Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezy…

Usługa przeglądania (WMS) Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych dla obszaru Polski

Miasto Miasto Miasto
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Administrative units, Census-designated places, City, Części miast, Części wsi, District, Dzielnice, Fizjographic features, Geographical names, Hamlet, Hydronimy, Jednostki administracyjne, Jednostki osadnicze, Kolonie, Land use, Miasto, Miejscowość, Mountain names, Nazwy geograficzne, Obiekty fizjograficzne, Oronimy, Osady, Przysiółki, Settlements, Urban area, Usługa przeglądania, View service, Village, Water reservoir names, Web Map Service, Wieś, WMS, Zagospodarowanie przestrzenne
Fees
Korzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/
Access constraints
brak ograniczeń
Supported languages
pol
Data provider

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (unverified)

Contact information:

Dział Geoportal

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

postal:
ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225322501

Service metadata

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądanie danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych dla obszaru Polski. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.0.

Available map layers (6)

Miasto (Miasto)

Punktowa warstwa prezentująca nazwy miejscowości o typie miasto zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

Wieś (Wies)

Punktowa warstwa prezentująca nazwy miejscowości o typie wieś zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

Pozostałe miejscowości (PozostaleMiejscowosci)

Punktowa warstwa prezentująca pozostałe nazwy miejscowości poza typem miasto i wieś, np. osady, przysiółki, osiedla, in. zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

Uksztaltowanie Terenu (UksztaltowanieTerenu)

Punktowa warstwa prezentująca nazwy obiektów dotyczących ukształtowania terenu zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

Hydrografia (Hydrografia)

Punktowa warstwa prezentująca obiekty hydrograficzne zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

Pozostałe obiekty fizjograficzne (PozostaleObiektyFizjograficzne)

Punktowa warstwa prezentująca pozostałe obiekty fizjograficzne zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.