Zeljko d.o.o.

WMS Server za posluživanje prostorno planske dokumentacije

Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-4-3 Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-4-3 Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-4-3
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
GIS, WMS, Server
Fees
Ograničeno besplatno
Access constraints
Koristiti isključivo za demonstraciju funkcionalnosti WMSa prema Ministarstvu
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Zeljko d.o.o. (unverified)

Contact information:

Miroslav Poslon

Zeljko d.o.o.

postal:
Ivana Matetić Ronjgova 113, 10000 Zagreb, Croatia

Email: 

Phone: +385 (1) 3692-066

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS Server za posluživanje prostorno planske dokumentacije

Available map layers (751)

PPZP - 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 2.3. Vodnogospodarski sustav 2.3.3. Korištenje voda, uređenja vodotoka i voda, melioracijska odvodnja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-4-3)

PPZP - 3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. Uvjeti korištenja 3.2.2. zaštita posebnih vrijednosti i obilježja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-ZP-3-2)

PPZP - 2. Infrastrukturni sustavi 2.1. Promet 2.1.1. Cestovni promet (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-1-1)

PPZP - 2. Infrastrukturni sustavi 2.1 Promet 2.1.2. Željezički promet 2.1.3. Riječni promet 2.1.4. Zračni promet (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-1-2)

PPZP - 2. Infrastrukturni sustavi 2.1. Promet 2.1.5. Pošta i telekomunikacije (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-2-1)

PPZP - 2. Infrastrukturni sustavi 2.2. Energetski sustavi 2.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-3-1)

PPZP - 2. Infrastrukturni sustavi 2.2. Energetski sustavi 2.2.2. Elektroenergetika (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-3-2)

PPZP - 2. Infrastrukturni sustavi 2. Vodnogospodarski sustav 2.3.1. Vodoopskrba (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-4-1)

PPZP - 3. Infrastrukturni sustavi 2.3. Vodnogospodarski sustavi 2.3.2. Odvodnja otpadnih voda (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-4-2)

PPZP - 2. Infrastrukturni sustavi 2.4. Obrada, skladištenje i odlaganje otpada (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-IS-5-1)

PPZP - 1. Korištenje i namjena prostora (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-KN-1-1)

PPZP - 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 3.2.3. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-ZP-1-5)

PPZP - 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora 3.1. Uvjeti korištenja 3.1.1. Područja posebnih uvjeta korištenja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-ZP-1-1)

PPZP - 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora 3.1. Uvjeti korištenja 3.1.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-ZP-2-1)

PPZP - 3.2. Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite 3.2.1. Uređenje zemljišta/hidromelioracije (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Layers/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-ZP-3-1)

Bebrina - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-00108-R01-IS-1-1)

Bebrina

Bebrina - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-00108-R01-IS-2-1)

Bebrina

Bebrina - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-00108-R01-IS-3-1)

Bebrina

Bebrina - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-00108-R01-IS-4-1)

Bebrina

Bebrina - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-00108-R01-KN-1-1)

Bebrina

Bebrina - PPGO - UVJET KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-00108-R01-ZP-3-1)

Bebrina

Bebrina - PPGO - UVJET KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-00108-R01-ZP-3-2)

Bebrina

Bebrina - PPGO - UVJET KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU - VODE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-00108-R01-ZP-3-3)

Bebrina

Bebrina - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BANOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-00949-R01-GP-1-1)

Bebrina

Bebrina - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BEBRINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-01724-R01-GP-1-2)

Bebrina

Bebrina - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - DUBOČAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-15326-R01-GP-1-3)

Bebrina

Bebrina - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - KANIŽA+MIGALOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-27456-R01-GP-1-8)

Bebrina

Bebrina - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - STUPNIČKI KUTI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-61280-R01-GP-1-5)

Bebrina

Bebrina - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ŠUMEĆE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-64289-R01-GP-1-6)

Bebrina

Bebrina - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ZBIJEG (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bebrina/Layers/HR-ISPU-PPGO-72982-R01-GP-1-7)

Bebrina

Bukovlje - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05673-R02-IS-2-1)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05673-R02-KN-1-1)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05673-R02-ZP-1-1)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05673-R02-ZP-3-1)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - BUKOVLJE, VRANOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-07200-R02-GP-1-1)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - JEŠEVIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-26450-R02-GP-1-2)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KORDUŠEVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-30325-R02-GP-1-3)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - ŠUŠNJEVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-64394-R02-GP-1-4)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - BUKOVLJE, VRANOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-70531-R02-GP-1-5)

Bukovlje

Davor - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R03-IS-1-1)

Davor

Davor - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R03-IS-2-1)

Davor

Davor - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R03-IS-3-1)

Davor

Davor - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R03-IS-4-1)

Davor

Davor - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R03-KN-1-1)

Davor

Davor - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R03-ZP-1-1)

Davor

Davor - PPGO - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R03-ZP-3-1)

Davor

Davor - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DAVOR (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-10413-R03-GP-1-1)

Davor

Davor - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ORUBICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-45667-R03-GP-1-2)

Davor

Donji Andrijevci - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R02-IS-1-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R02-IS-2-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - PLINOOPSKRBA I PRODUKTOVODI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R02-IS-3-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R02-IS-3-2)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R02-IS-4-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R02-KN-1-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R02-ZP-1-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - KULTURNA DOBRA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R02-ZP-1-3)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Donji Andrijevci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-13056-R02-GP-1-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Novo Topolje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-44342-R02-GP-1-2)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Sredanci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-59285-R02-GP-1-4)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Staro Topolje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-60470-R02-GP-1-3)

Donji Andrijevci

Garčin - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R03-IS-1-1)

Garčin

Garčin - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R03-IS-2-1)

Garčin

Garčin - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ENERGETSKI SUSTAV - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R03-IS-3-1)

Garčin

Garčin - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R03-IS-3-2)

Garčin

Garčin - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R03-IS-4-1)

Garčin

Garčin - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R03-KN-1-1)

Garčin

Garčin - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R03-ZP-1-1)

Garčin

Garčin - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R03-ZP-2-1)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - BICKO SELO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-02682-R03-GP-1-1)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - GARČIN (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-17507-R03-GP-1-2)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - KLOKOČEVIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-29017-R03-GP-1-3)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SAPCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-56464-R03-GP-1-4)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SELNA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-57061-R03-GP-1-5)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - TRNJANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-65838-R03-GP-1-6)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - VRHOVINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-71048-R03-GP-1-7)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - ZADUBRAVLJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-71994-R03-GP-1-8)

Garčin

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R01-IS-1-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R01-IS-2-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R01-IS-3-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R01-IS-3-2)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRPA - ODVODNJA OTPADNIH VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R01-IS-4-2)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - UREĐENJE VODOTOKA I VODA - MELIORACIJSKA ODVODNJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R01-IS-4-3)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R01-KN-1-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R01-ZP-1-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE DUBOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-15385-R01-GP-1-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE GORNJI BOGIĆEVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-20281-R01-GP-1-2)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE KOSOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-30694-R01-GP-1-3)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE RATKOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-54356-R01-GP-1-4)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE SMRTIĆ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-58726-R01-GP-1-5)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE TRNAVA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-65641-R01-GP-1-6)

