Departament de Territori i Sostenibili…

Ambits_especifics C3 C2
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Catalunya, WMS, PDUSC, Planejament
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol.licitar-ne l'autorització.
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Departament de Territori i Sostenibilitat (unverified)

Contact information:

Direcció General d'Urbanisme

Departament de Territori i Sostenibilitat

MAILING ADDRESS:
Carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC)

Available map layers (12)

WMS PDUSC (PDUSC)

WMS Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC)

Municipis (Municipis)

Municipis costa

Àmbit PDUSC (Ambit_PDUSC)

Ambit_PDUSC

PEIN PDUSC (pein_PDUSC)

PEIN PDUSC

Règim del sòl (Regim)

Règim del sòl

Règim del sòl àmbit PDUSC (Regim_pdusc)

Règim del sòl àmbit PDUSC

Sòl no urbanitzable costaner C1 (C1)

Sòl no urbanitzable costaner C1

Sòl no urbanitzable costaner C2 (C2)

Sòl no urbanitzable costaner C2

Sòl no urbanitzable costaner C3 (C3)

Sòl no urbanitzable costaner C3

Sòl no urbanitzable costaner PEIN (Cpein)

Sòl no urbanitzable costaner PEIN

Sòl no urbanitzables costaner especial CE (CE)

Sòl no urbanitzables costaner especial CE

Àmbits específics (Ambits_especifics)

Àmbits específics

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.