Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke View Service

vioe:dibe_relict vioe_geoportaal:vast_dibe_geheel vioe_geoportaal:gga_gewestelijk
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, INSPIRE, View Service, Mercator
Fees
NONE
Access constraints
none
Supported languages
dut
Data provider

Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed (unverified)

Contact information:

Team Informatie

Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed

Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1000 Brussel, Belgium

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Publieke raadpleegdiensten van het agentschap Onroerend Erfgoed

Available map layers (88)

Archeologie Eindverslagen (vioe_geoportaal:archeologie_eindverslagen)

Archeologienotas en notas (vioe:archeologienotas)

Archeologienotas en notas (vioe_geoportaal:archeologienotas)

Goedgekeurde archeologienotas en notas.

Archeologienotas en notas (vioe_intern:archeologienotas_intern)

Deze laag bevat alle archeologienotas en notas, ook de (nog) niet goedgekeurde.

Archeologische elementen (vioe_geoportaal:archeologisch_element)

Archeologische gehelen (vioe_geoportaal:archeologisch_geheel)

Beeldbank (vioe_geoportaal:beeldbank)

Beeldbank intern (vioe_intern:beeldbank_intern)

Beheersplannen onroerend erfgoed (vioe_geoportaal:beheersplannen)

Deze laag bevat de goedgekeurde beheersplannen voor onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen.

Beschermde archeologische sites (vioe_geoportaal:bes_arch_site)

Deze laag bevat een overzicht van de beschermde archeologische sites in het Vlaams Gewest.

Beschermde cultuurhistorische landschappen (vioe_geoportaal:bes_landschap)

Deze laag bevat een overzicht van de beschermde cultuuthistorische landschappen in het Vlaams Gewest.

Beschermde monumenten (vioe_geoportaal:bes_monument)

Deze laag bevat een overzicht van de beschermde monumenten in Vlaanderen.

Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed (vioe_geoportaal:bes_overgangszone)

Deze laag bevat een overzicht van alle overgangszones van beschermd onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest.

Beschermde stads- en dorpsgezichten (vioe_geoportaal:bes_sd_gezicht)

Deze laag bevat een overzicht van de beschermde stads- en dorpsgezichten in het Vlaams Gewest.

Beschermde archeologische zones (vioe:beschermde_archeologische_sites)

Deze laag bevat de afbakeningen van de beschermde archeologische sites.

Beschermde_archeologische_sites - Geoportaal (vioe_geoportaal:beschermde_archeologische_zones)

Deze laag bevat de afbakeningen van de beschermde archeologische sites in Vlaanderen.

Beschermde dorps- en stadsgezichten (vioe:beschermde_dorps_en_stadsgezichten)

Deze laag bevat de beschermde dorps- en stadsgezichten in Vlaanderen.

Beschermde Stads en Dorpsgezichten- Geoportaal (vioe_geoportaal:beschermde_dorps_en_stadsgezichten)

Deze laag bevat de beschermde stads- en dorpsgezichten in Vlaanderen.

Beschermde landschappen (vioe:beschermde_landschappen)

Deze laag bevat de beschermde landschappen in Vlaanderen.

Beschermde_landschappen - vioe geoportaal (vioe_geoportaal:beschermde_landschappen)

Deze laag bevat afbakeningen van de beschermde landschappen in Vlaanderen.

beschermde_monumenten (vioe:beschermde_monumenten)

Beschermde Monumenten - Geoportaal (vioe_geoportaal:beschermde_monumenten)

Deze laag bevat de beschermde monumenten in Vlaanderen.

Bouwkundige elementen (vioe_geoportaal:bouwkundig_element)

Bouwkundige gehelen (vioe_geoportaal:bouwkundig_geheel)

Afgebakende archeologische zone (vioe:cai_zone)

De inventaris van de afgebakende archeologische zones

Afgebakende archeologische zone (vioe_intern:cai_zone)

De inventaris van de afgebakende archeologische zones

Afgebakende archeologische zone (vioe_geoportaal:cai_zone)

De inventaris van de afgebakende archeologische zones

Aangeduide ankerplaatsen (vioe:definitief_aangeduide_ankerplaats)

Deze laag bevat de voorlopig en definitief aangeduide ankerplaatsen in Vlaanderen.

