten:K6_40_2007_2313)

Kaart gemaakt door Visscher, Claes Jansz ()

De custen van Walcheren: alsmede de Vlaemsche kusten en bancken (HistorischeKaarten:K6_41_2007_2314)

Kaart gemaakt door Colom, Jacob Aertsz (1648/1651)

Flandriae comitatus accuratissima descriptio (HistorischeKaarten:K6_45_2007_2315)

Kaart gemaakt door Visscher, Nicolaas II ()

Flandriae comitatus in ejusdem subjacentes ditiones accuratissime divisus una cum adjacentibus (HistorischeKaarten:K6_46_2007_2316)

Kaart gemaakt door Visscher, Nicolaas II ()

Flandriae comitatus in ejusdem subjacentes ditiones accuratissime divisus una cum adjacentibus (HistorischeKaarten:K6_47_2007_2317)

Kaart gemaakt door Visscher, Nicolaas II (1649-1709) ()

Flandriae comitatus pars septentrionalis (HistorischeKaarten:K6_48_2007_2118)

Kaart gemaakt door Visscher, Nicolaas II (1660)

Flandriae comitatus pars occidentalis (HistorischeKaarten:K6_50_2007_2120)

Kaart gemaakt door Visscher, Nicolaas II (1660)

Flandriae comitatus pars Batavia (HistorischeKaarten:K6_52_2007_2122)

Kaart gemaakt door Visscher, Nicolaas II (1660)

Flandre Espagnole et Flandre Hollandoise (HistorischeKaarten:K6_5_2007_1886)

Kaart gemaakt door Sanson, Nicolas (1674)

Comitatus Flandriae tabula in lucem edita a Frederico De Wit Amsterodami (HistorischeKaarten:K6_65_2007_2712)

Kaart gemaakt door de Wit, Frederick; Deur, Abraham (graveur) ()

Pars Flandriae orientalis Franconatum, insulam Cadsant civitatesque Gandavum, Oostendam, Brugam, Slusam etc. continens (HistorischeKaarten:K6_66_2007_2713)

Kaart gemaakt door de Wit, Frederick ()

Comitatus Flandriae accuratissima descriptio (HistorischeKaarten:K6_85_2007_2910)

Kaart gemaakt door Allard, Carolus ()

Caerte figurative van t' Veurne Ambacht (HistorischeKaarten:K6_89_2007_2911)

Kaart gemaakt door Verbiest, Pieter (1648)

Novissima ichnographica delineatio munitissimae urbis et celeberrimi emporii Ostendae, in comitatu Flandriae Austriacae sitae (HistorischeKaarten:K6_96_2007_2642)

Kaart gemaakt door Seutter, Matthaeus (+/- 1734)

Knokke_mosaic_wgs84 (HistorischeKaarten:Knokke_mosaic_wgs84)

Mangrove forests distributions of the world (World:Mangroves)

From: Giri, C. et al. (2011) Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. Global Ecol. Biogeogr. 20, 154–159 DOI 10.1111/j.1466-8238.2010.00584.x

MosaicMariakerke (HistorischeKaarten:MosaicMariakerke)

MosaicMiddelkerke_nabombardement (HistorischeKaarten:MosaicMiddelkerke_nabombardement)

MosaicMiddelkerke_voorbombardement (HistorischeKaarten:MosaicMiddelkerke_voorbombardement)

Nieuwpoort_vroeg (HistorischeKaarten:Nieuwpoort_vroeg)

OOPS_errors (Emodnetbio:OOPS_errors)

Shapefile containing the error values of the spatial modelling tool DIVA used to calculate the gridded abundance maps of the six most abundant Copepod species from the CPR for different time windows (seasonal, annual) using geospatial modelling.

OOPS_products (Emodnetbio:OOPS_products)

Shapefile containing a set of gridded map layers showing the average abundance of the six most abundant Copepod species from the CPR for different time windows (seasonal, annual) using geospatial modelling. The spatial modelling tool used to calculate the gridded abundance maps is based on DIVA (Data-Interpolating Variational Analysis).

OOPS_products_vliz (Emodnetbio:OOPS_products_vliz)

OOPS_regions (Emodnetbio:OOPS_regions)

Shapefile containing ICES ecoregions and Western Atlantic Hydrographic regions for the development of ICES operational Oceanographic Products and Services.

Sea Surface Temperature, overall mean 2003-2010 (MarineHeritage:Overal-mean-2003-2010)

Sea Surface Temperature, standard deviation mean 2003-2010 (MarineHeritage:Overal-stdev-2003-2010)

Carte de la Belgique d'après Ferraris, augmentée des plans des six villes principales et de l'indication des routes, canaux et autres traveaux exécutés depuis 1777 jusqu'en 1831. 42 feuilles. II - Anvers (HistorischeKaarten:P05e_2008_187a)

Kaart gemaakt door Ferraris, Joseph Jean François (de) (1831)

Carte de la Belgique d'après Ferraris, augmentée des plans des six villes principales et de l'indication des routes, canaux et autres traveaux exécutés depuis 1777 jusqu'en 1831. 42 feuilles. II - Berg-op-Zoom (HistorischeKaarten:P05e_2008_187b)

Kaart gemaakt door Ferraris, Joseph Jean François (de) (1831)

Carte de la Belgique d'après Ferraris, augmentée des plans des six villes principales et de l'indication des routes, canaux et autres traveaux exécutés depuis 1777 jusqu'en 1831. 42 feuilles. II - Bruges (HistorischeKaarten:P05e_2008_187c)

Kaart gemaakt door Ferraris, Joseph Jean François (de) (1831)

Carte de la Belgique d'après Ferraris, augmentée des plans des six villes principales et de l'indication des routes, canaux et autres traveaux exécutés depuis 1777 jusqu'en 1831. 42 feuilles. II - Bruxelles (HistorischeKaarten:P05e_2008_187d)

Kaart gemaakt door Ferraris, Joseph Jean François (de) (1831)

Carte de la Belgique d'après Ferraris, augmentée des plans des six villes principales et de l'indication des routes, canaux et autres traveaux exécutés depuis 1777 jusqu'en 1831. 42 feuilles. II - Courtrai (HistorischeKaarten:P05e_2008_187e)

Kaart gemaakt door Ferraris, Joseph Jean François (de) (1831)

Carte de la Belgique d'après Ferraris, augmentée des plans des six villes principales et de l'indication des routes, canaux et autres traveaux exécutés depuis 1777 jusqu'en 1831. 42 feuilles. II - Gand (HistorischeKaarten:P05e_2008_187f)

Kaart gemaakt door Ferraris, Joseph Jean François (de) (1831)

Carte de la Belgique d'après Ferraris, augmentée des plans des six villes principales et de l'indication des routes, canaux et autres traveaux exécutés depuis 1777 jusqu'en 1831. 42 feuilles. II - Middelbourg (HistorischeKaarten:P05e_2008_187g)

Kaart gemaakt door Ferraris, Joseph Jean François (de) (1831)

Carte de la Belgique d'après Ferraris, augmentée des plans des six villes principales et de l'indication des routes, canaux et autres traveaux exécutés depuis 1777 jusqu'en 1831. 42 feuilles. II - Ypres (HistorischeKaarten:P05e_2008_187h)

Kaart gemaakt door Ferraris, Joseph Jean François (de) (1831)

Oostende (HistorischeKaarten:P06b_2008_1933)

Kaart gemaakt door De Haestens, Henry (1615)

Naeukeurige nieuwe land-caert des graefschaps Zeeland (HistorischeKaarten:P08d_2008_2136a)

Kaart gemaakt door Meertens, Joannes (drukker) (1696)

Kaerte van de Vier Ambachten (HistorischeKaarten:P09g_2008_242a)

Kaart gemaakt door - (1735)

Descrittione ...di tutti i Paesi Bassi… - Oostende (HistorischeKaarten:P09g_2009_2177a)

Kaart gemaakt door Guicciardini, Lodovico (1581)

Table des cartes des Pays Bas et des frontieres de France, avec un recueil des plans des villes, sièges et batailles données entre les hauts allies et la France - Plan de la ville d'Ostende (HistorischeKaarten:P21a_2008_266b)

Kaart gemaakt door Harrewyn, Jacobus (+1727); Friex, Eugène Henry (uitgever) ()

The English Atlas Volume IV. Containing the descroption of the Seventeen Provinces of the Low-Countries, or Netherlands - 236 : Flandria nova descriptio (HistorischeKaarten:P21a_2008_401a)

Kaart gemaakt door Janssonius van Waesbergen (uitgever); Pitt, Moses (uitgever); Swart, Stephanus (uitgever) (1682)

The English Atlas Volume IV. Containing the descroption of the Seventeen Provinces of the Low-Countries, or Netherlands - 240 : Flandriae pars occidentalis (HistorischeKaarten:P21a_2008_401b)

Kaart gemaakt door Janssonius van Waesbergen (uitgever); Pitt, Moses (uitgever); Swart, Stephanus (uitgever) (1682)

The English Atlas Volume IV. Containing the descroption of the Seventeen Provinces of the Low-Countries, or Netherlands - 241 : Flandriae Teutonicae pars orientalior (HistorischeKaarten:P21a_2008_401c)

Kaart gemaakt door Janssonius van Waesbergen (uitgever); Pitt, Moses (uitgever); Swart, Stephanus (uitgever) (1682)

Germania Inferior id est, XVII Provinciarum ejus novae et exactae Tabulae Geographicae, cum Luculentis Singularum descriptionibus additis à Petro Montano - Zwin (HistorischeKaarten:P23a_2011_2028a)

Kaart gemaakt door Kaerius, Petrus ()

Carte chorographique de la Belgique dédiée à la Convention Nationale - Kaart: 10 Ostende (HistorischeKaarten:P25a_2008_261b)

Kaart gemaakt door ()

Carte chorographique de la Belgique dédiée à la Convention Nationale - Kaart: Nieuport (HistorischeKaarten:P25a_2008_261c)

Kaart gemaakt door ()

Carte chorographique de la Belgique dédiée à la Convention Nationale - Kaart: 11 Sas-de-Gand (Ardenbourg) (HistorischeKaarten:P25a_2008_261d)

Kaart gemaakt door ()

Carte chorographique de la Belgique dédiée à la Convention Nationale - Kaart: 3 Walcheren (Isle de Walcheren) (HistorischeKaarten:P25a_2008_261e)

Kaart gemaakt door ()

Carte chorographique de la Belgique dédiée à la Convention Nationale - Kaart: 4 Berg-op-Zoom (HistorischeKaarten:P25a_2008_261f)

Kaart gemaakt door ()

De Groote Nieuwe Vermeerderde Zee-atlas ofte Water-werelt. […] - Paskaarte begrypende in zich de kusten van Hollandt en Zeelandt… (HistorischeKaarten:P38a_2011_2013a)

Kaart gemaakt door van Keulen, Johannes ()

De Groote Nieuwe Vermeerderde Zee-atlas ofte Water-werelt. - Pas Caerte van Texel tot aende Hoofden Begrypende in sich de Zee-custen van Vries-land, Holland, Zeeland, Flaenderen; ende Oost-cust van Engeland (HistorischeKaarten:P38a_2011_2013b)

Kaart gemaakt door van Keulen, Johannes ()

Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden, met hare beschrijvingen, Uytgegeven by Joan Blaeu - Plan de la ville de Dunkerque et de ses attaques, avec les retranchements des Espagnols, faicts en l'an 1646... (HistorischeKaarten:P38b_2013_1356a)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes ()

Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden, met hare beschrijvingen, Uytgegeven by Joan Blaeu - Siege de Gravelines. 1644 (HistorischeKaarten:P38b_2013_1356b)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes; de Langres ()

Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden, met hare beschrijvingen, Uytgegeven by Joan Blaeu - Ostenda obsessa et capta… (HistorischeKaarten:P38b_2013_1356e)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes ()

Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden, met hare beschrijvingen, Uytgegeven by Joan Blaeu - Duynkercka (HistorischeKaarten:P38b_2013_1356f)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes ()

Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden, met hare beschrijvingen, Uytgegeven by Joan Blaeu - Dammum Munitissimum Flandriae oppidum, vulgo Damme (HistorischeKaarten:P38b_2013_1356g)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes; Koeck, Joannes Heijmansz (1652)

Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden, met hare beschrijvingen, Uytgegeven by Joan Blaeu - Furna vernacule Veurne (HistorischeKaarten:P38b_2013_1356h)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes; du Plovich, Vedastus (1652)

Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio, auctore D. Iacobo a Daventria (HistorischeKaarten:P38c_2006_3842)

Kaart gemaakt door Ortelius, Abraham; de Deventer, Jacobus (1571-1573)

Zelandia comitatus (HistorischeKaarten:P38c_2011_1950a)

Kaart gemaakt door Mercator, Gerardus (1585-1589)

Novus Atlas [1/2], das ist Weltbeschreibung...Ersten Theils ander Stuck - 15 : Flandria et Zeelandia comitatus (HistorischeKaarten:P39a_2013_2711a)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes; Blaeu, Willem Jansz (1647)

Novus Atlas [1/2], das ist Weltbeschreibung...Ersten Theils ander Stuck - 17 : Pars Flandriae Teutonicae occidentalior (HistorischeKaarten:P39a_2013_2711b)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes; Blaeu, Willem Jansz (1647)

Novus Atlas [1/2], das ist Weltbeschreibung...Ersten Theils ander Stuck_x000D_ 16 : Flandriae Teutonicae pars orientalior (HistorischeKaarten:P39a_2013_2711c)

Kaart gemaakt door Blaeu, Joannes; Blaeu, Willem Jansz (1647)

Nouvelle carte du département de la Lys divisée en 39 cantons. Kaart Leiedepartement. (HistorischeKaarten:PAWV_K1)

Kaart gemaakt door J. Maillart et Soeur (1799)

Bruges - Topografische kaart van Brugge en omgeving op schaal 1/20 000 (HistorischeKaarten:PAWV_K1122)

Kaart gemaakt door - (1913)

Cartes topographiques et militaires de la Belgique - Blankenberghe (HistorischeKaarten:PAWV_K115_1)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B.; Ongers, J. (1885)

Cartes topographiques et militaires de la Belgique - Westcapelle (HistorischeKaarten:PAWV_K115_2)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B.; Mestdagh, J.; Ongers, J. (1884-1886)

Cartes topographiques et militaires de la Belgique - Oost-Dunkerke (HistorischeKaarten:PAWV_K115_3)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B. (1886-1889)

Cartes topographiques et militaires de la Belgique - Ostende (HistorischeKaarten:PAWV_K115_4)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B.; Ongers, J.; Labargé, V. (1887)

Cartes topographiques et militaires de la Belgique - Bruges (HistorischeKaarten:PAWV_K115_5)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B.; Ongers, J.; Labargé, V. (1884-1886)

Cartes topographiques et militaires de la Belgique - Furnes (HistorischeKaarten:PAWV_K115_6)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B.; Ongers, J.; Labargé, V. (1863)

Cartes topographiques et militaires de la Belgique - Roulers (HistorischeKaarten:PAWV_K115_7)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B.; Ongers, J.; De Raedemaeker, F.; Labargé, V. (1887)

Nouvelle carte de la Province de la Flandre Occidentale divisée en Arrondissemens, Communaux et Cantons de Justice de Paix, indiquant le tracé du Chemin de Fer. Kaart van de Provincie West-Vlaanderen. (HistorischeKaarten:PAWV_K133)

Kaart gemaakt door D. Raes (1840)

La Flandre Occidentale divisée en Arrondissemens et Cantons de Justice de Paix. Kaart van de Provincie West-Vlaanderen. (HistorischeKaarten:PAWV_K134)

Kaart gemaakt door G. Van Baarsel et fils (1820)

Stafkaart van Blankenberghe (Blankenberge), 4. (HistorischeKaarten:PAWV_K1952)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B.; Ongers, J. (1921)

Stafkaart van Ostende (Oostende), 12. (HistorischeKaarten:PAWV_K1956)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B.; Ongers, J.; Labargé, V. (1921)

Stafkaart van Oost-Dunkerke (Oostduinkerke), 11. (HistorischeKaarten:PAWV_K1957)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B. (1921)

Stafkaart van Westcapelle (Westkapelle), 5. (HistorischeKaarten:PAWV_K1959)

Kaart gemaakt door - (1935)

Stafkaart van Westcapelle (Westkapelle), 5. (HistorischeKaarten:PAWV_K1960)

Kaart gemaakt door De Lahoese, J.B.; Mestdagh, J.; Ongers, J. (1921)

Fishing chart - Outher grounds of the English Channel (north sheet), South West coast of Ireland to Milford Haven and Silly Islands. Kaart van visserijgronden tussen Engeland en Ierland. (HistorischeKaarten:PAWV_K2)

Kaart gemaakt door - (1965)

Stafkaart van Ostende (Oostende). (HistorischeKaarten:PAWV_K2039)

Kaart gemaakt door - (1926)

Figuratieve kaart van het gebied tussen het dorp Bredene en de vaart Brugge-Oostende. (HistorischeKaarten:PAWV_K264)

Kaart gemaakt door - (1825)

Fishing chart - North coast of Scotland, Little Minch to Fair Isle and Peterhead. Kaart van visserijgronden ten noorden van Schotland. (HistorischeKaarten:PAWV_K4)

Kaart gemaakt door - (1971)

North Sea - C. Griz Nez to Westkapelle. Kaart om zeeligging te bepalen in de Noordzee, behorend bij het schoolboek Plaatsbepaling op Zee, in Scheepvaart- en Zeevisserijreeks nr. 2 (Menen, 1949). (HistorischeKaarten:PAWV_K5)

Kaart gemaakt door - ()

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 2 hours after H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_10)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 3 hours after H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_11)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 4 hours after H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_12)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 5 hours after H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_13)

Kaart gemaakt door {hgauth} (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 6 hours after H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_14)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 6 hours before H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_2)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 5 hours before H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_3)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 4 hours before H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_4)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 3 hours before H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_5)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 2 hours before H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_6)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 1 hour before H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_7)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_8)

Kaart gemaakt door - (1941)

Atlas of tides and tidal streams - British Islands and adjacent waters. 1 hour after H.W. Dover (HistorischeKaarten:PAWV_K6_9)

Kaart gemaakt door - (1941)

Département de la Lys, divisé en 4 arrondissements et en 36 cantons gravé par P.A.F. Tardieu. (HistorischeKaarten:PAWV_K7)