Gornji Bogićevci

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BATRINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-01694-R01-GP-1-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R01-IS-1-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R01-IS-2-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - PLINOOPSKRBA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R01-IS-3-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R01-IS-3-2)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - KORIŠTENJE VODA i ODVODNJA OTPADNIH VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R01-IS-4-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - UREĐENJE VODOTOKA I VODA - MELIORACIJSKA ODVODNJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R01-IS-4-3)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R01-KN-1-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA I PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R01-ZP-1-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R01-ZP-2-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BILI BRIG (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02879-R01-GP-1-2)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - DONJI LIPOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-13609-R01-GP-1-3)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - DRAGOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-14591-R01-GP-1-4)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GORNJI LIPOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-20796-R01-GP-1-5)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - MAGIĆ MALA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-37419-R01-GP-1-6)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - NOVA KAPELA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-43257-R01-GP-1-7)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - PAVLOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-47074-R01-GP-1-8)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SEOCE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-57282-R01-GP-1-9)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SIČE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-57525-R01-GP-1-A)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SREDNJI LIPOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-59471-R01-GP-1-B)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - STARA KAPELA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-59919-R01-GP-1-C)

Nova Kapela

Sikirevci - PPGO - VEZE I ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-05703-R01-IS-1-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-05703-R01-IS-4-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-05703-R01-KN-1-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-05703-R01-ZP-1-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-05703-R01-ZP-3-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - JARUGE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-25747-R01-GP-1-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA -SIKIREVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-57576-R01-GP-1-2)

Sikirevci

Slavonski Brod - GUP - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-IS-1-1)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-IS-2-1)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-IS-3-1)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-IS-3-2)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - VODOOPSKRBA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-IS-4-1)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - ODVODNJA OTPADNIH VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-IS-4-2)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - UREĐENJE VODOTOKA I MELIORACIJSKA ODVODNJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-IS-4-3)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-KN-1-1)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA GRADITELJSKA BAŠTINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-ZP-1-1)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - KRAJOBRAZ, TLO, VODE - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U PROSTORU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-ZP-2-1)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-ZP-2-4)

Slavonski Brod

Slavonski Brod - GUP - ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Brod/Layers/HR-ISPU-GUP1-03964-R02-ZP-3-2)

Slavonski Brod

GORNJA VRBA - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Gornja Vrba i Južna gospodarska zona (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-12475-R02-GP-1-1)

GORNJA VRBA

GORNJA VRBA - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - Promet (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-05690-R02-IS-1-1)

GORNJA VRBA

GORNJA VRBA - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - Pošta i telekomunikacije (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-05690-R02-IS-2-1)

GORNJA VRBA

GORNJA VRBA - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-05690-R02-IS-3-1)

GORNJA VRBA

GORNJA VRBA - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarski sustav (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-05690-R02-IS-4-1)

GORNJA VRBA

GORNJA VRBA - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-05690-R02-KN-1-1)

GORNJA VRBA

GORNJA VRBA - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih uvjeta korištenja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-05690-R02-ZP-1-1)

GORNJA VRBA

GORNJA VRBA - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-05690-R02-ZP-2-1)

GORNJA VRBA

GORNJA VRBA - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-05690-R02-ZP-2-4)

GORNJA VRBA

GORNJA VRBA - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-05690-R02-ZP-3-2)

GORNJA VRBA

GORNJA VRBA - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Sjeverna gospodarska zona (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornja Vrba/Layers/HR-ISPU-PPGO-19666-R02-GP-1-2)

GORNJA VRBA

GUNDINCI - PPGO - PROMETNA INFRASTRUKTURA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R02-IS-1-1)

GUNDINCI

GUNDINCI - PPGO - TELEKOMUNIKACIJSKA I POŠTANSKA MREŽA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R02-IS-2-1)

GUNDINCI

GUNDINCI - PPGO - PLINSKA INFRASTRUKTURNA MREŽA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R02-IS-3-1)

GUNDINCI

GUNDINCI - PPGO - ELETROENERGETSKA MREŽA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R02-IS-3-2)

GUNDINCI

GUNDINCI - PPGO - VODOOPSKRBNA MREŽA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R02-IS-4-1)

GUNDINCI

GUNDINCI - PPGO - ODVODNJA OTPADNIH VODA I UREĐENJE VODOTOKA I VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R02-IS-4-2)

GUNDINCI

GUNDINCI - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R02-KN-1-1)

GUNDINCI

GUNDINCI - PPGO - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R02-ZP-1-1)

GUNDINCI

GUNDINCI - PPGO - VODNO GOSPODARSTVO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R02-ZP-2-2)

GUNDINCI

GUNDINCI - PPGO - PODRUČJE PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R02-ZP-3-1)

GUNDINCI

GUNDINCI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - NASELJE GUNDINCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-23051-R02-GP-1-1)

GUNDINCI

KLAKAR - PPGO - 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 2.1 Promet (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R02-IS-1-1)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R02-IS-2-1)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 2.3 Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R02-IS-3-1)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 2.4. Elektroenergetika (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R02-IS-3-2)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 2.5. Vodnogospodarski sustav (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R02-IS-4-1)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - 1. Korištenje i namjena prostora 1.1. Prostori za razvoj i uređenje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R02-KN-1-1)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA - ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R02-ZP-1-1)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - 3. Uvjeti korištanja 3.2. Područja posebnih ograničenja u prostoru (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R02-ZP-2-1)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - 3. Uvjeti korištanja 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R02-ZP-3-1)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - GRAĐEVNA PODRUČJA - DONJA BEBRINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-11819-R02-GP-1-4)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - GRAĐEVNA PODRUČJA - GORNJA BEBRINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-18937-R02-GP-1-2)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - GRAĐEVNA PODRUČJA - KLAKAR (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-28606-R02-GP-1-3)

KLAKAR

KLAKAR - PPGO - GRAĐEVNA PODRUČJA - RUŠČICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-56073-R02-GP-1-1)

KLAKAR

NOVA GRADIŠKA - GUP - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-IS-1-1)

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA - GUP - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-IS-2-1)

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA - GUP - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT PLINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-IS-3-1)

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA - GUP - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-IS-3-2)

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA - GUP - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-IS-4-1)

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA - GUP - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-IS-4-2)

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA - GUP - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-KN-1-1)

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA - GUP - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-ZP-1-3)

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA - GUP - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KARTA STANIŠTA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-ZP-2-1)

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA - GUP - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - NAČIN GRADNJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-ZP-3-1)

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA - GUP - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - OBLICI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-GUP2-02844-R01-ZP-3-2)

