[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (169)

FINMARINET Benthic Marine Landscapes (0)

Yksivuotinen rihmalevä-rakkoleväyhteisö, Merenkurkku (1)

Merivita-hapsivita-ahvenvitayhteisö, Merenkurkku (2)

Näkinpartais-ahvenvitayhteisö, Merenkurkku (3)

Yksivuotinen rihmalevä-rakkolevä-merirokkoyhteisö, Läntinen Suomenlahti (4)

Rakkolevä-merirokkoyhteisö, Itäinen Suomenlahti (5)

Hapsivita-ahvenvitayhteisö, Selkämeri (6)

Hentovita-ahvenvita-hapsiluikkayhteisö, Perämeri (7)

Näkinpartais-merivitayhteisö, Perämeri - 175 (8)

Rakkolevä-ahvenvitayhteisö, Saaristomeri (9)

Ahvenvita-ruusulevä-jouhileväyhteisö, Saaristomeri (10)

Ahvenvita-merivita-hapsivita-rakkoleväyhteisö, Itäinen Suomenlahti (11)

Rakkolevä-sinisimpukka-haarukkaleväyhteisö, Selkämeri (12)

Meriajokas-hapsivitayhteisö, Läntinen Suomenlahti (13)

Ärviä-hapsivita-ahvenvitayhteisö, Läntinen Suomenlahti (14)

Karvalehti-ärviä-näkinpartaisyhteisö, Läntinen Suomenlahti (15)

Spachelaria sp. (16)

Ruppia sp. (17)

Rihmalevät (18)

pota_pect_perf_merenkurkku_euref (20)

potpect_fin_euref (21)

potper_rauma_euref2 (23)

potper_kotka_euref (24)

pot_perf_merenkurkku_euref (25)

Potamogeton filiformis (26)

Polysiphonia fucoides (27)

Plathypnidium riparioides (28)

Phyllophora pseudoceranoides (29)

mytilus_detail_fin_euref (31)

mytilus_fin_euref (32)

Myriophyllum spicatum (33)

myrio_perf_merenkurkku_euref (35)

myrio_fin_euref (36)

Hildenbrandia rubra (37)

furcellaria_fin_euref (39)

furcellaria_detail_rauma_euref (40)

furcellaria_detail_merenkurkku_euref (41)

furcellaria_detail_kotka_euref (42)

Fucus vesiculosus (43)

fucus_fin_euref (45)

fucus_detail_merenkurkku_euref (46)

fontinalissp_fin_euref (48)

fontinalissp_detail_perameri_euref (49)

Fissides fontanus (50)

ephydatia_perameri_euref (52)

ephydatia_detail_kotka_euref (53)

ephydatia_d_detail_perameri_euref (54)

cordylophora_perameri_euref (56)

cordylophora_detail_fin_euref (57)

Coccotylus truncatus (58)

Coccotylus/Phyllophora (59)

Chara aspera (60)

charnit_tsaari_euref (62)

chara_fin_euref (63)

rupestris_merenkurkku_euref (65)

c_rupestris_fin_euref (66)

zostera_smeri_euref (68)

zostmar_tsaari_euref (69)

Zannichellia sp. (70)

Cladophora aegagrophila (71)

EUNIS luokitus (72)

Sandbanks (73)

Reefs (74)

Esker islands (75)

Underwater parts for Boreal Baltic islets and small islands (76)

Vlaatu2000 (77)

Vlaatu1994 (78)

Indeksikartta 5km - Sukellukset ja videoinnit (79)

Indeksikartta 5km - Pohjaeläinnäytteet (80)

YKJ3 (82)

YKJ2 (83)

YKJ (84)

WGS84_ (86)

WGS84 (87)

WGS84 (88)

Rantojen avoimuus (ekspositio) (89)

Syvyys (90)

Virkistyskalastuksen_yleisyys (91)

Laivaliikenteen_melualtistus (92)

Vedenalaisen_luonnon_monimuotoisuus (93)

Valoisa_kerros_Ppl (94)

Valoisa_ormsk (95)

Sinisimpukoiden_tn (96)

Levien_tn (97)

Putkilokasvien_tn (98)

Merihabitaatit_EUNIS 3_ppl (99)

Merihabitaatit_EUNIS 4_orm (100)

Merihabitaatit_EUNIS 3_orm (101)

MaalajiPoh (102)

MaalajiOrmsk (103)

tyhja (104)

tyhja (105)

BalMar-luontotyyppi (taso 9), Ormskär (106)

tyhja (107)

BalMar-luontotyyppi (taso 7), Ormskär (108)

Maa_alueet (109)

Onnettomuusriskialueet (110)

Kuhanpoikasten todennäköisyys, Saaristomeri (112)

Maa-alueet (113)

tyhja (114)

Saarten_saavutettavuus (115)

tyhja (116)

EUREF_FIN (117)

Maastokartta (118)

tyhja (119)

tyhja (120)

tyhja (121)

tyhja (122)

Kuhanpoikasten_esiint_sm (123)

Valuma_alueet (124)

Merialuejako (125)

Satamat (126)

Natura_alueet (127)

Rantojen_suojeluohjelma (128)

Lintuvesien_suojeluohjelma (129)

Luonnonsuojelualueet (130)

Jokien fosforikuorma 2000 (131)

Jokien typpikuorma 2000 (132)

Merirajat (133)

Rantaeroosio (134)

tyhja (135)

tyhja (136)

Hauen lisääntymistodennäköisyys (137)

Särjen lisääntymistodennäköisyys (138)

Saliniteetti_secchi_lampotila (139)

Etel_rannikkovesien_seuranta (140)

Airistontributyylitina (141)

Jokienainemaarat (142)

tyhja (143)

Onnettomuudet_1989_2006 (144)

Oljypaastot19982006 (145)

Jatevedenpuhdistamot (146)

Teollisuus (147)

Potruoppauspaikat (148)

Turun_sataman_ruoppausmassat (149)

Sedimentti_VALKO (150)

Pohjael_VALKO (151)

MerenpohjanluontotyypitVALKO (152)

PohjaelValtalOrmskar (153)

Pohjaelaimet (154)

KasvillisuusyhtesSaaristomeri (155)

R_maksimisyvyys_Saaristomeri (156)

R_vyohykkeenleveys_Saaristomeri (157)

R_runsausindeksi_Saaristomeri (158)

VedenalaiseluonnortoituSaaristomeri (159)

KovienpohjienkasvillisuusMerenkurkku (160)

Vesikasviseurantalinjat_Seili (161)

Vesikasviyhdyskunnat_Saaristomeri (162)

Meriajokas_Saaristomeri (163)

Levalauta_sm (164)

Paallyslev_kustavi (165)

Levien_fysiol (166)

Oro_yva (167)

Kalankasvattamot (168)

Ranta_al_kalat_sm (169)

Ranta_al_kalat_seili (170)

Kalatalousselvitys_Kihti (171)

Kutual_airisto (172)

Kesanvanh_kalanp (173)

Kampela_esiiinty_sm (174)

Siika_esiint_sm (175)

Hau_ma_sarki_esiint (176)

tyhja (177)

Ahvenen_lis_Tammisaari (178)

velmu_alueet (179)

Paikannimet (180)

XYKAUPUNGIT_2009_4 (181)

alueiden_numerot (182)

tyhja (183)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.