Provincie Utrecht

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
NATUUR
Fees
unknown
Access constraints
otherRestrictions
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Utrecht (unverified)

Contact information:

Provincie Utrecht

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Natura 2000, Natuurbeheerplan, landgoederen volgens de Natuurschoonwet 1928, en voor verzuring gevoelinge gebieden volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) in de provincie Utrecht. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden en de daarin gelegen Beschermde Natuurmonumenten. In het Natuurbeheerplan zijn agrarische beheersgebieden, de bestaande en nieuwe natuur, zoekgebieden voor nieuwe natuur en zoekgebieden voor ecologische verbindingszones begrensd. Voor de nieuwe natuur en de zoekgebieden worden daarmee de mogelijkheden voor grondaankopen ten behoeve van natuur en voor functieverandering van agrarisch gebruik naar (particuliere) natuur geboden.

Available map layers (39)

Groene_wet_buffer_2000m (0)

Groene_wet_buffer_2000m

Boskaart (1)

Boskaart

Nationaal_Park_Utrechtse_Heuvelrug (2)

Nationaal_Park_Utrechtse_Heuvelrug

Natura2000_Vogelrichtlijn (27)

Natura2000_Vogelrichtlijn

Natura2000_Habitatrichtlijn (28)

Natura2000_Habitatrichtlijn

Beschermde_Natuurmonumenten_2009_geen_Natura2000 (29)

Beschermde_Natuurmonumenten_2009_geen_Natura2000

Natura2000_Beschermde_Natuurmonumenten (30)

Natura2000_Beschermde_Natuurmonumenten

WAV_voor_verzuring_gevoelige_gebieden_binnen_EHS (32)

WAV_voor_verzuring_gevoelige_gebieden_binnen_EHS

WAV_indicatieve_250m_buffer_om_voor_verzuring_gevoelige_gebieden_binnen_EHS (33)

WAV_indicatieve_250m_buffer_om_voor_verzuring_gevoelige_gebieden_binnen_EHS

NBP2013_Maatwerkpakketten_Zwarte_stern (35)

NBP2013_Maatwerkpakketten_Zwarte_stern

NBP2013_Maatwerkpakketten_weidevogels (36)

NBP2013_Maatwerkpakketten_weidevogels

NBP2013_Ambitie_N00.02_deelgebieden (37)

NBP2013_Ambitie_N00.02_deelgebieden

NBP2013_N00.01_deelgebieden (38)

NBP2013_N00.01_deelgebieden

NBP2013_Ambitie_Landschapselementen (39)

NBP2013_Ambitie_Landschapselementen

NBP2013_Ambitie_Natuurbeheertypen_groene_contour (40)

NBP2013_Ambitie_Natuurbeheertypen_groene_contour

NBP2013_Ambitie_Natuurbeheertypen (41)

NBP2013_Ambitie_Natuurbeheertypen

NBP2013_Ambitie_Agrarische_beheertypen_botanisch_waardevol_akkerland (42)

NBP2013_Ambitie_Agrarische_beheertypen_botanisch_waardevol_akkerland

NBP2013_Ambitie_Agrarische_beheertypen_botanisch_waardevol_grasland_randen_en_percelen (43)

NBP2013_Ambitie_Agrarische_beheertypen_botanisch_waardevol_grasland_randen_en_percelen

NBP2013_Ambitie_Agrarische_beheertypen_botanisch_waardevol_grasland_randen (44)

NBP2013_Ambitie_Agrarische_beheertypen_botanisch_waardevol_grasland_randen

NBP2013_Ambitie_Agrarische_beheertypen_A01.03_ganzenfourageergebied (45)

NBP2013_Ambitie_Agrarische_beheertypen_A01.03_ganzenfourageergebied

NBP2013_Ambitie_Agrarische_beheertypen_A01.01_weidevogelgebied (46)

NBP2013_Ambitie_Agrarische_beheertypen_A01.01_weidevogelgebied

NBP2013_Probleemgebieden (47)

NBP2013_Probleemgebieden

NBP2013_Toeslagen (48)

NBP2013_Toeslagen

NBP2013_Landschapszoekgebied (49)

NBP2013_Landschapszoekgebied

NBP2013_Collectief_beheerplan (50)

NBP2013_Collectief_beheerplan

NBP2013_Beheertypen_Landschapselementen (51)

NBP2013_Beheertypen_Landschapselementen

NBP2013_Beheertypen_Natuurbeheertypen (52)

NBP2013_Beheertypen_Natuurbeheertypen

NBP2013_Beheertypen_A02.02_botanisch_waardevol_akkerland (53)

NBP2013_Beheertypen_A02.02_botanisch_waardevol_akkerland

NBP2013_Beheertypen_A02.01_botanisch_waardevol_grasland_randen_en_percelen (54)

NBP2013_Beheertypen_A02.01_botanisch_waardevol_grasland_randen_en_percelen

NBP2013_Beheertypen_A02.01_botanisch_waardevol_grasland_randen (55)

NBP2013_Beheertypen_A02.01_botanisch_waardevol_grasland_randen

NBP2013_Beheertypen_A01.03_ganzenfourageergebied (56)

NBP2013_Beheertypen_A01.03_ganzenfourageergebied

NBP2013_Beheertypen_A01.01_weidevogelgebied (57)

NBP2013_Beheertypen_A01.01_weidevogelgebied

NBP2013_Begrenzing_van_natuurgebieden (58)

NBP2013_Begrenzing_van_natuurgebieden

Collectieve_weidevogelbeheerplannen_2013 (60)

Collectieve_weidevogelbeheerplannen_2013

Nationale_Parken (61)

Nationale_Parken

Natuurwaarden_buiten_EHS (62)

Natuurwaarden_buiten_EHS

NBP2013_Subsidie_Natuur_en_landschap (63)

NBP2013_Subsidie_Natuur_en_landschap

NBP2013_Subsidie_Agrarisch_beheer_weidevogels (64)

NBP2013_Subsidie_Agrarisch_beheer_weidevogels

NBP2013_Subsidie_Agrarisch_beheer_botanisch_en_ganzenfourageergebied (65)

NBP2013_Subsidie_Agrarisch_beheer_botanisch_en_ganzenfourageergebied

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.