NOVA GRADIŠKA

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BENKOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02429-R02-GP-1-5)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BIJELA STIJENA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02747-R02-GP-1-C)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R02-IS-2-1)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R02-IS-3-2)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R02-IS-4-1)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R02-KN-1-1)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA I. - Karta staništa (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R02-ZP-1-1)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA II. (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R02-ZP-1-5)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BOBARE - KAMENOLOM FUKINAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-03522-R02-GP-1-3)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BODEGRAJE (KLAONICA) (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-03697-R02-GP-1-D)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - Cage (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-07536-R02-GP-1-4)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ČAPRGINCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-09130-R02-GP-1-E)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ČOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-09709-R02-GP-1-F)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ROGOLJI DONJI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-13862-R02-GP-1-G)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ROGOLJI GORNJI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-21032-R02-GP-1-H)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - LAĐEVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-34142-R02-GP-1-6)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - LJEŠTANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-37079-R02-GP-1-7)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - Okučani (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-44946-R02-GP-1-1)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŠAGOVINA MAŠIČKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-62588-R02-GP-1-8)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŠIRINCI: KAMENOLOM STARČA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-63428-R02-GP-1-2)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - TRNAKOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-65633-R02-GP-1-9)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - VRBOVLJANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-70718-R02-GP-1-A)

OKUČANI

OKUČANI - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŽUBERKOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-74527-R02-GP-1-B)

OKUČANI

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Bartolovci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-01384-R02-GP-1-1)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R02-IS-1-1)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R02-IS-2-1)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R02-IS-3-2)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R02-IS-4-1)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R02-KN-1-1)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R02-ZP-1-1)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R02-ZP-2-1)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R02-ZP-2-2)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITA PROSTORA - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R02-ZP-2-4)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Uređenje zemljišta i Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R02-ZP-3-2)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Brčino (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-04804-R02-GP-1-2)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Čelikovići (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-09300-R02-GP-1-4)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Gornji Andrijevci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-20249-R02-GP-1-6)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Grgurevići (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-22659-R02-GP-1-5)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Grižići (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-22705-R02-GP-1-7)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Gromačnik (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-22845-R02-GP-1-8)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Jakačina Mala (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-25216-R02-GP-1-9)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Ravan (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-54437-R02-GP-1-3)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Sibinj (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-57479-R02-GP-1-A)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Slobodnica (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-58360-R02-GP-1-C)

SIBINJ

SIBINJ - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Završje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-72893-R02-GP-1-B)

SIBINJ

VRPOLJE - PPGO - PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R02-IS-2-1)

VRPOLJE

VRPOLJE - PPGO - PLIN I NAFTA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R02-IS-3-1)

VRPOLJE

VRPOLJE - PPGO - ELEKTROOPSKRBA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R02-IS-3-2)

VRPOLJE

VRPOLJE - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R02-IS-4-1)

VRPOLJE

VRPOLJE - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R02-KN-1-1)

VRPOLJE

VRPOLJE - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R02-ZP-2-1)

VRPOLJE

VRPOLJE - PPGO - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R02-ZP-3-1)

VRPOLJE

VRPOLJE - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ČAJKOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-08982-R02-GP-1-3)

VRPOLJE

VRPOLJE - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARI PERKOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-60267-R02-GP-1-1)

VRPOLJE

VRPOLJE - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VRPOLJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-71161-R02-GP-1-2)

VRPOLJE

VRBJE - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE BODOVALJCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03719-R01-GP-1-1)

VRBJE

VRBJE - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA - PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05061-R01-IS-2-1)

VRBJE

VRBJE - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05061-R01-IS-3-1)

VRBJE

VRBJE - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05061-R01-IS-4-1)

VRBJE

VRBJE - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05061-R01-KN-1-1)

VRBJE

VRBJE - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05061-R01-ZP-1-1)

VRBJE

VRBJE - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE DOLINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-11517-R01-GP-1-2)

VRBJE

VRBJE - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE MAČKOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-37311-R01-GP-1-3)

VRBJE

VRBJE - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE SAVSKI BOK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-56669-R01-GP-1-4)

VRBJE

VRBJE - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE SIČICE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-57533-R01-GP-1-5)

VRBJE

VRBJE - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE VISOKA GREDA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-69426-R01-GP-1-6)

VRBJE

VRBJE - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE VRBJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrbje/Layers/HR-ISPU-PPGO-70602-R01-GP-1-7)

VRBJE

VELIKA KOPANICA - PPGO - PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VELIKA KOPANICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-02518-R03-GP-1-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VELIKA KOPANICA - IZMJENE I DOPUNE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R03-IS-2-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R03-IS-3-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VELIKA KOPANICA - IZMJENE I DOPUNE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R03-IS-4-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R03-KN-1-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R03-ZP-2-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VELIKA KOPANICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-11053-R03-GP-1-2)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VELIKA KOPANICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-37877-R03-GP-1-3)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA,PROIZVODNO-POSLOVIH ZONA, POSLOVNE ZONE I SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE Velika Kopanica (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-67849-R03-GP-1-4)

VELIKA KOPANICA

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BLAŽEVIĆ DOL (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-03450-R02-GP-1-1)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - CESTOVNI, ŽELJEZNIČKI I ZRAČNI PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R02-IS-1-1)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R02-IS-2-1)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA, ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R02-IS-3-1)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - VODOOPSKRBA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R02-IS-4-1)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - ODVODNJA OTPADNIH VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R02-IS-4-2)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELIORACIJSKA ODVODNJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R02-IS-4-3)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R02-KN-1-1)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R02-ZP-1-2)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJI I DONJI CRNOGOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-13170-R02-GP-1-2)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GODINJAK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-18074-R02-GP-1-4)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJI I DONJI CRNOGOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-20346-R02-GP-1-3)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ŠTIVICA I KOMARNICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-29688-R02-GP-1-5)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA LAZE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-34525-R02-GP-1-7)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA OŠTRI VRH (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-46019-R02-GP-1-8)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-60062-R02-GP-1-9)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARO PETROVO SELO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-60402-R02-GP-1-A)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ŠTIVICA I KOMARNICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-64122-R02-GP-1-6)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA TISOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-64726-R02-GP-1-B)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VLADISOVO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-69736-R02-GP-1-C)

STARO PETROVO SELO

STARO PETROVO SELO - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VRBOVA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-70661-R02-GP-1-D)

STARO PETROVO SELO

SLAVONSKI ŠAMAC - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R01-IS-2-1)

SLAVONSKI ŠAMAC

SLAVONSKI ŠAMAC - PPGO -ENERGETSKI SUSTAV - CIJEVNI TRANSPORT PLINA I PLINOOPSKRBA; ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R01-IS-3-1)

SLAVONSKI ŠAMAC

SLAVONSKI ŠAMAC - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R01-IS-4-1)

SLAVONSKI ŠAMAC

SLAVONSKI ŠAMAC - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R01-KN-1-1)

SLAVONSKI ŠAMAC

SLAVONSKI ŠAMAC - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R01-ZP-1-1)

SLAVONSKI ŠAMAC

SLAVONSKI ŠAMAC - PPGO - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R01-ZP-3-1)

SLAVONSKI ŠAMAC

SLAVONSKI ŠAMAC - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - KRUŠEVICA-DUBOČICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-32832-R01-GP-1-2)

