Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Usługa przeglądania (WMS) Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych dla obszaru Polski

Miasto Miasto Miasto
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Administrative units, Census-designated places, City, Części miast, Części wsi, District, Dzielnice, Fizjographic features, Geographical names, Hamlet, Hydronimy, Jednostki administracyjne, Jednostki osadnicze, Kolonie, Land use, Miasto, Miejscowość, Mountain names, Nazwy geograficzne, Obiekty fizjograficzne, Oronimy, Osady, Przysiółki, Settlements, Urban area, Usługa przeglądania, View service, Village, Water reservoir names, Web Map Service, Wieś, WMS, Zagospodarowanie przestrzenne
Fees
Brak opłat
Access constraints
Wykorzystanie usługi nie podlega żadnym ograniczeniom z wyłączeniem automatycznego pobierania i kolekcjonowania obrazów lub informacji opisowych pobieranych funkcją GetFeatureInfo (tzw. harvesting). Nie podlega też ograniczeniom wytwarzanie i dalsze wykorzystywanie informacji, która wynika z bezpośredniego użycia usługi lub kompilacji prezentowanych przez nią treści z innymi danymi przestrzennymi.
Supported languages
pol
Data provider

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (unverified)

Contact information:

Główny Geodeta Kraju

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

postal:
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225631414

Service metadata

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądanie danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych dla obszaru Polski. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.0.

Available map layers (6)

Miasto (Miasto)

Punktowa warstwa prezentująca nazwy miejscowości o typie miasto zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

Wieś (Wies)

Punktowa warstwa prezentująca nazwy miejscowości o typie wieś zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

Pozostałe miejscowości (PozostaleMiejscowosci)

Punktowa warstwa prezentująca pozostałe nazwy miejscowości poza typem miasto i wieś, np. osady, przysiółki, osiedla, in. zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

Uksztaltowanie Terenu (UksztaltowanieTerenu)

Punktowa warstwa prezentująca nazwy obiektów dotyczących ukształtowania terenu zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

Hydrografia (Hydrografia)

Punktowa warstwa prezentująca obiekty hydrograficzne zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

Pozostałe obiekty fizjograficzne (PozostaleObiektyFizjograficzne)

Punktowa warstwa prezentująca pozostałe obiekty fizjograficzne zgodnie z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.