Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezy…

Usługa przeglądania (WMS) Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju dla obszaru Polski

NazwaWojewodztwa NazwaWojewodztwa NazwaWojewodztwa
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Usługa przeglądania, View service, Web Map Service, Województwa, TERYT, Rejestr granic, Region, Punkt graniczny, Przebieg granic, Powiaty, Podział terytorialny, Nazwy geograficzne, National boundary, Jednostki administracyjne, Granica państwa, Granica administracyjna, Gminy, Geographical names, Country, Boundary registry, Boundary point, Boundary location, Administrative units, Administrative division, Administrative boundary
Fees
Korzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/
Access constraints
brak ograniczeń
Supported languages
pol
Data provider

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (unverified)

Contact information:

Dział Geoportal

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

postal:
ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225322501

Service metadata

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądania państwowego rejestru granic dla obszaru Polski. Dane udostępniane za pomocą tej usługi stanowiące Państwowy Rejestr Granic (PRG) są mapą wektorową. PRG opiera się na danych pochodzących z operatów ewidencji gruntów i prowadzony jest w formie bazy Access-owej. Jest to właściwie baza danych współrzędnych punktów załamania granicy. Współrzędne przechowywane są jako współrzędne geograficzne, a dodatkowo wyrażone są w takim układzie, w jakim przechowywane są w zasobie geodezyjno-kartograficznym. Cała struktura bazy opiera się o punkty tworzące linie graniczne. Linie biegną od węzła do węzła. Węzły stanowią trójgranicę jednostek administracyjnych. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.0.

Available map layers (6)

Nazwa Województwa (NazwaWojewodztwa)

Warstwa prezentująca etykiety dla nazw województw zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic

Województwa (Wojewodztwa)

Powierzchniowa warstwa prezentująca granice województw zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic

Nazwa Powiatu (NazwaPowiatu)

Warstwa prezentująca etykiety dla nazw powiatów zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic

Powiaty (Powiaty)

Powierzchniowa warstwa prezentująca granice powiatów zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic

Nazwa Gminy (NazwaGminy)

Warstwa prezentująca etykiety dla nazw gmin zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic

Gminy (Gminy)

Powierzchniowa warstwa prezentująca granice gmin zgodnie z Państwowym Rejestrem Granic

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.