SLAVONSKI ŠAMAC

SLAVONSKI ŠAMAC - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SLAVONSKI ŠAMAC, KRUŠEVICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-58238-R01-GP-1-1)

SLAVONSKI ŠAMAC

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ADŽAMOVCI I BRĐANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-00035-R03-GP-1-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R03-IS-1-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R03-IS-2-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT PLINA I NAFTE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R03-IS-3-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - ELEKTRONERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R03-IS-3-2)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV- Vodoopskrba i odvodnja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R03-IS-4-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R03-KN-1-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R03-ZP-1-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ADŽAMOVCI I BRĐANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-04901-R03-GP-1-7)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BUKOVICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-07102-R03-GP-1-2)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DREŽNIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-14974-R03-GP-1-3)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GUNJAVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-23078-R03-GP-1-4)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA REŠETARI I GOSPODARSKKE ZONE »REŠETARI« (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-54941-R03-GP-1-5)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ZAPOLJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Rešetari/Layers/HR-ISPU-PPGO-72583-R03-GP-1-6)

REŠETARI

PODCRKAVLJE - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE POŠTA I ENERGETSKI SUSTAVI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03387-R01-IS-2-1)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03387-R01-IS-4-1)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03387-R01-KN-1-1)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03387-R01-ZP-1-1)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03387-R01-ZP-2-1)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - BRODSKI ZDENCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-06360-R01-GP-1-1)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - DONJI SLATNIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-13927-R01-GP-1-3)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - DUBOVIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-15423-R01-GP-1-4)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GLOGOVICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-18007-R01-GP-1-8)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GORNJI SLATNIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-21083-R01-GP-1-2)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GRABARJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-21628-R01-GP-1-A)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - KINDROVO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-28452-R01-GP-1-7)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - MATKOVIĆ MALA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-40061-R01-GP-1-5)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - ORIOVČIĆ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-45527-R01-GP-1-6)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - PODCRKAVLJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-48917-R01-GP-1-9)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - PREGLED PRIMJEDBI IZ JAVNE RASPRAVE - RASTUŠJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-54283-R01-GP-1-B)

PODCRKAVLJE

PODCRKAVLJE - PPGO - PREGLED PRIMJEDBI IZ JAVNE RASPRAVE - TOMICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-64980-R01-GP-1-C)

PODCRKAVLJE

ORIOVAC - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Bečic I POVREMENOG STANOVANJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-01759-R03-GP-1-1)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-IS-1-1)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-IS-2-1)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - NAFTA, PLIN I PLINOOPSKRBA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-IS-3-1)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - ELEKTRONERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-IS-3-2)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-IS-4-1)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-KN-1-1)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih uvjeta ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-ZP-1-1)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-ZP-2-1)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-ZP-2-2)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja i djelovi primjene planskih mjera zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-ZP-2-4)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R03-ZP-3-1)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Ciglenik (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-08249-R03-GP-1-2)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Kujnik (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-33235-R03-GP-1-3)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Lužani (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-37028-R03-GP-1-4)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Malino (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-38768-R03-GP-1-5)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Oriovac-Mlinci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-45519-R03-GP-1-6)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Pričac (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-52027-R03-GP-1-7)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Radovanje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-53643-R03-GP-1-8)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - SLAVONSKI KOBAŠ I GOSPODARSKE ZONE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-58220-R03-GP-1-9)

ORIOVAC

ORIOVAC - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Živike (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-74365-R03-GP-1-A)

ORIOVAC

OPRISAVCI - PPGO - POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R02-IS-2-1)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV - PLINSKA MREŽA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R02-IS-3-1)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R02-IS-3-2)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - KORIŠTENJE VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R02-IS-4-1)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R02-IS-4-2)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R02-KN-1-1)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R02-ZP-1-1)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R02-ZP-3-1)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - KUPINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-33570-R02-GP-1-7)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - NOVI GRAD (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-43818-R02-GP-1-9)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - OPRISAVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-45209-R02-GP-1-3)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - POLJANCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-50270-R02-GP-1-2)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - PRNJAVOR (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-52418-R02-GP-1-8)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - STRUŽANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-61140-R02-GP-1-5)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - SVILAJ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-62413-R02-GP-1-4)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - TRNJANSKI KUTI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-65846-R02-GP-1-1)

OPRISAVCI

OPRISAVCI - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - ZOLJANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-73482-R02-GP-1-6)

OPRISAVCI

DRAGALIĆ - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.A.k.o. DONJI BOGIĆEVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-GP-1-1)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.B.k.o. DRAGALIĆ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-GP-1-2)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.C.k.o. GORICE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-GP-1-3)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.D.k.o. MAŠIĆ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-GP-1-4)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.E.k.o. MEDARI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-GP-1-5)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.F. k.o. POLJANE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-GP-1-6)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - 2.A. PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-IS-1-1)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - 2.B. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-IS-2-1)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - 2.C. ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-IS-3-1)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - 2.D. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-IS-4-1)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - 1.A. PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-KN-1-1)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 3. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.A. POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-ZP-1-2)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 3. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.B. PODRUČIJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-ZP-2-2)

DRAGALIĆ

DRAGALIĆ - PPGO - 3. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.C. PODRUČIJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R02-ZP-2-4)

DRAGALIĆ

CERNIK - PPGO - PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00469-R04-IS-1-1)

CERNIK

CERNIK - PPGO - Energetski sustav: PLIN, ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00469-R04-IS-3-2)

CERNIK

CERNIK - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV ODLAGANJE OTPADA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00469-R04-IS-4-1)

CERNIK

CERNIK - PPGO - Korištenje i namjena površina - POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00469-R04-KN-1-1)

CERNIK

CERNIK - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00469-R04-ZP-1-1)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BAĆIN DOL (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00558-R04-GP-1-1)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BANIĆEVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00868-R04-GP-1-2)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - CERNIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-07935-R04-GP-1-3)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GILETINCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-17736-R04-GP-1-4)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GOLOBRDAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-18309-R04-GP-1-5)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - OPATOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-45136-R04-GP-1-6)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - OPRŠINAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-45217-R04-GP-1-7)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - PODVRŠKO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-49875-R04-GP-1-8)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SINLIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-57622-R04-GP-1-9)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - CERNIČKA ŠAGOVINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-62570-R04-GP-1-A)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ŠUMETLICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Cernik/Layers/HR-ISPU-PPGO-64327-R04-GP-1-B)

CERNIK

STARA GRADIŠKA - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-04120-R04-IS-2-1)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT PLINA, ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-04120-R04-IS-3-1)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-04120-R04-IS-4-2)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - UREĐENJE VODOTOKA I VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-04120-R04-IS-4-3)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-04120-R04-KN-1-1)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA I. (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-04120-R04-ZP-1-1)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA ii. (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-04120-R04-ZP-2-1)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJI VAROŠ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-14079-R04-GP-1-1)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - GORNJI VAROŠ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-21253-R04-GP-1-2)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - GREĐANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-22543-R04-GP-1-3)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - NOVI VAROŠ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-43958-R04-GP-1-4)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - PIVARE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-48259-R04-GP-1-5)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - STARA GRADIŠKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-59862-R04-GP-1-6)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - USKOCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-66842-R04-GP-1-7)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA USKOCI - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA I PROMET SA ELEMENTIMA UPU-A (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-66842-R04-UP-1-1)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA USKOCI - ZONA SA ELEMENTIMA UPU-A (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-66842-R04-UP-1-2)

