Departament de Territori i Sostenibili…

C3 Ambits Ambits
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Catalunya, WMS, PDUSC, Planejament
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Departament de Territori i Sostenibilitat (unverified)

Contact information:

Direcció General d'Urbanisme

Departament de Territori i Sostenibilitat

MAILING ADDRESS:
Carrer d'Aragó, 244-248, 08007 Barcelona,

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sòl urbanitzable delimitat sense el pla parcial aprovat (PDUSC-2)

Available map layers (5)

WMS PDUSC-2 (PDUSC-2)

WMS Pla director urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sòl urbanitzable delimitat sense el pla parcial aprovat (PDUSC-2)

Àmbits PDUSC-2 (Ambits)

Àmbits PDUSC-2

Sòl urbanitzable delimitat C1 (C1)

Sòl urbanitzable delimitat C1

Sòl urbanitzable delimitat C2 (C2)

Sòl urbanitzable delimitat C2

Sòl urbanitzable delimitat C3 (C3)

Sòl urbanitzable delimitat C3

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.