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen (vioe:dibe_geheel)

Gehelen opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Inventaris Bouwkundig Erfgoed - Gehelen - Intern (vioe_intern:dibe_geheel)

Deze laag bevat de inventaris van de bouwkundige gehelen

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen (vioe_geoportaal:dibe_geheel)

Gehelen opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: orgels (vioe:dibe_orgel)

Inventaris van historische Orgels

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: orgels (vioe_intern:dibe_orgel)

Inventaris van historische Orgels

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: orgels (vioe_geoportaal:dibe_orgel)

Inventaris van historische Orgels

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten (vioe:dibe_relict)

Deze laag bevat de relicten opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten - intern (vioe_intern:dibe_relict)

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten (vioe_geoportaal:dibe_relict)

Deze laag bevat de relicten opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Erfgoedlandschappen (vioe:erfgoedlandschappen)

Deze laag bevat de afbakeningen van de Erfgoedlandschappen.

erfgoedlandschappen (vioe_geoportaal:erfgoedlandschappen)

In deze laag bevinden zich de afbakeningen van de erfgoedlandschappen

Interne laag van Erfgoedlandschappen (vioe:erfgoedls)

Erfgoedlandschappen (vioe_geoportaal:erfgoedls)

Erfgoedlandschappen (vioe:erfgoedls_publiek)

Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (vioe_geoportaal:gebieden_geen_archeologie)

Deze laag bevat de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt - gemeentelijk (vioe_geoportaal:gga_gemeentelijk)

Deze laag bevat de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (gemeentelijk).

Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt - gewestelijk (vioe_geoportaal:gga_gewestelijk)

Deze laag bevat de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (gewestelijk).

Herwaarderingsplannen (vioe:herwaarderingsplannen)

Deze laag bevat de afbakeningen van de herwaarderingsplannen in Vlaanderen.

herwaarderingsplannen (vioe_geoportaal:herwaarderingsplannen)

Deze laag bevat de afbakeningen van de herwaarderingsplannen in Vlaanderen.

Inventaris Landschappelijk Erfgoed - Aangeduide Ankerplaatsen - Geoportaal (vioe_geoportaal:ile_anker_aangeduid)

Inventaris Landschappelijk Erfgoed - Landschapsatlas Ankerplaatsen - Geoportaal (vioe_geoportaal:ile_anker_landschapsatlas)

Inventaris Landschappelijk Erfgoed: deze laag bevat de ankerplaatsen van de landschapsatlas

Inventaris Houtig Erfgoed (vioe:ile_boom)

Inventaris Houtig Erfgoed: Bomen

Inventaris Houtig Erfgoed - Bomen - Interne (vioe_intern:ile_boom)

Inventaris Houtig Erfgoed: bomen

ile_boom_gis_publiek_matview (vioe_geoportaal:ile_boom)

Inventaris Houtig Erfgoed: bomen

Inventaris van het Landschappelijk Erfgoed: Tuinen en Parken (vioe:ile_park)

Deze laag bevat de items van de inventaris Tuinen en Parken

Inventaris van het Landschappelijk Erfgoed: parken (vioe_intern:ile_park)

Deze laag bevat de items van de inventaris Tuinen en Parken

Inventaris van het Landschappelijk Erfgoed: parken (vioe_geoportaal:ile_park)

Inventaris Tuinen en Parken

Inventaris van het landschappelijk erfgoed: relicten (vioe_intern:ile_relict)

Deze laag bevat de relicten uit de inventaris van het landschappelijk erfgoed.

