Vodohospodárska výstavba š.p.

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Vodné stavby, Odkaliská
Fees
bez poplatkov / None
Access constraints
bez obmedzenia / None
Supported languages
slo
Data provider

Vodohospodárska výstavba š.p. (unverified)

Contact information:

Ing. Radovan Hudec

Vodohospodárska výstavba š.p.

Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovenská republika

Email: 

Phone: +421-906-31-1111

Service metadata

Ads by Google

Zoznam stavieb, ktoré spĺňajú náležitosti vodných stavieb podľa zákona NRSR 364/2004 Z.z. a vyhlášky MŽP SR 458/2005 s atribútmi

Available map layers (12)

Odkalisko bez kategórie (0)

Odkalisko bez kategórie

Odkalisko 4. kategórie (1)

Odkalisko 4. kategórie

Odkalisko 3. kategórie (2)

Odkalisko 3. kategórie

Odkalisko 2. kategórie (3)

Odkalisko 2. kategórie

Odkalisko 1. kategórie (4)

Odkalisko 1. kategórie

Odkalisko (5)

Odkalisko

Vodná stavba bez kategórie (6)

Vodná stavba bez kategórie

Vodná stavba 4. kategórie (7)

Vodná stavba 4. kategórie

Vodná stavba 3. kategórie (8)

Vodná stavba 3. kategórie

Vodná stavba 2. kategórie (9)

Vodná stavba 2. kategórie

Vodná stavba 1. kategórie (10)

Vodná stavba 1. kategórie

Vodná stavba (11)

Vodná stavba

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.