Kartverket

annet_gjerde_kvalitet annet_gjerde_kvalitet annet_gjerde_kvalitet
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
FKB, Kvalitet
Fees
Norge digital
Access constraints
Copyright Statens kartverk
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Kartverket (unverified)

Contact information:

I5 Geodatatjenester

Kartverket

Postal address:
Statens kartverk, 3507 Hønefoss, Norway

Email: 

Phone: + 47 32 11 81 41

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Tjenesten viser kvaliteten på et utvalg FKB-objekttyper som illustrerer den generelle datakvaliteten i FKB-dataene, som en funksjon av målemetode og nøyaktighet. Tjenesten er begrenset til målestokker større enn 1:400.000, og det vises kun linjer og punkter, ingen flategeometri. Datasett og objekttyper : FKB-Bygnanlegg: AnnetGjerde, KaiBryggeKant, MurLoddrett. FKB-Bygning: BygningsavgrensningTiltak, Fasadeliv, Grunnmur, Takoverbyggkant, Takkant. FKB-Ledning: EL_Belysningspunkt, Mast, Trasé. FKB-TraktorvegSti: Veglenke. FKB-Vann: ElvBekk, ElvBekkKant, Innsjøkant, Innsjøkant Regulert, Kystkontur, KystkonturTekniskeAnlegg. FKB-Veg: AnnetVegarealAvgrensning, Fortauskant, Vegdekkekant, VegkantAvkjørsel.

Available map layers (7)

FKB Datakvalitet (fkb_kvalitet)

Tjenesten viser kvaliteten på et utvalg FKB-objekttyper som illustrerer den generelle datakvaliteten i FKB-dataene, som en funksjon av målemetode og nøyaktighet. Tjenesten er begrenset til målestokker større enn 1:400.000, og det vises kun linjer og punkter, ingen flategeometri. Datasett og objekttyper : FKB-Bygnanlegg: AnnetGjerde, KaiBryggeKant, MurLoddrett. FKB-Bygning: BygningsavgrensningTiltak, Fasadeliv, Grunnmur, Takoverbyggkant, Takkant. FKB-Ledning: EL_Belysningspunkt, Mast, Trasé. FKB-TraktorvegSti: Veglenke. FKB-Vann: ElvBekk, ElvBekkKant, Innsjøkant, Innsjøkant Regulert, Kystkontur, KystkonturTekniskeAnlegg. FKB-Veg: AnnetVegarealAvgrensning, Fortauskant, Vegdekkekant, VegkantAvkjørsel.

Bygnanlegg (Bygnanlegg_kvalitet)

Bygning (Bygning_kvalitet)

Ledning (Ledning_kvalitet)

Traktorvegsti (Traktorvegsti_kvalitet)

Vann (Vann_kvalitet)

Veg (Veg_kvalitet)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.