STARA GRADIŠKA

STARA GRADIŠKA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA USKOCI - PRIJEDLOG PARCELACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Stara Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-66842-R04-UP-1-3)

STARA GRADIŠKA

aKARTA (Karte prostornih planova/WMS Slojevi/HR-ISPU-PPZP-00012-R05-KN-1-1)

AHR-ISPU

Brodski Stupnik - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - Prostori za razvoj i uređenje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00396-R05-KN-1-1)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Promet : cestovni i željeznički (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00396-R05-IS-1-1)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Promet : javne turističke infrastrukture (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00396-R05-IS-1-6)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Pošta i telekomunikacije (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00396-R05-IS-2-1)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Energetski sustav (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00396-R05-IS-3-1)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Vodnogospodarski sustav (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00396-R05-IS-4-1)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih uvjeta korištenja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00396-R05-ZP-1-1)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00396-R05-ZP-2-1)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-00396-R05-ZP-3-1)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Naselje Brodski Stupnik (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-06343-R05-GP-1-1)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Naselje Stari Slatinik (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-60283-R05-GP-1-2)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Naselje Lovčić (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-36021-R05-GP-1-3)

Brodski Stupnik

Brodski Stupnik - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Naselje Krajačići (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Brodski Stupnik/Layers/HR-ISPU-PPGO-31470-R05-GP-1-4)

Brodski Stupnik

Bukovlje - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05673-R03-KN-1-1)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05673-R03-IS-2-1)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05673-R03-ZP-1-1)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE-PROČIŠĆENO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05673-R03-ZP-2-4)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BUKOVLJE-VRANOVCI - PROČIŠĆENO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-07200-R03-GP-1-1)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA JEŽEVIK - PROČIŠĆENO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-26450-R03-GP-1-2)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ŠUŠNJEVCI-PROČIŠĆENO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-64394-R03-GP-1-4)

Bukovlje

Bukovlje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BUKOVLJE-VRANOVCI - PROČIŠĆENO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Bukovlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-70351-R03-GP-1-5)

Bukovlje

Davor - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R04-KN-1-1)

Davor

Davor - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R04-IS-1-1)

Davor

Davor - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R04-IS-2-1)

Davor

Davor - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R04-IS-3-1)

Davor

Davor - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R04-IS-4-1)

Davor

Davor - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R04-ZP-1-1)

Davor

Davor - PPGO - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-00680-R04-ZP-2-1)

Davor

Davor - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DAVOR (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-10413-R04-GP-1-1)

Davor

Davor - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ORUBICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Davor/Layers/HR-ISPU-PPGO-45667-R04-GP-1-2)

Davor

Donji Andrijevci - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R03-KN-1-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R03-IS-1-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R03-IS-2-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R03-IS-3-2)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R03-IS-4-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - PLINOOPSKRBA I PRODUKTOVODI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R03-IS-3-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R03-ZP-1-1)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - KULTURNA DOBRA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-00817-R03-ZP-1-3)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Novo Topolje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-44342-R03-GP-1-2)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Staro Topolje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-60470-R03-GP-1-3)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Sredanci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-59285-R03-GP-1-4)

Donji Andrijevci

Donji Andrijevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Donji Andrijevci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Donji Andrijevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-13056-R03-GP-1-1)

Donji Andrijevci

Garčin - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R04-KN-1-1)

Garčin

Garčin - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R04-IS-1-1)

Garčin

Garčin - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R04-IS-2-1)

Garčin

Garčin - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE-ENERGETSKI SUSTAV-PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R04-IS-3-1)

Garčin

Garčin - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE-ENERGETSKI SUSTAV-ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R04-IS-3-2)

Garčin

Garčin - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE-VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R04-IS-4-1)

Garčin

Garčin - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R04-ZP-1-1)

Garčin

Garčin - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-01180-R04-ZP-2-1)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - BICKO SELO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-02682-R04-GP-1-1)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - GARČIN (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-17507-R04-GP-1-2)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - KLOKOČEVIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-29017-R04-GP-1-3)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SAPCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-56464-R04-GP-1-4)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SELNA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-57061-R04-GP-1-5)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - TRNJANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-65838-R04-GP-1-6)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - VRHOVINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-71048-R04-GP-1-7)

Garčin

Garčin - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - ZADUBRAVLJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Garčin/Layers/HR-ISPU-PPGO-71994-R04-GP-1-8)

Garčin

Gornji Bogićevci - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R02-KN-1-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-1-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-2-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-3-2)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-3-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRPA - ODVODNJA OTPADNIH VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-4-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - UREĐENJE VODOTOKA I VODA - MELIORACIJSKA ODVODNJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-4-2)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE DUBOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-15385-R02-GP-1-1)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE GORNJI BOGIĆEVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-20281-R02-GP-1-2)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE KOSOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-30694-R02-GP-1-3)

Gornji Bogićevci

Gornji Bogićevci - PPGO - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gornji Bogićevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01279-R02-ZP-2-1)

Gornji Bogićevci

Gundinci - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R03-KN-1-1)

Gundinci

Gundinci - PPGO - PROMETNA INFRASTRUKTURA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R03-IS-1-1)

Gundinci

Gundinci - PPGO - TELEKOMUNIKACIJSKA I POŠTANSKA MREŽA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R03-IS-2-1)

Gundinci

Gundinci - PPGO - ELETROENERGETSKA MREŽA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R03-IS-3-2)

Gundinci

Gundinci - PPGO - PLINSKA INFRASTRUKTURNA MREŽA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R03-IS-3-1)

Gundinci

Gundinci - PPGO - VODOOPSKRBNA MREŽA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R03-IS-4-1)

Gundinci

Gundinci - PPGO - ODVODNJA OTPADNIH VODA I UREĐENJE VODOTOKA I VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R03-IS-4-2)

Gundinci

Gundinci - PPGO - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R03-ZP-1-1)

Gundinci

Gundinci - PPGO - VODNO GOSPODARSTVO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-01406-R03-ZP-2-2)

Gundinci

Gundinci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - NASELJE GUNDINCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Gundinci/Layers/HR-ISPU-PPGO-23051-R03-GP-1-1)

Gundinci

Klakar - PPGO - 3. Uvjeti korištanja 3.1. Zaštita posebnih vrijednosti i obliježja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R03-ZP-1-1)

Klakar

Klakar - PPGO - 1. Korištenje i namjena prostora 1.1. Prostori za razvoj i uređenje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R03-KN-1-1)

Klakar

Klakar - PPGO - 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 2.1 Promet (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R03-IS-1-1)

Klakar

Klakar - PPGO - 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R03-IS-3-1)

Klakar

Klakar - PPGO - 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 2.4. Elektroenergetika (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R03-IS-3-2)