Kaart gemaakt door - (1799)

Plan division & bornage des schorre landen (Snaeskerke) (HistorischeKaarten:PAWV_K946)

Kaart gemaakt door Serruys, Chls. (1803)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Anvers (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078a)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Blankenberghe (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078b)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Calloo (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078c)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Contich (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078d)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Dunkerque (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078e)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Furnes (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078f)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Ghistelles (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078g)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Heyst (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078h)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - L'Ecluse (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078i)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Lokeren (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078j)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Nieuport (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078k)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Puers (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078l)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Santvliet (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078m)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Stalhille (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078n)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Tamise (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078o)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Termonde (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078p)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

Carte topographique de la Belgique, dressée sous la direction de Ph.Vander Maelen, fondateur de l'établissement géographique de Bruxelles, à l'échelle de 1 à 20.000, en 250 feuilles. le dessin et les levés topographiques par J.F.De Keyser, J.B.Vander Wee, I.Wery, J.Huvenne, etc. La gravure par P.J.Doms, J.Ongers, T.Kips, P.Nicolaï, F.Rademaeker, C.Smits, P.J.Van Gend, A.Van Mollé, L.Van Peteghem, etc et l'impression par F.Vandamme et F.Ghys - Ostende (HistorischeKaarten:PK9_2004_1078q)

Kaart gemaakt door Vander Maelen, Philippe (1846-1854)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Norway and Sweden - The set of tides at half ebb and half flood (HistorischeKaarten:PiscAtl_01)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - North Sea bottom (HistorischeKaarten:PiscAtl_02)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - North Sea soundings (HistorischeKaarten:PiscAtl_03)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - North Sea fishing grounds (HistorischeKaarten:PiscAtl_04)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Herring (HistorischeKaarten:PiscAtl_05)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Pilchard (HistorischeKaarten:PiscAtl_06)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Shad (HistorischeKaarten:PiscAtl_07)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Anchovy (HistorischeKaarten:PiscAtl_08)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Sprat (HistorischeKaarten:PiscAtl_09)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Whitebait (HistorischeKaarten:PiscAtl_10)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Garfish (HistorischeKaarten:PiscAtl_11)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Scad (HistorischeKaarten:PiscAtl_12)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Mackerel (HistorischeKaarten:PiscAtl_13)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Smelt (HistorischeKaarten:PiscAtl_14)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Whiting (HistorischeKaarten:PiscAtl_15)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Pollack (HistorischeKaarten:PiscAtl_16)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Haddock (HistorischeKaarten:PiscAtl_17)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Coalfish (HistorischeKaarten:PiscAtl_18)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Hake (HistorischeKaarten:PiscAtl_19)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Cod (HistorischeKaarten:PiscAtl_20)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Tusk (HistorischeKaarten:PiscAtl_21)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Ling (HistorischeKaarten:PiscAtl_22)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Conger (HistorischeKaarten:PiscAtl_23)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Eel (HistorischeKaarten:PiscAtl_24)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Wolf (HistorischeKaarten:PiscAtl_25)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Sturgeon (HistorischeKaarten:PiscAtl_26)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Bass (HistorischeKaarten:PiscAtl_27)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Gray gurnard (HistorischeKaarten:PiscAtl_28)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Red gurnard (HistorischeKaarten:PiscAtl_29)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Gray mullet (HistorischeKaarten:PiscAtl_30)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Surmullet (HistorischeKaarten:PiscAtl_31)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Bream (HistorischeKaarten:PiscAtl_32)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Wrasse (HistorischeKaarten:PiscAtl_33)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Dory (HistorischeKaarten:PiscAtl_34)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Sole (HistorischeKaarten:PiscAtl_35)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Lemon sole (HistorischeKaarten:PiscAtl_36)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Dab (HistorischeKaarten:PiscAtl_37)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Flounder (HistorischeKaarten:PiscAtl_38)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Plaice (HistorischeKaarten:PiscAtl_39)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Brill (HistorischeKaarten:PiscAtl_40)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Turbot (HistorischeKaarten:PiscAtl_41)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Halibut (HistorischeKaarten:PiscAtl_42)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Thornback ray (HistorischeKaarten:PiscAtl_43)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Skate (HistorischeKaarten:PiscAtl_44)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Lobster (HistorischeKaarten:PiscAtl_45)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Crab (HistorischeKaarten:PiscAtl_46)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Shrimp (HistorischeKaarten:PiscAtl_47)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Mussels (HistorischeKaarten:PiscAtl_48)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Whelk (HistorischeKaarten:PiscAtl_49)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

The piscatorial atlas (Olsen, 1883) - Oyster (HistorischeKaarten:PiscAtl_50)

Kaart gemaakt door Olsen, O.T. (1883)

Gridded abundances of marine species (10 year average) (Emodnetbio:Species_gridded_abundances_10year)

This dataproduct consists of a set of gridded map layers showing the average abundance of different species of species groups for different time windows (seasonal, annual or multi-annual as appropriate) using spatial modelling. They cover a wide taxonomic range, from the smallest organisms (e.g. diatoms, flagellates) to the largest ones (e.g. fish, birds, reptiles, mammals), encompassing all trophic levels.

Gridded abundances of marine species (2 year average) (Emodnetbio:Species_gridded_abundances_2year)

Gridded abundances of marine species (3 year average) (Emodnetbio:Species_gridded_abundances_3year)

This dataproduct consists of a set of gridded map layers showing the average abundance of different species of species groups for different time windows (seasonal, annual or multi-annual as appropriate) using spatial modelling. They cover a wide taxonomic range, from the smallest organisms (e.g. diatoms, flagellates) to the largest ones (e.g. fish, birds, reptiles, mammals), encompassing all trophic levels.

Carte Générale des Bancs de Flandres compris entre Gravelines et l'embouchure de l'Escaut (HistorischeKaarten:Stessels_1866)

Kaart gemaakt door Stessels, A. (1866)

Bodemhoogtes 2012 (Scheldemonitor:WSbi12TTGD20)

Westkust_mosaic (HistorischeKaarten:Westkust_mosaic)

ZB_Raid (HistorischeKaarten:ZB_Raid)

ZB_noRaid (HistorischeKaarten:ZB_noRaid)

Zeekaart der Visscherij van Blankenberghe (HistorischeKaarten:Zeekaart_Vis_Bl)

Kaart gemaakt door E.H. Carlier, G. (1889-1900)

GOODS Abyssal Provinces (World:abyssalprovinces)

The abyssal provinces are separated by mid-ocean ridges and other bathyal topography creating deep basins and/or are distinguished by varying levels of POC flux to the seafloor. Source: Watling, L.; Guinotte, J.; Clark, M.R.; Smith, C.R. (2013). A proposed biogeography of the deep ocean floor. Prog. Oceanogr. 111: 91-112. hdl.handle.net/10.1016/j.pocean.2012.11.003 In: Progress in Oceanography. Pergamon: Oxford. ISSN 0079-6611

Accommodation capacity 2000-2012 (Al Hoceima) (Morocco:accomodationcapacity)

Accommodation capacity 2000-2012 Al Hoceima

Hydrocarbon Extraction: Active Licences (EMODNet_HumanActivities:activelicenses)

The geodatabase on offshore hydrocarbon licences in the EU was created in 2015 by Cogea for the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). It is the result of the aggregation and harmonization of datasets provided by several EU and non-EU sources. It is updated every year, and is available for viewing and download on EMODnet - Human Activities web portal (www.emodnet-humanactivities.eu). The database contains polygons representing active offshore hydrocarbon licences in the following countries: Croatia, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain and UK. Where available each polygon has the following attributes: country, code, name, type (exploration, exploitation), licensing round, area (square km), area info (it indicates if the attribute value is original from the source or has been calculated) starting year, ending year, operator.

Administrative boundaries IZemouren, Al Hoceima, Youssed Ou Ali, Imzouren, Bni Bouyach, Trougout (Morocco:admin_boundary)

Administrative boundaries Al Hoceima, Trougout, Izemouren, Youssed Ou Ali, BNI Bouyach, Imzouren

Distances on the Scheldt, from Vlissingen. computed by VLIZ (Scheldemonitor:afstanden_vlissingen)

Aggregate Extraction (EMODNet_HumanActivities:aggregates)

The geodatabase on aggregate extractions in the EU was created in 2014 by AZTI-Tecnalia for the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). It is the result of the aggregation and harmonization of datasets provided by several sources from all across the EU. It is available for viewing and download on EMODnet - Human Activities web portal (www.emodnet-humanactivities.eu). The database contains points representing aggregate extraction sites, by year (although some data are indicated by a period of years), in the following countries: Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Poland, Spain, Sweden, The Netherlands and United Kingdom. Where available, each point has the following attributes: Id (Identifier), Position Info (e.g.:Estimated, Original, Polygon centroid of dredging area, Estimated polygon centroid of dredging area), Country, Sea basin, Name of the extraction area, Area of activity (km2), Year (the year when the extraction took place), Permitted Amount (m3) (permitted amount of material to be extracted, in m3), Permitted Amount (t) (permitted amount of material to be extracted, in tonnes), Requested Amount (m3) (requested amount of material to be extracted, in m3), Requested Amount (t) (requested amount of material to be extracted, in tonnes), Extracted Amount (m3) (extracted amount of material, in m3), Extracted Amount (t) (extracted amount of material, in tonnes), Extraction Type (Marine sediment extraction), Purpose (e.g.: Commercial, Others, N/A), End Use (e.g.: Beach nourishment, Construction, Reclamation fill, N/A), Notes, Link to Web Sources.

Aéroport Charif Idrissi, Al Hoceima (Morocco:airoport)

Airport Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Built-up in Al Hoceima (2012) (Morocco:al_hoceima_urbain)

Urban Al Hoceima; Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Anchorage, Belgian Continental Shelf (NorthSea:ankerplaats)

Kustatlas 2005

International Bathymetric Chart of the Southern Ocean (IBCSO) (IBCSO:antarctica_background)

Arndt, J.E., H. W. Schenke, M. Jakobsson, F. Nitsche, G. Buys, B. Goleby, M. Rebesco, F. Bohoyo, J.K. Hong, J. Black, R. Greku, G. Udintsev, F. Barrios, W. Reynoso-Peralta, T. Morishita, R. Wigley, "The International Bathymetric Chart of the Southern Ocean (IBCSO) Version 1.0 - A new bathymetric compilation covering circum-Antarctic waters", Geophysical Research Letters, doi: 10.1002/grl.50413

Antarctic territorial claims (Antarctica:antarctica_claims)

This GIS layer contains polygons with claimed areas by different nations. Based on information from: http://gcmd.nasa.gov/KeywordSearch/Metadata.do?Portal=amd&KeywordPath=Parameters%7CHUMAN+DIMENSIONS%7CENVIRONMENTAL+GOVERNANCE%2FMANAGEMENT&EntryId=%5BAADC%5Dgis108&MetadataView=Full&MetadataType=0&lbnode=mdlb1, adapted by VLIZ

Harbour of Antwerp (Scheldemonitor:antwerpharbour)

aquamaps (World:aquamaps)

Arctic Marine Areas (MarineRegions:arcticmarineareas)

There are many ways to divide the Arctic marine region—by ecosystem/ecological characteristics, by administrative criteria, or by some combination of the two. However, effective monitoring of biodiversity requires that an ecosystem-based approach be used for choosing areas. http://geo.abds.is/geonetwork/srv/eng/catalog.search#/metadata/dcd5c12f-3acb-4101-8e1a-bba0aec50582

AZMP (Atlantic Zone Monitoring Program) Sections (WoRMS:azmp_sections)

Fisheries and Oceans Canada. (2014). Atlantic Zone Monitoring Program Website. Retrieved 4 December 2014 from Fisheries and Oceans Canada.

Baggerlocaties (2012) (Kustportaal:baggerlocaties_2012)

Baggerlocaties (2013) (Kustportaal:baggerlocaties_2013)

Baggerlocaties (2014) (Kustportaal:baggerlocaties_2014)

Baggerlocaties (2015) (Kustportaal:baggerlocaties_2015)

Baggerlocaties (2016) (Kustportaal:baggerlocaties_2016)

Dredging Zone, Belgian Continental Shelf (NorthSea:baggerzonesbcp)

Banks of the Southern Bight of the North Sea (NorthSea:banks)

Sub-watershed Drainage Basins for Baltic Sea drainage basin region (Pesi:basinsbalticsea)

The main Baltic Sea drainage basin map was created by M. Falkenmark and Z. Mikulski (HELCOM 1986). Both map projection and scale are unknown. Independent measurements indicate a scale of approximately 1:5,000,000. Two additional maps were used to provide more accurate delineations in the Danish Straits and Kattegat sub- regions. These paper maps were also of unknown scale and projection. The Digital Chart of the World (DCW) by ESRI was used for spatial positioning when joining all data sets. These map sources identified 81 sub-basins, which can be aggregated to seven major watersheds for the following major water bodies that define the Baltic Sea: Bothnian Bay, Bothnian Sea, Gulf of Finland, Gulf of Riga, the Baltic Proper, Danish Straits, and the Kattegat. The main Baltic Sea drainage basin map was digitised and transformed in three separate sections using PC ARC/INFO. The Root Mean Square (RMS) error ranged between 0.01 and 0.02. Four sub- basins from the Danish Straits and nine from the Kattegat paper maps were digitised. The RMS errors were 0.01 and 0.06, respectively. All sections were joined together using the APPEND command. Although some RMS errors were high, the final drainage basin data set lines up well with other coverages in the database. The coverage was edited for dangling arcs and label errors. When the editing process was complete, topology was created using the CLEAN command with a 20 meter fuzzy tolerance and dangle length. All polygons were assigned unique id's before attribute data was added. An item called SUBID was added to the coverages .PAT file. This value represents the sub-basin or water body for which each polygon belongs. SUBID served as a bridge item to join additional attributes that existed in an EXCEL spreadsheet. Individual SUBIDs were assigned by selecting polygon label points in ARCEDIT and CALCing SUBID to be the correct value. Extensive error checking was performed before all other attribute data was appended. In addition to the added item SUBID, 21 other attributes were appended to the cover .PAT file. These attributes originated from (a) and database of monthly loads of land based eutrophying substances (Stalnache, 1994), (b) data extracted from the Land Cover data set, and (c) data extracted from the Population Distribution data set. The final BASINS coverage has a total of 26 attributes, including the four automatically generated by ARC/INFO. Supplier: GRID-Arendal. PO Box 1602, Myrene. N-4801 Arendal, Norway.

Quality of bathing water at Calabonita Beach and Quemado Beach (1993-2011) (Morocco:bathingquality)

Quality of bathing water (1993-2011)

bathy_30s1 (MARSPEC:bathy_30s1)

Bathymetry Belgian part North Sea (EMODnet) (Kustportaal:bathymetry_belgianpartnorthsea)

Bathymetry Central North Sea (NorthSea:bathymetry_in)

Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea (Maes et al., 2000)

High resolution North Sea bathymetry (lines) (NorthSea:bathymline)

North Sea bathymetry (polygons) (NorthSea:bathympoly)

Belgian Continental Shelf (NorthSea:bcs)

12-mijlsgrens van België (2015) (Belgium:be_12nm_2015)

Evenwijdige lijn aan de basislijn op 12 nautische mijl zeewaarts. Bron: Vlaamse Hydrografie

24-mijlsgrens van België (2015) (Belgium:be_24nm_2015)

Evenwijdige lijn aan de basislijn op 24 nautische mijl zeewaarts. Bron: Vlaamse Hydrografie

3-mijlsgrens van België (2015) (Belgium:be_3nm_2015)

Evenwijdige lijn aan de basislijn op 3 nautische mijl zeewaarts. Bron: Vlaamse Hydrografie

Basislijn België (2015) (Belgium:be_basislijn_2015)

De laagwaterlijn (0-meter dieptelijn) en uiteinden van de permanente havenwerken welke buiten de laagwaterlijn uitsteken Bron: Vlaamse Hydrografie

Internationale maritieme grens van België (2015) (Belgium:be_intgrens_2015)

Grenslijn van de Belgische territoriale zee en het Belgisch Continentaal Plat met respectievelijk Nederland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Bron: Vlaamse Hydrografie

Beach width along the Gulf of Al Hoceima (in meters) (Morocco:beach_width)

Beach width; Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Belgian arrondissements (Belgium:belgium_arrondissements)

This dataset contains all the boundaries of all the Belgian arrondissements. It also contains the INS code and the French and Dutch name of each arrondissement. Source: ESRI Belux

Belgian municipalities (Belgium:belgium_municipalities)

This dataset contains all the boundaries of all the Belgian municipalities. It also contains the INS code and the French and Dutch name of each municipality. Source: ESRI Belux

Belgian provinces (Belgium:belgium_provinces)

This dataset contains all the boundaries of all the Belgian provinces. It also contains the INS code and the French and Dutch name of each province. Source: ESRI Belux

Coordinates of wind turbines currently built in windmill concession area Belwind Phase 1 (NorthSea:belwind_turbines_as_built)

Population density for the NOPSE Communes in 2008 (Scheldemonitor:bevolking2008)

bevolkingskern_2011 (Scheldemonitor:bevolkingskern_2011)

Population centers in the Netherlands in 2001 (Scheldemonitor:bevolkingskernen2001)

bez_bth_lat_mt_2017_1m (Scheldemonitor:bez_bth_lat_mt_2017_1m)

biotic_observations (Dataportal:biotic_observations)

Blue Marble World Topo Bathy 2004-08 (NASA:blue_marble)

The Blue Marble: Next Generation is a series of images that show the color of the Earth’s surface for each month of 2004 at very high resolution (500 meters/pixel) at a global scale.

