Główny Urząd Geodezji i Kartografii

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Usługa przeglądania, View service, Web Map Service, Osnowa, Osnowa geodezyjna, Osnowa podstawowa, Osnowa grawimetryczna, Osnowa magnetyczna, Punkt osnowy, Control network, Geodetic control network, Horizontal control network, Verical control network, EUREF, POLREF, EUVN, Basic control network
Fees
Brak opłat
Access constraints
Wykorzystanie usługi nie podlega żadnym ograniczeniom z wyłączeniem automatycznego pobierania i kolekcjonowania obrazów lub informacji opisowych pobieranych funkcją GetFeatureInfo (tzw. harvesting). Nie podlega też ograniczeniom wytwarzanie i dalsze wykorzystywanie informacji, która wynika z bezpośredniego użycia usługi lub kompilacji prezentowanych przez nią treści z innymi danymi przestrzennymi.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (unverified)

Contact information:

Główny Geodeta Kraju

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

postal:
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225631414

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądanie danych Centralnego Banku Osnów (CBO) dla obszaru Polski. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.0. Dane prezentowane przez usługę zostały zgeneralizowane z precyzją 1 m.

Available map layers (8)

Osnowa wysokościowa - bazowa (0)

Osnowa wysokościowa - fundamentalna (1)

Osnowa pozioma - bazowa (2)

Osnowa pozioma - fundamentalna (3)

Osnowa magnetyczna - bazowa (4)

Osnowa magnetyczna - fundamentalna (5)

Osnowa grawimetryczna - bazowa (6)

Osnowa grawimetryczna - fundamentalna (7)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.