Museovirasto

1 5 5
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
muinaisjäännökset, rakennussuojelu, kulttuurimaisema, maailmanperintö
Fees
ei käyttömaksua
Access constraints
Vain kansallisen paikkatietojen katselupalvelun käyttöön
Supported languages
fin
Data provider

Museovirasto (unverified)

Contact information:

Miikka Haimila

Museovirasto

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Museoviraston WMS-rajapinta kulttuuriympäristön suojelukohdetiedoille. Muinaisjäännösrekisteri, Rakennusperintörekisteri ja Maailmanperintökohteet. Rajapinta sisältää Inspire-direktiivin liite I mukaiset suojellut ja rauhoitetut kohteet Museoviraston aineistojen osalta. Aineisto ei ole kuitenkaan Inspiren tietotuotemäärittelyn mukaista.

Available map layers (10)

Muinaisjäännökset (1)

Muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitetut muinaisjäännökset. Piste osoittaa muinaisjäännösalueen arvioidun keskikohdan.

Muinaisj.alakohteet (2)

Muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettujen muinaisjäännösten alakohteet

Muinaisjäännösalueet (3)

Muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettujen muinaisjäännösten aluerajaukset

Rakennukset (5)

Rakennukset, jotka on suojeltu asetuksella valtion omistamista rakennuksista (480/1985), Kirkkolailla, Ortodoksisesta kirkosta annetun lain perusteella, lailla rakennusperinnön suojelemisesta tai sopimuksella rautatiekohteiden suojelusta. Kaavoituksessa suojellut rakennukset eivät kuulu tähän aineistoon.

Rakennusten suojelualueet (6)

Suojelualueet, jotka liittyvät niihin suojeltuihin rakennuksiin, jotka on suojeltu asetuksella valtion omistamista rakennuksista (480/1985), Kirkkolailla, Ortodoksisesta kirkosta annetun lain perusteella, lailla rakennusperinnön suojelemisesta tai sopimuksella rautatiekohteiden suojelusta. Kaavoituksessa suojellut rakennukset eivät kuulu tähän aineistoon.

Maailmanperintö pisteet (8)

Pistemäiset maailmanperintökohteet

Maailmanperintö alueet (9)

Maailmanperintökohteiden aluerajaukset. Varsinaiset rajaukset sekä suoja-alueet.

RKY pisteet (11)

Pistemäisinä merkityt kohteet, kuten näkötornit, rajakivet tms.

RKY viivat (12)

Viivamaisina merkityt kohteet, kuten tiet.

RKY alueet (13)

RKY alueet

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.