Selection of European countries (Belgium, France, Netherlands, Luxembourg) (Scheldemonitor:bnful)

boeien_vloot (NorthSea:boeien_vloot)

boeien_ws_rws_20150123 (Scheldemonitor:boeien_ws_rws_20150123)

boz_bth_taw_mt_2017_1m (Scheldemonitor:boz_bth_taw_mt_2017_1m)

Bras d'Or Lake Biosphere Reserve (MarineRegions:brasdorlakebiospherereserve)

What is the Bras d’Or Lake Biosphere Reserve? It is a UNESCO designated area defined by the watershed of the Bras d'Or lake. It is Canada's 16th biosphere. Biosphere reserves are special places around the world where people are trying to live more sustainably – that means 4 things: a healthy environment a healthy economy a healthy society a healthy culture The Bras d'Or Lake Biosphere Reserve Association is a group of volunteers who have worked to have the Bras d’Or Lake and its watershed designated as a UNESCO Man and the Biosphere Reserve. We now oversee the activities of the Biosphere Reserve. We are a registered society in the province of Nova Scotia. 532 Chebucto St. P.O. Box 711 Baddeck, NS B0E 1B0 Email: contact@blbra.ca Tel: (902) 674-2578 Canadian Biosphere Reserves Association

Brazil States & Regions (World:brazil_states)

Broedparen per telgebied (Scheldemonitor:broedvogels_rikz_vdws7908)

brutotonnage_06 (Kustportaal:brutotonnage_06)

Telecommunication Cables (actual route locations) - BSH CONTIS Cables (EMODNet_HumanActivities:bshcontiscables)

The dataset on submarine telecom cables was created by Cogea in 2014 for the European Marine Observation and Data Network. The underlying data are collated from a variety of sources: SIGCables (managed by Orange), the Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH Contis), and Greg's Cable Map (via Kis-Orca).The database contains lines representing actual cable routes locations.

Bucharest Convention (EMODNet_HumanActivities:bucharest)

This dataset visualizes the marine area with is covered by the Bucharest Convention. It was locally created by cutting marine area of Black Sea and Sea of Azov.

buffer_boeien_mt (NorthSea:buffer_boeien_mt)

buffer_boeien_vloot (NorthSea:buffer_boeien_vloot)

Neighbourhoods in the Netherlands (Scheldemonitor:buurten2008)

Total biological valuation (BWZee:bwzeeval)

Telecommunication Cables (schematic routes) (EMODNet_HumanActivities:cablesschematic)

The dataset on submarine telecom cables was created by Cogea in 2014 for the European Marine Observation and Data Network. The underlying data is property of Telegeography and is available online at https://github.com/telegeography/www.submarinecablemap.com.The database contains lines and points representing cables and related landing points. Cables are represented as stylised paths, as actual cable routes locations are not available. The dataset covers the whole EU waters.

Calcite concentration (mean) (Bio-Oracle:calcite)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Canadian provinces (World:canada_poly)

Nationally Designated Areas (EMODNet_HumanActivities:cdda)

The dataset on marine and coastal protected areas in the EU was created in 2015 by Cogea for the European Marine Observation and Data Network. The dataset is entirely based on the European Environmental Agency's (EEA) datasets "Natura 2000" and "Nationally designated areas (CDDA)". Natura 2000 is an ecological network composed of sites designated under the Birds Directive (Special Protection Areas, SPAs) and the Habitats Directive (Sites of Community Importance, SCIs, and Special Areas of Conservation, SACs). The Common Database on Designated Areas (CDDA) is more commonly known as Nationally designated areas. The inventory began in 1995 under the CORINE programme of the European Commission. It is now one of the agreed Eionet priority data flows maintained by EEA with support from the European Topic Centre on Biological Diversity. It is a result of an annual data flow through Eionet countries. The EEA publishes the dataset and makes it available to the World Database of Protected Areas (WDPA). The CDDA data can also be queried online in the European Nature Information System (EUNIS). EEA's data have been filtered by Cogea to show only maritime areas (i.e. areas entirely at sea), and coastal areas (internal areas that intersect and/or are tangent to the coast using 1 km buffer).This dataset cover the whole EU in the case of Natura 2000 data. In the case of CDDA, geographical coverage of GIS vector boundary data is: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Ireland, France, Germany, Iceland, Italy, Kosovo under UNSC Resolution 1244/99, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For further information please visit EEA's website. Compared with the previous version, the latest version of this data made available through EMODnet includes:- update to 'CDDA v13' and 'Natura 2000 End 2015', both published by the EEA in 2015;- a new field has been added to CDDA with a link to IUCN categories;-a new field has been added to CDDA with the Country name in english;- a new field has beed added to Natura 2000 with a link to the Habitats and Birds directives- a new field has been added to Natura 2000 dataset to explain the meaning of the 'Site type' field.

cds (World:cds)

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (France) (Lifewatch:centrestockage_sinoe)

Source: Sinoe

Maximum Chlorophyl 90N90S, real values (Bio-Oracle:chlomax)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Mean Chlorophyl 90N90S, real values (Bio-Oracle:chlomean)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Minimum Chlorophyl 90N90S, real values (Bio-Oracle:chlomin)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Chlorophyl range 90N90S, real values (Bio-Oracle:chlorange)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Extrapolated chlorophyll data from Waterbase (EEA) (Emodnet:chlorophyll)

Extrapolated chlorophyll values for all seasons from 1980 to 2008 on a 1x1 degree grid for Europe, based on distinct surface chlorophyll data from Waterbase -Transitional, coastal and marine waters (European Environmental Agency).

Chlorophyll data points from Waterbase (EEA) (Emodnet:chlorophyllpoints)

Chlorophyll data points for all seasons from 1980 to 2008, based on chlorophyll data from Waterbase - Transitional, coastal and marine waters (European Environmental Agency).

Cliffs on the Al Hoceima Area (Morocco:cliffs)

Cliffs Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Maximum Cloud Cover 90N90S, real values (Bio-Oracle:cloudmax)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Mean Cloud Cover 90N90S, real values (Bio-Oracle:cloudmean)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Minimum Cloud Cover 90N90S, real values (Bio-Oracle:cloudmin)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Coastbusters maricultuurproject (2016-2019) (Kustportaal:coastbusters)

Het Coastbusters proefproject (2016-2019) exploreert het gebruik van innovatieve biostabilisatiemethoden als kustbeschermingsmechanisme, met als doel de natuurlijke aanwas van zand te bewerkstelligen en de vooroevers te versterken tegen kusterosie.

Coastline 2006 (NorthSea:coastline_2006)

AWZ (shapefile via MUMM)

Coasts per ocean (20150814) (MarineRegions:coasts_per_ocean)

Coasts Subnational Level (20150814) (MarineRegions:coasts_subnational)

Created by VLIZ, based on countries, GADM, NUTS, Wikipedia, Google Maps, OpenStreetMap, Topographic map, ...

Continental margins between 140m and 3500m depth (IFREMER - COMARGE, 2009) (MarineRegions:comarge)

This shapefile has been prepared in the framework of COMARGE, one of the field project of the Census of Marine Life. It is intended to represent continental margins worldwide, with the exclusion of the continental shelf. The continental margins have been defined based on bathymetry and expert opinion. The upper margin of the boundary has been set at 140 m depth, which is the average depth of the shelf break, except in Antarctica where the shelf break goes deeper and the upper boundary has been set up at 500 m. The lower boundary has been set at 3500 m depth. Both isobaths were extracted from S2004 Bathymetry (a global bathymetry at 1 arc-minute resolution). The upper and lower boundaries were manually edited to follow the contour of continental margins in particular cases.

Concession Zone Thornton Shoal (NorthSea:concessie_thornton)

Bericht aan Zeevarenden

Concession Zones Belgian Continental Shelf (NorthSea:concessiezones)

Concession Zones Belgian Continental Shelf (Feb2014) (NorthSea:concessiezones_201402)

Hoogtelijnen West-Groenendijk (zone 08, 1983-1996) (Crestproject:contour_miwe08)

Hoogtelijnen Mariakerke (zone 17-18, 1983-1996) (Crestproject:contour_miwe1718)

Coral Reef Data (MarineHeritage:coralreefs)

Coral Reef Data supplied by the UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) Version 7.0 2003

SAHFOS CPR standard areas (Emodnet:cprgrid)

CPR standard areas are pre-defined areas used historically within the Continuous Plankton Recorder Survey. They include standar areas form the Gretar North Sea and North Atlnaic Ocean

CREST stations monitoring (Crestproject:crest_monitoring)

CREST - Testlocaties (Crestproject:crest_testlocaties)

Mariakerke & West-Groenendijk

Cross dateline features (polygons) (MarineRegions:cross_dateline_polygons)

A.K Khattabi Dam (Morocco:dam)

Dam; Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Maximum Diffuse Attenuation 90N90S, real values (Bio-Oracle:damax)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Mean Diffuse Attenuation 90N90S, real values (Bio-Oracle:damean)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Mimimum Diffuse Attenuation 90N90S, real values (Bio-Oracle:damin)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

dataportal_get_observations_where (Dataportal:dataportal_get_observations_where)

Deep water shipping route Western Scheldt approach (IMO 2017) (Kustportaal:deepwater_appscheldt)

Digitaal terreinmodel West-Groenendijk (zone 08, 1983-1996) (Crestproject:dem_miwe08)

Digitaal terreinmodel Mariakerke (zone 17-18, 1983-1996) (Crestproject:dem_miwe1718)

Regions of Denmark (Europe:denmark)

Europe Level 1 Provinces represents the first level (or highest level available) subnational administrative units for Denmark.

Densiteitskaart recreatieve zeevisserij (hengel vanaf pier/dam) (Kustportaal:density_hengelpierdam)

Densiteitskaart recreatieve zeevisserij (hengel van strand) (Kustportaal:density_hengelstrand)

Densiteitskaart recreatieve zeevisserij (hengelvaartuig) (Kustportaal:density_hengelvaartuig)

Densiteitskaart recreatieve zeevisserij (kruien) (Kustportaal:density_kruien)

Densiteitskaart recreatieve zeevisserij (paardenvisserij) (Kustportaal:density_paardenvisserij)

Densiteitskaart recreatieve zeevisserij (passieve visserij) (Kustportaal:density_passievevisserij)

Densiteitskaart recreatieve zeevisserij (sleepnetvaartuig) (Kustportaal:density_sleepnetvaartuig)

Diepteprofielen Zeeschelde 2015 (Scheldemonitor:diepteprofielen_2015)

dissolved_gshhs (World:dissolved_gshhs)

Mean Dissolved oxygen 90N90S, real values (Bio-Oracle:dissox)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Dredge Spoil Dumping (Points) (EMODNet_HumanActivities:dredgespoil)

Shapes about dumping sites show features defined as either polygons and points in Baltic Sea, North Sea, Celtic Seas, Iberian Coast and Bay of Biscay, Macaronesia and Mediterranean Sea. Information was picked form different sources depending on the country.

Dredge Spoil Dumping (Polygons) (EMODNet_HumanActivities:dredgespoilpoly)

Shapes about dumping sites show features defined as either polygons and points in Baltic Sea, North Sea, Celtic Seas, Iberian Coast and Bay of Biscay, Macaronesia and Mediterranean Sea. Information was picked form different sources depending on the country.

Dredging (EMODNet_HumanActivities:dredging)

The geodatabase on dredging in the EU was created in 2014 by AZTI-Tecnalia for the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). It is the result of the aggregation and harmonization of datasets provided by several sources from all across the EU. It is available for viewing and download on EMODnet - Human Activities web portal (www.emodnet-humanactivities.eu). The database contains points representing dredging sites in the following countries: Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, The Netherlands and United Kingdom. Where available, each point has the following attributes: Id (Identifier), Position Information (e.g.: Estimated, Original, Polygon centroid of dredging area, Polygon centroid of dredging polygon), Country, Sea basin, Extraction Area, Year, Permitted Amount (m3), Permitted Amount (t), Extracted Amount (m3), Extracted Amount (t), Extraction Type (e.g.: Harbour dredging, Estuary dredging, Sea lane), Purpose (e.g.: Maintenance dredging, Capital dredging, Others), End Use (e.g.: Beach nourishment, Commercialization, Confined deposit, Construction material, Embankment, Filling material, Land deposit, Reuse, Sea disposal, Wetland restoration), Notes, Link to Web Sources.

drifts (World:drifts)

Dumping sites Spain (Lifewatch:dumping_sites_spain)

http://www.prtr-es.es/Informes/InventarioInstalacionesIPPC.aspx

e_k_gl_aonb (SAIL:e_k_gl_aonb)

e_k_gl_nnr (SAIL:e_k_gl_nnr)

e_k_gl_sssi (SAIL:e_k_gl_sssi)

Marine Ecoregions of the World, ecoregions (coastline) (Ecoregions:ecoregions)

The Marine Ecoregions of the World, MEOW, is a biogeographic classification of the world's coasts and shelves. It is the first ever comprehensive marine classification system with clearly defined boundaries and definitions and was developed to closely link to existing regional systems. The ecoregions nest within the broader biogeographic tiers of Realms and Provinces. MEOW represents broad-scale patterns of species and communities in the ocean, and was designed as a tool for planning conservation across a range of scales and assessing conservation efforts and gaps worldwide. The current system focuses on coast and shelf areas (as this is where the majority of human activity and conservation action is focused) and does not consider realms in pelagic or deep benthic environment. It is hoped that parallel but distinct systems for pelagic and deep benthic biotas will be devised in the near future. The project was led by The Nature Conservancy (TNC) and the World Wildlife Fund (WWF), with broad input from a working group representing key NGO, academic and intergovernmental conservation partners. (source: http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/marine/item1266.html)

Ecotopenkaart Zeeschelde (1870-1880) (Scheldemonitor:ecotoop1870_1880)

Ecotopenkaart Zeeschelde, Rupel en Durme (1930) (Scheldemonitor:ecotoop1930)

Ecotopenkaart Zeeschelde, Rupel en Durme (1960) (Scheldemonitor:ecotoop1960)

Ecotopenkaart Zeeschelde (2001) (Scheldemonitor:ecotoop2001)

Ecotopenkaart Zeeschelde (2010) (Scheldemonitor:ecotoop2010)

Ecotopenkaart Zeeschelde (2012) (Scheldemonitor:ecotoop2012)

Ecotopenkaart Zeeschelde (2013) (Scheldemonitor:ecotoop2013)

Ecotopenkaart Beneden-Zeeschelde (2014) (Scheldemonitor:ecotoop2014_bez)

Ecotopenkaart Beneden-Zeeschelde (2015) (Scheldemonitor:ecotoop2015_bez)

Ecotopenkaart Schelde (2016) (Scheldemonitor:ecotoop2016)

Ecotopenkaart Westerschelde 1996 (Scheldemonitor:ecotoop_ws_1996)

Ecotopenkaart Westerschelde 2001 (Scheldemonitor:ecotoop_ws_2001)

Ecotopenkaart Westerschelde 2004 (Scheldemonitor:ecotoop_ws_2004)

Ecotopenkaart Westerschelde 2008 (Scheldemonitor:ecotoop_ws_2008)

Ecotopenkaart Westerschelde 2010 (Scheldemonitor:ecotoop_ws_2010)

Ecotopenkaart Westerschelde 2011 (Scheldemonitor:ecotoop_ws_2011)

Ecotopenkaart Westerschelde 2012 (Scheldemonitor:ecotoop_ws_2012)

Ecotope map of the North Sea Dutch part of the north sea 1999 (Scheldemonitor:ecotopenkaartnoordzee)

EDULIS maricultuurproject (Belwind, 2016-2018) (Kustportaal:edulis_belwind)

Het EDULIS-project (2016-2018) beoogt onderzoek te verrichten naar de economische en ecologische haalbaarheid van mosselkweek in offshore windmolenparken en analyseert tevens de krachten die inwerken op een mossellongline. Een life cycle analysis en een business case zullen uitgewerkt worden om de economische haalbaarheid van offshore mosselkweek te onderzoeken.

EDULIS maricultuurproject (C-Power, 2016-2018) (Kustportaal:edulis_cpower)

Het EDULIS-project (2016-2018) beoogt onderzoek te verrichten naar de economische en ecologische haalbaarheid van mosselkweek in offshore windmolenparken en analyseert tevens de krachten die inwerken op een mossellongline. Een life cycle analysis en een business case zullen uitgewerkt worden om de economische haalbaarheid van offshore mosselkweek te onderzoeken.

Exclusive Economic Zones (200 NM) V10 (MarineRegions:eez)

Version 10 of the Exclusive Economic Zones from the VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase. An exclusive economic zone (EEZ) is a seazone extending from a state's coast or baseline over which the state has special rights over the exploration and use of marine resources. Generally a state's EEZ extends 200 nautical miles out from its coast, except where resulting points would be closer to another country. This dataset also contains delimitation of disputed areas and joint regimes.

Territorial Seas (12 NM) V2 (MarineRegions:eez_12nm)

Version 2 of the Territorial Seas from the VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase. Territorial seas are a belt of coastal waters extending at most 12 nautical miles (22.2 km; 13.8 mi) from the baseline (usually the mean low-water mark) of a coastal state.

Contiguous Zones (24 NM) V2 (MarineRegions:eez_24nm)

Version 2 of the Contiguous Zones from the VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase. The Contiguous Zone is a band of water extending from the outer edge of the territorial sea to up to 24 nautical miles (44.4 km; 27.6 mi) from the baseline.

Archipelagic Waters (V2) (MarineRegions:eez_archipelagic_waters)

Version 2 of the Archipelagic Waters from the VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase. Archipelagic Waters are waters falling within archipelagic baselines.

Maritime boundaries V10 (MarineRegions:eez_boundaries)

Version 10 of the Maritime Boundaries from the VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase. Boundariess have been built using information about treaties between coastal countries. When treaties are not available, median lines have been calculated. This dataset also contains delimitation of disputed boundaries and joint regimes.

Marineregions: the intersect of the Exclusive Economic Zones and IHO areas (MarineRegions:eez_iho_union_v2)

The maritime boundaries provide a useful tool to limit national marine areas, but do not include information on marine regional and sub regional seas. This hampers the usage of these boundaries for implementing nature conservation strategies or analyzing marine biogeographic patterns. For example, a species occurring in the German EEZ can live in the North Sea, the Baltic Sea or Kattegat area. Each of these different marine areas has very distinct hydrological, oceanographic and ecological conditions. Therefore, by combining the information on regional seas and national maritime boundaries, we can include both a environmental and managerial factor. We propose to overlay the information from the maritime boundaries (the Exclusive Economic Zones) with the IHO Sea Areas (IHO, 1953). This map including the global oceans and seas, has been drafted for hydrographic purposes, but also gives an unequivocal and acceptable distinction of the regional seas and oceans from an oceanographic point of view. The combination of these two boundaries allows us for example to create national regional sea areas for the global ocean.

Internal Waters (V2) (MarineRegions:eez_internal_waters)

Version 2 of the Internal Waters from the VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase. Internal Waters are the waters on the landward side of the baseline of a nation's territorial waters, except in archipelagic states. It includes waterways such as rivers and canals, and sometimes the water within small bays.

