Štátna ochrana prírody Slovenskej Repu…

Zobrazovacia služba chránených území

biosfericke_rezervacie BIOSFERICKE_REZERVACIE biosfericke_rezervacie
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, Priestorové údaje, Zobrazovacia služba, Životné prostredie, Mapová služba, Chránené územia, Chránené stromy
Fees
za použitie tejto služby sa žiadne poplatky nevyžadujú
Access constraints
žiadne
Supported languages
eng
Data provider

Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky (ŠOP SR) (unverified)

Contact information:

Peter Pastorek

Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky (ŠOP SR)

práca:
Tajovského 28B, 975 90 Banská Bystrica, Slovensko

Email: 

Phone: +421 48 4712 032

Service metadata

Ads by Google

Mapová služba (OGC WMS 1.3.0) Ministerstva životného prostredia konformná s technickými pravidlami INSPIRE pokiaľ ide o Zobrazovacie služby (INSPIRE View service). Prostredníctvom tejto služby sa poskytujú priestorové údaje o chránených územiach vo forme digitálnych máp.

Available map layers (11)

Biosférické rezervácie (biosfericke_rezervacie)

Gis vrstva biosferickych rezervacii

Birds distribution (birds_distribution)

Chránené stromy (chranene_stromy)

GIS vrstva chránených stromov

Chránené vtáčie územia (chranene_vtacie_uzemia)

Gis vrstva chránených vtáčích území

Habitats distribution (habitats_distribution)

Maloplošné chránené územia (mchu)

GIS vrstva maloplošných chránených území

Ramsarské lokality (ramsar)

Gis vrstva ramsarských lokalít

Species distribution (species_distribution)

UNESCO (unesco)

Gis vrstva uzemí svetového prírodného dedičstva

Územia európskeho významu (uzemia_europskeho_vyznamu)

GIS vrstva území európskeho významu

Veľkoplošné chránené územia (vchu)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.