Provincie Utrecht

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
RUIMTELIJKE ORDENING
Fees
unknown
Access constraints
otherRestrictions
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Utrecht (unverified)

Contact information:

Provincie Utrecht

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Ruimtelijke ordening is het proces waarbij met een groot aantal spelregels de ruimte planmatig wordt benut en ingericht. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Kortweg: het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van samenleving en ruimte

Available map layers (9)

prioritaire_gebieden_ehs_rods (0)

prioritaire_gebieden_ehs_rods

vigerende_bestemmingsplancontouren (1)

vigerende_bestemmingsplancontouren

rode_contour_actueel (2)

rode_contour_actueel

reconstructieplan_beleid (3)

reconstructieplan_beleid

reconstructieplan_waterberging (4)

reconstructieplan_waterberging

reconstructieplan_landbouwontwikkelingsgebied_zonder_nieuwvestiging_van_intensieve_veehouderij (5)

reconstructieplan_landbouwontwikkelingsgebied_zonder_nieuwvestiging_van_intensieve_veehouderij

reconstructieplan_robuuste_verbindszone (6)

reconstructieplan_robuuste_verbindszone

Landelijkgebied (8)

Landelijkgebied

oude_grenzen (9)

oude_grenzen

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.