Meteorologisk institutt

kart kart kart
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
kildehenvisning påkrevd
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Meteorologisk institutt (unverified)

Contact information:

Kristin Lyng

Meteorologisk institutt

postal:
Henrik Mohns plass 1, 0313 Oslo, Norway

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Værkart fra PROFF datasett, viser fem ulike felt fra atmosfæremodeller. Disse vil gi et bilde av været 0-66 timer frem i tid og viser trykkfelt i bakkenivå, temperatur, vind i 10 meters høyde, nedbør i mm samt ising på fartøy. Tidsperiode: 0-66 timer frem i tid Oppløsning i tid: hver time (ett kart hver time) Oppløsning i rom: 4 km (12 km i havområdene) Område: Norge oh kystnære farvann Oppdateringsfrekvens: hver 6. time

Available map layers (54)

Barentswatch (diana)

Værkart fra PROFF datasett, viser fem ulike felt fra atmosfæremodeller. Disse vil gi et bilde av været 0-66 timer frem i tid og viser trykkfelt i bakkenivå, temperatur, vind i 10 meters høyde, nedbør i mm samt ising på fartøy. Tidsperiode: 0-66 timer frem i tid Oppløsning i tid: hver time (ett kart hver time) Oppløsning i rom: 4 km (12 km i havområdene) Område: Norge oh kystnære farvann Oppdateringsfrekvens: hver 6. time

Kart (kart)

Nedbør (0-66 timer) (precipitation_1h_regional)

Lufttrykk (0-66 timer) (surface_pressure_regional)

Temperatur (0-66 timer) (temperature_2m_regional)

Vind (0-66 timer) (wind_10m_regional)

Nedbør (0-240 timer) (ec.precip_6h)

Nedbørsmengde i løpet av et 6-timers intervall

Lufttrykk hPa (0-240 timer) (ec.mslp)

Lufttrykk på bakkenivå

Temperatur (0-240 timer) (ec.t2m)

Lufttemperatur i 2 meters høyde

Vind (0-240 timer) (ec.wind10m)

Vindstyrke i 10 meters høyde

Sea waveheight and direction (sea_wave_height_direction_regional)

Iskonsentrasjon (20km prognose) (arctic20.iceconc)

Strømretning og -fart (20km prognose) (arctic20.current)

Saltinnhold og sjøtemperatur (20km prognose) (arctic20.sal_temp)

Sea current (sea_current_regional)

Salinity (sea_salinity_regional)

Sea temperature (sea_temperature_regional)

Sea surface height (sea_surface_height_regional)

Istype (automatisk analyse) (osisaf.icetype)

Iskant (automatisk analyse) (osisaf.iceedge)

Iskonsentrasjon (automatisk analyse) (osisaf.iceconcentration)

Observert sjøtemperatur (myocean.sst)

Iskart (manuell analyse) (ice.ice_chart)

Iskart (nær sanntid Skagerak) (ice.ice_analysis_skagerak)

Iskart (Sar) (ice.ice_analysis_sar)

Nedbørsradar (radar_precipitation_intensity)

Dønning (0-240 timer) (ecmwf.swell)

Signifikant sjø (0-240 timer) (ecmwf.wave)

Satelitt Nordeuropa (sat.neuropa)

Satelitt Nordpolen (sat.npolen)

Satelitt Nordatlanteren (sat.natlant)

Satelitt Nordishavet (sat.ishavet)

Gjennomsnittlig vindhastighet (wamws.windspeed.mean)

Prosentandel vindhastighet > 10m/s (wamws.windspeed.10mps)

Prosentandel vindhastighet > 15m/s (wamws.windspeed.15mps)

Prosentandel vindhastighet > 20m/s (wamws.windspeed.20mps)

Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (wamhs.hs.mean)

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 2m (wamhs.freq2m)

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 3m (wamhs.freq3m)

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 4m (wamhs.freq4m)

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 5m (wamhs.freq5m)

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 6m (wamhs.freq6m)

Gjennomsnittlig vindhastighet (wamws.windspeed.mean.year)

Prosentandel vindhastighet > 10m/s (wamws.windspeed.10mps.year)

Prosentandel vindhastighet > 15m/s (wamws.windspeed.15mps.year)

Prosentandel vindhastighet > 20m/s (wamws.windspeed.20mps.year)

Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (wamhs.hs.mean.year)

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 2m (wamhs.freq2m.year)

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 3m (wamhs.freq3m.year)

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 4m (wamhs.freq4m.year)

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 5m (wamhs.freq5m.year)

Prosentvis signifikant bølgehøyde > 6m (wamhs.freq6m.year)

Gjennomsnittlig iskonsentrasjon (iskart.konsentrasjon)

Strike Probability (strike_probability)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.