Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (unverified)

Contact information:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48(22)3720260

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa WMS przedstawiająca Obszary Dorzeczy ustanowione zgodnie z art.3 Ramowej Dyrektywy Wodnej, będące głównymi jednostkami przestrzennymi gospodarowania wodami. Podkład hydrograficzny stanowią dane pochodzące z Mapy Podziału Hydrograficznego Polski.

Available map layers (11)

Obszary dorzeczy (0)

Obszary dorzeczy

Miasta (1)

Miasta

Regiony wodne (2)

Regiony wodne

Granice Państw (3)

Granice Państw

Rzeki (4)

Rzeki

Rzeki (5)

Rzeki

Jeziora (6)

Jeziora

Jeziora (7)

Jeziora

Jeziora (8)

Jeziora

Miasta (9)

Miasta

Miasta (10)

Miasta

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.