VÚVH Bratislava

Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia

imzz:MonitorovaciObjekt imzz:MonitorovaciObjekt imzz:MonitorovaciObjekt
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
monitoring zdrojov znečistenia, mapovanie chemického stavu, mapovanie chemického stavu podzemných vôd, priemyselná činnosť, priemyselný podnik, chemický stav podzemných vôd, chemický stav podzemných vôd na Slovensku, environmentálna záťaž, skládka odpadov, skládky odpadov
Fees
bez poplatkov
Access constraints
bez obmedzení
Supported languages
slo
Data provider

VÚVH Bratislava (unverified)

Contact information:

Mgr. Anna Tlučáková

VÚVH Bratislava

pracovisko:
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, Slovenská Republika

Email: 

Phone: +421 2 5934 3461

Service metadata

Ads by Google

Táto služba poskytuje údaje z monitoringu zdrojov znečistenia.Jej hlavnou náplňou je zbierať, sumarizovať a spracovávať dáta z monitoringu podzemných vôd, ktorých zdrojom je priemyselná činnosť, skládky odpadov, staré environmentálne záťaže, odkaliská... Na základe spracovaných údajov zozbieraných v tejto službe je možné relatívne rýchlo a jednoducho zmapovať aktuálny chemický stav podzemných vôd na Slovensku.

Available map layers (1)

Monitorovací objekt bodového zdroja znečistenia (imzz:MonitorovaciObjektPG)

Táto vrstva poskytuje údaje z monitoringu zdrojov znečistenia. Obsahuje dáta z monitoringu podzemných vôd, ktorých zdrojom je priemyselná činnosť, skládky odpadov, staré environmentálne záťaže, odkaliská...

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.