Marine and land zones: the union of world country boundaries and EEZ's (MarineRegions:eez_land)

This dataset combines the boundaries of the world countries and the Exclusive Economic Zones of the world. It was created by combining the ESRI world country database and the EEZ version 8 dataset.

10 meter elevation line (Morocco:elevation_10m)

A 1x1 degree grid for the European Marine Waters (Emodnet:emodnet1x1grid)

A 1x1 degree grid was created for the spatial extent of the European Register of Marine Species (ERMS). The marine area within the scope of the ERMS includes the continental shelf seas of Europe as well as the Mediterranean shelf, Baltic Seas and deep-sea areas (26°N -> 90°N and 45°W -> 70°E).

Biological valuation Epibenthos (BWZee:epibenthos)

Biological valuation epibenthos Ecological significant species epibenthos High abundance of certain species epibenthos High counts of many species epibenthos High species richness epibenthos Highly productive sites epibenthos Reliability of epibenthos maps

European Marine Waters (ERMS Scope) (Europe:erms)

The area covered by the European Register of Marine Species (ERMS) is all the continental shelf seas of Europe, from the Canaries and Azores to Greenland and north west Russia, including the Mediterranean shelf and Baltic Seas.

European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) (version 7) (Lifewatch:eu_eprtrfacilities)

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/member-states-reporting-art-7-under-the-european-pollutant-release-and-transfer-register-e-prtr-regulation-10

eurobis (Dataportal:eurobis)

EurOBIS grid (1deg / 30min / 15min / 6min) (Eurobis:eurobis_grid)

Aggregated grid (1deg / 30min / 15min / 6min) of EurOBIS occurences. More information on http://www.eurobis.org. Please contact info@eurobis.org before using this layer

Aggregated points (stations) of EurOBIS occurences. (Eurobis:eurobis_points)

Aggregated points (stations) of EurOBIS occurences. More information on http://www.eurobis.org. Please contact info@eurobis.org before using this layer

Statistics EurOBIS data in 2011 (Emodnet:eurobis_stats_iho_erms)

Number of species and observations per sea region based on EurOBIS data from 2011

EEA reference grid 100K (Europe:europe_100km)

EEA reference grid 100K, vector data, polyline and polygon

EEA reference grid (10 km) (Europe:europe_10km)

This reference grid is based on ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area projection with parameters: latitude of origin 52° N, longitude of origin 10° E, false northing 3 210 000.0 m, false easting 4 321 000.0 m. Origin of grid is calculated from 0 m N 0 m E of projection. Created with "EEA ETRS89_LAEA fishnet tool v1 for ArcGIS 9". EEA fishnet tool and EEA GIS Guideline with detailed description of the grid is available from http://www.eionet.eu.int/gis.

Reference grid 25K (Europe:europe_25km)

Created by VLIZ, based on EEA reference grid 10K and 100K, vector data, polygon

Biogeographical regions (Europe:europe_biogeoregions_2011)

Europe 2011 - Rev. 1 - The biogeographical regions dataset contains the official delineations used in the Habitats Directive (92/43/EEC) and for the EMERALD Network set up under the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention). http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-1#tab-additional-information

Europe NUTS Level 0 [2013] (Europe:europe_nuts_l0_2013)

Europe NUTS Level 1 [2013] (Europe:europe_nuts_l1_2013)

Europe NUTS Level 2 [2013] (Europe:europe_nuts_l2_2013)

Europe NUTS Level 3 [2013] (Europe:europe_nuts_l3_2013)

European provinces, level 1 (Europe:europe_prov1_2008)

Europe Level 1 Provinces represents the first level (or highest level available) subnational administrative units for countries in Europe.

Europe Quadrants (20150805) (World:europe_quadrants_20150805)

European Countries (Europe:europecountries)

Europe Countries represents the countries of Europe.

European Islands (Europe:europeislands)

European Islands represents the islands of Europe.

European Major Rivers (Europe:europemajorrivers)

Europe Water contains other rivers/lakes for Europe.

European Major Water (Europe:europemajorwater)

Europe Major Rivers contains the major rivers of Europe.

European Urbanized Areas (Europe:europeurban)

Europe Urbanized Areas represents the urbanized areas of Europe.

FADA Faunistic Regions (MarineRegions:fadaregions)

FAO Fishing Areas (MarineRegions:fao)

The dataset represents the boundaries of the FAO Fishing Areas. The source for the boundaries is the description that can be found on the FAO website (http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?status=ND0zMTA2JmN0bl9pbmZvX3ZpZXdfc2l6ZT1jdG5faW5mb192aWV3X2Z1bGwmNj1lbiYzMz0qJjM3PWtvcw~~).

Finsfish Production (EMODNet_HumanActivities:finfish)

The dataset provides information about the location of seawater finfish farms. There is an obligation for MS to inventory all authorized aquaculture sites under the Council Directive 2006/88/EC on animal health requirements. Despite this obligation, the availability of data varies significantly among MS from no data available at all to a complete regularly updated dataset (e.g.in Scotland). Most MS with only a marginal finfish production are not able to provide a list with the geolacation of farms. In the main producer countries, there is usually a public list of authorized farms with geolocation data and sometimes information on the species. Data is provided here for Cyprus, Denmark, Greece, Ireland, Finland, Spain and the UK. There are no sea-based finfish farms in Belgium, Bulgaria, Latvia, Lithuania, the Netherlands and Poland. There is a significant production in Italy and marginal productions in other MS but they were not able to provide geolocation data. (1) In the last version from April 11 2016, data for Scotland and Ireland were updated and two fields were added: Status (provided only in Ireland and the UK), which indicates whether the sites are active or not. Detailed licence status or available for Ireland; (2) Point information, which indicates if the data points correspond to the data provided by the Source ("Original") or if they have been estimated by the Emodnet team when Polygons were provided ("Polygon centroid", in Ireland only). Data for Ireland was provided on March 9 2016 and data for Scotland is up-to-date as of April 1 2016.

Biological valuation demersal fish (BWZee:fish)

Biological valuation demersal fish High abundance of certain species demersal fish High counts of many species demersal fish High species richness demersal fish Reliability of demersal fish maps

Fish landings at Al Hoceima port (1983-2012) (Morocco:fishlandings)

Fish landings at Al Hoceima port (1983-2012)

Waterbodies in France (Europe:francewater)

Europe Water contains other rivers/lakes for Belgium and the Netherlands.

Fysiotopenkaart (Zeeschelde) [2010] (Scheldemonitor:fysiotoop2010)

Fysiotopenkaart (Zeeschelde) [2011] (Scheldemonitor:fysiotoop2011)

Fysiotopenkaart (Zeeschelde) [2012] (Scheldemonitor:fysiotoop2012)

fysiotoop_merged (Scheldemonitor:fysiotoop_merged)

Topo-bathymetry of the Scheldt Estuary (Scheldemonitor:ga20092)

RWS DZL MONEOS T0

Bodemgrids 2010 (Scheldemonitor:ga2010)

RWS Fiche s-md-n-010

Bodemgrids 2011 (Scheldemonitor:ga2011)

RWS Fiche s-md-n-010

Bodemgrids 2012 (Scheldemonitor:ga2012)

RWS Fiche s-md-n-010

Bodemgrids 2013 (Scheldemonitor:ga2013)

RWS Fiche s-md-n-010

Bodemgrids 2014 (Scheldemonitor:ga2014b)

RWS Fiche s-md-n-010

Geulwandverdedigingen Baalhoek (Scheldemonitor:gbaalh_0802_wgs84)

Geulwandverdedigingen RWS, MoneosT0

GEBCO global bathymetry (2014) (World:gebco_2014)

Gebiedsindeling Schelde-estuarium volgens O&M (Scheldemonitor:gebiedsindeling_om)

Municipalities in the Netherlands, 2008 (Scheldemonitor:gemeenten2008)

Grid with named latitudes and longitudes (World:geogrid)

World Named Latitudes and Longitudes represents geographically significant reference latitudes and longitudes for the world such as the equator, tropics, Arctic and Antarctic Circles, prime meridian, and International Date Line.

geoobjects (Dataportal:geoobjects)

Bestortingen (Scheldemonitor:geulwand_moneos_t0)

RWS Moneos T0

Goederenoverslag binnenvaart per haven (Kustportaal:goedoverslagbinnen_08)

Geulwandverdedigingen (Scheldemonitor:goss_1009_wgs84)

Geulwandverdedigingen RWS, MoneosT0

A 3x3 degree grid for the European Marine Waters (Emodnet:grid)

A 3x3 degree grid was created for the spatial extent of the European Register of Marine Species (ERMS). The marine area within the scope of the ERMS includes the continental shelf seas of Europe as well as the Mediterranean shelf, Baltic Seas and deep-sea areas (26°N -> 90°N and 45°W -> 70°E).

World Latitude and Longitude Grids (> 5 deg) (World:grid5deg)

World Latitude and Longitude Grids represents a 5 by 5 degree latitude/longitude grid covering the world with attributes that allow you to display grids at intervals of 5, 10, 15, 20, and 30 degrees. To display a grid with a 5-degree interval, simply display all of the lines. To display a coarser grid, for example, a 15-degree interval, define the theme properties as lines with the Degree15 attribute equal to Y.

Location GPRS loggers groundwater monitoring (INBO) (Lifewatch:groundwaterloggers)

Fluctuations in groundwater levels are a determining factor for the sustainability of habitats. Therefore, the Research Institute for Nature and Forest (INBO) has set up the WATINA network, a monitoring network of over 9000 groundwater wells in Natura 2000 areas in Flanders. However, this assignment is hampered by factors such as accessibility of the terrain and manpower. Therefore, in the framework of LifeWatch, the INBO is now extending its monitoring techniques by using devices that can expose the groundwater levels real-time without the need for any manual intervention, and thereby reducing the risk of data loss when severe issues occur. These groundwater loggers with a GPRS modem (GPRS loggers) use an internal modem and a SIM card to send the data over the mobile network and they are employed in inaccessible areas with specific issues such as military domains or flood plains. Currently, 35 GPRS loggers are deployed, distributed across Flanders.

GSAS - Mediterranean Fishing Zones (MarineRegions:gsas_mediterraneanfishingzones)

http://www.gfcmonline.org/maps/gsas/

Gulf of Maine (World:gulf_of_maine)

The area covered by the registry of marine species for the Gulf of Maine includes- waters of the Gulf of Maine, Georges Bank, and surrounding continental slope to ~1000 m, from the Halifax line in the east to waters off southern Cape Cod in the west (up to Nantucket Shoals). The area also includes the Bay of Fundy.

Regional Advisory Councils (EMODNet_HumanActivities:ha_advisory_councils)

This shape lists the areas covered by the Regional Advisory Councils (RAC) as poligons as exposed in the Atlas of the Seas. Aditional information regarding to legal fundation have been added to the original shape.

International Convention marine area - Barcelona Convention (EMODNet_HumanActivities:ha_barcelona_convention)

This dataset visualises the marine area with is covered by the Barcelona.

Proposed habitat directive conservation area (NorthSea:habitatrichtlijn_voorstel)

Hoogteverschilkaart West-Groenendijk (zone 08) (Crestproject:heightdiff_miwe08)

Hoogteverschilkaart Mariakerke (zone 17-18) (Crestproject:heightdiff_miwe1718)

Kustlijn Historische kaarten (versie maart 2016) (HistorischeKaarten:hk_kustlijn)

Referentiepunten Historische kaarten (versie jan 2016) (HistorischeKaarten:hk_referentiepunten)

Toponiemen Historische Kaarten (HistorischeKaarten:hk_toponiemen)

De toponiemen die beschreven werden in de Grote Rede en terug te vinden zijn op de kaarten van het HisGIS Kust project

Toponiemen Historische Kaarten (polygonen) (HistorischeKaarten:hk_toponiemen_poly)

De toponiemen die beschreven werden in de Grote Rede en terug te vinden zijn op de kaarten van het HisGIS Kust project

Sectoren voor huisvuilophaling in Oostende (2017) (Lifewatch:huisvuilophaling_oostende)

Hydrographic network of the Al Hoceima Area (Morocco:hydro_network)

Hydrologic Network - Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Hydrocarbon Extraction - Boreholes (EMODNet_HumanActivities:hydrocarbons)

The geodatabase on offshore hydrocarbon extraction in the EU was created in 2014 by Cogea for the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). It is the result of the aggregation and harmonization of datasets provided by several sources from all across the EU (plus Norway). It is updated every six months, and is available for viewing and download (data on Germany are available only for viewing) on EMODnet - Human Activities web portal (www.emodnet-humanactivities.eu). The database contains points representing offshore hydrocarbon boreholes drilled in the following countries: Croatia, Cyprus, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, and UK. Each point has the following attributes: status (active, abandoned, suspended, unknown, other), country, code, name, year (spud date), purpose (exploration, exploitation, other, unknown), fluid type (oil, gas, oil and gas, other, unknown), operator, drilling company, coastal distance and water depth.The new features in the current version of the dataset are:- Update of boreholes data to April 2015- The dataset on Germany now contains boreholes, instead of platforms (in the previous version). The source is also different.

ICES Statistical Areas (MarineRegions:ices_areas)

The ICES Statistical Areas delineates the divisions and subdivisions of FAO Major Fishing area 27. The ICES Statistical Areas are used as bounding areas for calculation of fish statistics, e.g. catch per unit effort (CPUE) and stock estimates.

ICES Ecoregions (2015) (MarineRegions:ices_ecoregions)

Delineation of the ICES Ecoregions was originally described in ICES Advice ACFM/ACE report(2004). In the present updated version, the delineation has been updated to account for additional policy objectives and reconciling of legislation (eg the MSFD and the EU water and habitats directives) The differences are based on the four principles: 1. Within the EU accept the MSFD regional and sub-regional definitions. 2. Separate Icelandic Seas from those around Greenland. 3. Use Large Marine Ecosystem units to define the Arctic Ocean. 4. Use the accepted Norwegian regional management plans definitions of the Norwegian and Barents Seas. The Ecoregions were proposed to assist the implementation of the ecosystem approach in European waters

ICES Statistical Rectangles (MarineRegions:ices_statistical_rectangles)

IHO Sea Areas (MarineRegions:iho)

World seas represents the boundaries for the major oceans and seas of the world. The source for the boundaries is the publication 'Limits of Oceans & Seas, Special Publication No. 23' published by the IHO in 1953.

IHO quadrants (20150810) (MarineRegions:iho_quadrants_20150810)

Exact locations of seals 2003/04-2008/09 (Scheldemonitor:inv_s09_wgs)

IOS Regions (World:iosregions)

v4, sept 2009

Isobathes (MarineHeritage:isobathes_100m_select)

jerico_bio_area (Emodnet:jerico_bio_area)

jerico_bio_stations (Emodnet:jerico_bio_stations)

jerico_bio_transects (Emodnet:jerico_bio_transects)

Kansarme buurten (West-Vlaanderen) (Kustportaal:kansarmebuurten)

Distances on the Scheldt, from Vlissingen (Scheldemonitor:kilometerafstanden_mt)

Kilometerpalen langsheen de Belgische Kust (Crestproject:kilometerpalen)

De locatie van de kilometerpalen werd overgenomen van 'Plan van de Vlaamse Kust': - deel begrepen tussen Oostende en de Nederlandse Grens - deel begrepen tussen Oostende en de Franse Grens Beide plannen zijn uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - leefmilieu en infrastructuur. Administratie waterwegen en zeewezen - Afdeling waterwegen Kust

Telecommunication Cables (actual route locations) - Kis Orca Subsea Cables (EMODNet_HumanActivities:kisorcacables)

The dataset on submarine telecom cables was created by Cogea in 2014 for the European Marine Observation and Data Network. The underlying data are collated from a variety of sources: SIGCables (managed by Orange), the Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH Contis), and Greg's Cable Map (via Kis-Orca).The database contains lines representing actual cable routes locations.

