Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Usługa WMS "Jednolite części wód powierzchniowych"

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (unverified)

Contact information:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48(22)3720260

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa WMS prezentująca dane hydrograficzne dotyczące jednolitych części wód powierzchniowych ustanowionych zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie wód: jeziornych, rzecznych, przybrzeżnych, przejściowych oraz ich zlewni.

Available map layers (10)

Granice Państw (0)

Granice Państw

Miasta (1)

Miasta

Zlewnie JCWP (2)

Zlewnie JCWP

Przejściowe JCWP (3)

Przejściowe JCWP

Przybrzeżne JCWP (4)

Przybrzeżne JCWP

Rzeczne JCWP (5)

Rzeczne JCWP

Rzeczne JCWP (6)

Rzeczne JCWP

Jeziorne JCWP (7)

Jeziorne JCWP

Miasta (8)

Miasta

Miasta (9)

Miasta

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.