Inventaris van het landschappelijk erfgoed: relicten (vioe_geoportaal:ile_relict)

Deze laag bevat de relicten van de inventaris van het landschappelijk erfgoed.

landschapsatlas_lijnrelicten (vioe:la_lijnrelicten)

Deze laag bevat de lijnrelicten van de Traditionele landshappen opgenomen in de Landschapsatlas

landschapsatlas_lijnrelicten (vioe_geoportaal:la_lijnrelicten)

landschapsatlas_puntrelicten1 (vioe:la_puntrelicten1)

landschapsatlas_relictzones (vioe_geoportaal:la_relictzones)

Landschappelijke elementen (vioe_geoportaal:landschappelijk_element)

Landschappelijke gehelen (vioe_geoportaal:landschappelijk_geheel)

landschapsbeheersplannen (vioe:landschapsbeheersplannen)

In deze laag bevinden zich de afbakeningen van de landschapsbeheersplannen in Vlaanderen

landschapsbeheersplannen (vioe_geoportaal:landschapsbeheersplannen)

In deze laag bevinden zich de afbakeningen van de landschapsbeheersplannen in Vlaanderen

Beheersplannen onroerend erfgoed (vioe_geoportaal:pln_beheersplannen)

Deze laag bevat de goedgekeurde en geintegreerde beheersplannen voor onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen.

Onroerenderfgoedrichtplannen (vioe_geoportaal:pln_richtplannen)

Deze laag bevat de onroerenderfgoedrichtplannen.

Unesco bufferzones (vioe_geoportaal:unesco_buffer)

UNESCO bufferzones (vioe:unesco_buffers)

Deze laag bevat de bufferzones rond UNESCO Werelderfgoed.

Unesco Werelderfgoed - Buffers - Geoportaal (vioe_geoportaal:unesco_buffers)

UNESCO werelderfgoed (vioe:unesco_contouren)

Unesco Werelderfgoed - Contouren - Geoportaal (vioe_geoportaal:unesco_contouren)

Deze laag bevat de contouren van het Unesco werelderfgoed in Vlaanderen.

Unesco kernzones (vioe_geoportaal:unesco_kern)

Vastgestelde archeologische zones (vioe_geoportaal:vast_az)

Deze laag bevat de vastgestelde archeologische zones.

Vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed (vioe_geoportaal:vast_be)

Deze laag bevat de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Gehelen uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (vioe_geoportaal:vast_dibe_geheel)

Deze laag bevat de gehelen uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Deze laag bevat de relicten uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. (vioe_geoportaal:vast_dibe_relict)

Deze laag bevat de relicten van de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde (vioe_geoportaal:vast_hbe)

Deze laag bevat de vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde.

Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken (vioe_geoportaal:vast_htp)

Deze laag bevat de vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken.

Vastgestelde landschapsatlasrelicten (vioe:vast_la)

Deze laag bevat de vastgestde relicten uit de landschapsatlas.

Vastgestelde relicten uit de landschapsatlas (vioe_geoportaal:vast_la)

Deze laag bevat de vastgestelde relicten uit de landschapsatlas.

Vastgestelde acheologische zone (vioe_geoportaal:vastgestelde_archeologische_zone)

Deze laag bevat de vastgestelde inventaris van archeologische zones.

Waarnemingen - archeologische elementen (vioe_intern:waarnemingen_archeologisch_element_intern)

Waarnemingen - publieke en private archeologische elementen

Gehelen uit de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed (vioe_geoportaal:wet_dibe_geheel)

Deze laag bevat de gehelen uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Relicten uit de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed (vioe_geoportaal:wet_dibe_relict)

Deze laag bevat de relicten uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed

Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed: relicten (vioe:woi_relict)

Inventaris van relicten van de Eerste Wereldoorlog

Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed: relicten (vioe_intern:woi_relict)

Inventaris van relicten van de Eerste Wereldoorlog

Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed: relicten (vioe_geoportaal:woi_relict)

Inventaris van relicten van de Eerste Wereldoorlog

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.