Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Usługa WMS "Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) 2010"

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (unverified)

Contact information:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48(22)3720260

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa WMS przedstawiająca Komputerową Mapę Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) z 2010 roku, wykonaną w skali 1:50 000, obejmującą zasięgiem cały obszar Polski, łącznie z częściami dorzecza Wisły i Odry położonymi poza granicami kraju.

Available map layers (14)

Zlewnie elementarne (0)

Zlewnie elementarne

Zlewnie poziomu 8 (1)

Zlewnie poziomu 8

Zlewnie poziomu 6 (2)

Zlewnie poziomu 6

Zlewnie poziomu 4 (3)

Zlewnie poziomu 4

Zlewnie poziomu 3 (4)

Zlewnie poziomu 3

Zlewnie poziomu 1 (5)

Zlewnie poziomu 1

Granice Państw (6)

Granice Państw

Cieki niewyróżnione (7)

Cieki niewyróżnione

Rzeki - odcinki (8)

Rzeki - odcinki

Rzeki (9)

Rzeki

Jeziora niewyróżnione (10)

Jeziora niewyróżnione

Jeziora (11)

Jeziora

Jeziora (12)

Jeziora

Jeziora (13)

Jeziora

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.