[unknown data provider]

Opaskartta Aanestysalueet Asemakaavakartta
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
KuntaGML, kantakartta, asemakaava
Fees
none
Access constraints
none
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

Map Server maintained by Tekla Corporation. Contact:

Available map layers (43)

Jyväskylän maastokartta (Maastokartta)

Jyväskylän maastokartta

Jyväskylän seutu, ilmakuva (Ilmakuva JKL Seutu)

Jyväskylän Seutu, ilmakuva

Jyväskylän opaskartta (Opaskartta)

Jyväskylän opaskartta

Jyväskylän taustakartta (Taustakartta)

Jyväskylän taustakartta

Ajantasa-asemakaava (Asemakaavakartta)

Jyväskylän ajantasa-asemakaava

Kaupunginosat (Kaupunginosat)

Jyväskylän kaupunginosat

Äänestysalueet (Aanestysalueet)

Jyväskylän äänestysalueet

Postialueet (Postialueet)

Postialueet

Pienalueet (Pienalueet)

Jyväskylän pienalueet

Tilastoalueet (Tilastoalueet)

Jyväskylän tilastoalueet

Suuralueet (Suuralueet)

Jyväskylän suuralueet

Ulkoilukartta (Ulkoilukartta)

Jyväskylän seudun ulkoilukartta

Linja-autoreitit (Linja-autoreitit)

Linja-autoreitit

Pyöräilykartta (Pyöräilykartta)

Jyväskylän pyöräilykartta

Jyväskylän maanomistus (Maanomistus)

Jyväskylän kaupungin maanomistus

Katujen keskilinjat (Katujen keskilinjat)

Jyväskylän katujen keskilinjat

Kevytvaylien keskilinjat (Kevytvaylien keskilinjat)

Jyväskylän kevytvaylien keskilinjat

Vaylien hoitoluokitus (Vaylien hoitoluokitus)

Vaylien hoitoluokitus

Sulanapitoalueet ja terasverkot (Sulanapitoalueet ja terasverkot)

Sulanapitoalueet ja terasverkot

Sadevesiviemarit ja -kaivot (Sadevesiviemarit ja -kaivot)

Jyväskylän sadevesiviemarit ja -kaivot

Asemakaavan suojelualueet (Asemakaavan suojelualueet)

Asemakaavan suojelualueet

Asemakaavan suojelurakennukset (Asemakaavan suojelurakennukset)

Asemakaavan suojelurakennukset

MML maastokartta (MML maastokartta)

MML maastokartta

Peruskartta 2019 mv (Peruskartta 2019 mv)

Peruskartta 2019 mv

Elyn luonnonsuojelualueet Jyväskylä (Ely: Luonnonsuojelualue)

Elyn luonnonsuojelualueet Jyväskylä

Elyn luontotyyppialueet Jyväskylä (Ely: Luontotyyppialue)

Elyn luontotyyppialueet Jyväskylä

Elyn uhanalaispäätökset Jyväskylä (Ely: Uhanalaispäätökset)

Elyn uhanalaispäätökset Jyväskylä

Kaupungin arvokkaat luontokohteet Jyväskylä (Kaupungin arvokkaat luontokohteet)

Kaupungin arvokkaat luontokohteet Jyväskylä

Yleiskaavan SL-alueet Jyväskylä (Yleiskaavan SL-alueet)

Yleiskaavan SL-alueet Jyväskylä

S-hoitoluokka metsasuunnitelmasta Jyväskylä (S-hoitoluokka metsasuunnitelmasta)

S-hoitoluokka metsasuunnitelmasta Jyväskylä

Vinovalovarjostus, MML (Vinovalovarjostus)

Vinovalovarjostus, MML

Osayleiskaavat (Osayleiskaavat)

Jyväskylän osayleiskaavat

Yleiskaava, kartta 1, pääkartta (Yleiskaava kartta1)

Jyväskylän yleiskaava, pääkartta

Yleiskaava, kartta 2, luontoarvojen verkottuminen (Yleiskaava kartta2)

Jyväskylän yleiskaava, luontoarvojen verkottuminen

Yleiskaava, kartta 3, maisema ja virkistys (Yleiskaava kartta3)

Jyväskylän yleiskaava, maisema ja virkistys

Yleiskaava, kartta 4, vesitalouden suojelu (Yleiskaava kartta4)

Jyväskylän yleiskaava, vesitalouden suojelu

Yleiskaava, kartta 5, kulttuuriympäristön vaaliminen (Yleiskaava kartta5)

Jyväskylän yleiskaava, kulttuuriympäristön vaaliminen

Yleiskaava, kartta 6, täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen (Yleiskaava kartta6)

Jyväskylän yleiskaava, täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen

Yleistetty kantakartta (Kantakartta yleistetty)

Jyväskylän kantakartta

Jyväskylän ilmakuva 2018 (Ilmakuva 2018)

Jyväskylän ilmakuva vuodelta 2018

Jyväskylän ilmakuva 2015 (Ilmakuva 2015)

Jyväskylän ilmakuva vuodelta 2015

Jyväskylän ilmakuvia, UAV (Ilmakuva UAV)

Jyväskylän ilmakuvia UAV:lla tuotettuna

Jyväskylän liito-oravahavainnot (Liito-oravahavainnot)

Jyväskylän liito-oravahavainnot

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.