PDOK

begrenzing begrenzing begrenzing
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Natuur, Ruimtelijke ordening/planning, Wettelijke begrenzing (beleid), infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl; Geen beperkingen
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Ads by Google

De Natuurmeting Op Kaart 2011 (NOK2011) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2011. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. De NOK2011-kaart bestaat uit drie onderdelen: 1) De begrenzing van de planologische EHS, 2) De concrete begrenzingen van de EHS, Robuuste verbindingen en Recreatie om de Stad, en 3) Verwervings- en inrichtingsstatus van de concrete begrenzingen (aangevuld met BBL-bezit buiten de concrete begrenzingen).

Available map layers (3)

begrenzing (begrenzing)

planologischeehs (planologischeehs)

verwervinginrichting (verwervinginrichting)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.