Kustregio (Belgium:kustregio)

Selectie van de 10 kustgemeenten, samengevoegd tot 1 polygoon. Doel: weergeven van toerismecijfers van westtoer voor het kustportaal.

land_v9 (coastline for Maritime Boundaries v9, without attribute information) (MarineRegions:land_v9)

The ESRI Countries 2014 was the primary source for the Maritime Boundaries v9 baseline. The coastline was extracted from the ESRI Countries 2014 and then combined with reefs data extracted from Coral Reef Distribution UNEP for the countries where reefs were fundamental for the correct calculation of the maritime areas, as intended by the coastal state. Several other fixes were made to the coastline to ensure that the coastline could be used as an appropriate normal baseline for the drawing of the multiple Maritime Boundaries areas. More information: http://www.marineregions.org/eezmethodology.php

Selection of European countries (Belgium, France, Netherlands), 2004 (Scheldemonitor:landen)

Pipelines and Cables - Landing Stations (EMODNet_HumanActivities:landingstations)

The dataset on submarine telecom cables was created by Cogea in 2014 for the European Marine Observation and Data Network. The underlying data is property of Telegeography and is available online at https://github.com/telegeography/www.submarinecablemap.com.The database contains lines and points representing cables and related landing points. Cables are represented as stylised paths, as actual cable routes locations are not available. The dataset covers the whole EU waters.

lengte_segmenten_gebiedsindeling (Scheldemonitor:lengte_segmenten_gebiedsindeling)

TDWG (Taxonomic Database Working Group), level 1 (TDWG:level1)

In setting out to establish standards for data fields in botanical databases, the International Working Group on Taxonomic Databases for Plant Sciences (TDWG) identified at an early stage of its existence a need for an agreed system of geographical units at approximately “country” level and upwards for use in recording plant distributions. The system offered covers the whole world and identifies units at four levels, firstly continental, secondly regional (or subcontinental), thirdly at what may be called “Botanical Country” level (which may often ignore purely political considerations), and fourthly at a slightly lower level called “Basic Recording Units” where political integrity is fully recognised. In many cases, where Botanical Countries have no complicating political factors, the units at Level-3 and Level-4 are identical. Very large countries, however, have been subdivided into more conveniently sized units according to constituent states or provinces. It is a fundamental principle that units at all levels are bounded either by political boundaries which appear on modern maps or by coast lines. Modern geographical information systems have not superseded the need for such a scheme. (http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/tdwg/TDWG_geo2.pdf)

TDWG (Taxonomic Database Working Group), level 2 (TDWG:level2)

In setting out to establish standards for data fields in botanical databases, the International Working Group on Taxonomic Databases for Plant Sciences (TDWG) identified at an early stage of its existence a need for an agreed system of geographical units at approximately “country” level and upwards for use in recording plant distributions. The system offered covers the whole world and identifies units at four levels, firstly continental, secondly regional (or subcontinental), thirdly at what may be called “Botanical Country” level (which may often ignore purely political considerations), and fourthly at a slightly lower level called “Basic Recording Units” where political integrity is fully recognised. In many cases, where Botanical Countries have no complicating political factors, the units at Level-3 and Level-4 are identical. Very large countries, however, have been subdivided into more conveniently sized units according to constituent states or provinces. It is a fundamental principle that units at all levels are bounded either by political boundaries which appear on modern maps or by coast lines. Modern geographical information systems have not superseded the need for such a scheme. (http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/tdwg/TDWG_geo2.pdf)

TDWG (Taxonomic Database Working Group), level 3 (TDWG:level3)

In setting out to establish standards for data fields in botanical databases, the International Working Group on Taxonomic Databases for Plant Sciences (TDWG) identified at an early stage of its existence a need for an agreed system of geographical units at approximately “country” level and upwards for use in recording plant distributions. The system offered covers the whole world and identifies units at four levels, firstly continental, secondly regional (or subcontinental), thirdly at what may be called “Botanical Country” level (which may often ignore purely political considerations), and fourthly at a slightly lower level called “Basic Recording Units” where political integrity is fully recognised. In many cases, where Botanical Countries have no complicating political factors, the units at Level-3 and Level-4 are identical. Very large countries, however, have been subdivided into more conveniently sized units according to constituent states or provinces. It is a fundamental principle that units at all levels are bounded either by political boundaries which appear on modern maps or by coast lines. Modern geographical information systems have not superseded the need for such a scheme. (http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/tdwg/TDWG_geo2.pdf)

TDWG (Taxonomic Database Working Group), level 4 (TDWG:level4)

In setting out to establish standards for data fields in botanical databases, the International Working Group on Taxonomic Databases for Plant Sciences (TDWG) identified at an early stage of its existence a need for an agreed system of geographical units at approximately “country” level and upwards for use in recording plant distributions. The system offered covers the whole world and identifies units at four levels, firstly continental, secondly regional (or subcontinental), thirdly at what may be called “Botanical Country” level (which may often ignore purely political considerations), and fourthly at a slightly lower level called “Basic Recording Units” where political integrity is fully recognised. In many cases, where Botanical Countries have no complicating political factors, the units at Level-3 and Level-4 are identical. Very large countries, however, have been subdivided into more conveniently sized units according to constituent states or provinces. It is a fundamental principle that units at all levels are bounded either by political boundaries which appear on modern maps or by coast lines. Modern geographical information systems have not superseded the need for such a scheme. (http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/tdwg/TDWG_geo2.pdf)

Bat passive acoustic network (Lifewatch:lfbatcorder)

BirdCam stations (Lifewatch:lfbirdcams)

Bird tracking GPS network - Antenna's (Lifewatch:lfgroundstationsbirds)

lfinstitutes (Lifewatch:lfinstitutes)

lfmonitoringstations (Lifewatch:lfmonitoringstations)

lfreceivers (Lifewatch:lfreceivers)

lfstations_cpod (Lifewatch:lfstations_cpod)

Lighthouses (EMODNet_HumanActivities:lighthouses)

This dataset provides the location of lighthouses inventoried by the Amateur Radio Lighthouse Society (ARLS). It includes both existing lighthouses and historical ones that have been removed, relocated or destroyed (column Status). The dataset includes the name of the lighthouse, its code in the ARLSH database and the gridsquare within which it is located. Coordinates are approximate for most of the lighthouses.

Lithologische kaart van de Beneden- Zeeschelde (Scheldemonitor:lithologischekaart)

The 66 Large Marine Ecosystems of the World (MarineRegions:lme)

LMEs are natural regions of ocean space encompassing coastal waters from river basins and estuaries to the seaward boundary of continental shelves and the outer margins of coastal currents. They are relatively large regions of 200,000 km2 or greater, the natural boundaries of which are based on four ecological criteria: bathymetry, hydrography, productivity, and trophically related populations. The theory, measurement, and modeling relevant to monitoring the changing states of LMEs are imbedded in reports on ecosystems with multiple steady states, and on the pattern formation and spatial diffusion within ecosystems. The concept that critical processes controlling the structure and function of biological communities can best be addressed on a regional basis has been applied to the ocean by using LMEs as the distinct units for marine resources assessment, monitoring, and management. Credits Large Marine Ecosystem Program NOAA-Fisheries Narragansett Laboratory Narragansett, R.I. 02882 Kenneth.Sherman@NOAA.gov www.lme.noaa.gov

Location of Al Hoceima, Ajdir, El Hadid, Imzouren, and Bni Bouayach (Morocco:locations)

Locations; Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Longhurst Provinces (MarineRegions:longhurst)

The dataset represents the division of the world oceans into provinces as defined by Longhurst (1995; 1998; 2006). The division has been based on the prevailing role of physical forcing as a regulator of phytoplankton distribution. The dataset contains the initial static boundaries developed at the Bedford Institute of Oceanography, Canada. Note that the boundaries of these provinces are not fixed in time and space, but are dynamic and move under seasonal and interannual changes in physical forcing. At the first level of reduction, Longhurst recognised four principal biomes: the Polar biome, the Westerlies biome, the Trade winds biome, and the Coastal biome. These four biomes are recognised in every major ocean basin. At the next level of reduction, the ocean basins are divided into provinces, roughly ten for each basin. These regions provide a template for data analysis or for making parameter assignments on a global scale. Please refer to Longhurst's publications when using these shapefiles.

Waterbodies in Belgium and the Netherlands (Europe:lowcountrieswater)

Europe Water contains other rivers/lakes for Belgium and the Netherlands

GOODS Lower Bathyal Provinces (World:lowerbathyalprovinces)

The lower bathyal includes both the slopes of continents as well as ridges, island slopes, and several thousand seamounts, about half of which extend upward into the bathyal zone (Clark et al., 2011). Source: Watling, L.; Guinotte, J.; Clark, M.R.; Smith, C.R. (2013). A proposed biogeography of the deep ocean floor. Prog. Oceanogr. 111: 91-112. hdl.handle.net/10.1016/j.pocean.2012.11.003 In: Progress in Oceanography. Pergamon: Oxford. ISSN 0079-6611

Biological valuation macrobenthos (BWZee:macro)

Biological valuation macrobenthos (abundace, ecological significant species, abundance, counts, species richness, presence) (BWZee:macro1)

Abundance of rare species macrobenthos Ecological significant species macrobenthos Habitats formed by keystone species macrobenthos High abundance of certain species macrobenthos High counts of many species macrobenthos High species richness macrobenthos Presence of rare species macrobenthos

Distinctive/unique communities macrobenthos (BWZee:macro8)

Reliability macrobenthos maps (BWZee:macrorel)

Manicouagan MPA (WoRMS:manicouagan)

Limits of the Manicouagan MPA based on http://www.dfo-mpo.gc.ca/CSAS/Csas/publications/sar-as/2010/2010_075_e.pdf and 0m-contour line from Etopo1

The Antarctic region (Marbin) (Antarctica:marbin_ant)

The Antarctic region (Southern Ocean s.s. or “Antarctic Ocean”), i.e. the water masses extending south of the Polar Front (formerly known as the Antarctic Convergence) to the coasts of the Antarctic continent. - True northern limit: Antarctic Polar Front (or Antarctic Convergence, 48°S to 63°S, convenient average limit: 55°S). - Operational northern limits for data trawling: South Atlantic: - Between 60°W and 50°W: 57°S - Between 50°W and 30°E: 50°S Indian Ocean: - Between 30°E and 80°E: 50°S - Between 80°E and 150°E: 55°S South Pacific: - Between 150°E and 60°W: 60°S Used for SCAR-MarBIN - RAMS

The sub-Antarctic region (Antarctica:marbin_subant)

The sub-Antarctic region, here defined as the expanses of water extending from the Polar Front in the south to the Subtropical front in the north (see precisions below), is being progressively covered as well. - True southern limit: the Antarctic Polar Front. - True northern limit: the northernmost limit of the Southern Ocean s.l., i.e. the northern limit of the extension of the sub-Antarctic water masses, which corresponds to the (nearly) circumpolar sub-Tropical Front (30°S to 47°S, convenient average limit: 43°S). In addition to the open ocean zones defined by hydrographic fronts, the SCAR-MarBIN “area of interest” has also to take into account the sub-Antarctic coastal zones, in particular in southern South America (i.e. the sub-Antarctic Magellanic biogeographic province; see e.g. Boltovskoy et al. 1999; Lopez Gappa et al. 2006; De Broyer et al. 2007) and the various islands of the sub-Antarctic region (e.g. the New Zealand sub-Antarctic islands such as The Snares, Antipodes and Bounty; see e.g. Knox 1987). - Operational northern limits for data trawling (see map below): South Atlantic and Indian Ocean: - Between 65°W and 140°E: 43°S Pacific Ocean: - Between 140°E and 176°W: 48°S - Between 176°W and 80°W: 45°S - Between 80°W and 72°W: 41°S Used for SCAR-MarBIN - RAMS

Maritieme goederenoverslag per haven (Kustportaal:margoedoverslag_07)

Absences of coralligenous outcrop (points) (Emodnet:mediseh_cor_abs_pnt)

Coral Absence Data from the dataset Coralligenous and mäerl beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). A lot for information has been derived from three critical sources: the first is the Action plan for the conservation of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean Sea by the UNEP-MAP-RAC/SPA (2008) followed by the report in the State of knowledge of the geographical distribution of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean by UNEP (2009).

Absences of coralligenous outcrop (polygons) (Emodnet:mediseh_cor_abs_poly)

Coral absence (polygons) form the Mediterranean Sea. Data from Coralligenous and mäerl beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). A lot for information has been derived from three critical sources: the first is the Action plan for the conservation of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean Sea by the UNEP-MAP-RAC/SPA (2008) followed by the report in the State of knowledge of the geographical distribution of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean by UNEP (2009).

Occurrences of coralligenous outcrop (points) (Emodnet:mediseh_cor_pnt)

Coral point distributions form dataset Coralligenous and mäerl beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). A lot for information has been derived from three critical sources: the first is the Action plan for the conservation of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean Sea by the UNEP-MAP-RAC/SPA (2008) followed by the report in the State of knowledge of the geographical distribution of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean by UNEP (2009).

Occurrences of coralligenous outcrop (polygons) (Emodnet:mediseh_cor_poly)

Coral polygon data Mediterranean Sea from dataset Coralligenous and mäerl beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). A lot for information has been derived from three critical sources: the first is the Action plan for the conservation of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean Sea by the UNEP-MAP-RAC/SPA (2008) followed by the report in the State of knowledge of the geographical distribution of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean by UNEP (2009).

Modelled Spatial Distributions of Coralligenous Habitats (2014) (Emodnet:mediseh_coral_model)

Coralligenous formations and mäerl beds are typical benthic seascape features of the Mediterranean Sea, and are protected habitats under Council Regulation (EC) No 1967/2006. Despite their ecological importance in terms of biodiversity and ecosystem services, knowledge on the spatial distribution of these two “habitats” remains scattered. In Task 1.3 of the “Mediterranean Sensitive Habitats” project (MEDISEH), the objective was to develop species distribution models for coralligenous formations and mäerl beds, so as to predict their occurrence at poorly-sampled and un-sampled areas. Using models in predictive mode, continuous habitat maps were created for the Mediterranean basin: these maps help identify areas where these habitats are likely to be found, and where they are likely to be absent. Please refer to the final report of the MEDISEH project (section on Task 1.3) for full details on the methodology, results and interpretation of the maps showing the predicted occurrence probability for coralligenous formations (Figures 1.3.15a-d, “Coralligenous.jpg”) and mäerl beds (Figure 1.3.18a-d, “Maerl.jpg”). The spatial datasets underlying the maps are given here in several formats (raster, Google Earth, shapefile), all using the WGS 1984 datum (as coordinate system). The ESRI grid raster (floating point) has a spatial resolution of 0.004166 decimal degrees, and the values 0 and 1 correspond to the lowest and highest occurrence probabilities, respectively. The raster is also available as Google Earth compatible file (.kml format). The ESRI polygon shapefile presents the same information as the raster, but continuous values were classed in bins ranging from 0 to 10 (i.e. from lowest to highest occurrence probability). The work was financed through a service contract for the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG-MARE), 2011-2013. Please contact Dr. Corinne Martin (main author, corinne.sophie.martin@gmail.com), or Dr. Marianna Giannoulaki (MEDISEH Project Coordinator, Hellenic Centre for Marine Research, marianna@hcmr.gr) for use restrictions, and citation.

Cymodocea nodosa beds distribution (Emodnet:mediseh_cymodocea_pnt)

Cymodocea nodosa beds distribution (presence points) in the Mediterranean Sea. Contact person is MAREA Consortium, andrea.belluscio@uniroma1.it

Halophila stipulacea beds distribution (Emodnet:mediseh_halophila_pnt)

Halophila stipulacea beds distribution (presence points) in the Mediterranean Sea from dataset Seagrass beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH).The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

Modelled Spatial Distributions of Maërl Habitats (2014) (Emodnet:mediseh_maerl_model)

Mäerl beds are typical benthic seascape features of the Mediterranean Sea, and are protected habitats under Council Regulation (EC) No 1967/2006. Despite their ecological importance in terms of biodiversity and ecosystem services, knowledge on the spatial distribution of these two “habitats” remains scattered. In Task 1.3 of the “Mediterranean Sensitive Habitats” project (MEDISEH), the objective was to develop species distribution models for coralligenous formations and mäerl beds, so as to predict their occurrence at poorly-sampled and un-sampled areas. Using models in predictive mode, continuous habitat maps were created for the Mediterranean basin: these maps help identify areas where these habitats are likely to be found, and where they are likely to be absent. Please refer to the final report of the MEDISEH project (section on Task 1.3) for full details on the methodology, results and interpretation of the maps showing the predicted occurrence probability for coralligenous formations (Figures 1.3.15a-d, “Coralligenous.jpg”) and mäerl beds (Figure 1.3.18a-d, “Maerl.jpg”). The spatial datasets underlying the maps are given here in several formats (raster, Google Earth, shapefile), all using the WGS 1984 datum (as coordinate system). The ESRI grid raster (floating point) has a spatial resolution of 0.004166 decimal degrees, and the values 0 and 1 correspond to the lowest and highest occurrence probabilities, respectively. The raster is also available as Google Earth compatible file (.kml format). The ESRI polygon shapefile presents the same information as the raster, but continuous values were classed in bins ranging from 0 to 10 (i.e. from lowest to highest occurrence probability). The work was financed through a service contract for the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG-MARE), 2011-2013. Please contact Dr. Corinne Martin (main author, corinne.sophie.martin@gmail.com), or Dr. Marianna Giannoulaki (MEDISEH Project Coordinator, Hellenic Centre for Marine Research, marianna@hcmr.gr) for use restrictions, and citation.

Maërl bed occurences (points) in the Mediterranean Sea (Emodnet:mediseh_maerl_pnt)

Point data of occurrences of Maerl beds from dataset Coralligenous and mäerl beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). A lot for information has been derived from three critical sources: the first is the Action plan for the conservation of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean Sea by the UNEP-MAP-RAC/SPA (2008) followed by the report in the State of knowledge of the geographical distribution of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean by UNEP (2009).

Maërl bed occurences (polygons) in the Mediterranean Sea (Emodnet:mediseh_maerl_poly)

Maerl bed polygon data Mediterranean Sea from dataset Coralligenous and mäerl beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). A lot for information has been derived from three critical sources: the first is the Action plan for the conservation of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean Sea by the UNEP-MAP-RAC/SPA (2008) followed by the report in the State of knowledge of the geographical distribution of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the Mediterranean by UNEP (2009).

Posidonia oceanica meadows distribution - Coastline of Known Absence (line) (Emodnet:mediseh_posidonia_abs)

Coastline with real absence of Posidonia oceanica meadows from dataset Seagrass beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

Posidonia oceanica meadows distribution - Current Distribution (points) (Emodnet:mediseh_posidonia_current_pnt)

Current Posidonia oceanica meadows distribution (presence points) in the Mediterranean Sea from dataset Seagrass beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

Posidonia oceanica meadows distribution - Current Distribution (polygons) (Emodnet:mediseh_posidonia_current_shape)

Current Posidonia oceanica distribution in the Mediterranean Sea from dataset from dataset Seagrass beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

Posidonia oceanica meadows distribution - Historical distribution (points) (Emodnet:mediseh_posidonia_historical_pnt)

Historical Posidonia oceanica meadows distribution (presence points) in the Mediterranean Sea from dataset Seagrass beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

Posidonia oceanica meadows distribution - Historical Distribution (polygons) (Emodnet:mediseh_posidonia_historical_shape)

Historical Posidonia oceanica distribution (polygons) in the Mediterranean Sea from dataset Seagrass beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

Modelled Posidonia oceanica Distribution (2013) (Emodnet:mediseh_posidonia_model)

This dataset shows the modelled spatial distribution of Posidonia oceanica seagrass in the Mediterranean Sea. Posidonia oceanica is endemic to the Mediterranean Sea, where it is the dominant seagrass. It is found in sandy and rocky areas down to depths of about 45 m. P. oceanica is a protected species under European and international law, as well as several national legislations. The model was built based on an (observed) P. oceanica occurrence dataset extracted from a Mediterranean-wide database curated by Andrea Belluscio (University of Rome, Italy) - see Telesca et al. (2015) for further details. A Random Forest (i.e. a very effective Machine Learning technique) was trained on data from regions where information was available and then used to predict the probability of occurrence of P. oceanica where needed. Please refer to Scardi et al. (2013) for full details of the methodology used. The maps show interim model outputs, which are likely to be improved with additional species occurrence data. The data layers may be used (1) to guide cost-effective future survey efforts towards poorly sampled areas that are more likely to support these two habitats, (2) to inform marine spatial planning (including conservation planning), (3) to inform marine policy development, and (4) for initial screening as part of an environmental impact assessment. The data layer should not be used for spatial measures targeting fisheries, without prior groundtruthing. Credits: "Giannoulaki M, Belluscio A, Colloca F, Fraschetti S, Scardi M, Smith C, Panayotidis P, Valavanis V, Spedicato MT (Eds.) (2013). Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH), final project report. DG MARE Specific Contract SI2.600741. Heraklion (Greece): Hellenic Centre for Marine Research. 557 p. URL: http://mareaproject.net/download/71 ; http://www.emodnetseabedhabitats.eu/default.aspx?page=1974","Telesca L, Belluscio A, Criscoli A, Ardizzone G, Apostolaki ET, Fraschetti S, Gristina M, Knittweis L, Martin CS, Pergent G, Alagna A, Badalamenti F, Garofalo G, Gerakaris V, Pace ML, Pergent-Martini C, Salomidi M. Seagrass meadows (Posidonia oceanica) distribution and trajectories of change. Scientific Reports 5: 12505. URL: http://www.nature.com/srep/2015/150728/srep12505/full/srep12505.html","Scardi M, Martin CS, Valavanis V, Fraschetti S, Belluscio A, Gristina M, Salomidi M, Punzo E, Panayotidis P, Giannoulaki M (2013). Task 1.3. Modelling of protected habitats using predictor variables. In: Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH), final project report (Eds. M Giannoulaki, A Belluscio, F Colloca, S Fraschetti, M Scardi, C Smith, P Panayotidis, V Valavanis, MT Spedicato). DG - MARE, specific contract SI2.600741. Heraklion (Greece): Hellenic Centre for Marine Research. 557pp."]

