Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezy…

Usługa przeglądania (WMS) treści Bazy Danych Topograficznych

1 0 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Usługa przeglądania, View service, Web Map Service, Baza Danych Obiektów Topograficznych, Sieć transportowa, Transport network
Fees
Korzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/
Access constraints
brak ograniczeń
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (unverified)

Contact information:

Dział Geoportal

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

postal:
ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa, Polska

Email: 

Phone: +48225322501

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Usługa przeglądania (Web Map Service,WMS) umożliwiająca przeglądanie danych Bazy Danych Topograficznych (TBD) dla obszaru Polski. Baza Danych Topograficznych jest spójnym pojęciowo w skali kraju systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Usługa oferuje wsparcie dla interfejsu WMS 1.3.0.

Available map layers (3)

Tory lub zespoły torów - tramwajowe, metro (0)

Tory lub zespoły torów kolejowych (1)

Odcinki jezdni (2)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.