Klakar

Klakar - PPGO - 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 2.5. Vodnogospodarski sustav (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R03-IS-4-1)

Klakar

Klakar - PPGO - 3. Uvjeti korištanja 3.2. Područja posebnih ograničenja u prostoru (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R03-ZP-2-1)

Klakar

Klakar - PPGO - 3. Uvjeti korištanja 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R03-ZP-3-1)

Klakar

Klakar - PPGO - GRAĐEVNA PODRUČJA - RUŠČICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-56073-R03-GP-1-1)

Klakar

Klakar - PPGO - GRAĐEVNA PODRUČJA - GORNJA BEBRINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-18937-R03-GP-1-2)

Klakar

Klakar - PPGO - GRAĐEVNA PODRUČJA - KLAKAR (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-28606-R03-GP-1-3)

Klakar

Klakar - PPGO - GRAĐEVNA PODRUČJA - DONJA BEBRINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-11819-R03-GP-1-4)

Klakar

Klakar - PPGO - 2. Infrastrukturni sustavi i mreže 2.2. Pošta i telekomunikacije (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Klakar/Layers/HR-ISPU-PPGO-01856-R03-IS-2-1)

Klakar

Nova Gradiška - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA KOVAČEVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-GP-1-1)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA LJUPINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-GP-1-2)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NOVA GRADIŠKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-GP-1-3)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NASELJE PRVČA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-GP-1-5)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-IS-1-1)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-IS-2-1)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-IS-3-1)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-IS-4-1)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA, OBRADA, SKLADIŠTENJE OTPADA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-IS-4-2)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - UREĐENJE VODOTOKA I VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-IS-4-3)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-KN-1-1)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA I. (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-ZP-1-1)

Nova Gradiška

Nova Gradiška - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA II. (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Gradiška/Layers/HR-ISPU-PPGO-02844-R06-ZP-2-1)

Nova Gradiška

Nova Kapela - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-KN-1-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - 2.1. Promet 2.1.1. Cestovni promet 2.1.2. Željeznički promet 2.1.4. Riječni promet 2.1.5. Zračni promet (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-1-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE 2.2.1. Pošta 2.2.2. Javne telekomunikacije telefonske mreže (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-2-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV 2.3.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-3-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV 2.3.2. Elektroeneregetika (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-3-2)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - 2.4. VODNOGGOSPODARSKI SUSTAV 2.4.1. Korištenje voda (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-4-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - 2.4. VODNOGGOSPODARSKI SUSTAV 2.4.3. Uređenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-4-3)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - 3.0. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.1. Područja posebnih uvjeta korištanje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-ZP-1-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - 3.0. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-ZP-2-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PAVLOVCI-STARA KAPELA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-47074-R02-GP-1-8)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SIČE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-57525-R02-GP-1-9)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GORNJI LIPOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-20796-R02-GP-1-5)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SREDNJI LIPOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-59471-R02-GP-1-A)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - DONJI LIPOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-13609-R02-GP-1-3)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - DRAGOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-14591-R02-GP-1-4)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BILI BRIG (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02879-R02-GP-1-2)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - MAGIĆ MALA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-37419-R02-GP-1-6)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - NOVA KAPELA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-43257-R02-GP-1-7)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BATRINA I SEOCE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-01694-R02-GP-1-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - 3.0. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-ZP-3-1)

Nova Kapela

Nova Kapela - PPGO - 2.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 2.4.2. Odvodnja otpadnih voda (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Nova Kapela/Layers/HR-ISPU-PPGO-02852-R02-IS-4-2)

Nova Kapela

Sibinj - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-KN-1-1)

Sibinj

Sibinj - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Promet (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-IS-1-1)

Sibinj

Sibinj - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Pošta i telekomunikacije (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-IS-2-1)

Sibinj

Sibinj - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetika (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-IS-3-1)

Sibinj

Sibinj - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-IS-4-1)

Sibinj

Sibinj - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-IS-4-3)

Sibinj

Sibinj - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih uvjeta korištenja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-ZP-1-1)

Sibinj

Sibinj - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju-vode (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-ZP-2-2)

Sibinj

Sibinj - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju-tlo (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-ZP-2-1)

Sibinj

Sibinj - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-ZP-3-1)

Sibinj

Sibinj - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-03883-R04-ZP-2-4)

Sibinj

Sibinj - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Bartolovci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-01384-R04-GP-1-1)

Sibinj

Sibinj - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Brčino (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-04804-R04-GP-1-2)

Sibinj

Sibinj - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Ravan (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-54437-R04-GP-1-3)

Sibinj

Sibinj - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Čelikovići (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-09300-R04-GP-1-4)

Sibinj

Sibinj - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Grgurevići (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-22659-R04-GP-1-5)

Sibinj

Sibinj - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Gornji Andrijevci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-20249-R04-GP-1-6)

Sibinj

Sibinj - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Grižići (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-22705-R04-GP-1-7)

Sibinj

Sibinj - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Gromačnik (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-22845-R04-GP-1-8)

Sibinj

Sibinj - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Jakačina Mala (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-25216-R04-GP-1-9)

Sibinj

Sibinj - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA I PROMET SA ELEMENTIMA UPU-a (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-58360-R04-UP-1-1)

Sibinj

Sibinj - PPGO - ZONA SA ELEMENTIMA UPU-a (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-58360-R04-UP-1-2)

Sibinj

Sibinj - PPGO - PRIJEDLOG PARCELACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sibinj/Layers/HR-ISPU-PPGO-58360-R04-UP-1-3)

Sibinj

Staro Petrovo Selo - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R04-KN-1-1)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - CESTOVNI, ŽELJEZNIČKI I ZRAČNI PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-1-1)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-2-1)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA, ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-3-1)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - VODOOPSKRBA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-4-1)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELIORACIJSKA ODVODNJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-4-3)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - ODVODNJA OTPADNIH VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-4-2)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-04189-R04-ZP-1-2)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BLAŽEVIĆ DOL (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-03450-R04-GP-1-1)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJI I DONJI CRNOGOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-13170-R04-GP-1-2)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJI I DONJI CRNOGOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-20346-R04-GP-1-3)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GODINJAK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-18074-R04-GP-1-4)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ŠTIVICA I KOMARNICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-29688-R04-GP-1-5)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ŠTIVICA I KOMARNICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-64122-R04-GP-1-6)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA LAZE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-34525-R04-GP-1-7)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA OŠTRI VRH (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-46019-R04-GP-1-8)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-60062-R04-GP-1-9)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARO PETROVO SELO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-60402-R04-GP-1-A)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA TISOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-64726-R04-GP-1-B)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VLADISOVO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-69736-R04-GP-1-C)

Staro Petrovo Selo

Staro Petrovo Selo - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VRBOVA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Staro Petrovo Selo/Layers/HR-ISPU-PPGO-70661-R04-GP-1-D)

