Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Usługa przeglądania (WMS) rastrowej mapy sozologicznej dla obszaru Polski w układzie odniesienia 1992

Raster 1 Raster
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Usługa przeglądania, View service, Web Map Service, Degradacja środowiska, Emitory zanieczyszczeń, Environmental conservation, Environmental degradation, Land cover, Land planning, Land reclamation, Land use, Mapa tematyczna, Natural environment, Nature conservation, Planowanie przestrzenne, Pollutant, Protected sites, Rekultywacja, Source of pollution, Środowisko przyrodnicze, Thematic map, Usługa przeglądania, Użytkowanie terenu, Zagospodarowanie przestrzenne, Zanieczyszczenia, PZGiK
Fees
Brak opłat
Access constraints
Wykorzystanie usługi nie podlega żadnym ograniczeniom z wyłączeniem automatycznego pobierania i kolekcjonowania obrazów (tzw. harvesting). Nie podlega też ograniczeniom wytwarzanie i dalsze wykorzystywanie informacji, która wynika z bezpośredniego użycia usługi lub kompilacji prezentowanych przez nią treści z innymi danymi przestrzennymi.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (unverified)

Contact information:

Główny Geodeta Kraju

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

postal:
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225631414

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądanie rastrowych map sozologicznych Polski w układzie odniesienia 1992. Dane udostępniane za pomocą tej usługi stanowią mapę tematyczną, przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki – tak negatywnych, jak i pozytywnych – przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.0.

Available map layers (1)

Raster (Raster)

Raster

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.