Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezy…

Usługa przeglądania (WMS) danych hydrologicznych dla obszaru Polski w układzie odniesienia 1992

Raster Raster Raster
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Usługa przeglądania, View service, Web Map Service, Działy wodne, Environmental conservation, Gospodarka wodna, Groundwater, Hydrografia, Hydrography, Land permeability, Land planning, Land use, Mapa tematyczna, Natural environment, Nature conservation, Obieg wody, Obszary chronione, Ochrona przyrody, Ochrona środowiska, Ochrona wód, Planowanie przestrzenne, Protected sites, Przepuszczalność gruntów, Środowisko przyrodnicze, Thematic map, View service, Water conservation, Water cycle, Water management, Wody podziemne, Zagospodarowanie przestrzenne, PZGiK
Fees
Korzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/
Access constraints
brak ograniczeń
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (unverified)

Contact information:

Dział Geoportal

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

postal:
ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225322501

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądanie danych hydrologicznych dla obszaru Polski w układzie odniesienia 1992. Dane prezentowane przez usługę zostały zgeneralizowane z precyzją 1 m. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.0.

Available map layers (3)

Mapa hydrograficzna (Raster)

Raster

Mapa hydrograficzna enviDMS 50k (Raster_enviDMS_50k)

Raster1

Mapa hydrograficzna enviDMS 10k (Raster_enviDMS_10k)

Raster2

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.