Posidonia oceanica meadows distribution - Coastline of No Data (line) (Emodnet:mediseh_posidonia_nodata)

Coastline with unknown distribution of Posidonia oceanica meadows from dataset Seagrass beds distribution along the Mediterranean coasts - Mediterranean Sensitive Habitats (MEDISEH). The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

Ruppia cirrhosa beds distribution (Emodnet:mediseh_ruppia_c_pnt)

Ruppia cirrhosa beds distribution (presence points) in the Mediterranean Sea. The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

Ruppia maritima beds distribution (Emodnet:mediseh_ruppia_m_pnt)

Ruppia maritima beds distribution (presence points) in the Mediterranean Sea. The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

Zostera marina beds distribution (Emodnet:mediseh_zostera_m_pnt)

Zostera marina beds distribution (presence points) in the Mediterranean Sea. The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

Zostera noltii beds distribution (Emodnet:mediseh_zostera_n_pnt)

Zostera noltii beds distribution (presence points) in the Mediterranean Sea.The dataset of seagrasses distribution across the Mediterranean produced in the framework of MEDISEH derived from the compilation of published and unpublished information.

World Heritage marine sites in the Western Indian Ocean (MarineHeritage:mergedsites201205)

http://www.vliz.be/projects/marineworldheritage/

Mesopelagic ecoregions of the world’s oceans (MarineRegions:mesopelagiczones)

A global biogeographic classification of the mesopelagic zone to reflect the regional scales over which the ocean interior varies in terms of biodiversity and function. Developed by Tracey T.Sutton et al. More information: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967063717301437

States of Mexico (World:mexico_states)

Missing geoterms in Marine Gazetteer for PESI (Pesi:missingareaspesi)

Combination of different features that were missing for Pesi: Greek mainland, selected from TDWG without islands, Archipelago Sea, created from three coordinate pairs, Baltic Sea, from IHO, divided in a northern and southern part based on latitude.

MONEOS monitoring lines (Scheldemonitor:moneos_monitoring_lines)

MONEOS monitoring activities in the Schelde represented as trajects (lines)

moneos_monitoring_points (Scheldemonitor:moneos_monitoring_points)

MONEOS monitoring activities in the Schelde represented as stations (points)

moneos_monitoring_points_cluster (Scheldemonitor:moneos_monitoring_points_cluster)

MONEOS monitoring activities in the Schelde represented as clustered-standardized stations (points)

moneos_monitoring_polygons (Scheldemonitor:moneos_monitoring_polygons)

MONEOS monitoring activities in the Schelde represented as stations (polygons)

Geomorfologische kaart van de Beneden- Zeeschelde (Scheldemonitor:morfologischekaart)

Norway Mineral Rights Areas (blocks) (MarineRegions:mra_nor_blocks)

United Kingdom Mineral Rights Areas (blocks) (MarineRegions:mra_uk_blocks)

Dredging sites in the Scheldt Estuary (Scheldemonitor:mt_baggerzones_20090909)

Buoys in the Scheldt Estuary (Scheldemonitor:mt_boeien_20100211)

Contour lines of the Scheldt Estuary (Scheldemonitor:mt_contour_20100115)

Navigation lights in the Scheldt Estuary (Scheldemonitor:mt_lichten_20100211)

Dumping zones in the Scheldt (Scheldemonitor:mt_stortzones_20090909)

Dumped Munitions (Points) (EMODNet_HumanActivities:munitions)

Shapes with munition dumping sites define polygons and points features in Baltic sea, North Sea, Celtic Seas, Iberian Coast and Bay of Biscay and Mediterranean Sea. Information was picked form different sources depending on the country.

Dumped Munitions (Polygons) (EMODNet_HumanActivities:munitionspoly)

Shapes with munition dumping sites define polygons and points features in Baltic sea, North Sea, Celtic Seas, Iberian Coast and Bay of Biscay and Mediterranean Sea. Information was picked form different sources depending on the country.

Musquash Estuary Marine Proctected Area (World:musquash)

Musquash Estuary Marine Protected Area (MPA) is located 20 km southwest of Saint John, New Brunswick. The MPA boundary is defined by the water level at low tide. Most of the intertidal area – the area exposed to air at low tide and underwater at high tide – is administered by Fisheries and Oceans Canada (DFO) and is referred to as the Administered Intertidal Area.

North America Coastal Water Bodies (MarineRegions:na_coastalwaterbodies)

This layer represents oceans, bays, lagoons, and estuaries in and near the United States and Canada. Source: ESRI http://www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/legal/pdfs/redist_rights_10.1.pdf

NAFO Divisions (World:nafo_2014_02)

Version 2014

NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) Divisions (World:nafo_divisions)

Northeast Atlantic (World:ne_atlantic)

based on ICES ecoregions definitions

The Nekor and Ghis Plain along the Nekor and Ghis rivers (Morocco:nekor_and_ghis_plain)

Nekor and Ghis Plain; Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Evolution of nights and arrival of tourists in the city of Al Hoceima (2000-2012) (Morocco:nightsandarrivals)

Evolution of nights and arrival of tourists in the city of Al Hoceima (2000-2012)

Mean Nitrate 90N90S, real values (Bio-Oracle:nitrate)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Protected nature reserve in the Netherlands, 2009 (Scheldemonitor:nl_besch_natuurmon)

Water framework directive in the Netherlands, chemical situation (lines), 2009 (Scheldemonitor:nl_chem_toest_l)

Water framework directive in the Netherlands, chemical situation (polygons), 2009 (Scheldemonitor:nl_chem_toest_v)

Ecological head structures in The Netherlands, 2009 (Scheldemonitor:nl_ecol_hfdstruct)

Water framework directive in the Netherlands, ecological situation (lines), 2009 (Scheldemonitor:nl_ecol_toest_l)

Water framework directive in the Netherlands, ecological situation (polygons), 2009 (Scheldemonitor:nl_ecol_toest_v)

Habitat areas in the Netherlands, 2009 (Scheldemonitor:nl_habitat)

National landscapes in the Netherlands, 2009 (Scheldemonitor:nl_nat_landsch)

Ramsar sites in the Netherlands, 2009 (Scheldemonitor:nl_ramsar)

Bird areas in the Netherlands, 2009 (Scheldemonitor:nl_vogel)

Dutch provinces (Scheldemonitor:nlprovinces)

Nature development plan in the Scheldt, 2003, SigmaPlan 2005 (Scheldemonitor:nopseall)

Nature development plan in the Netherlands, 2003, SigmaPlan 2005 (Scheldemonitor:nopsenl)

Nature development plan in Belgium, 2003, SigmaPlan 2005 (Scheldemonitor:nopsevl)

np_abp (SAIL:np_abp)

np_pnr (SAIL:np_pnr)

np_rn (SAIL:np_rn)

np_siteclas_region (SAIL:np_siteclas_region)

np_siteinsc_region (SAIL:np_siteinsc_region)

Ocean Energy Projects - Project Locations (EMODNet_HumanActivities:oenergy)

The geodatabase on Ocean Energy projects in the EU was created in 2014 by AZTI-Tecnalia for the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). It is the result of the aggregation and harmonization of datasets provided by several sources from all across the EU. It is updated every year, and is available for viewing and download on EMODnet - Human Activities web portal (www.emodnet-humanactivities.eu). The database contains points representing Ocean Energy project sites in the following countries: Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Russia, Spain, Sweden, The Netherlands and United Kingdom. Where available, each point has the following attributes: site code (ID_1), project code (ID), name, location, country, sea basin, distance to coast (metres), resource type (wave, tidal, salinity gradient, wave/wind), starting year, ending year, lease status, technology (Based on www.aquaret.com), device, device sacle (Full scale, prototype, etc.), project scale (Commercial, Demonstrator Array, etc.), project status (operational, completed, etc.), project capacity (KW), promoter, position info (it indicates if the attribute value is original from the source or has been estimated or calcultating the polygon centroid).

Ocean Energy Test Sites (EMODNet_HumanActivities:oenergytests)

The geodatabase on Ocean Energy test sites in the EU was created in 2016 by AZTI-Tecnalia for the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). It is the result of the aggregation and harmonization of datasets provided by several sources from all across the EU. It is updated every year, and is available for viewing and download on EMODnet - Human Activities web portal (www.emodnet-humanactivities.eu). The database contains polygons representing Ocean Energy test sites in the following countries: Denmark, France, Ireland, Norway, Portugal, Spain, Sweden, The Netherlands and United Kingdom. Where available, each polygon has the following attributes: test site code, name, location, country, sea basin, distance to coast (metres), resource type (wave, tidal), starting year, ending year, lease status, site status, capacity (kW), depth (metres), area (sqare km), grid conncetion, number of berths, developer, position info (it indicates if the attribute value is original from the source or has been estimated.

Shoals North Sea (NorthSea:ondiepte_detail)

Shapefile van de ondieptes in de Noordzee, layer gebruikt in het kader van het project 'Zee van Toen'

OSPAR Boundaries (MarineRegions:ospar_boundaries)

A shapefile containing the external boundary and internal region boundary lines to describe the OSPAR area.

OSPAR Regions (MarineRegions:ospar_regions)

Afvalverwerking OVAM (Vlaanderen) (Lifewatch:ovam_afvalverwerking)

Bron: OVAM

Overstromingskaart +7m TAW (Kustportaal:overstroming_7mtaw)

Water framework directive in Flanders, chemical situation (lines), 2009 (Scheldemonitor:owl_ciw_lijn_v09)

Water framework directive in Flanders, ecological situation (polygons), 2009 (Scheldemonitor:owl_ciw_vlak_v09)

Paardenmarkt, a former ammunition dumping site, Belgian Continental Shelf (NorthSea:paardenmarkt)

MUMM

Paleogeografische kaarten, 3500 jaar geleden (shapefile) (HistorischeKaarten:paleo3500)

Deze paleogeografische kaart geeft een voorstelling van de positie van de kustlijn 3.500 jaar geleden (versie 2014). De kaart werd opgesteld aan de hand van geologische, archeologische en historische informatie. Dergelijke voorstellingen zijn steeds work in progress en worden continu bijgesteld op basis van nieuw onderzoek. Auteur De Clercq, Maikel, shapefiles opgemaakt door VLIZ

Paleogeografische kaarten, 5500 jaar geleden (shapefile) (HistorischeKaarten:paleo5500)

Deze paleogeografische kaart geeft een voorstelling van de positie van de kustlijn 5.500 jaar geleden (versie 2014). De kaart werd opgesteld aan de hand van geologische, archeologische en historische informatie. Dergelijke voorstellingen zijn steeds work in progress en worden continu bijgesteld op basis van nieuw onderzoek. Auteur De Clercq, Maikel, shapefiles opgemaakt door VLIZ

Paleogeografische kaarten, 7500 jaar geleden (shapefile) (HistorischeKaarten:paleo7500)

Deze paleogeografische kaart geeft een voorstelling van de positie van de kustlijn 7.500 jaar geleden (versie 2014). De kaart werd opgesteld aan de hand van geologische, archeologische en historische informatie. Dergelijke voorstellingen zijn steeds work in progress en worden continu bijgesteld op basis van nieuw onderzoek. Auteur De Clercq, Maikel, shapefiles opgemaakt door VLIZ

Paleogeografische kaarten, 9000 jaar geleden (shapefile) (HistorischeKaarten:paleo9000)

Deze paleogeografische kaart geeft een voorstelling van de positie van de kustlijn 9.000 jaar geleden (versie 2014). De kaart werd opgesteld aan de hand van geologische, archeologische en historische informatie. Dergelijke voorstellingen zijn steeds work in progress en worden continu bijgesteld op basis van nieuw onderzoek. Auteur De Clercq, Maikel, shapefiles opgemaakt door VLIZ

Paleogeografische reconstructie 3500 jaar geleden (HistorischeKaarten:paleo_3500)

Kaart gemaakt door De Clercq, Maikel (RCMG, Ugent) (versie 2014)

Paleogeografische reconstructie 5500 jaar geleden (HistorischeKaarten:paleo_5500)

Kaart gemaakt door De Clercq, Maikel (RCMG, Ugent) (versie 2014)

Paleogeografische reconstructie 7500 jaar geleden (HistorischeKaarten:paleo_7500)

Kaart gemaakt door De Clercq, Maikel (RCMG, Ugent) (versie 2014)

Paleogeografische reconstructie 9000 jaar geleden (HistorischeKaarten:paleo_9000)

Kaart gemaakt door De Clercq, Maikel (RCMG, Ugent) (versie 2014)

Paleogeografische reconstructie vroege middeleeuwen (HistorischeKaarten:paleo_mid)

Kaart gemaakt door De Clercq, Maikel (RCMG, Ugent) (versie 2014)

Paleogeografische kaarten, Vroege Middeleeuwen (shapefile) (HistorischeKaarten:paleomid)

Deze paleogeografische kaart geeft een voorstelling van de positie van de kustlijn tijdens de vroege Middeleeuwen (versie 2014). De kaart werd opgesteld aan de hand van geologische, archeologische en historische informatie. Dergelijke voorstellingen zijn steeds work in progress en worden continu bijgesteld op basis van nieuw onderzoek. Auteur De Clercq, Maikel, shapefiles opgemaakt door VLIZ

Maximum Photosynthetically Available Radiation 90N90S, real values (Bio-Oracle:parmax)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Mean Photosynthetically Available Radiation 90N90S, real values (Bio-Oracle:parmean)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Aantal passagiers per haven (Kustportaal:passagiers_09)

Mean pH 90N90S, real values (Bio-Oracle:ph)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Mean Phosphate 90N90S, real values (Bio-Oracle:phosphate)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Offshore Installations (EMODNet_HumanActivities:platforms)

The geodatabase on offshore installations in the EU was created in 2015 by Cogea for the European Marine Observation and Data Network (EMODnet). It is modelled on OSPAR's dataset on offshore installations, having the same fields and attributes. OSPAR monitors the development of offshore installations and maintains an updated inventory of all oil and gas offshore installations in the OSPAR maritime area, the OSPAR Oil and Gas Offshore inventory. The database includes the name and ID number, location, operator, water depth, production start, current status, category and function of the installation. At present more than 1500 offshore installations are operational in the OSPAR maritime area, most of them sub-sea steel installations and fixed steel installations. Contracting Parties with oil and gas industry offshore installations are: Denmark, Germany, Ireland, the Netherlands, Norway, Spain and the United Kingdom.In addition, data on Italian offshore installations have been collected and harmonized from the Italian Ministry of Economic Development, and data on Polish and Russian installations from HELCOM. Coordinate data for oil platforms off the Polish coast is provided by MRCC Gdynia and for Russian data by Lukoil-Kaliningrad.

Port of Al Hoceima (Morocco:port)

Port Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Precautionary area 'At Gootebank' (IMO 2017) (Kustportaal:precarea_gootebank)

North Hinder Junction (IMO 2017) (Kustportaal:precarea_northhinder)

Precautionary area 'In the vicinity of Thornton and Blighbank' (IMO 2017) (Kustportaal:precarea_thornton)

Precautionary area 'TSS At Westhinder' (IMO 2017) (Kustportaal:precarea_westhinder)

Profielen 2009 (Scheldemonitor:profielen_2009)

INBO

Profielen 2011 (Scheldemonitor:profielen_2011)

INBO

Profielen augustus 2008 (Scheldemonitor:profielen_aug2008)

INBO

Profiellijnen 2008-2009 (Scheldemonitor:profiellijnen_20082009)

INBO

Marine Ecoregions of the World, provinces (coastline) (Ecoregions:provinces)

The Marine Ecoregions of the World, MEOW, is a biogeographic classification of the world's coasts and shelves. It is the first ever comprehensive marine classification system with clearly defined boundaries and definitions and was developed to closely link to existing regional systems. The ecoregions nest within the broader biogeographic tiers of Realms and Provinces. MEOW represents broad-scale patterns of species and communities in the ocean, and was designed as a tool for planning conservation across a range of scales and assessing conservation efforts and gaps worldwide. The current system focuses on coast and shelf areas (as this is where the majority of human activity and conservation action is focused) and does not consider realms in pelagic or deep benthic environment. It is hoped that parallel but distinct systems for pelagic and deep benthic biotas will be devised in the near future. The project was led by The Nature Conservancy (TNC) and the World Wildlife Fund (WWF), with broad input from a working group representing key NGO, academic and intergovernmental conservation partners. (source: http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/marine/item1266.html)

Ramsar site boundary (World:ramsar)

Data available online at http://ramsar.wetlands.org/GISMaps/DownloadGISdatasets/tabid/769/Default.aspx

Ramsar Zones BCP (NorthSea:ramsar_bcp)

Marine Ecoregions of the World, realms (coastline) (Ecoregions:realm)

The Marine Ecoregions of the World, MEOW, is a biogeographic classification of the world's coasts and shelves. It is the first ever comprehensive marine classification system with clearly defined boundaries and definitions and was developed to closely link to existing regional systems. The ecoregions nest within the broader biogeographic tiers of Realms and Provinces. MEOW represents broad-scale patterns of species and communities in the ocean, and was designed as a tool for planning conservation across a range of scales and assessing conservation efforts and gaps worldwide. The current system focuses on coast and shelf areas (as this is where the majority of human activity and conservation action is focused) and does not consider realms in pelagic or deep benthic environment. It is hoped that parallel but distinct systems for pelagic and deep benthic biotas will be devised in the near future. The project was led by The Nature Conservancy (TNC) and the World Wildlife Fund (WWF), with broad input from a working group representing key NGO, academic and intergovernmental conservation partners. (source: http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/marine/item1266.html)

Receivers (NorthSea:receivers)

Lifewatch project

Rivers of the Al Hoceima Area (Morocco:rivers)

Rivers; Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Al Hoceima road network (Morocco:roads)

Roads Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Regional Species Databases (RSD) (WoRMS:rsd)

Count of water birds in the Voordelta Westerscheldemonding (Scheldemonitor:rwswvtel_vd)

Annual means Phytoplankton Colour Index 1958-2006 (Emodnet:sahfos_colour)

Dataproduct from the Continuous Plankton Recorder (CPR) on the annual means of the Phytoplankton Colour Index from 1958-2006. The data has been averaged per CPR standard region and includes areas of the North Atlantic Ocean and Greater North Sea.

