Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezy…

Usługa przeglądania (WMS) Ogólnogeograficznej Mapy Polski

Ogolnogeograficzna Ogolnogeograficzna Ogolnogeograficzna
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Usługa przeglądania, View service, Web Map Service, geographical names, zabudowa, droga, lasy, rzeki, Punkt osnowy, jeziora, stawy, obszary przemysłowe, obszary chronione
Fees
Korzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/
Access constraints
brak ograniczeń
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (unverified)

Contact information:

Dział Geoportal

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

postal:
ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225322501

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądanie Ogólnogeograficznej Mapy Polski. Dane udostępniane za pomocą tej usługi stanowiące Ogólnogeograficzną Mapę Polski są mapą rastrową. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.0.

Available map layers (1)

Ogolnogeograficzna (Ogolnogeograficzna)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.