Provincie Utrecht

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
GRONDWATER
Fees
unknown
Access constraints
otherRestrictions
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Utrecht (unverified)

Contact information:

Provincie Utrecht

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Deze gegevens geven inzicht in het grondwatersysteem in de Provincie Utrecht met als doel m het ruimtelijke beleid te optimaliseren.

Available map layers (48)

stromingssysteem (0)

stromingssysteem

stroomlijn (1)

stroomlijn

Dikte_1e_watervoerende_pakket (2)

Dikte_1e_watervoerende_pakket

gradient (3)

gradient

dikte_deklaag (4)

dikte_deklaag

Kwel_en_infiltratie (5)

Kwel_en_infiltratie

Doorgraving_deklaag (6)

Doorgraving_deklaag

intrekgebieden (7)

intrekgebieden

voedselrijke_schoonwaterplanten (8)

voedselrijke_schoonwaterplanten

voedselarme_schoonwaterplanten (9)

voedselarme_schoonwaterplanten

voedselarme_moerasplanten (10)

voedselarme_moerasplanten

grondwaterafhankelijke_moerasplanten (11)

grondwaterafhankelijke_moerasplanten

grondwaterafhankelijke_waterplanten (12)

grondwaterafhankelijke_waterplanten

voedselrijke_schoonwaterplanten (13)

voedselrijke_schoonwaterplanten

voedselarme_schoonwaterplanten (14)

voedselarme_schoonwaterplanten

voedselarme_moerasplanten (15)

voedselarme_moerasplanten

grondwaterafhankelijke_moerasplanten (16)

grondwaterafhankelijke_moerasplanten

grondwaterafhankelijke_waterplanten (17)

grondwaterafhankelijke_waterplanten

natuur_kwantiteit (18)

natuur_kwantiteit

verdroging (19)

verdroging

zandlagen (22)

zandlagen

vereenvoudigde_bodemkaart_kleigebieden (23)

vereenvoudigde_bodemkaart_kleigebieden

Kwetsbaarheid (24)

Kwetsbaarheid

vereenvoudigde_bodemkaart_kleigebieden (25)

vereenvoudigde_bodemkaart_kleigebieden

stromingssysteem_lijn (26)

stromingssysteem_lijn

metingen_nitraat_aanvullingen (27)

metingen_nitraat_aanvullingen

metingen_nitraat (28)

metingen_nitraat

stromingssysteem_lijn (29)

stromingssysteem_lijn

Metingen_PH_aanvullingen (30)

Metingen_PH_aanvullingen

Metingen_PH (31)

Metingen_PH

Diepe_kwel_en_infiltratie (32)

Diepe_kwel_en_infiltratie

grondwaterstand_beneden_maaiveld (33)

grondwaterstand_beneden_maaiveld

grondwaterstand_wvp1 (34)

grondwaterstand_wvp1

isohypsen_1m_wvp1 (35)

isohypsen_1m_wvp1

isohypsen_1dm_wvp1 (36)

isohypsen_1dm_wvp1

grondwaterstand_freatisch (37)

grondwaterstand_freatisch

isohypsen_1m_frea (38)

isohypsen_1m_frea

isohypsen_1dm_frea (39)

isohypsen_1dm_frea

stromingssysteem_lijn (40)

stromingssysteem_lijn

stroomlijn (41)

stroomlijn

Reisafstand (42)

Reisafstand

Verblijftijd (43)

Verblijftijd

Reisafstand_wvp1 (44)

Reisafstand_wvp1

Verblijftijd_wvp1 (45)

Verblijftijd_wvp1

Kwantitatieve_kwetsbaarheid (46)

Kwantitatieve_kwetsbaarheid

Neerslag (47)

Neerslag

Doorbraaktijd_dichlobenil (48)

Doorbraaktijd_dichlobenil

stromingssysteem_lijn (49)

stromingssysteem_lijn

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.