Delivery of annual CPR abundance data, gridded on a 1 by 1 degree grid for the North Sea, from 1958-2006, for key species (Emodnet:sahfos_deliverable2)

Total Eyecount copepods (copepods > 2 mm), Grid (Emodnet:sahfos_deliverable2_grid)

Annual mean abundance Diatoms 1958-2006 (Emodnet:sahfos_diatoms)

Dataproduct from the Continuous Plankton Recorder (CPR) on the annual means of the abundance of Diatomsfrom 1958-2006. The data has been averaged per CPR standard region and includes areas of the North Atlantic Ocean and Greater North Sea.

Annual means Dinoflagellates 1958-2006 (Emodnet:sahfos_dinoflagellates)

Dataproduct from the Continuous Plankton Recorder (CPR) on the annual means of the Dinoflagellate abundance from 1958-2006. The data has been averaged per CPR standard region and includes areas of the North Atlantic Ocean and Greater North Sea.

Time-series for the North Sea of standardized anomalies of abundance of 4 HAB taxa from 1958 – 2009 (Emodnet:sahfos_hab_timeseries)

Dataproduct on time-series for the North Sea of standardized anomalies of abundance of 4 HAB taxa (Dinophysis spp., Prorocentrum spp., Noctiluca spp. , Pseudo-nitzchia spp.) from 1958 – 2009. Data from the Continuous Plankton Recorder (CPR).

sail_tourist (SAIL:sail_tourist)

Districts of the SAIL region (SAIL:sailalldistricts)

Communes of the SAIL region (SAIL:sailcommunes)

Region of the SAIL area (SAIL:sailregions)

Salinity of the Scheldt Estuary (Scheldemonitor:saliniteit_harbasin)

Mean Salinity 90N90S, real values (Bio-Oracle:salinity)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Special Conservation Areas (BCP) (NorthSea:sca_bcp)

File gemaakt op basis van coördinaten gepubliceerd in Het Staatsblad.

Scheepswrakken Belgisch Deel van de Noordzee (2015-09-22) (NorthSea:scheepswrakken_20150922)

Source: http://www.maritieme-archeologie.be/, downloaded 2015-09-22

Scheepswrakken Belgisch Deel van de Noordzee (2018-06-04) (Kustportaal:scheepswrakken_20180604)

Source: http://www.maritieme-archeologie.be/, downloaded 2018-06-04

Bathymetrie Beneden-Zeeschelde + Westerschelde (Scheldemonitor:scheldebathympoly)

VLIZ (raster to polygon)

Banks in the Western Scheldt (Scheldemonitor:scheldtbanks)

Scheldt contours (Scheldemonitor:scheldtcontours)

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Maritieme Toegang

Swales in the Western Scheldt (Scheldemonitor:scheldtswales)

Swedish Provinces (Län) (Europe:se_lan)

Europe Level 1 Provinces represents the first level (or highest level available) subnational administrative units Sweden.

Lands of Sweden (Europe:se_landsdelar)

Europe Level 1 Provinces were grouped to create the three Swedish districts.

Seagrass Data - polygons (MarineHeritage:seagrass)

Seagrass Data supplied by UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)

Seagrass Data - points (MarineHeritage:seagrass_pnt)

Seagrass Data supplied by UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)

Seamounts (MarineHeritage:seamounts)

http://seamounts.sdsc.edu/

SeaVoX - Sea Areas Polygons (v16, 2015) (MarineRegions:seavox_v16)

SeaVoX is a combined SeaDataNet and MarineXML vocabulary content governance group, it is moderated by BODC (https://www.bodc.ac.uk/data/codes_and_formats/seavox/). This polygon data set defines the geographic extent of the terms specified by the SeaVoX vocabulary governance to describe coherent regions of the hydrosphere. It includes land masses enclosing freshwater bodies. The coastline data set used in the shapefile is taken from the World Vector Shoreline data set (scale 1:250,000). Reference for the data set: "polygon data set of the extent of water bodies from the SeaVoX Salt and Fresh Water Body Gazetteer, http://vocab.ndg.nerc.ac.uk/list/C19/current/" The data file follows a hierarchical structure with each region consisting of one or more polygons. This approach was adopted to avoid the need to have overlapping polygons in regions where a sea area included a number of sub-regions, for example the Mediterranean Sea includes the Aegean Sea, Ionian Sea etc. The following gives the level in the structure at which particular regions, which consist of more than one polygon can be found. This level in the structure is given by the polygon's attributes. Attribute: REGION: ARCTIC OCEAN, ATLANTIC OCEAN,BALTIC SEA,INDIAN OCEAN,MEDITERRANEAN REGION,PACIFIC OCEAN,SOUTH CHINA AND EASTERN ARCHIPELAGIC SEAS,SOUTHERN OCEAN,MAINLAND NORTH AMERICAMAINLAND,EUROPE,MAINLAND ASIA Attribute: LEVEL_1:ARAFURA SEA,DAVIS SEA,GREENLAND SEA,GULF OF BOTHNIA,MEDITERRANEAN SEA,NORTH ATLANTIC OCEAN,NORTH PACIFIC OCEAN,ROSS SEA,SOUTH ATLANTIC OCEAN,SOUTH PACIFIC OCEAN,TIMOR SEA, LAURENTIAN GREAT LAKED Attribute: LEVEL_2:MEDITERRANEAN SEA, WESTERN BASIN,MEDITERRANEAN SEA,EASTERN BASIN,NORTHEAST ATLANTIC OCEAN (40W),NORTHEAST PACIFIC OCEAN (180W),NORTHWEST ATLANTIC OCEAN (40W),NORTHWEST PACIFIC OCEAN (180W),SOUTHEAST ATLANTIC OCEAN (20W),SOUTHEAST PACIFIC OCEAN (140W),SOUTHWEST ATLANTIC OCEAN (20W),SOUTHWEST PACIFIC OCEAN (140W) LAKE ERIE, LAKE SUPERIOR, DETROIT RIVER, ST. CLAIR RIVER, LAKE ST. CLAIR, NIAGARA RIVER, LAKE HURON, LAKE ONTARIO, LAKE MICHIGAN, ST. MARYS RIVER Attribute: LEVEL_3:BERING SEA,CORAL SEA,ENGLISH CHANNEL,JAPAN SEA,NORTH SEA,TASMAN SEA,YELLOW SEA Attribute: LEVEL_4:CARDIGAN BAY,DOVER STRAIT,FIRTH OF CLYDE,LIVERPOOL BAY,NORTH CHANNEL,POOLE BAY,SOLENT,SOLWAY FIRTH Attribute: SUB_REGION:This is the lowest level in the structure. This version of the shapefile corresponds to version 16of the SeaVoX Salt and Fresh Water Body Gazetteer. This version includes the following updates:Inclsuion of sub-divisions of the Laurentian Great Lakes in North America. Changes made in version 14:1. Joseph Bonaparte Gulf was incorrectly spelt in version 13 of C19, this has now been corrected. It was correctly spelt in version 13 of the SeaVoX Salt and Fresh Water BodyGazetteer Shapefile data set.2. An additional attribute field 'skos_url' has been added to the shapefile. This provides the web address of the definition of the individual sea areas from the SeaVoX salt and fresh water body gazeteer (http://vocab.nerc.ac.uk/collection/C19/current/).3. Addition of a missing section of the polygon for the Bering Sea region (around 175E, 58N).4. Change of following names:‘Mainland Europe’ changed to ‘European Mainland’‘Mainland Asia’ changed to ‘Asian Mainland’‘Mainland North America’ changed to ‘North America Mainland’‘St Brides Bay’ changed to ‘St. Brides Bay’‘St George’s Channel’ changed to ‘St. George’s Channel’‘St Magnus Bay’ changed to ‘St. Magnus Bay’Changes made in version 13: 1. Inclusion of the FRAM STRAITChanges made in version 12: 1. Bellingshausen Sea was wrongly labelled as Bellinghausen Sea in previous versions of the data set. This has now been corrected.2. A section of the Chukchi Sea, in the area 179 degress 20 minutes East; 70 degrees 3 minutes North, was missing in version 11 of the data set. This has been corrected. Credits Polygon data set of the extent of water bodies from the SeaVoX Salt and Fresh Water Body Gazetteer, http://vocab.ndg.nerc.ac.uk/list/C19/current/ Use limitations The source of the data set should be attributed as: "polygon data set of the extent of water bodies from the SeaVoX Salt and Fresh Water Body Gazetteer, http://vocab.ndg.nerc.ac.uk/list/C19/current/"

Separation zone TSS North Hinder South (IMO 2017) (Kustportaal:sep_northhindersouth)

Separation zone TSS Off North Hinder (IMO 2017) (Kustportaal:sep_offnorthhinder)

Separation zone TSS At Westhinder (IMO 2017) (Kustportaal:sep_westhinder)

Shellfish Production (EMODNet_HumanActivities:shellfish)

The dataset provides information about the location of shellfish farms. It relies on the EUROSHELL project (http://www.euroshell-fp7.eu/Mapping-with-Sextant/Catalogue) for France, Ireland, Italy, the Netherlands and the UK (for England and Wales only). Euroshell data come from professional, scientific and governmental sources (Associazione Mediterranea Acquacoltori in Italy, the Sea Fisheries Protection Authority in Ireland, the Comité National de la Conchyliculture and IFREMER in France, Wageningen in the Netherlands). Data for other countries were not available in the Euroshell database so we used the lists of registered production sites under Council Directive 2006/88/EC on animal health. Points represented in the map correspond to different definitions depending on the source. They represent farm sites in Denmark, Greece, Ireland, Italy, Spain and the UK while they represent the centre of production areas for France and the Netherlands.

Shipping (Commercial) (HumanImpact:shipping)

Commercial shipping activity can lead to ship strikes of large animals, noise pollution, and a risk of ship groundings or sinkings. Ships from many countries voluntarily participate in collecting meteorological data globally, and therefore also 7 report the location of the ship. We used data collected from 12 months beginning October 2004 (collected as part of the World Meteorological Organization Voluntary Observing Ships Scheme; http://www.vos.noaa.gov/vos_scheme.shtml) as this year had the most ships with vetted protocols and so provides the most representative estimate of global ship locations. The data include unique identifier codes for ships (mobile or a single datum) and stationary buoys and oil platforms (multiple data at a fixed location); we removed all stationary and single point ship data, leaving 1,189,127 mobile ship data points from a total of 3,374 commercial and research vessels, representing roughly 11% of the 30,851 merchant ships >1000 gross tonnage at sea in 2005 (S14). We then connected all mobile ship data to create ship tracks, under the assumption that ships travel in straight lines (a reasonable assumption since ships minimize travel distance in an effort to minimize fuel costs). Finally, we removed any tracks that crossed land (e.g. a single ship that records its location in the Atlantic and the Pacific would have a track connected across North America), buffered the remaining 799,853 line segments to be 1 km wide to account for the width of shipping lanes, summed all buffered line segments to account for overlapping ship tracks, and converted summed ship tracks to raster data. This produced 1 km2 raster cells with values ranging from 0 to 1,158, the maximum number of ship tracks recorded in a single 1 km2 cell. Because the VOS program is voluntary, much commercial shipping traffic is not captured by these data. Therefore our estimates of the impact of shipping are biased (in an unknown way) to locations and types of ships engaged in the program. In particular, high traffic locations may be strongly underestimated, although the relative impact on these areas versus low-traffic areas appears to be well-captured by the available data (Fig. S2), and areas identified as without shipping may actually have low levels of ship traffic. Furthermore, because ships report their location with varying distance between signals, ship tracks are estimates of the actual shipping route taken. http://www.nceas.ucsb.edu/globalmarine/impacts

Shoals of the Belgian Continental Shoal (NorthSea:shoalsbcs)

Telecommunication Cables (actual route locations) - SIGCables Submarine Cables Routes (EMODNet_HumanActivities:sigcables)

The dataset on submarine telecom cables was created by Cogea in 2014 for the European Marine Observation and Data Network. The underlying data are collated from a variety of sources: SIGCables (managed by Orange), the Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH Contis), and Greg's Cable Map (via Kis-Orca).The database contains lines representing actual cable routes locations.

Recente Sigmagrenzen 06/04/2016 (Scheldemonitor:sigmaplan_20160406)

Mean Silicate 90N90S, real values (Bio-Oracle:silicate)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Communes in Zeeland, Antwerpen and Oost-Vlaanderen (Scheldemonitor:sm_gemeenten)

Provinces in Zeeland, Antwerpen and Oost-Vlaanderen (Scheldemonitor:sm_provincies)

Special Protection Areas (BCP) (NorthSea:spa_bcp)

File gecreëerd op basis van coördinaten, gepubliceerd in het Staatsblad

Capa de los Municipios españoles (Europe:spain_municipios_spain)

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=2e47bb12686d4b4b9d4c179c75d4eb78

Maximum Sea Surface Temperature 90N90S, real values (Bio-Oracle:sstmax)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Mean Sea Surface Temperature 90N90S, real values (Bio-Oracle:sstmean)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Minimum Sea Surface Temperature 90N90S, real values (Bio-Oracle:sstmin)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

Sea Surface Temperature range 90N90S, real values (Bio-Oracle:sstrange)

Bio-ORACLE Bio-ORACLE is a set of GIS rasters providing marine environmental information for global-scale applications. It offers an array of geophysical, biotic and climate data at a spatial resolution 5 arcmin (9.2 km) in the ESRI ascii format. The database is documented in an article that is currently under review: Tyberghein L., Verbruggen H., Pauly K., Troupin C., Mineur F. & De Clerck O. Bio-ORACLE: a global environmental dataset for marine species distribution modeling. There is a google discussion group for users of this dataset at http://groups.google.com/group/oracle_ugent. Please sign up for this group for discussions and questions about the dataset, and also to get information about updates, etc. ORACLE is released under the GNU General Public License. We have made all reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the material on this website. However, the dataset is provided "as is" without warranty of any kind, including but not limited to the implied warranties of fitness for a particular purpose. The entire rist as to the quality and performance of the dataset is with you. We accept no liability for any loss or damage resulting directly or indirectly from the use of the material on this site. We advise the use of the cropped (70°N - 70°S) ORACLE dataset as the majority of potential errors is situated in high latitude regions. Data sources: 1. Ocean Color Web: http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (sea surface temperature, photosynthetically available radiation, Chlorophyll A concentration, Diffuse Attenuation, Calcite concentration) 2. World Ocean Database 2009: http://www.nodc.noaa.gov/ (Salinity, pH, Dissolved Oxygen, Silicate, Nitrate, Phosphate) 3. Nasa Earth Observation (NEO): http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/Search.html (Cloud cover)

ETN - Active (deployment) network (ETN:stations_ETN)

ETN - Active (deployment) network grouped by project (ETN:stations_projects_ETN)

St Lawrence Estuary (World:stlawrenceestuary)

El-Sabh, MI, N Silverberg (eds) Oceanography of a large-scale estuarine system, the St. Lawrence. Coastal and Estuarine Studies 39, Springer-Verlag NY The upper estuary starts at Île d'Orléans (upper limit of salt wedge penetration) and the lower estuary ends at the line between Matane and Pointe des Monts. Positons for these locations: Points sur la côte à l'Île d'Orléans -70.8932 47.0414 -70.7648 46.9172 Points sur la côte à Pointe-des-Monts -67.1230 48.9511 -67.3799 49.3237

Stortintensiteit baggerspecie per loswal (Kustportaal:stortintensiteit_02)

Scheldt basin (Scheldemonitor:stroomgebied)

The basin of the Scheldt has an area of 21,860 km2 and is bordered by the North Sea, by a number of coastal basins north of the Seine and the Meuse and IJzer basin. The natural boundary of the basin on land is created by the topography of the area: the differences in elevation of the soil determine how and to which basin the water runs off and give it the boundary of the basin

Stroomletters (NorthSea:stroomletters)

Swales of the Southern Bight of the North Sea (NorthSea:swales)

Tidal Reduction (NorthSea:tidalredstrl)

incl stroomletters en informatie

Tidal Reduction (NorthSea:tidalreduction)

Time differences at high water in the Scheldt (Scheldemonitor:tijdsverschilhw)

Time differences at low water in the Scheldt (Scheldemonitor:tijdsverschillw)

Terrestrial Ecoregions, Realms (World:tnc_terr_eco_realms)

Traffic Separation Scheme North Hinder South (IMO 2017) (Kustportaal:tss_northhindersouth)

Traffic Separation Scheme Off North Hinder (IMO 2017) (Kustportaal:tss_offnorthhinder)

Traffic Separation Scheme At Westhinder (IMO 2017) (Kustportaal:tss_westhinder)

Coordinates of wind turbines built in windmill concession area C-POWER (phase 1) (NorthSea:turbines_phase1)

BPI structures (BWZee:ug_rcmg_bpi_s)

BPI zones (BWZee:ug_rcmg_bpi_z)

Median grain size (BWZee:ug_rcmg_d50)

Multivariate geostatistics have been used to obtain a detailed and high-quality map of the median grain-size distribution of the sand fraction at the Belgian Continental Shelf. Sandbanks and swales are the dominant geomorphological features and impose high-spatial seafloor variability. Interpolation over complex seafloors is difficult and as such various models were investigated. In this paper, linear regression and ordinary kriging (OK) were used and compared with kriging with an external drift (KED) that makes use of secondary information to assist in the interpolation. KED proved to be the best technique since a linear correlation was found between the median grain-size and the bathymetry. The resulting map is more realistic and separates clearly the sediment distribution over the sandbanks from the swales. Both techniques were also compared with a simple linear regression of the median grain-size against the bathymetry. An independent validation showed that the linear regression yielded the largest average prediction error (almost twice as large as with KED). Unlike most static sedimentological maps, our approach allows for defining grain-size classes that can be adapted according to the needs of various applications. These relate mainly to the mapping of soft substrata habitats and of the most suitable aggregates for extraction. This information is highly valuable in a marine spatial planning context. Resolution of the map is 250m x 250 m.

