Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Usługa przeglądania (WMS) danych o zasięgach produktów ISOK

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Usługa przeglądania, View service, Web Map Service, risk assessment, Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, LIDAR, zagrożenia, powodzie, mapy ryzyka, NMT, zobrazowanie lotnicze, BDOT, GBDOT, ortofotomapa
Fees
Brak opłat / none
Access constraints
Wykorzystanie usługi nie podlega żadnym ograniczeniom z wyłączeniem automatycznego pobierania i kolekcjonowania obrazów lub informacji opisowych pobieranych funkcją GetFeatureInfo (tzw. harvesting). Nie podlega też ograniczeniom wytwarzanie i dalsze wykorzystywanie informacji, która wynika z bezpośredniego użycia usługi lub kompilacji prezentowanych przez nią treści z innymi danymi przestrzennymi.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (unverified)

Contact information:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

postal:
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225631444

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądanie zasięgu produktów projektu ISOK.

Available map layers (5)

LIDAR Standard II - planowany zasięg opracowania (0)

LIDAR Standard II - planowany zasięg opracowania

LIDAR Standard I - planowany zasięg opracowania (1)

LIDAR Standard I - planowany zasięg opracowania

LIDAR - bloki w PZGiK (2)

LIDAR - bloki w PZGiK

LIDAR - bloki (3)

LIDAR - bloki

Ortofotomapa w PZGiK (4)

Ortofotomapa w PZGiK

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.