Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (unverified)

Contact information:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48(22)3720260

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa WMS przedstawiająca zasięg obszarów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, ustanowionych zgodnie z art.3 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Są to organy administracji rządowej niezespolonej właściwe w sprawach gospodarowania wodami w regionach wodnych, w zakresie określonym w ustawie Prawo wodne. Podkład hydrograficzny stanowią dane pochodzące z Mapy Podziału Hydrograficznego Polski.

Available map layers (10)

Obszary właściwych władz (0)

Obszary właściwych władz

Właściwe władze - siedziba (1)

Właściwe władze - siedziba

Regiony wodne (2)

Regiony wodne

Granice Państw (3)

Granice Państw

Rzeki (4)

Rzeki

Rzeki (5)

Rzeki

Jeziora (6)

Jeziora

Jeziora (7)

Jeziora

Jeziora (8)

Jeziora

Właściwe władze - siedziba (9)

Właściwe władze - siedziba

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.