SMHI

GeoServer Web Map Service

oc-obs:OF.PointObservation.SeaTemperature atle_ferrybox_havstemperatur_point havstemperatur_stations_ferryboxes
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
no conditions apply
Access constraints
None
Supported languages
swe
Data provider

SMHI (unverified)

Contact information:

SMHI

SMHI

Work:
Folkborgsvägen 17, 60200 Norrköping, Sweden

Email: 

Phone: +46 (11) 495 80 00

Service metadata

Ads by Google

A compliant implementation of WMS plus most of the SLD extension (dynamic styling). Can also generate PDF, SVG, KML, GeoRSS

Available map layers (14)

OF.Oceanografiska observationer - Strömriktning (OF.PointObservation.CurrentDirection)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Mått på vattnets riktning från havsbojar. En gång per timme. Vissa stationer levererar data från flera nivåer under havsytan.

OF.Oceanografiska observationer - Strömhastighet (OF.PointObservation.CurrentSpeed)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Mått på vattnets rörelser från havsbojar. En gång per timme. Vissa stationer levererar data från flera nivåer under havsytan.

OF.Oceanografiska observationer - Salthalt (OF.PointObservation.Salinity)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". attnets salthalt, mäts en gång i timmen. Insamlat från fartyg (ferrybox-system), fyrskepp samt ett antal bojar.

OF.Oceanografiska observationer - Havstemperatur (OF.PointObservation.SeaTemperature)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Vattnets temperatur, insamlat från fartyg (ferrybox-system), havspeglar vid kusten eller bojar. Mätning en gång per timme.

OF.Oceanografiska observationer - Havsvattenstånd RH2000, timvärde (OF.PointObservation.SeaWaterLevelHourValues)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Havsvattenståndet i höjdsystemet RH2000 (Sveriges nya nationella höjdsystem). Ett momentant mätvärde per timme.

OF.Oceanografiska observationer - Havsvattenstånd RH2000, minutvärde (OF.PointObservation.SeaWaterLevelMinuteValues)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Havsvattenståndet i höjdsystemet RH2000 (Sveriges nya nationella höjdsystem). Ett momentant mätvärde per minut.

OF.Oceanografiska observationer - Havsvattenstånd RW, timvärde (OF.PointObservation.SeaWaterLevelRWHourValues)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Havsvattenståndet relativt respektive års medelvattenstånd. Ett momentant mätvärde per timme.

OF.Oceanografiska observationer - Havsvattenstånd RW, minutvärde (OF.PointObservation.SeaWaterLevelRWMinuteValues)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Havsvattenståndet relativt respektive års medelvattenstånd. Ett momentant mätvärde per minut.

OF.Oceanografiska observationer - Vågriktning, medelvärde 30 min (OF.PointObservation.WaveDirectionMean)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Vågriktningen definieras som den riktning varifrån vågorna kommer. Mätningen görs från bojar nära kusten och till havs. Medelvågriktning (VDIR) är medelvärdet av vågornas riktning under 30 minuter. Vågriktning vid Tp (VPED) är riktningen hos vågorna där energin är som störst under 30 minuter. Ett värde per timme erhålls.

OF.Oceanografiska observationer - Vågriktning (vid tp energimax), 30 min (OF.PointObservation.WaveDirectionTPEnergyMax)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Vågriktningen definieras som den riktning varifrån vågorna kommer. Mätningen görs från bojar nära kusten och till havs. Medelvågriktning (VDIR) är medelvärdet av vågornas riktning under 30 minuter. Vågriktning vid Tp (VPED) är riktningen hos vågorna där energin är som störst under 30 minuter. Ett värde per timme erhålls.

OF.Oceanografiska observationer - Våghöjd (OF.PointObservation.WaveHeight)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Signifikant våghöjd är medelvärdet av högsta tredjedelen av vågorna under 30 minuter. Mätningarna genomförs från bojar nära kusten och till havs. Ett värde per timme.

OF.Oceanografiska observationer - Våghöjd, maximal (OF.PointObservation.WaveHeightMax)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Max våghöjd av vågorna under 30 minuter. Mätningarna genomförs från bojar nära kusten och till havs. Ett värde per timme.

OF.Oceanografiska observationer - Vågperiod, medelvarde 30 min (OF.PointObservation.WavePeriodMean)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Vågperioden definieras som tidsintervallet mellan två på varandra följande vågtoppar. Medelvågperioden (VTZA) är medelvärdet av vågornas period under 30 minuter. Mätningen görs från bojar och med bottenplacerade instrument nära kusten och till havs. Peak period (VTPK) är perioden där vågornas energi är som störst under 30 minuter. Mätningen görs från bojar nära kusten och till havs och ger 1 värde per timme.

OF.Oceanografiska observationer - Vågperiod, peakvarde 30 min (OF.PointObservation.WavePeriodPeak)

INSPIRE tema "Oceanographic geographical features". Vågperioden definieras som tidsintervallet mellan två på varandra följande vågtoppar. Medelvågperioden (VTZA) är medelvärdet av vågornas period under 30 minuter. Mätningen görs från bojar och med bottenplacerade instrument nära kusten och till havs. Peak period (VTPK) är perioden där vågornas energi är som störst under 30 minuter. Mätningen görs från bojar nära kusten och till havs och ger 1 värde per timme.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.