Staro Petrovo Selo

Oprisavci - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R03-KN-1-1)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R03-IS-2-1)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV - PLINSKA MREŽA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R03-IS-3-1)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R03-IS-3-2)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - KORIŠTENJE VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R03-IS-4-1)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R03-IS-4-2)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R03-ZP-1-1)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-03034-R03-ZP-3-1)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - TRNJANSKI KUTI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-65846-R03-GP-1-1)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - POLJANCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-50270-R03-GP-1-2)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - Oprisavci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-45209-R03-GP-1-3)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - SVILAJ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-62413-R03-GP-1-4)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - STRUŽANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-61140-R03-GP-1-5)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - ZOLJANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-73482-R03-GP-1-6)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - KUPINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-33570-R03-GP-1-7)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - PRNJAVOR (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-52418-R03-GP-1-8)

Oprisavci

Oprisavci - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - NOVI GRAD (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oprisavci/Layers/HR-ISPU-PPGO-43818-R03-GP-1-9)

Oprisavci

Oriovac - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-KN-1-1)

Oriovac

Oriovac - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-IS-1-1)

Oriovac

Oriovac - PPGO - NAFTA, PLIN I PLINOOPSKRBA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-IS-3-1)

Oriovac

Oriovac - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-IS-4-1)

Oriovac

Oriovac - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih uvjeta ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-ZP-1-1)

Oriovac

Oriovac - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja i djelovi primjene planskih mjera zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-ZP-2-4)

Oriovac

Oriovac - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Lužani (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-37028-R04-GP-1-4)

Oriovac

Oriovac - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-IS-2-1)

Oriovac

Oriovac - PPGO - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-IS-3-2)

Oriovac

Oriovac - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-ZP-2-1)

Oriovac

Oriovac - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-ZP-2-2)

Oriovac

Oriovac - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03093-R04-ZP-3-1)

Oriovac

Oriovac - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Bečic I POVREMENOG STANOVANJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-01759-R04-GP-1-1)

Oriovac

Oriovac - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Ciglenik (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-08249-R04-GP-1-2)

Oriovac

Oriovac - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Kujnik (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-33235-R04-GP-1-3)

Oriovac

Oriovac - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Malino (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-38768-R04-GP-1-5)

Oriovac

Oriovac - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Oriovac-Mlinci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-45519-R04-GP-1-6)

Oriovac

Oriovac - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Pričac (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-52027-R04-GP-1-7)

Oriovac

Oriovac - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Radovanje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-53643-R04-GP-1-8)

Oriovac

Oriovac - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - SLAVONSKI KOBAŠ I GOSPODARSKE ZONE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-58220-R04-GP-1-9)

Oriovac

Oriovac - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA Živike (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Oriovac/Layers/HR-ISPU-PPGO-74365-R04-GP-1-A)

Oriovac

Podcrkavlje - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03387-R02-KN-1-1)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE POŠTA I ENERGETSKI SUSTAVI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03387-R02-IS-2-1)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03387-R02-IS-4-1)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03387-R02-ZP-1-1)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-03387-R02-ZP-2-1)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - BRODSKI ZDENCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-06360-R02-GP-1-1)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GORNJI SLATNIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-21083-R02-GP-1-2)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - DONJI SLATNIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-13927-R02-GP-1-3)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - DUBOVIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-15423-R02-GP-1-4)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - MATKOVIĆ MALA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-40061-R02-GP-1-5)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - ORIOVČIĆ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-45527-R02-GP-1-6)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - KINDROVO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-28452-R02-GP-1-7)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GLOGOVICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-18007-R02-GP-1-8)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - Podcrkavlje (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-48917-R02-GP-1-9)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GRABARJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-21628-R02-GP-1-A)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - PREGLED PRIMJEDBI IZ JAVNE RASPRAVE - RASTUŠJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-54283-R02-GP-1-B)

Podcrkavlje

Podcrkavlje - PPGO - PREGLED PRIMJEDBI IZ JAVNE RASPRAVE - TOMICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Podcrkavlje/Layers/HR-ISPU-PPGO-64980-R02-GP-1-C)

Podcrkavlje

Sikirevci - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-05703-R02-KN-1-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - VEZE I ENEGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-05703-R02-IS-1-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-05703-R02-IS-4-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-05703-R02-ZP-1-3)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-05703-R02-ZP-3-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA - JARUGE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-25747-R02-GP-1-1)

Sikirevci

Sikirevci - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA -Sikirevci (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Sikirevci/Layers/HR-ISPU-PPGO-57576-R02-GP-1-2)

Sikirevci

Slavonski Šamac - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R02-KN-1-1)

Slavonski Šamac

Slavonski Šamac - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R02-IS-2-1)

Slavonski Šamac

Slavonski Šamac - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV - CIJEVNI TRANSPORT PLINA I PLINOOPSKRBA - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R02-IS-3-1)

Slavonski Šamac

Slavonski Šamac - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R02-IS-4-1)

Slavonski Šamac

Slavonski Šamac - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R02-ZP-1-1)

Slavonski Šamac

Slavonski Šamac - PPGO - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-03972-R02-ZP-3-2)

Slavonski Šamac

Slavonski Šamac - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Slavonski Šamac, KRUŠEVICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-58238-R02-GP-1-1)

Slavonski Šamac

Slavonski Šamac - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - KRUŠEVICA-DUBOČICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Slavonski Šamac/Layers/HR-ISPU-PPGO-32832-R02-GP-1-2)

Slavonski Šamac

Velika Kopanica - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - BERAVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-02518-R04-GP-1-1)

Velika Kopanica

Velika Kopanica - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DIVOŠEVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-11053-R04-GP-1-2)

Velika Kopanica

Velika Kopanica - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - MALA KOPANICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-37877-R04-GP-1-3)

Velika Kopanica

Velika Kopanica - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R04-IS-2-1)

Velika Kopanica

Velika Kopanica - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R04-IS-4-1)

Velika Kopanica

Velika Kopanica - PPGO - NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R04-KN-1-1)

Velika Kopanica

Velika Kopanica - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R04-IS-3-1)

Velika Kopanica

Velika Kopanica - PPGO - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R04-ZP-2-1)

Velika Kopanica

Velika Kopanica - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA,PROIZVODNO-POSLOVIH ZONA, POSLOVNE ZONE I SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE Velika Kopanica (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Velika Kopanica/Layers/HR-ISPU-PPGO-67849-R04-GP-1-4)

Velika Kopanica

Okučani - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R03-KN-1-1)

Okučani

Okučani - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R03-IS-2-1)

Okučani

Okučani - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R03-IS-3-2)

Okučani

Okučani - PPGO - INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R03-IS-4-1)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BENKOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02429-R03-GP-1-5)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - LAĐEVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-34142-R03-GP-1-6)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - LJEŠTANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-37079-R03-GP-1-7)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŠAGOVINA MAŠIČKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-62588-R03-GP-1-8)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - TRNAKOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-65633-R03-GP-1-9)