Silt-clay percentage (BWZee:ug_rcmg_sicl)

Silt-clay percentage (< 63 μm) on the Belgian continental shelf. Interpolated map using ordinary kriging based on sedisurf@ database hosted by Ghent University, Renard Centre of Marine Geology. Resolution of the map is 250m x 250 m.

Watsonian Vice County Boundaries (Europe:uk_counties)

Watsonian Vice County Boundaries, more information avaiable on http://www.nbn.org.uk/SpecialPages/WVCB-Download.aspx

Al Hoceima urban roads (Morocco:urbain_roads)

Urbain Roads; Al Hoceima CASE - PEGASOproject

Selection of urbanized areas along the Scheldt (Scheldemonitor:urban)

Selection made by VLIZ of the Europe Urbanized Areas of Europe from ESRI.

USA States (2015, ESRI) (World:usa_states)

http://www.arcgis.com/home/group.html?owner=esri&title=ESRI%20Data%20%26%20Maps&content=all Sources: Esri, TomTom, Department of Commerce, Census Bureau, U.S. Department of Agriculture (USDA), National Agricultural Statistics Service (NASS)

Course of navigation, Belgian Continental Shelf (NorthSea:vaarroutes)

Kustatlas 2005

Value@Sea maricultuurproject (2017-2019) (Kustportaal:valueatsea)

Value@Sea (2017-2019) heeft als doel de technische, ecologische en economische haalbaarheid te toetsen van de geïntegreerde teelt van extractieve aquacultuursoorten zoals de platte oester, sint-jacobsschelp en suikerwier.

Vegetation of the Western Scheldt (Scheldemonitor:vegetatie)

Vegetation mapping 1935 Land van Saeftinghe (Scheldemonitor:vegetatie_1935_saeftinghe)

Layer representing the vegetation mapping of 1935 for Land van Saeftinghe (RWS).

Vegetation mapping 1957 Land van Saeftinghe (Scheldemonitor:vegetatie_1957_saeftinghe)

Layer representing the vegetation mapping of 1957 for Land van Saeftinghe (RWS).

Vegetation mapping 1971 Land van Saeftinghe (Scheldemonitor:vegetatie_1971_saeftinghe)

Layer representing the vegetation mapping of 1935 for Land van Saeftinghe (RWS).

Vegetation mapping 1979 Land van Saeftinghe (Scheldemonitor:vegetatie_1979_saeftinghe)

Layer representing the vegetation mapping of 1979 for Land van Saeftinghe (RWS).

Vegetation mapping 1980 Western Scheldt (merged) (Scheldemonitor:vegetatie_1980_merged)

Layer representing the vegetation mapping of 1980 for the Western Scheldt (RWS). The shapefiles for - Baarland, - Emmanuelpolder, - Zimmermanpolder, have been merged by VLIZ to create one layer for each year.

Vegetation mapping 1982 Western Scheldt (merged) (Scheldemonitor:vegetatie_1982_merged)

Layer representing the vegetation mapping of 1982 for the Western Scheldt (RWS). The shapefiles for - Appelzak-Ossendrecht, - Kaloot, - Hoofdplaat, - Paulinapolder, - Zuidgors, - Rammekenshoek, - Biezelingse ham, - Hellegatspolder, have been merged by VLIZ to create one layer for each year.

Vegetation mapping 1986 Het Zwin (Scheldemonitor:vegetatie_1986_hetzwin)

Layer representing the vegetation mapping of 1986 Het Zwin (RWS).

Vegetation mapping 1992 Land van Saeftinghe (Scheldemonitor:vegetatie_1992_saeftinghe)

Layer representing the vegetation mapping of 1992 for Land van Saeftinghe (RWS).

Vegetation mapping 1993 Western Scheldt (Scheldemonitor:vegetatie_1993_westerschelde)

Layer representing the vegetation mapping of 1993 for the Western Scheldt (RWS)

Vegetation mapping 1995 Western Scheldt (merged) (Scheldemonitor:vegetatie_1995_merged)

Layer representing the vegetation mapping of 1995 for the Western Scheldt (RWS). The shapefiles for - Sieperdaschor, - Zwin, - Zwarte polder, have been merged by VLIZ to create one layer for each year.

Vegetation mapping 1998 Western Scheldt (Scheldemonitor:vegetatie_1998_westerschelde)

Layer representing the vegetation mapping of 1998 for the Western Scheldt (RWS)

Vegetation mapping 2001 Western Scheldt (merged) (Scheldemonitor:vegetatie_2001_merged)

Layer representing the vegetation mapping of 2001 for the Western Scheldt (RWS). The shapefiles for - Zwin, - Zwarte polder, have been merged by VLIZ to create one layer for each year.

Vegetation mapping 2004 Western Scheldt (Scheldemonitor:vegetatie_2004_westerschelde)

Layer representing the vegetation mapping of 2004 for the Western Scheldt (RWS)

Vegetatiekaart 1992 (versie 2017) (Scheldemonitor:vegetatiekaart1992_v2017)

De vegetatiekaart bevat de omhullende polygonen van gebieden waarvan de vegetatie tot eenzelfde ecotoop behoort. De diversiteit, spreiding en oppervlakte van de verschillende vegetatietypes op de schorren wordt opgevolgd aan de hand van vegetatiekarteringen. Voor de klassieke vegetatiekartering worden op basis van false colour IR luchtbeelden vegetatie-eenheden onderscheiden. Bij een kartering door middel van remote sensing worden hyperspectraalbeelden gemaakt. Een classificatie op basis van pixeleigenschappen levert een typologie op waaraan vegetatietypes worden gekoppeld.

TBD Vegetatiekaart 1996 - new version available (Scheldemonitor:vegetatiekaart1996)

INBO

Vegetatiekaart 1996 (versie 2017) (Scheldemonitor:vegetatiekaart1996_v2017)

De vegetatiekaart bevat de omhullende polygonen van gebieden waarvan de vegetatie tot eenzelfde ecotoop behoort. De diversiteit, spreiding en oppervlakte van de verschillende vegetatietypes op de schorren wordt opgevolgd aan de hand van vegetatiekarteringen. Voor de klassieke vegetatiekartering worden op basis van false colour IR luchtbeelden vegetatie-eenheden onderscheiden. Bij een kartering door middel van remote sensing worden hyperspectraalbeelden gemaakt. Een classificatie op basis van pixeleigenschappen levert een typologie op waaraan vegetatietypes worden gekoppeld.

Vegetatiekaart 2003 (Scheldemonitor:vegetatiekaart2003)

INBO

Vegetation mapping Zeeschelde (2011) (Scheldemonitor:vegetatiekaart2011)

INBO

Vegetatiekartering Zeeschelde 2013 (Scheldemonitor:vegetatiekaart2013)

Vegetatiekartering Boven-Zeeschelde 2013 (Scheldemonitor:vegetatiekaart2013_boz)

Vegetatiebedekking per soort in % (ZS losse opn.) (Scheldemonitor:vegetatieopnames_losse)

INBO (planten)

Vegetatiebedekking per soort in % (ZS PQ opnames) (Scheldemonitor:vegetatieopnames_pq)

INBO (planten)

Vegetatiebedekking in % (ZS PQ opnames) [2011-2013, aanlevering 2015] (Scheldemonitor:vegetatieopnames_pq_2015)

INBO - planten

Depth contours in the Scheldt (Scheldemonitor:vh_dieptecontouren)

Infrastructural border of the Sea Scheldt (Scheldemonitor:vh_infrastr_begrenzing)

Land area along the Sea Scheldt (Scheldemonitor:vh_landgebied)

Natural limitation of the Sea Scheldt (Scheldemonitor:vh_natuurl_begrenzing)

Belgian fishing grounds (Visgronden:visgronden)

Biological valuation seabirds (BWZee:vogels)

Biological valuation seabirds High abundance of certain species High counts of many species High percentage of a species population High species richness Reliability of birds maps

Vogeltellingen Zeeschelde en zijrivieren (Scheldemonitor:vogeltellingen19792010)

Lighthouses, Belgian Continental Shelf (NorthSea:vuurtorens)

Kustatlas 2005

w_marinehabitatd (SAIL:w_marinehabitatd)

Watercourses in Belgium and The Netherlands (Scheldemonitor:water)

Watercourses in Belgium and The Netherlands (Scheldemonitor:water2)

ESRI Europe_Water, Oosterschelde & Grevelingen have been changed for better layout in Schelde Dataportal

Watervogels (Zeeschelde) [Winter 2014], INBO (Scheldemonitor:watervogels_winter2014_grouped)

Working Area Thornton (NorthSea:werkgebied_thornton)

Bericht aan Zeevarenden

Directe werkgelegenheid per haven (Kustportaal:werkgelegenheid_10)

wes_bth_lat_mt_2017_1m_v2 (Scheldemonitor:wes_bth_lat_mt_2017_1m_v2)

Westpit Shipping Route (IMO 2017) (Kustportaal:westpitshippingroute)

Quarters in the Netherlands (Scheldemonitor:wijk2008)

Windmolenparken Europa (2018) (Kustportaal:windfarms)

Wind Farms (Points) (EMODNet_HumanActivities:windfarms)

Wind farms form European Coasts for EMOD-NET project. Goal 1: Baltic Sea, Biscay Bay, Iberian Peninsula, W Mediterraneo. Position and items from Atlas of the Seas: (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;bkgd=5:1;mode=1;pos=11.754:54.605:4;theme=1:0.8:1; Number of turbines and Status validated by EWEA) and http://maps.helcom.fi/website/mapservice/index.html. Wind farms form European Coasts for EMOD-NET project. Goal 2: Europaen atlantic coast except Biscay Bay and Iberian Peninsula.Position and items from OSPAR comission: http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=01511400000000_000000_000000 Supplementary information form Atlas of the seas: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;pos=11.754:54.605:4;bkgd=5:0.52;gra=0;mode=1;theme=88:1:1:1,2:0.75:1:1; All datasets have been updated with http://www.thewindpower.net/windfarms_list_en.php

Wind farms form European Coasts (polygons) (EMODNet_HumanActivities:windfarmspoly)

Wind farms form European Coasts for EMOD-NET project. Goal 1: Baltic Sea, Biscay Bay, Iberian Peninsula, W Mediterraneo. Position and items from Atlas of the Seas: (http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;bkgd=5:1;mode=1;pos=11.754:54.605:4;theme=1:0.8:1; Number of turbines and Status validated by EWEA) and http://maps.helcom.fi/website/mapservice/index.html. Wind farms form European Coasts for EMOD-NET project. Goal 2: Europaen atlantic coast except Biscay Bay and Iberian Peninsula.Position and items from OSPAR comission: http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=01511400000000_000000_000000Supplementary information form Atlas of the seas: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;pos=11.754:54.605:4;bkgd=5:0.52;gra=0;mode=1;theme=88:1:1:1,2:0.75:1:1;All datasets have been updated with http://www.thewindpower.net/windfarms_list_en.php

Bathymetry (contours) - West Indian Ocean (MarineHeritage:wio_contours)

Windmolenpark Belwind (NorthSea:wmp_belwind)

MUMM - Belwind turbines as buillt

Windmolenpark Northwind (NorthSea:wmp_northwind)

MUMM - Northwind turbines

Windmolenpark Thornton (NorthSea:wmp_thornton)

MUMM - Thornton turbines

World Bays, Gulfs, Lagoons, Inlets, Coves, Fjords, Creeks, .... (MarineRegions:world_bay_gulf)

Created by VLIZ (2015)

World Countries Coasts (MarineRegions:world_countries_coasts)

Coastlines extracted from ESRI Countries 2015.

world_estuary_delta (MarineRegions:world_estuary_delta)

World lithospheric plates (World:world_plates)

The dataset is representing the different lithospheric plates on the earth's surface.

World Quadrants (20150805) (World:world_quadrants_20150805)

World Rectangle (World:world_rectangle)

World Cities (World:worldcities)

World Cities represents the locations of major cities of the world.

World Continents (World:worldcontinents)

World Continents represents the boundaries for the continents of the world.

World Countries (2008) (World:worldcountries)

World Countries represents the boundaries for the countries of the world. World Countries is a detailed dataset of country level boundaries which can be used at both large and small scales. It has been designed to be used as a basemap and includes an additional Disputed Boundaries layer that can be used to edit boundaries to fit a users needs and view of the political world. Included are attributes for local and official names and country codes, along with continent and display fields. Particularly useful are the Land_Type and Land_Rank fields which separate polygons based on their size. These attributes can be used for rendering at different scales by providing the ability to turn off small islands which may clutter small scale views.

World Gazetteer (World:worldgazetteer)

World Gazetteer represents the locations and proper names for map features around the world. The gazetteer includes attribute and annotation name information from various layers of the Digital Chart of the World.

Global Lakes and Wetlands Database, level 1 (World:worldglwd1)

The global lakes and wetlands database GLWD has been developed in partnership with the Center for Environmental Systems Research, University of Kassel, Germany. It is available for download as three separate ArcView layers (two polygon shapefiles and one grid). The first level comprises shoreline polygons of 3067 of the largest lakes (>=50 km2) and 654 of the largest reservoirs (storage capacity >=0.5 km3) worldwide.

World Marine Heritage Sites (MarineRegions:worldheritagemarineprogramme)

This file contains the 46 World Marine Heritage Sites. Launched in 2005, the mission of the world Heritage Marine Programme is to establish effective conservation of existing and potential marine areas of Outstanding Universal Value to make sure they will be maintained and thrive for generations to come. In order to create the data, information from the UNESCO World Heritage Marine Programme and Protected Planet were collected and compiled.

World Lakes (World:worldlakes)

World Lakes represents the major lakes and inland seas within the world.

World Regions (World:worldregions)

World Regions represents the boundaries for the regions of the world. There are 25 commonly recognized world regions.

World Major Rivers (World:worldrivers)

World Rivers represents the major rivers within the world.

Broedvogeltellingen Westerschelde en Voordelta (Scheldemonitor:wsbrv2010)

Bodemhoogtes 2010 (Scheldemonitor:wsch10TTGD20)

Lodingen 2010 (Scheldemonitor:wsch10lo20)

Bodemhoogtes 2011 (Scheldemonitor:wsch11TTGD20)

Lodingen 2011 (Scheldemonitor:wsch11lo20)

Lodingen 2012 (Scheldemonitor:wsch12loGD20)

Bodemhoogtes 2013 (Scheldemonitor:wsch13TTGD20)

Lodingen 2013 (Scheldemonitor:wsch13lo20)

Bodemhoogtes 2014 (Scheldemonitor:wsch14TTGD20)

Lodingen 2014 (Scheldemonitor:wsch14lo20)

Bodemhoogtes 2015 (Scheldemonitor:wsch15TTGD20)

Lodingen 2015 (Scheldemonitor:wsch15lo20)

wschelde_2011 (Scheldemonitor:wschelde_2011)

wschelde_2012 (Scheldemonitor:wschelde_2012)

wschelde_2013 (Scheldemonitor:wschelde_2013)

wschelde_2014 (Scheldemonitor:wschelde_2014)

wschelde_2015 (Scheldemonitor:wschelde_2015)

Count of coastal breeding birds Westerschelde (Scheldemonitor:wskbr)

Gegevens over de attracties langsheen de Belgische Kust (Belgium:wt_attracties_20160729)

Deze data-laag geeft de attracties weer langsheen de Belgische Kust. De data zijn een momentopname van 29-07-2016. De informatie werd ons doorgestuurd door Michel Gilte (Westtoer) en zijn afkomstig uit de WIN-databank.

Gegevens over de logies langsheen de Belgische Kust (Belgium:wt_logies_20160729)

Deze data-laag geeft de logies weer langsheen de Belgische Kust. De data zijn een momentopname van 29-07-2016. De informatie werd ons doorgestuurd door Michel Gilte (Westtoer) en zijn afkomstig uit de WIN-databank.

Gegevens over de reca-ondernemingen langsheen de Belgische Kust (Belgium:wt_reca_20160729)

Deze data-laag geeft de reca-ondernemingen weer langsheen de Belgische Kust. De data zijn een momentopname van 29-07-2016. De informatie werd ons doorgestuurd door Michel Gilte (Westtoer) en zijn afkomstig uit de WIN-databank.

z_nbwet (SAIL:z_nbwet)

Sand and gravel extraction zones, Belgian Continental Shelf (NorthSea:zand_grindwinning)

Shoals Belgian Continental Shelf (NorthSea:zandbanken_mumm_metnaam)

Source: MUMM

Zeehondentellingen provincie Zeeland 2006-2010 (Scheldemonitor:zeehonden20062010)

Zeehondentellingen provincie Zeeland 2006-2011 (Scheldemonitor:zeehonden20062011)

Count of seals in the province Zeeland (NL) (Scheldemonitor:zeehondentellingen_zeeland)

Polders in Zeeland (The Netherlands) (Scheldemonitor:zeelandpolders)

Aantal zeeschepen per haven (Kustportaal:zeeschepen_05)

Count of sea mammals by an airplane in the Zoute Delta (Scheldemonitor:zeez9308)

Zonation, based on salinity, in the Western Scheldt (ScheldeAtlas) (Scheldemonitor:zonering)

Zoning of the ecological/biotic communities

Annual anomalies of total copepod abundance per CPR-grid cell from the SAHFOS CPR Survey data for 1948-2005 (Emodnet:zooplankton_erased)

Dataproduct Annual anomalies of total copepod abundance per CPR Standard area from the SAHFOS CPR Survey data for 1948-2005.

Bathing quality in Europe (Scheldemonitor:zwemwaterkwaliteit)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.