Provincie Utrecht

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Wegennet
Fees
unknown
Access constraints
otherRestrictions
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Utrecht (unverified)

Contact information:

Provincie Utrecht

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Service bevat de grootschalige topografie van de provinciale wegen en grootschalige thema's als markeringen, bebordingen, etc. Ook bevat deze service de bebouwde kommen volgens de wegenwet.

Available map layers (28)

Meshtrack overzicht (0)

Meshtrack overzicht

Meshtrack (1)

Meshtrack

Uitzicht Nwegen (2)

Uitzicht Nwegen

Codes uitzichthoeken (3)

Codes uitzichthoeken

Groenbeheer vlakken (4)

Groenbeheer vlakken

Codes groenbeheer (5)

Codes groenbeheer

Verkeersregelinstallatie locaties (6)

Verkeersregelinstallatie locaties

Hectometrering (7)

Hectometrering

Grootschalige topografie kant verharding (8)

Grootschalige topografie kant verharding

Grootschalige topografie (9)

Grootschalige topografie

Grootschalige topografie teksten (10)

Grootschalige topografie teksten

Rood asfalt - tegels (11)

Rood asfalt - tegels

Markeringen vlakken (12)

Markeringen vlakken

Markeringen lijnen (13)

Markeringen lijnen

Markeringen beschrijvende informatie (14)

Markeringen beschrijvende informatie

Lichtmasten (15)

Lichtmasten

Lichtmasten beschrijvende informatie (16)

Lichtmasten beschrijvende informatie

Bebordingen (17)

Bebordingen

Bebordingen beschrijvende informatie (18)

Bebordingen beschrijvende informatie

Beheergrens (19)

Beheergrens

Beheergrens beschrijvende informatie (20)

Beheergrens beschrijvende informatie

Verkeersregelinstallatie (21)

Verkeersregelinstallatie

Verkeersregelinstallatie beschrijvende informatie (22)

Verkeersregelinstallatie beschrijvende informatie

Foto's onevenjaar (23)

Foto's onevenjaar

Foto's evenjaar (24)

Foto's evenjaar

Overzicht Nwegen Provincie Utrecht (25)

Overzicht Nwegen Provincie Utrecht

bebouwde_kom_wegenwet (26)

bebouwde_kom_wegenwet

Grootschalige_topografie_vlakken (27)

Grootschalige_topografie_vlakken

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.