Okučani

Okučani - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA II. (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R03-ZP-1-5)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BOBARE - KAMENOLOM FUKINAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-03522-R03-GP-1-3)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - Cage - PROČIŠĆENO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-07536-R03-GP-1-4)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - Okučani - PROČIŠĆENO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-44946-R03-GP-1-1)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŠIRINCI: KAMENOLOM STARČA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-63428-R03-GP-1-2)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - VRBOVLJANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-70718-R03-GP-1-A)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ŽUBERKOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-74527-R03-GP-1-B)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BODEGRAJE - KLAONICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-03697-R03-GP-1-D)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ČAPRGINCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-09130-R03-GP-1-E)

Okučani

Okučani - PPGO - UVJETI ZAŠTITE I KORIŠTENJA PROSTORA I. - PROČIŠĆENO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02992-R03-ZP-1-3)

Okučani

Vrpolje - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R03-KN-1-1)

Vrpolje

Vrpolje - PPGO - PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R03-IS-2-1)

Vrpolje

Vrpolje - PPGO - ELEKTROOPSKRBA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R03-IS-3-2)

Vrpolje

Vrpolje - PPGO - PLIN I NAFTA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R03-IS-3-1)

Vrpolje

Vrpolje - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R03-IS-4-1)

Vrpolje

Vrpolje - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R03-ZP-2-1)

Vrpolje

Vrpolje - PPGO - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-05142-R03-ZP-3-2)

Vrpolje

Vrpolje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ČAJKOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-71161-R03-GP-1-2)

Vrpolje

Vrpolje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARI PERKOVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-60267-R03-GP-1-1)

Vrpolje

Vrpolje - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VRPOLJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Vrpolje/Layers/HR-ISPU-PPGO-08982-R03-GP-1-3)

Vrpolje

Dragalić - PPGO - 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - 1.A. PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R03-KN-1-1)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - 2.A. PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R03-IS-1-1)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - 2.B. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R03-IS-2-1)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - 2.C. ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R03-IS-3-1)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - 2.D. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R03-IS-4-1)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 3. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.A. POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R03-ZP-1-2)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 3. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.B. PODRUČIJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R03-ZP-2-2)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 3. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - 3.C. PODRUČIJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-05681-R03-ZP-2-4)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.A.k.o. DONJI BOGIĆEVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-13102-R03-GP-1-1)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.B.k.o. DRAGALIĆ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-14389-R03-GP-1-2)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.C.k.o. GORICE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-18708-R03-GP-1-3)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.D.k.o. MAŠIĆ (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-39926-R03-GP-1-4)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.E.k.o. MEDARI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-40207-R03-GP-1-5)

Dragalić

Dragalić - PPGO - 4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - 4.F. k.o. POLJANE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Dragalić/Layers/HR-ISPU-PPGO-50296-R03-GP-1-6)

Dragalić

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - BIJELA STIJENA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-02747-R03-GP-1-C)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ČOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-09709-R03-GP-1-F)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ROGOLJI DONJI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-13862-R03-GP-1-G)

Okučani

Okučani - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ROGOLJI GORNJI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/Okučani/Layers/HR-ISPU-PPGO-21032-R03-GP-1-H)

Okučani

CERNIK - PPGO - PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-00469-R05-IS-1-1)

CERNIK

CERNIK - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV: PLIN, ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-00469-R05-IS-3-2)

CERNIK

CERNIK - PPGO - "VODNOGOSPORASKI SUSTAV: ODLAGANJE OTPADA" (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-00469-R05-IS-4-1)

CERNIK

CERNIK - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-00469-R05-ZP-1-1)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BAĆIN DOL (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-00558-R05-GP-1-1)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA -BANIĆEVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-00868-R05-GP-1-2)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - CERNIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-07935-R05-GP-1-3)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GILETINCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-17736-R05-GP-1-4)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GOLOBRDAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-18309-R05-GP-1-5)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - OPATOVAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-45136-R05-GP-1-6)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - OPRŠINAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-45217-R05-GP-1-7)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - PODVRŠKO (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-49875-R05-GP-1-8)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SINLIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-57622-R05-GP-1-9)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ŠAGOVINA CERNIČKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-62570-R05-GP-1-A)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ŠUMETLICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-64327-R05-GP-1-B)

CERNIK

CERNIK - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ŠUMETLICA I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE STRMAC (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-64327-R05-GP-1-C)

CERNIK

CERNIK - PPGO - Korištenje i namjena površina - POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/CERNIK/Layers/HR-ISPU-PPGO-00469-R05-KN-1-1)

CERNIK

REŠETARI - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R04-KN-1-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R04-IS-1-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R04-IS-2-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT PLINA I NAFTE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R04-IS-3-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - ELEKTRONERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R04-IS-3-2)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV- Vodoopskrba i odvodnja (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R04-IS-4-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-03727-R04-ZP-1-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ADŽAMOVCI I BRĐANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-00035-R04-GP-1-1)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BUKOVICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-07102-R04-GP-1-2)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DREŽNIK (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-14974-R04-GP-1-3)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GUNJAVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-23078-R04-GP-1-4)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA REŠETARI I GOSPODARSKKE ZONE »REŠETARI« (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-54941-R04-GP-1-5)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ZAPOLJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-72583-R04-GP-1-6)

REŠETARI

REŠETARI - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ADŽAMOVCI I BRĐANI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/REŠETARI/Layers/HR-ISPU-PPGO-04901-R04-GP-1-7)

REŠETARI

SLAVONSKI BROD - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-IS-1-1)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-IS-2-1)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-IS-3-1)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-KN-1-1)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - VODOOPSKRBA I KORIŠTENJE VODA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-IS-4-1)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELIORACIJSKA ODVODNJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-IS-4-3)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - ODVODNJA OTPADNIH VODA , OBRADA, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE OTPADA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-IS-5-1)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - 3.UVJETI ZA KORIŠTENJE UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, 3.1.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-ZP-2-1)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - UVIJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-ZP-2-4)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, 3.2.1. ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-ZP-3-2)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - GRAĐEVINSKA PODRUČJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-GP-1-1)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-ZP-1-3)

SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD - PPGO - ELEKTROENERGETIKA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/SLAVONSKI BROD/Layers/HR-ISPU-PPGO-03964-R04-IS-3-2)

SLAVONSKI BROD

VELIKA KOPANICA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - BERAVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-02518-R05-GP-1-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DIVOŠEVCI (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-11053-R05-GP-1-2)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - MALA KOPANICA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-37877-R05-GP-1-3)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R05-IS-2-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV ZBRINJAVANJE OTPADA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R05-IS-4-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R05-KN-1-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - ENERGETSKI SUSTAV (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R05-IS-3-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R05-ZP-2-1)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA, Velika Kopanica (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-67849-R05-GP-1-4)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA, Kupina (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-33570-R05-GP-1-5)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - PODRUČJA PRIMJENA POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R05-ZP-2-4)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R05-ZP-1-3)

VELIKA KOPANICA

VELIKA KOPANICA - PPGO - PROMET (Karte prostornih planova/Brodsko-posavska županija/Općine/VELIKA KOPANICA/Layers/HR-ISPU-PPGO-04766-R05-IS-1-1)

VELIKA KOPANICA

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.