Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany…

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
ČMS pôda, monitoring pôd
Fees
žiadne
Access constraints
bez obmedzenia
Supported languages
slo
Data provider

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (unverified)

Contact information:

VÚPOP

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Gagarinova 10, 827 13 Bratislava, Slovenská republika

Email: 

Phone: +421 2 43 4208 66

Service metadata

Ads by Google

Zobrazovacia služba pre dáta čiastkového monitorovacieho systému pôd. Monitoring pôdy má zaznamenávať zmenu vybraných pôdnych vlastností (morfologické a základné analytické vlastnosti pôdy). Monitorovacia sieť pozostáva z 318 lokalít. Monitorované sú dôležité vlastnosti a indikátory pôdy vo vzťahu k možným hrozbám pre pôdu (kontaminácia pôdy, poles obsahu organickej hmoty a prístupu živín, zhutnenie pôdy, erózia pôdy). Monitoring pôdy pozostáva z troch základných subsystémov: 1 - základná sieť monitorovacích lokalít (poľnohospodárske, lesné pôdy, pôdy nad hornou hranicou lesa), 2 - kľúčové monitorovacie lokality, 3 - plošný prieskum kontaminácie

Available map layers (3)

Monitorovacie lokality - všetky (0)

Monitorovacie lokality - všetky

Monitorovacie lokality - základné (1)

Monitorovacie lokality - základné

Monitorovacie lokality - kľúčové (2)

Monitorovacie lokality - kľúčové

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.